HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 542)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00437  
Eej kul
Historie -- Dialect           (1992)    [Th. Melis, Th. Borghouts]
Eej kul. Un bredaos Lesboekske
De Paoters Terrepetijn OW en Sjaggerijn OH

Inhoud
Voorwoord 7
Aonleiding 8
-Les 1 11
-Les 2 21
Spesjaole velomedelle 25
-Les 3 31
-Les 4 37
Sjaorel komtur bekaajt af 42
Karrenevalsmenuuke 44
-Les 5 45
Happeraote 51
Bredaose puuzul 52
-Les 6 55
Doejutzelluf kerstalleke 59
Wie gin neus 'et, 'eet gin aongezicht 66
-Les 7 67
'Aandwerrekbenoojig'ede 71
-Les 8 77
Ouwginnekus potkacheltje 85
-Les 9 89
Bredaos Leesplangeske 94
-Les 10 99
Roetmopke en de zeuve Reuzinne 106
Waorschouwelukke Tejofiele Lofzang 108
Sjaorel en ut grte misverstaand 109
Heksaome 110
Oplossing Bredaose puuzul 112
Alfabeejtiese woordelijst 113
Heksaome-ntwoorde 119
Koolofon 120

Voorwoord
'Taal is gans een volk'
Zo verschijnt dan, voor het ganse Bredase volk, een leerboek van het onvervalst 'Bredaos'.
Het werk van de beide paters Terrepetijn en Sjaggerijn heeft een hoge graad van perfectie bereikt; zij hebben de ziel van onze stad en van de Bredanaars geraakt.
Het is van grote waarde, dat onze belangrijkste cultuuruiting, de taal, voor onszelf en voor ons nageslacht wordt vastgelegd en bewaard. Tenslotte is het
Nederlands uit de dialecten ontstaan en niet andersom!

Het Bredaas is in de loop der eeuwen ontstaan en ontwikkeld. De eerste inwoners, in de elfde eeuw, gebruikten al Bredase kreten. Bij de vele belegeringen van onze
stad heeft het Bredaas een functie vervuld; soms leidde dat tot bevrijding, soms ook tot verwarring!
In het ruim van het Turfschip, zo is onlangs vastgesteld, werd er al plat 'Bredaos' gemompeld, hetgeen een groot voordeel voor het welslagen van de bevrijdingsactie
betekende.

In het huidige tijdsgewricht is het voor de nieuwe inwoners en de vele bezoekers, zeker tijdens de 'Kielegatse Karreneval'. een vereiste, dat zij het Bredaas
machtig zijn. Ook voor degenen, die onze stad besturen is dit lesboek onmisbaar. Aldus leren ze tenminste gelijkluidende klanken voort te brengen!

Het cursusboek, dat thans voor U ligt, vraagt veel aandacht, volharding en diepgaande studie, liefst vr het binnenkort af te nemen examen. Het moet Uw geest vormen
en verrijken, niet vullen!
De pater-schrijvers verschuilen zich achtereen geestelijke status. Zo gebruiken zij het 'Bredaos' ook om hun gedachten te verbergen. Jawel: zij hebben nogal wat
gedachten, die niet voor uitwisseling in aanmerking komen.
Het zij hen gegund!
W. Merkx,
oud-burgemeester van Breda.

Kielegats Taole Instituut;  
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 maart 2022