HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 668)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00073  
Volksfeesten 1984
Cultuur -- Volksfeesten           (1984)    [Diverse auteurs/bijdragen]
Volksfeesten 1984
Voor de zesde keer Volksfeesten in Prinsenbeek
Ze kunnen het niet meer laten, de organisatoren van de Volksfeesten; al vroeg in het voorjaar
krijgen ze de kriebels en zoeken ze elkaar weer op. Enige routine brengt de zaak weer snel op
gang, doch het blijft een enorme opgave om ieder jaar nieuwe impulsen aan dit gebeuren toe
te voegen. Gezien het feestprogramma zijn zij daarin dit jaar wederom bijzonder geslaagd.
Zoals u wellicht weet, werden de Volksfeesten in voorgaande jaren georganiseerd door de
plaatselijke drumband en het POK. Dat is nu wederom het geval, maar om verschillende or-
ganisatorische redenen hebben beide verenigingen hun gezamenlijke aktiviteiten rondom de
Volksfeesten ondergebracht in de STICHTING VOLKSFEESTEN.
Ze zijn dus samen getrouwd om VOLKSFEESTEN te organiseren en hebben in hun
trouwboekje o.a. het navolgende door de Notaris laten opnemen:
”De Stichting heeft ten doel jaarlijks festiviteiten te organiseren voor de Prinsenbeekse bevol-
king, waaraan:
a. alle geledingen van de bevolking kunnen deelnemen, zoals verenigingen, individuelen,
muziekkorpsen, bands en orkesten, kerken, overheden en ondernemers;
b. mede een stuk VOLKSVERMAAK op het terrein van sport en spel, saamhorigheid, nostalgie
en folklore ten grondslag dient te liggen; alles in de ruimste zin des woords.”
En zie: HET WERKT!!!
Mede dankzij de enorme inzet van bijna 30 plaatselijke verenigingen op gebied van sport,
kuituur, kunst en andere bedrijvigheden, de trouwe deelname van een groot aantal plaatse-
lijke ondernemers en de toevoeging van een aantal spektakelstukken, met als hoofdgerecht
veel muziek, zullen deze volksfeesten wederom beantwoorden aan de doelstellingen welke hier-
aan ten grondslag liggen; een sfeer van nostagie, folklore en verbroedering, hopenlijk onder
een stralende septemberzon...

Voorwoord
Op 8 september 1979 had ik het voorrecht de - naar later bleek eerste - Prinsenbeekse Volksfeesten officieel te mogen openen.
Daarbij maak ik - en zulks aan de hand van het voor die dagen geboden programma - er onder meer gewag van wat idealisme,
vindingrijkheid en solidariteit vermocht.
En met die solidariteit bedoelde ik met name op de saamhorigheid tussen beide organisatoren in relatie tot de Prinsenbeekse bevolking.
Ik sprak voorts de hoop uit, dat de Volksfeesten 1979 een start zouden mogen betekenen van een jaarlijks terugkerende traditie, welke de
plaatselijke gemeenschap gelegenheid zou bieden goede contacten met elkaar te hebben.
De Volksfeesten nu blijken de afgelopen zes jaar te zijn uitgegroeid tot een niet meer weg te denken happening, welke naast haar Carnaval en
Avondvierdaagse als het ware een groot familie-gebeuren doet zijn.
En de Drumband en het P.O.K., de initiatiefnemers čn telkenjare ook de organisatoren van dit tweedaags festijn, hebben zich nu weten te
vinden in een Stichting, welke afkorting S(tichting) V(olksfeesten) Prinsenbeek) als het ware een uitnodiging betekent van: Wij presenteren
ons naar buiten ten behoeve van U!
De doelstelling: het organiseren van jaarlijkse festiviteiten en met name de daaraan ten grondslag liggende elementen, te weten saamho-
righeid, nostaligie en folklore alsmede het door alle geledingen van de plaatselijke bevolking kunnen deelnemen aan dit feest, moet ons allen
aanspreken.
Gaarne wens ik u goede en prettige dagen toe. Moge ook het weer ertoe bijdragen dat Volksfeesten 1984 tot een geslaagd geheel worden,
waaraan eenieder van ons nadien met genoegen kan terugdenken.
Mr L.K.M. Verwiel,
burgemeester.

Stichting Volksfeesten Prinsenbeek SVP;  
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 mei 2023