HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00169  
Van Vereniging Wit-gele Kruis naar zorgorganisatie
Zorg -- Wit-Gele Kruis           (2009)    [Stoffel Vermunt, Wout Timmers]
Van Vereniging Wit-gele Kruis naar zorgorganisatie
Dit boek is via deze link verkrijgbaar in de winkel van Heemkundekring Op de Beek.

Inleiding
Oorspronkelijk was het de bedoeling een kort artikel te schrijven bij gelegenheid van het gouden jubileum van het gebouw aan de
Julianalaan 9. De basisgegevens daarvoor werden verzameld en opgetekend door Wout Timmers en bewerkt en uitgewerkt door Stoffel Vermunt.
Toen zij ook de notulen lazen kwamen ze tot de conclusie dat de voorgeschiedenis zeker zo interessant was. Dit had tot gevolg dat de
gehele geschiedenis nu is geschreven. Dit werd mogelijk door de vele gesprekken met betrokkenen en door het gebruik van het archief van
het Wit-Gele Kruis (o.a. notulenboeken), het archief van de familie Watzeels en Henk van Berkel. Ook informatie uit de boeken van: “Zij
die van wijken weten” van Toon Kortooms en “Het Wit-Gele Kruis in Oudenbosch” van Kees Wijnen. De informatie is verzameld in
2007 en 2008. Latere ontwikkelingen zijn niet meegenomen. Uit de notulenboeken zijn soms originele teksten opgenomen waardoor de teksten wat afwijken.
N.B. De per I januari 2002 ingevoerde Euro-munt vertegenwoordigde ±fl. 2.20

Van ZUSTER tot ZORG
Zorg via de vereniging Wit-Gele Kruis Beek tot de zorg vanuit de zorgorganisatie Thebe Mark en Maasmond. Van hulppost op Markt 3
via Wit-Gele Kruis gebouw in de nieuwbouw Julianalaan 9 in 1958 tot wijkgebouw nu na 50 jaar in 2008.
Het Kruiswerk ontstond in 1875. Om de tyfusepidemie in die dagen te bezweren riep de Inspecteur Volksgezondheid, de heer Jac. Penn,
in de provincie Noord Holland het volk op mee te werken in de strijd tegen die gevaarlijke besmettelijke ziekte. Uit deze gezamenlijke
actie ontstond Het Witte Kruis.
Men bouwde badhuizen waar mensen konden douchen, ontsmettingsovens om kleren, gebruiksvoorwerpen, verpleegspullen
en dergelijke te zuiveren en men nam uitleenmagazijnen in gebruik.
In badhuizen hingen plakkaten op waar beleefd doch dringend werd verzocht:
le Geen warm water te verspillen en de kraan dus niet te openen voordat men ontkleed is
2' Niet langer dan voor mannen 20 minuten en voor vrouwen 25 minuten in de badkamer te blijven.
Onduidelijk is waarom dit verschil van vijf minuten.
In 1900 werd in Zuid-Holland Het Groene Kruis opgericht. Deze vereniging had zijn basis bij de protestants-christelijke bevolking.
Het Limburgse Groene kruis steunde op strikt katholieke basis.
Bijna alle facetten van de gezondheidszorg werden door het Kruiswerk behartigd zoals: bestrijding van besmettelijke ziekten met
als volksziekte nummer één de tuberculose. Verder zuigelingenzorg, kleuterzorg, kraamverzorging, bestrijding van geslachtsziekten, zorg
voor lichamelijke en geestelijke misdeelden.
In 1911 gingen Het Witte Kruis en Het Groene Kruis samen onder de naam Algemene Nederlandse Vereniging Het Groene Kruis.
In 1916 werd het Wit-Gele Kruis opgericht op katholieke grondslag.
Er kwamen provinciale bonden en diocesane federaties.
In 1967 kwam de Stichting Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen tot stand.
In de loop der jaren verdween de naam Wit-Gele Kruis meer en meer.
De algemene aanduiding “Kruisvereniging” werd gebruikelijk. Het kruiswerk ontkleurde. Centrum van de lokale gezondheidszorg is
“het wijkgebouw”. Het wijkgebouw wordt gebruikt voor spreekuren voor “bureaus” van zuigelingen en kleuters onder leiding van huisarts
en of wijkverpleegkundige en als kantoor voor de medewerkers.
Daarnaast maakte ook de gemeente hiervan gebruik voor bv. het geven van vaccinaties.
De Kruisverenigingen werken landelijk, provinciaal, regionaal en vroeger plaatselijk. De provinciale verenigingen hielden zich bezig
met de bestrijding van volksziekten.
De naam Kruisvereniging komt als werkorganisatie bijna niet meer voor. Door fusies zijn ze vaak opgenomen in grote zorgorganisaties
die naast de thuiszorg ook vele andere vormen van zorg aanbieden.
Daarnaast zijn er nog wel ledenorganisaties zoals de Ledenservice Mark en Maasmond en hierin afgeleid het lidmaatschap van de
plaatselijke Kruisvereniging Prinsenbeek Het staat als een paal boven water dat mede door het Kruiswerk,
Nederland een vooraanstaande plaats inneemt op de “wereldranglijst van de georganiseerde gezondheidszorg”.

Heemkundekring Op de Beek;  
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 april 2022