HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 9   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00015  
Veldnamen in de gemeente Gilze en Rijen. Deel I
Historie -- Toponiemen           (2002)    [Christ Buiks]
Veldnamen in de gemeente Gilze en Rijen. Deel I


VOORWOORD
Het is er toch van gekomen. Het boek VELDNAMEN IN DE GEMEENTE GILZE EN
RIJEN in twee delen, ligt voor u.
Reeds in de beginjaren van onze Heemkring - en wij bestaan dit jaar 25 jaar - was er reeds een werkgroep die zich met deze materie bezig hield. Maar om welke reden dan
ook is er geen werkelijk resultaat bereikt en de werkgroep verdween geruisloos.
De heer Christ Buiks heeft mij eens over dit onderwerp gebeld en toen heb ik het in de bestuursvergadering gebracht. Het bestuur had er wel oren naar en op de eerstvolgende
jaarvergadering werd het onderwerp ter sprake gebracht.
Er bleek onder de leden wel belangstelling te bestaan, Theo van Opstal zou het voortouw nemen om samen met een stel belangstellenden een werkgroep te vormen om dan in
samenwerking met de heer Christ Buiks afspraken te maken over de te volgen werkwijze.
Aan de hand van oude kaarten en het kadaster kwamen al verschillende oude akkernamen naar boven en werden op de kaarten verwerkt. Het reeds bekend zijn van
deze mensen in het gebied kwam daarbij goed van pas. Ieder had een deel van de gemeente waar hij/zij het beste bekend was. Toen volgde gesprekken met de gebruikers,
vooral oudere boeren, omdat zij vaak nog die benamingen gebruikten dan wel zich nog konden herinneren. Dit deel van het werk heeft veel tijd in beslag genomen, maar naar ik
aanneem, ook veel voldoening geschonken aan de werkers.
Daarna begon het werk voor Christ Buiks, al het ingezamelde materiaal te ordenen en te verwerken tussen al de gegevens die hij in de loop van de jaren had verzameld.
Maar voor de heer Crist Buiks was het niet de eerste keer dat hij dat deed, daarbij heeft hij een grote kennis op dat gebied. Ik heb veel respect voor het door hem geleverde
resultaat.
Een kleine werkgroep, bestaande uit Christ Buiks, Jeanne de Hoon, Cees van den Nieuwenhuizen en Ben Robbers, heeft tenslotte vorm gegeven aan de vele gegevens en
gereed gemaakt voor de drukker.
Waar ik heel blij mee ben, is de sponsering, de beide Rabo-banken in onze gemeente, Rabo-bank Baarle-Nassau Gilze, Rabo-bank Dongen Rijen en Interpolis hebben deze
uitgave met een belangrijk bedrag gesponsord. Ook de gemeente heeft, met een flinke subsidie, het mogelijk gemaakt, de verkoopprijs van deze uitgave in twee delen op een
dusdanig bedrag te brengen, dat het geen bezwaar is voor de aanschaf hiervan.
Ik wil een ieder bedanken die op enigerlei wijze aan het tot stand komen van deze uitgave heeft meegewerkt en ik ben enorm trots dat onze Heemkring weer zín prachtige
uitgave aan de reeds omvangrijke lijst van publicaties kan toevoegen.
Voorzitter Heemkring Molenheide,
Jan Bruikman.

Heemkundekring Molenheide Gilze en Rijen;  
 

2. Boeknummer: 00471  
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 1 Algemene Inleiding
Historie -- Toponiemen           (2018)    [Chr. Buiks]
Erfgoedrapport Breda 60
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 1 Algemene Inleiding

VOORWOORD
Bijzonder is dat kort nadat Princenhage vierde dat het 75 jaar bij Breda hoort deze publicatie van streekhistoricus en onderzoeker Christ Buiks verschijnt.
Princenhage en de andere dorpen van Breda zijn trots op hun geschiedenis. Die is het waard om op te tekenen en te delen met anderen.
Kennis over ons erfgoed is een bron van inspiratie voor de toekomst. Als in Breda nieuwe plannen voor ruimtelijke ontwikkeling ontstaan, maakt de historie
deel uit van de analyses en de voorbereiding. De auteur onderzoekt veldnamen of toponiemen waarbij het vooral gaat over de (gebruiks)geschiedenis van de
landschappelijke elementen zoals akkers, weiden en beemden. Die kennis stelt ons in staat om dat erfgoed nog zorgvuldiger te beheren.
Het grootste deel van het grondgebied van Breda behoorde in de 19e en vroege 20e eeuw tot de omringende dorpen zoals Ginneken, Bavel, Princenhage en Teteringen.
In het verleden was het een goede gewoonte om huizen, boerderijen, straten, wegen en bruggen te voorzien van namen. Echter niet alleen huizen of bouwwerken ook
allerlei elementen in het landschap zoals akkers, weiden, beemden en bossen kregen namen.
Met de informatie uit dit onderzoek en de publicaties die eerder verschenen over Ginneken, Bavel, Ulvenhout, Teteringen en daarnaast Rijsbergen komt de omgeving
van Breda meer tot leven.
Marianne de Bie
Wethouder cultuur en erfgoed

