HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00290  
Apollo 1969-1994
Onderwijs -- Basisschool/lagereschool Apollo           (1994)    [Suijkerbuijk, M.]
Openbare basisschool Apollo 1969-1994

Beste lezer,
Dit jubileumboek is uitgegeven ter gelegenheid van het25-jarig bestaan van de openbare basisschool Apollo. Althans zo heet de school nu. Op 1 mei 1969 is in
Prinsenbeek de openbare lagere school Apollo gesticht en een jaar later de openbare kleuterschool Klavertje Vier. Per 1 augustus 1985 integreerden deze twee
scholen tot de bovengenoemde basisschool.

Op enig moment dat u bladert of leest in dit boekje, blikt u niet alleen terug in de tijd, maar eigenlijk ook in de levens van meer dan duizend kinderen, ruim veertig
leerkrachten, onderhoudspersoneel, ouders en bestuurders. Zij allen zijn met de Apolloschool verbonden geweest.

In een tijd, waarin schaalvergroting, verzakelijking, resultaat, maar ook tempo en vervluchtiging de boventoon voeren, is het juist goed om even stil te staan bij wat voorbij
is.

Naast de hoogtepunten, zijn er ook dieptepunten geweest, maar altijd heeft de school bekend gestaan om zijn aandacht voor het kind.

Het boek herbergt voor een aantal van u waardevolle herinneringen.

Met dit boek willen we dan ook vol trots zeggen:
'De Apolloschool bestaat... al 25 jaar!'

M. Suijkerbuijk
Direkteur


Voorwoord
25-jarig bestaan van openbare basisschool Apollo.

Op 12 mei 1995 viert de openbare basisschool Apollo haar 25-jarig bestaan. Deze mijlpaal is van belang om terug te kijken, maar nog veel meer om vooruit te zien.

Onderzoek en ervaring wijzen uit, dat ouders en leerlingen zich bij het kiezen van een school steeds kritischer opstellen.
Ze verlangen een duidelijk beeld van datgene waar de school voor staat en kijken naar de manier waarop de school haar identiteit waarmaakt. Dit stelt alle bij de school
betrokken geledingen voor de opdracht en uitdaging, bij de inrichting en vormgeving van het onderwijs, de waarden van het openbaar onderwijs tot uitdrukking te laten komen.

Zeker na 25 jaar heeft de openbare basisschool Apollo in onze gemeente met succes een eigen plaats verworven. Het bewust uitdragen van haar eigen identiteit zorgt ervoor,
dat een belangrijke maatschappelijke behoefte wordt vervuld.

Graag wil ik dan ook de school van harte geluk wensen met het jubileum en ik wens de school toe, dat de in de afgelopen 25 jaren binnen de Prinsenbeekse gemeenschap verworven
positie een nog jarenlang voortbestaan mag garanderen.

Ik hoop, dat op 12 mei 1995 op een plezierige wijze kan worden stilgestaan bij dit jubileum en dat we op die dag met vertrouwen naar de toekomst mogen kijken.

De burgemeester van Prinsenbeek,
Drs. C.J.G.M. de Vet

eigen uitgave;  
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 maart 2022