HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00105  
Geschiedkundig overzicht van het Bredasche Postwezen
Overheid -- Rijk           (1941)    [C.A.M.van Bavel]
Geschiedkundig overzicht van het Bredasche Postwezen

VOORWOORD VAN DEN SCHRIJVER
Een geschiedkundig overzicht samen te stellen van het postwezen van mijn geboortestad, zie hier een opdracht, welke mij reeds daarom zoo welkom was, omdat zij zoozeer overeenstemde
met mijn persoonlijke verlangens. Het omvangrijke onderzoek der vele archiefstukken, daartoe noodig, was oorzaak, dat het werk aanvankelijk al te langzaam vorderde. Door de gulle
medewerking echter der postautoriteiten kon ik later in veel sneller tempo mijn arbeid voleindigen. Mijn dank gaat dan ook in de eerste plaats uit naar de autoriteiten van het
Hoofdbestuur der P. T. T., den Heer Inspecteur te Middelburg, en niet het minst naar mijn onmiddellijken chef, den Heer J. Spaan, Directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Breda. *)
Vervolgens ben ik groote erkentelijkheid verschuldigd aan Mejuffrouw D. C. J. Mijnssen, Archivaris der gemeente Breda en den Z. E. Pater Placidus, den kenner van Breda’s verleden bij
uitnemendheid, die mij zoo dikwijls met hun deskundigen raad terzijde stonden. Ook dank ik den Heer N. A. Vlak, adjunct-commies te Breda, die eenige smaakvolle illustraties voor dit werk
leverde, en niet minder den foto-technischen dienst van het Hoofdbestuur der P. T. T.
Uit het verleden van het Nederlandsche Postwezen is, helaas, nog 'maar al te veel onbekend.
Een onbekendheid, die mij onnoodig lijkt, daar, door de betere inventarisatie in de laatste decenniën zeer veel materiaal in de rijks-, provinciale-, gemeentelijke- en speciaal ook
familiearchieven toegankelijk is geworden, dat opheldering kan geven over zoo menig duister punt uit de geschiedenis van ons vaderlandsche postwezen.
Wanneer het mij door deze studie gegeven is belangstelling voor het postale verleden van Breda op te wekken en eenige van die duistere punten uit dat verleden te belichten, acht ik de aan
deze studie besteede arbeid ruimschoots beloond.
Tenslotte hoop ik, dat deze regelen een — zij het bescheiden — bijdrage zullen vormen tot de geschiedenis van mijn geliefd Breda.
C.A.M. VAN BAVEL
*) Tijdens her afdrukken, op 1 Maart j.l., verliet de Heer Spaan den dienst.

Hoofdbestuur Posterijen en telefonie 's Gravenhage;  
 

2. Boeknummer: 00190  
Arrondissement Breda. Justitie in kaart. Routeboekje. Tgv 200 jaar ministerie van Justitie
Overheid -- Rijk           (1998)    [Frank Schweppe]
Arrondissement Breda. Justitie in kaart

WELKOM
De medewerkers van Justitie werken op talloze locaties verspreid over negentien arrondis-
sementen. In elk arrondissement vindt u onder meer een rechtbank en een parket van
het Openbaar Ministerie, vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming, één of meer
kantongerechten, gevangenissen en asielzoekerscentra. Ze zijn ondergebracht in allerlei
gebouwen - van indrukwekkende rechtbanken tot onopvallende kantoren en verbouwde
woonhuizen.
Dit boekje is één uit een serie routebeschrijvingen, uitgegeven ter gelegenheid van het
tweehonderdjarig bestaan van het Ministerie van Justitie. Het toont een momentopname,
gemaakt in het eerste kwartaal van 1998, van panden waar personeel van Justitie werkt. De
makers hebben geprobeerd zo veel mogelijk rekening te houden met de nieuwbouwpro-
jecten en verhuizingen van de dynamische justitiële organisatie. Het resultaat is geen vol-
ledige of encyclopedische opsomming, maar een verrassend overzicht.
Medewerkers van Justitie vervolgen wetsovertreders, controleren snelwegen, rivieren en
het luchtruim; begeleiden en huisvesten asielzoekers; beschermen kinderen die dat nodig
hebben; houden toezicht op gedetineerden; trainen politiepaarden en speurhonden en
onderhouden zelfs vliegtuigen. Veel van die aspecten zult u tegenkomen. U zult begrijpen
dat de meeste gebouwen, zoals gevangenissen, niet open zijn voor het publiek. Maar ook
de buitenkant kan een bezoek waard zijn.
Hier en daar zijn in het oog springende plekken vermeld die weliswaar niets met Justitie
te maken hebben, maar een welkome afwisseling kunnen vormen tijdens de tocht. De
route en het beginpunt kunt u zelf bepalen.

Van Lindonk/Projectbueau Ministerie van Justitie;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 april 2022