Gemeente Breda;  
 

3. Boeknummer: 00472  
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 2 Hage Dorp-Haagdijk en Vijfhuizen-Heuvel en Vloed-Eindhoven
Historie -- Toponiemen           (2018)    [Chr. Buiks]
Erfgoedrapport Breda 60
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 2. Hage Dorp-Haagdijk en Vijfhuizen-Heuvel en Vloed-Eindhoven

Gemeente Breda;  
 

4. Boeknummer: 00473  
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 3 Boeimeer-Overa
Historie -- Toponiemen           (2018)    [Chr. Buiks]
Erfgoedrapport Breda 60
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 3 Boeimeer-Overa

Gemeente Breda;  
 

5. Boeknummer: 00474  
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 4. Hout-Effen-Rith
Historie -- Toponiemen           (2018)    [Chr. Buiks]
Erfgoed Breda 60
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 4. Hout-Effen-Rith

Gemeente Breda;  
 

6. Boeknummer: 00475  
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 5 Bagven-Lies-Vuchtschot-Varent
Historie -- Toponiemen           (2018)    [Chr. Buiks]
Erfgoedrapport Breda 60
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 5. Bagven-Lies-Vuchtschot-Varent

Gemeente Breda;  
 

7. Boeknummer: 00477  
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 7 Burgst, Gageldonk en Hambroek-Kesteren-Overbroek-Heilaar-Buursteden
Historie -- Toponiemen           (2018)    [Chr. Buiks]
Erfgoedrapport Breda 60
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 7 Burgst, Gageldonk en Hambroek-Kesteren-Overbroek-Heilaar-Buursteden

Gemeente Breda;  
 

8. Boeknummer: 00478  
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 8 Emer-Asterd-Ooyendonk-Wijmeren-Halle en Halderdonk
Historie -- Toponiemen           (2018)    [Chr. Buiks]
Erfgoedrapport Breda 60
Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage Deel 8. Emer-Asterd-Ooyendonk-Wijmeren-Halle en Halderdonk

Gemeente Breda;  
 

9. Boeknummer: 00487  
Veldnamen in de voormalige gemeente Terheijden
Historie -- Toponiemen           (2018)    [Christ Buiks]
Veldnamen in de voormalige gemeente Terheijden


Inhoud
Samenvatting
Inleiding.......................3
Overzicht.......................4
Akkerbouw......................13
Gras- en hooilanden............18
Water, bruggen.................20
Plantengroei...................23
Dieren.........................28
Oppervlaktematen...............30
Wegen..........................33
Gebouwen.......................37
Vormaanduidingen...............37
Kwaliteit van de grond.........38
Omsluitingen...................39
Archivalia.....................41
Literatuur.....................42
Afkortingen....................53
Noten..........................55
Dorp Terheijden...........................58
Schimmen.................................116
Munnikenhof..............................150
Ter Aalst, nu Breda......................173
Kartel (nu Breda)........................188
Wagenberg................................240
Zonzeel, nu Langeweg.....................320


Inleiding
Over de veldnamen van Terheijden is nog niet veel geschreven. Veldnamen ofwel toponiemen zijn namen van wegen, waterlopen, akkers, weilanden, bossen, heidevelden, bergen enz.
Die namen kunnen erg oud zijn, b.v. vijfhonderd jaar of meer, maar wel ontstonden in de loop der eeuwen ook steeds nieuwe, terwijl oudere uitstierven.
Terheijden is niet bijzonder rijk aan veldnamen, maar alles bij elkaar zijn het er toch nog vele honderden. De veldnamen geven inlichtingen over het landschap van eeuwen geleden,
b.v. of er hoogten lagen(bergen, donken, hillen), of er moerassen waren (goor, broek), welke dieren er rondliepen, welke bomen en planten in het landschap gezien werden,
hoe de percelen eruit zagen, hoe de vorm van de percelen was, of ze vruchtbaar of onvruchtbaar waren enz. Eigenlijk zien we dus door de toponiemen het landschap van eeuwen geleden,
beschreven door de ogen van de Terheijdenaars van weleer. Een probleem is wel dat de taal in de loop der eeuwen flink veranderd is en we daardoor veel veldnamen niet goed meer begrijpen.
In dit boek zijn de veldnamen gerangschikt per gehucht. Ook is er een overzicht van alle veldnamen gemaakt. Dat volgt hier eerst.
In de overzichten van de veldnamen, die per gehucht gerangschikt zijn, is steeds de archiefbron aangegeven, waarin de betreffende naam gevonden is.
Ook het jaartal van de vermelding wordt uiteraard aangegeven.
Johan van de Made en Adrie Welten-Kouwenberg verstrekten veel inlichtingen; Johan en Fons de Weert verzorgden de layout. Waarvoor veel dank.


Heemkundekring DeVlasselt;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 14 mei 2023