HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00209  
De geschiedenis van de parochie Maria ten Hemelopneming Prinsenbeek.
Religie -- Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming / Maria Magdalena           (1979)    [Herman Dirven]
De geschiedenis van de parochie Maria ten Hemelopneming Prinsenbeek. Uitgave t.g.v. expositie in Grote Kerk Breda

VOORWOORD
Bij het voorbereiden van deze tentoonstelling kwam als vanzelf de gedachte naar voren iets over de geschiedenis van de
Parochie, het Kerkgebouw en het Hoofdaltaar te publiceren.
Wat is daartoe meer geschikt dan de gedegen studie die de heer Dirven van de Werkgroep Haagse Beemden over dit on-
derwerp maakte en publiceerde in haar tijdschrift ”Hage”.
Wij zijn er de heer Dirven dankbaar voor dat hij onmiddellijk bereid was toestemming te geven beide artikelen tot één
boekje samen te vatten en dit ter gelegenheid van deze tentoonstelling uit te geven.
Wij menen dat niet alleen bij de inwoners van Prinsenbeek hiervoor grote belangstelling zal bestaan, doch ook bij alle
anderen wie de kerkgeschiedenis ter harte gaat.
STICHTING GROTE OF ONZE
LIEVE VROUWE KERK BREDA.

Stichting Grote Kerk Breda;  
 

2. Boeknummer: 00483  
Maria Magdalena
Religie -- Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming / Maria Magdalena           (2019)    [i.o. Pastor Adrie Lint]

Maria Magdalena. Brochure. T.g.v. nieuwe naam parochie Prinsenbeek

Inhoud
Apostel der apostelen 3
Maria Magdalena in de evangeliën 4
Een mix van verschillende vrouwen 7
Maria Magdalena in de kunst 8
In de traditie 10
Legenden 13
Geliefde van Jezus ? 14
Evangelie van Maria Magdalena 15
De tranen van Maria Magdalena 22
Geïnspireerd door Maria Magdalena 23

Apostel der Apostelen
Maria Magdalena is een van de belangrijkste personages uit het Nieuwe Testament. Op paasmorgen is zij de eerste die ervaart dat Jezus uit de dood is opgestaan.
Zij brengt de andere leerlingen het grote nieuws dat Jezus leeft.

Wanneer haar naam genoemd wordt, is dat niet het eerste wat opkomt. Meestal denkt men bij Maria Magdalena eerder aan een zondige vrouw die tot inkeer is gekomen.
Vaak wordt zij in de geschiedenis neergezet als een berouwvolle zondares of prostituee. Ten onrechte, want zij was een vooraanstaande leider en kerkleraar voor de eerste
christenen. Hoe komt het dat zij eeuwenlang niet gezien werd als die prominente apostel?

Dankzij het werk van vrouwelijke religieuzen, vrouw-en-geloof groepen en feministische theologes is er veel meer studie verricht naar de persoon en de
betekenis van Maria Magdalena. Mede daardoor werd zij vanaf de zestiger jaren binnen de rooms-katholieke kerk in ere hersteld.

In 2016 heeft paus Franciscus de gedachtenis aan de Heilige Maria Magdalena opgenomen in de liturgische kalender van de rooms-katholieke kerk.
Daarmee is haar gedenkdag op 22 juli een officiële feestdag en heeft zij een zelfde status gekregen als de twaalf mannelijke apostelen. 'Haar feestdag, 22
juli, moet aanleiding worden om aandacht te geven aan de rol van vrouwen in de verspreiding van het geloof.' aldus paus Franciscus.

Het betekent een eerherstel van Maria Magdalena. In zekere zin is het een terugkeer naar het begin van de kerkgeschiedenis, toen Maria Magdalena werd
omschreven als 'Apostel der Apostelen'. Dat ook paus Franciscus deze hoge eretitel gebruikt, zegt veel over de betekenis van deze vrouwelijke apostel. Hij noemt
haar de apostel van de hoop.


Parochiebestuur Maria Magdalena;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 maart 2022