HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00485  
25 jaar Mark pontje
Historie -- Terheijden           (2017)    [Jan van Vliet, Han Loonen]

25 jaar Markpontje
Geschreven door Jan van Vliet en samengesteld met Han Loonen met dank aan ieders bijdrage door middel van foto’s, films, krantenknipsels en bovenal de verhalen.

Thijs Krijnen: 'Neemt iedereen z’n eigen fiets mee? Ik wil geen fietsen over houden'.

Foto omslag en citaat uit De Stem van 2 augustus 1995 (blz. 71)

Hoofdstuk
01 Voorwoord van de schrijver en samenstellers 1
02 Inleiding 2
03 De aanleiding besluit gemeenteraad Terheijden 5
04 De bouw, proefvaart en eerste afvaarten 8
05 5 september 1992, de officiële eerste afvaart 16
06 Organisatie stichting ‘Stichting Heen en Weer’ 25
07 Het succes van het Markpontje 31
08 Voor de schippers van het Markpontje 38
09 De schippers aan het woord 53
10 De passagiers 68
11 Evenementen 104
12 Onderhoud en meer 108
13 Over de scheepsbel 117
14 Van informatiepunt tot informatiekiosk 123
15 Vereniging Vrienden van de Voetveren 127
16 Toeristische recreatieve functie Terheijden 131
17 Opwegnaar25jaar 137
18 Slotwoord en verantwoording 141

Voorwoord van de schrijver en samenstellers
Een jarig Markpontje, 15 augustus 2017. Een kwart eeuw ofwel 25 trouwe dienstjaren. Een mooi moment om bij stil te staan om het ontstaan en de geschiedenis voor de vele passagiers en schippers
van het zo geliefde pontje eens op te schrijven. Een moment om zuinig op te zijn zo zal de lezer van dit boekje spoedig merken.
Overzetveren, ja ook die om de rivier de Mark over te steken, hebben een lange traditie en noodzaak achter de rug. In voorbije eeuwen van vele en vele jaren terug was het bittere noodzaak om
rivieren en andere wateren over te steken met have en goed, immers brug en andere oeververbindingen waren er niet of nauwelijks.

In de tegenwoordige tijd zijn er overzetveren die onderdeel uitmaken van het wegennet, maar aan praktische betekenis hebben zij niet ingeboet. Voet- en fietsveren zijn een meer
eigentijdse functie gaan vervullen en de totstandkoming daarvan zijn veelal onder de noemer ‘recreatie en toerisme’ te rangschikken. Het verleden heeft aangetoond, dat een dergelijke
oeververbinding niet zonder slag of stoot kon worden gerealiseerd. Lokale politiek en bestuurders moesten steeds bewust worden gemaakt van de recreatieve en toeristische
noodzaak en functie. Zo ook die van de voormalige gemeente Terheijden die in 1992 groen licht gaf tot de bouw van deze verbinding over de Mark.

Nu 25 jaar later staat de teller op ruim een half miljoen passagiers en werd het Markpontje een onverwacht succes. Dat de ingeschatte verwachting, waar de Terheijdense politiek in 1992
akkoord mee ging, in vele veelvouden werd overtroffen leidde tot menige verbazing en een opgewekte glimlach, zeg maar gerust een brede grijns. Dat zal ook de lezer in dit boekje constateren.
Hun wordt veel plezier gegund bij het lezen daarvan.
2017 Jan van Vliet en Han Loonen, beide schippers van het Markpontje


Heemkundekring DeVlasselt;  
 

2. Boeknummer: 00486  
Kermisboek
Historie -- Terheijden           (2006)    [Redactie De Vlasselt]

Kermisboek van 'De Vlasselt'

Inhoud
De kennis.....................6
Kermis in Terheijden..........11
Terheijdense kermisexploitanten..30
Kermis op Wagenberg...........36
Kermis op Langeweg............43
Boeken met betrekking tot kermis..47
Onze kermis in beeld..........48
Tot slot: de kermis nu........129

Voorwoord
Dit is ons tweede boekje over de kermis. Het eerste boekje verscheen in 1984 voor de toen nog 170 leden in een oplage van 300 stuks.
Al vrij snel was dat boekje uitverkocht, want bij velen riep het al lezend vele aangename herinneringen op.
Het ledental van de heemkundekring staat nu op ongeveer 1200. Dankzij deze enthousiaste leden hebben we al enkele
fotoboeken kunnen samenstellen. Ook onze oproep voor kermisfoto's heeft een mooi resultaat opgeleverd. Daarom wordt
dit boekje weer een kijkboekje en nu met plaatjes van vrolijke kermisgangers in de kroeg en op straat, verliefde paartjes en
raak schietende schutters in de schiettent. Kortom: écht kermisplezier.
De kwaliteit van veel foto's is niet altijd geweldig, maar het gaat hier om de kermissfeer en die spreekt er wel uit.
In dit boekje staan ook verhalen over onze kermissen, die u al eerder in 'De Vlasselt' bent tegen gekomen.
Door die verhalen ook hierin op te nemen, menen we dit Kermisboek alleen maar vollediger te kunnen maken.


Heemkundekring DeVlasselt;  
 

3. Boeknummer: 00565  
Van Kleine Schans naar Chinese Muur
Historie -- Terheijden           (2022)    [Pierre Gruca]
Van Kleine Schans naar Chinese Muur.
Over Bernard Wolters, Terheijdense notariszoon als Wu Guang Wen, missionaris van Scheut in China.

Inhoud
Voorwoord,Vier broers aan het altaar .................4
Het gezin Wolters.....................................5
Vader Wolters, notaris, politicus, bestuurder.........7
Bernard Jacques Louis Marie Wolters...................I I
Terheijden, bedankt ..................................19
Verhalen van Bernard Wolters .........................21


Vier broers aan het altaar
In de rijke parochiegeschiedenis vanTerheijden kwam ik een krantenbe-
richt tegen uit deTilburgse Courant van 29 augustus 1928 met als kop
Vier broers aan het Altaar
Dat wekt wel enige verbazing in een tijd als de onze waarin er nog
maar weinig priesters zijn.
Vier broers uit één gezin priester, het kwam in die tijd meer voor, maar
voor Terheijden was het uniek. Helemaal bijzonder was dat de jongste
van de vier, Bernard, missionaris werd in China.
Daar komt nog bij dat de vier broers zonen waren van notaris Wol-
ters, een man die beroepsmatig actief was als notaris, maar die ook
druk doende was als bestuurder van allerlei verenigingen in en buiten
Terheijden en die ook lid was van de Provinciale Staten in de provincie
Noord-Brabant
Kortom, genoeg stof om er mijn licht over te laten schijnen en het
resultaat met jullie te delen.
Pierre Gruca

Heemkundekring De Vlasselt;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2023