HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00579  
De maatschappij verandert, PTT verandert mee
Ondernemingen -- PTT (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie)           (1989)    [Drs. C.J. Kleijwegt, mw. L.G. Schoor-Tempelaar, J. Wagensveld, C.J. Wulffraat, Rudie Kagie]
De maatschappij verandert, PTT verandert mee
De samenleving verandert... De herinnering, dat is het enige dat blijft. De dingen veranderen, vaak zonder dat iemand dat in de gaten heeft.
Een foto van tien jaar geleden is soms al genoeg. Zo'n foto drukt je met de neus op de feiten: dit-en-dat is er niet meer.
De maatscahppij verandert. De PTT is ook veranderd. Verandert nog steeds. Zal blijven veranderen.

Bij het boek behoort ook een geluids-document in de vorm van een LP (rechts op de foto)


INHOUD
Hoofdstuk 1 De samenleving verandert, ptt verandert mee 1
Hoofdstuk 2 een beeld. De samenleving verandert, ptt verandert mee 9
Hoofdstuk 3 Berichtenverkeer 25
Hoofdstuk 4 een beeld. Kunst en vormgeving 33
Hoofdstuk 5 De post
Hoofdstuk 6 een beeld. Verbindingen en vervoer 65
Hoofdstuk 7 Telecommunicatie 81
Hoofdstuk 8 een beeld. Telefoonboek 97
Hoofdstuk 9 een beeld. Papierenwereld 105
Hoofdstuk 10 Mensen en werk 113
Hoofdstuk 11 een beeld. De wereld rondom ptt 121
Hoofdstuk 12 Tekstkaders 137
Hoofdstuk 13 een beeld. Veel verandert, de mens blijft 145
Hoofdstuk 14 De toekomst 153
Fotobijschriften 159
Verantwoording en colofon 161

Drs. N. Smits-Kroes
Er zullen mensen zijn die denken dat ik dit afscheidswoord met weemoed schrijf. Ik zeg u voluit dat dat niet zo is.
Dat vraagt om uitleg. In ieder geval om te voorkomen dat die uitspraak verkeerd wordt begrepen.
Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat naar mijn oprechte overtuiging de overheid alleen dat moet doen wat niet bui-
ten haar sfeer om kan gebeuren. Overigens, om een tweede misverstand te voorkomen, dat wat niet door de overheid gedaan wordt,
moet uiteraard wel passen binnen de regels en de kaders die we binnen onze democratische samenleving met elkaar hebben afgesproken.
Ik hoef in het geval van de privatisering van het Staatsbedrijf der PTT niet bang te zijn goede vrienden te verliezen. Het beeld is
vaker gebruikt: een moeder die haar zoon de deur uit ziet gaan om op eigen benen, op zijn eigen manier het leven te gaan leven,
verliest geen zoon. Het bedrijf, dat natuurlijk al jaren ‘z’n eigen geld’ verdient, is nu toe aan zelfstandige bedrijfsvoering. Het is voor
investeringen niet meer afhankelijk van de schatkist. Het kan zoals iedere andere private onderneming, inspelen op de verlangens van
de klanten, vrij concurreren, in sommige gevallen samenwerken met concurrenten of diensten aan de concurrenten over laten. Er zijn een
paar zaken waar de overheid wel scherp op blijft letten. Voor een aantal basisdiensten heeft PTT een exclusieve concessie gekregen.
Iedere Nederlander heeft namelijk, tegen betaling, recht op telefoon en postbezorging en kan terecht verlangen dat die diensten snel en
accuraat, tegen de laagst mogelijke kosten en met de beste kwaliteit geleverd worden.

Wil de PTT dit kunnen blijven leveren dan zal de continuïteit gewaarborgd dienen te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij daarvoor
de beste condities geschapen hebben.
Terug naar mijn uitgangspunt: als er dan toch een beetje weemoed moet zijn, dan zal het zijn omdat ik in het vervolg niet alles meer
zo heel precies kan volgen. Maar ook dat zal wennen.
De PTT en de PTT’ers staan op het punt de deur uit te gaan. Ik weet dat ze goed geëquipeerd zijn en, belangrijker nog, dat ze er
zin in hebben, en dat ze het kunnen.

Het ga ze goed!


Ir. C. Wit
Er is een verhaal van Belcampo waarin over een denkbeeldige PTT wordt geschreven. Aan de orde is de vraag of PTT wel moet blijven
bestaan. Zeer slimme medewerkers hadden bekeken of de berichten die PTT overbracht nog wel positief waren. Men vond van niet. De
berichten waren, alles bij elkaar genomen, erg negatief geworden.
Kortom, de mensen zouden beter en gelukkiger kunnen leven zonder al die berichten.
Hoe het verhaal eindigt, zal ik u niet onthullen. U moet zelf het boek van Belcampo maar eens lezen.
Toch lijkt het erop of we het einde van het verhaal zelf geschreven hebben, door op 31 december 1988 alle PTT’ers te ontslaan en ze op
1 januari 1989 weer in dienst te laten komen bij PTT Nederland NV.
Het lijkt op een einde, maar het is het niet, integendeel!
Nederland kan geen dag zonder de PTT en PTT kan niet zonder zijn klanten. Ons roemruchte verleden begint met de postbestelling
en loopt door tot de huidige expeditieknooppunten, digitale technieken, computers, glasvezels en satellieten. In de loop der jaren was
er wel steeds een wijziging in onze manier van werken noodzakelijk.
Niet alleen vraagt de maatschappij immers om snelheid en betrouwbaarheid bij de overkomst van berichten, maar ook heeft er een
gigantische groei van het aantal berichten plaatsgevonden. Dat maakt dat er steeds organisatorische wijzigingen noodzakelijk zijn.
Wij kunnen en moeten een zeer modern bedrijf zijn. Daardoor ook kunnen wij concurreren met het buitenland wat betreft ons voor-
zieningenpakket. En kunnen we concurreren in het binnenland.
Dat moet zichtbaar zijn. Zichtbaar voor iedereen die met PTT in aanraking komt, maar ook binnen ons bedrijf.
De markt bepaalt ons succes. En die markt wisselt steeds van smaak, wil slimmere apparatuur. PTT moet daarop anticiperen en
inspelen. Hoe doen we dat? Door opleiden en bijscholen. Dat zijn geen nieuwe elementen, het is voortbouwen op gevestigde tradities.
En bouwen, dat zullen we doen: geld kan niet meer het knelpunt zijn. Kennis hebben we zelf in huis, maar is ook te koop. Daarom
kregen we een nieuwe status, op grotere afstand van de overheid.
Bij een zo ingrijpende wijziging is het goed om ons eens rekenschap te geven van ons werken: omzien in verwondering. Verwonder-
ing over de grote veranderingen in hulpmiddelen en organisatie, maar bovenal over de flexibilteit van onze medewerkers. Het verhaal
van 'de ambtenaar' bestaat niet voor ons, heeft nooit bestaan. Het tegendeel van de discriminatie die in dit begrip besloten ligt is
waar. Daarom is PTT staande gebleven, ondanks alle ingrepen die hebben plaatsgevonden. Dankzij de PTT'er die meedenkt over al die
veranderingen en meedenkt over de toekomst. Een toekomst die rust op het stevige fundament van het verleden.
Daarin bewijst dit gedenkboek zijn waarde.

PTT;  
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 mei 2023