HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00192  
Lucia. Een eeuw gezondheidszorg in Princenhage
Zorg -- Verzorgingshuis Lucia Princenhage           (1994)    [Herman Dirven]
Lucia. Een eeuw gezondheidszorg in Princenhage

VOORWOORD.
LUCIA in Princenhage.
De 'Stichting Verpleeghuis Lucia' heeft haar naam te danken aan Sint Lucia.
Onder de naam 'Lucia' zijn wel een twintigtal heilige vrouwen bekend.
Te Princenhage gaat het om de Siciliaanse Lucia, die in de derde eeuw omwille
van haar geloof op de brandstapel terechtkwam. Omdat de vlammen haar niet
deerden, werd het godsvruchtige meisje door een dolksteek in de hals om het leven gebracht.

Deze vrome legende had in de middeleeuwen tot gevolg dat Lucia ook zo werd
afgebeeld en werd aangeroepen tegen keelpijn en vrouwenziekten.

Ook werd Lucia de beschermheilige voor visueel gehandicapten. Waarschijnlijk was dat een
gevolg van haar naam. In Lucia ligt het Latijnse 'Lux', hetgeen licht betekent,opgesloten.
In vele landen, zeer bekend is Zweden, wordt dat jaarlijks op haar naamdag, 13 december,
met een zogenaamde licht- of kaarsjes-processie gevierd.

Te Princenhage werd vroeger de feestdag van de Heilige Lucia ook echt gevierd. Elk
jaar werden in de late herfst huis aan huis de Lucia-penningen opgehaald. Men had
de parochie daarvoor zelfs in distrikten ingedeeld.
Als goed voorbeeld hiervan de indeling van het kerkbestuur van de Sint Martinus-
parochie uit 1804, met in totaal 262 huizen of gezinnen.

St. Martinusparochie-Princenhage in 1804 totaal 262 huizen of gezinnen:
Distrikt & huizen --------------------------------------- Collectanten: mannen
1) Cuype en omvang van het dorp:met 90 huizen Leyten en Van Genk

2) Heuvel, Eyndhoven en Vloet: met 32 huizen Koppelie en Boons

3) Heylaer, Varent, Buur, Heike: met 41 huizen Oonincx en Nooren

4) Bagven, Lies, Vuchtschoot: met 37 huizen van Galder en Scrauwe

5) Effen, Hout en Overa : met 62 huizen Nooyens en Van Dijk

In deze letterlijk overgenomen tekst uit 1804 kunt U zelf zien, hoe groot toen de
Martinusparochie in Princenhage was.
Hoe goed Sint Lucia al vele eeuwen in Princenhage bekend is, wordt pas echt dui-
delijk, als U de kerkrekeningen van de Sint Martinusparochie doorneemt. Die zijn
vanaf 1557, op enkele na, allemaal bewaard. Van elk jaar staan daarin de
opbrengsten van de Lucia-omgang vermeld. In vergelijking tot de overige inkom-
sten waren die zeer belangrijk en onmisbaar voor de grote Martinusparochie.
Je kunt dus zeggen, als er iemand hier wel zeer goed bekend en gekend was, dan was
dat: Lucia van Princenhage.

INLEIDING
De verzorging van zieken, mindervaliden, armen, gebrekkigen en bejaarden ligt altijd
bij hen, die zelf deze zorg op dat moment niet nodig hebben.

Er zijn dus verzorgers en verzorgden en voor beide groepen is dit boek bedoeld.
Uiteraard ook voor allen, die voor deze zorg belangstelling hebben.

Zo oud als de mensheid is, kan men stellen, was de verzorging van hen die het
nodig hadden, geregeld. Lang geleden was dat vanzelfsprekend binnen het stamver-
band, later werd dat de eerste taak van het eigen gezin of de familie.

In de middeleeuwen ontstond in onze streken een gemeenschapsleven, gebaseerd op
het gezin en de dorpsgemeenschap, of stad, waarin men woonde. Daarbinnen ontston-
den een reeks van goede gewoonten, vrijwillige verplichtingen en algemene regelin-
gen.

Pas in de vorige eeuw, eerst in de steden en later ook in de dorpen, kwam daarin een
sterke verandering. Toen zijn de eerste stappen gezet en werd de kiem gelegd voor
de moderne verzorging van die medemensen, die daaraan behoefte hadden.

Het is daarom zo interessant, om in de geschiedenis van het Lucia Gesticht en de
Lucia-Stichting deze ontwikkeling duidelijk te volgen, omdat ze juist begonnen is op
het moment toen betere organisatie, efficiŽntie en kwaliteit in de verzorging hun
eisen begonnen te stellen. De gehele ontwikkeling daarin heeft Lucia mee- en door-
gemaakt.

Uiteindelijk is Lucia uitgegroeid tot een modern verpleeghuis waarin verpleeg-
huiszorg, (verpleging/verzorging, begeleiding en behandeling) wordt verleend.

In dit boek willen wij U zoveel mogelijk over dat dagelijkse werk vertellen.

Stichting Basis Publika/Lucia;  
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 maart 2022