HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00004  
Van Wirs Kante
Oorlog -- Tweede Wereldoorlog, Breda/Princenhage           (2019)    [ Harry Benschop, Toon en Peter de Bont, Jan Boot Frans van den Brandt, Jeroen Geerts, Lia van Gils, Herman Janssen, Sylvie Koks, Ad Leijten, Oscar de Rooij, Frans Staes, Frank Tuijtelaars, Frans Tuijtelaars, Jos van Roozendaal, Antoon van Tuijl]
Driemaandelijks tijdschrift van heemkundekring 'Amalia van Solms', Baarle-Hertog-Nassau. Jaargang 34 nr. 3, september-november 2019.

Voorwoord
In oktober is het 75 jaar geleden dat Baarle is bevrijd. Alle aanleiding om als heemkundekring bij stil te staan, op een manier die past bij Amalia’, door het optekenen van verhalen en door het doen van onderzoek.
Het resultaat kunt u lezen in dit extra dik (thema)nummer van ons ledenblad Van Wirskaante dat we voor deze gelegenheid met veel plezier verspreiden onder alle inwoners van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.

75 jaar is de laatste mogelijkheid om nog ooggetuigen te spreken of verhalen te horen van mensen die zelf een herinnering hebben aan de oorlogsperiode en de tijd er vlak na. De oproepen die Amalia begin dit
jaar heeft gedaan voor fotomateriaal, documenten en bovenal verhalen in de Tweede Wereldoorlog hebben een onverwacht grote respons opgeleverd. Zoveel dat niet alles kon worden opgenomen in deze Van Wirskaante.
Verhalen over het dagelijks leven in Baarle, de kleine dingen die nog steeds in de herinnering zitten. Verhalen die daarnaast een mooi tijdsbeeld geven, soms in een bijzin, soms is er een halve pagina of meer voor ingeruimd. Die verhalen kunnen na 75 jaar wat zijn ingekleurd, maar voor de verteller geeft het precies aan hoe hij of zij zich die tijd herinnert of heeft beleefd.
De Baarlese enclavesituatie zorgt er voor dat zaken in Hertog en Nassau net wat anders lopen. Met de vraag ‘Hoe zat dat dan in de Tweede Wereldoorlog? is Amalia in de archieven van Baarle-Hertog en
Baarle-Nassau (in het Regionaal Archief Tilburg) gedoken om meer te weten te komen over de distributie, het bestuur en de wederopbouw. Dat leverde weer nieuwe informatie op.

Natuurlijk is in deze Van Wirskaante ook het verhaal van de bevrijding te lezen, een strijd die 28 dagen heeft geduurd. Frank Tuijtelaars zet alles voor ons op rij, waarbij hij ons wijst op de onverwacht felle tegenstand van de Duitsers, juist in Baarle, vanwege de strategische ligging van ons dorp.
Meer dan acht jaar heeft Oscar de Rooij zich vastgebeten om alle informatie boven water te krijgen over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de gemeenten Nassau en Hertog. Het gaat om 227 namen, vaak jonge mensen amper 20 jaar oud. Achterin dit boekje is een Lijst van slachtoffers opgenomen. Die wordt ook geplaatst op de website van Amalia. Zo is er steeds een up-to-date overzicht, want dat heeft het onderzoek van Oscar geleerd, het is nooit af.
Dat geldt ook voor ander onderzoek. Lees het verhaal van de vliegtuigcrash in Zondereigen, en je weet dat er nog heel wat onderzoek nodig is om — /5 jaar na dato! — klaarheid te krijgen. Dat is precies wat Amalia tot haar taak rekent. Zaken tot de grond toe uitzoeken én er verslag van doen.

Uit verhalen, uit opmerkingen die soms terloops zijn gemaakt maar ook tijdens het zoeken in archieven kwamen nieuwe vragen naar boven. Vragen waarvan je voorvoelt dat het soms veel moeite en tijd zal vragen om er een antwoord op te vinden. En zorgvuldigheid. In komende nummers van Van Wirskaante gaat u er beslist meer over lezen. Ook over onderwerpen die in dit nummer niet meer aan bod konden komen zoals het verzet en de wederopbouw.

En wie nog verhalen, documenten, foto's of tips heeft, Amalia houdt zich aanbevolen.

Werkgroep 75 jaar bevrijding Baarle
Ad Jacobs, Michel Antens en
Harry Benschop

Heemkundekring Amalia van Solms Baarle Hertog/Nassau;  
 

2. Boeknummer: 00186  
Fietsen in vrijheid. Breda 60 jaar vrij. Fietsroute
Oorlog -- Tweede Wereldoorlog, Breda/Princenhage           (2004)    [Eric Dolné]
Fietsen in vrijheid.

Inleiding
29 oktober is het voor Breda de dag van de bevrijding. De Tweede
Wereldoorlog betekende voor Breda een groot verlies aan burgers en
gebouwen. Bij een aantal belangrijke gebeurtenissen die tijdens de oorlog
plaatsvonden wordt tijdens de route stilgestaan. De route is het beste te
rijden per fiets, al zijn een aantal plaatsen ook per auto bereikbaar. U kunt
de tocht op verschillende plaatsen beginnen en zo lang en zo kort maken als
u zelf wilt door delen of lussen weg te laten. De tocht exclusief
Prinsenbeek, Teteringen, Bavel/Ulvenhout en de Vloeiweide (een uitstap
naar Rijsbergen) is ca. 32 kilometer lang. De extra lus naar Prinsenbeek is
ca 11 km lang, de lus naar Teteringen ca 6 kilometer, de lus naar
Bavel/Ulvenhout ca 13 kilometer en de lus naar Rijsbergen en de
Vloeiweide is ca
15 kilometer lang. Hier moet uitdrukkelijk vermeld worden dat een greep
werd gedaan uit belangrijke plaatsen, waar sporen van het oorlogsgeweld
en herdenkingsplaatsen m.b.t. de Tweede Wereldoorlog zijn te vinden. Niet
alle plaatsen waar bommen schade en ellende veroorzaakten zijn in de
route opgenomen of worden genoemd. Sommige niet vanwege hun
excentrische ligging en anderen niet omdat de plekken nu onherkenbaar
zijn door wegenaanleg en/of nieuwe bebouwing. Bij de dikgedrukte
namen van de plaatsen die we aandoen vindt u steeds een nummer (...)
dat correspondeert met een genummerde pijl op de bijgevoegde
landkaarten. De nummers voor de fietslussen zijn Prinsenbeek (P...),
Teteringen (T...), Bavel/Ulvenhout (B/U...) en Rijsbergen (R...).
Verder staat “r.a.” voor rechts af en “La.” voor links af.

General Maczek Museum;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 maart 2022