HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00243  
Het Gouden Huwelijksboek Juliana en Bernard 1932-1987
Overheid -- Koningshuis           (1986)    [Lammers, Fred J.]
Het Gouden Huwelijksboek Juliana en Bernard 1932-1987

Inleiding
Dat in onze koninklijke familie een gouden bruiloft kan worden gevierd is een zeldzaamheid. Alleen prinses Sophie, de jongste dochter van
koning Willem de Tweede en koningin Anna Paulowna, bereikte in 1892 die mijlpaal. Maar dat speelde zich in Duitsland af. De prinses was
getrouwd met de groothertog van Saksen Weimar.
Koningin Wilhelmina was 33 jaar getrouwd, haar moeder Emma elf jaar. Het eerste huwelijk van koning Willem de Derde eindigde na bijna 38
jaar in juni 1877 met de dood van koningin Sophie. Het huwelijk van koning Willem de Tweede en Anna Paulowna hield 32 jaar stand, dat van
koning Willem de Eerste en koningin Wilhelmina van Pruisen 48 jaar. Het tweede huwelijk van onze eerste Oranjekoning met gravin Henriette
d’Oultremont duurde slechts twee jaar.
Prinses Juliana en prins Bernhard overtreffen dus al hun voorgangers. Dat is geen verdienste, maar het is wel reden bij dit gebeuren als volk stil
te staan. Immers, de twee hoofdpersonen hebben al die jaren op een vooruitgeschoven post hun rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis.
Bijna 32 jaar waren Juliana en Bernhard ons koninklijk paar. In de tijd die daaraan voorafging, maar ook in de jaren die inmiddels zijn verstre-
ken sinds het aftreden van koningin Juliana hebben zij hun aandeel geleverd in de vele openbare verplichtingen die op de leden van een konink-
lijke familie afkomen.
Hoewel voor het gouden bruidspaar van nu de jaren beginnen te tellen hebben onze prinses en onze prins niet gekozen voor een levensavond
buiten de schijnwerpers van de publiciteit. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het beiden ongetwijfeld ook moeilijk zou vallen terug te tre-
den in de anonimiteit, zo dat al ooit zou lukken, want wie kent hen niet?
Het Nederlandse volk waardeert het bijzonder dat ons vorige koningspaar actief deel is blijven uitmaken van de samenleving. In deze maanden
van herdenken gaan de gedachten van velen terug naar de gebeurtenissen nu een halve eeuw geleden. In zijn open sportwagen reed de toen nog
onbekende prins Bernhard met zijn verloofde Den I laag binnen. Nederland vierde de vorstelijke romance uitbundig.
Er dienden zich in september 1936 nieuwe perspectieven aan. De altijd toch wat verlegen Juliana bloeide door Bernhards toedoen op. De prin-
ses in de Cineac en op een tandem waren tot die tijd ongekende beelden.
Dan op 7 januari 1937 het huwelijk in Den Haag. Nederland luistert via de radio naar de ernstige woorden van hofprediker prof. dr. H.Th.
Obbink, die prinses en prins voorhoudt dat leed paleizen niet voorbijgaat. ‘Ieder huis heeft zijn kruis. Maar of een kruis zwaar is of licht, of wij
eronder bezwijken of het met vreugde dragen, hangt af van de kracht van de drager’.
Het waren profetische woorden. Het huwelijkspad van Juliana en Bernhard ging niet altijd over rozen. Er waren soms donkere wolken die voor
de betrokkenen nog donkerder werden omdat hun leven zich afspeelt in een glazen huis. Juliana en Bernhard gingen samen verder door verdrie-
tige perioden heen. Juist dit facet geeft aan deze vorstelijke bruiloft ook figuurlijk een gouden glans.
Baarn, najaar 1986
FRED.J. LAMMERS

Uitgeverij Hollandia;  
 

2. Boeknummer: 00304  
Juliana van Stolberg.
Overheid -- Koningshuis           (onbekend)    [Käthe Papke. Vertaling G.J. Borghart]
Geromantiseerde biografie van Juliana van Stolberg
Kok Kampen;  
 

3. Boeknummer: 00440  
Mijn droom voor ons land
Overheid -- Koningshuis           (2003)    [ Nederlanders]
Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor de koning.

Voorwoord
Voor u ligt een heus Droomboek. Een verzameling dromen van en voor ons allemaal. Wat blijkt? We zitten vol creatieve, inspirerende en enthousiaste ideeën over de
toekomst van Nederland en de Caribische gebieden van ons Koninkrijk. Mensen hebben hun hart laten spreken en een enorme variatie aan dromen opgestuurd. De dromen weerspiegelen de
diversiteit binnen ons Koninkrijk, dat vanaf het einde van dit jaar zijn 200-jarig bestaan viert.

Dit boek dient om onze nieuwe Koning inspiratie te geven bij het vervullen van zijn koningschap, waarin hij, zoals hij op de dag van zijn inhuldiging aangaf, wil aanmoedigen en verbinden.

De ingestuurde dromen laten zien dat we openstaan voor nieuwe ideeën en inzichten. Dat we de ruimte zoeken, en vinden, om het beste bij onszelf en elkaar naar boven te
halen. We wensen onszelf een Koninkrijk toe dat midden in de wereld staat en dat open naar de toekomst kijkt. Een modern, duurzaam en innovatiefland.

In totaal heeft het Nationaal Comité Inhuldiging ruim 6500 dromen ontvangen. Uit alle bijdragen spreekt een grote betrokkenheid en enthousiasme. De deskundige jury had
de moeilijke maar mooie taak om de meest inspirerende, verrassende en begrijpelijke dromen te kiezen. Zij heeft dat gedaan in acht categorieën: Groen, Elke dag, Samen, Lach,
Wereld, Beweging, Kunst, Kansen. Het resultaat hiervan leest u in dit Droomboek, waarin het Comité door combineren en redigeren zo veel mogelijk recht heeft willen doen
aan de hoeveelheid en diversiteit aan dromen. Het Comité wil iedereen die dromen heeft ingestuurd en de leden van de jury hartelijk danken voor hun inspanningen, energie en
creativiteit.

De Nationale Postcode Loterij heeft dit initiatief zowel financieel als organisatorisch mogelijk gemaakt. Samen met een aantal partners heeft zij dit boek tot een prachtig
naslagwerk gemaakt ter herinnering aan 30 april 2013, een belangrijke en bijzondere dag in onze historie. Het Nationaal Comité Inhuldiging is ook hun daar veel dank voor verschuldigd.

Veel plezier en inspiratie bij het lezen en bekijken van dit Droomboek.
Juni 2013,
Hans Wijers
Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging
Op bladzijde 89 kunt u een analyse van de dromen lezen, geschreven door Paul Schnabel.

Nieuw Amsterdam Uitgevers;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 februari 2022