HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 668)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00315  
Nog meer verhalen van Johan Bax
Cultuur -- Verhalen           (2021)    [Johan Bax. Illustraties Jos Krijnen]
Nog meer verhalen van Johan Bax
Kinderverhalen in een fictief Brabants dorp


Voorwoord
Na het vorige boek, ‘Verhalen van Johan Bax’, kregen we vooral leuke reacties, van jong en oud.
Vandaar dat we besloten er nog een te maken.
Ook nu met de opzet dat er 3 generaties plezier aan beleven!
De verhalen spelen zich af in het dorp Heijdenberg, ergens in Brabant.
Ze gaan over een gezin met 2 kinderen, 2 katten en een hond en bijzondere dorpsfiguren.
De illustraties bij de verhalen zijn ook nu van Jos Krijnen.
Als er geen tekst in de boekjes zou staan, was het ook al de moeite waard om het uit te geven, zo mooi zijn ze.
Ed Oud deed de correctie, de vormgeving is van Fons de Weert.
Dit boek is speciaal voor Mees, Piet, Milan, Vieve, Cato, Veerle, Teun, Julia, Lise en Fien, en alle andere kinderen.
Veel leesplezier
Johan Bax


Heemkundekring De Vlasselt Terheijden;  
 

2. Boeknummer: 00337  
Brabant op z'n breedst
Cultuur -- Verhalen           (1996)    [Johan Biemans, Giel van Gastel, Willem Iven, Henriette Kegge, Jan Naaijkens, Cor Swanenberg, Gerard Ulijn. Ingeleid door Ger Janssen]
Zeven Brabantse auteurs schrijven over hun eigen streek. Aangeboden 'Vur de houwes' door Mennen Schriks Grafische bedrijven tgv Valentijnsdag 1998. Illustraties van Nelleke de Laat

Inhoud
Ger Janssen — Inleiding      7
Johan Biemans — Over de grens      9
Giel van Gastel - De duiven      23
Willem Iven - Bruujr en zeuster      29
Henriëtte Kegge — Un bietje ’eimwee      37
Jan Naaijkens — Hoe ’ne geboren koereur aon z’n end kwam      51
Cor Swanenberg — Goewdgemutst      61
Gerard Ulijn — Tis wè      71
Over de auteurs 91

Inleiding
Brabant bazuint breed, breder, .... op z’n breedst.
Breed...
Het fenomeen 'Brabant 200 jaar' heeft ook mij niet losgelaten. Vanuit het provinciehuis zijn er al een heleboel
activiteiten georganiseerd en het verenigingsleven in ons Brabant laat zich ook niet onbetuigd.
Breder...
Omdat ik al Brabantse avonden organiseer is mij de gedachte ontsproten om een tour te organiseren door de
hele provincie heen met medewerking van zoveel mogelijk bekende en minder bekende groepen en troubadours
in een afwisselend Brabants bont programma, zowel van medewerkers als van inhoud.
Daarnaast is onze cultuur veel meer dan alleen muziek en humor. Zodoende ontstond het idee om een boek uit te
geven met schrijvers uit onze provincie waaruit duidelijk de brede waaier van de Brabantse dialecten speels tot uit-
drukking komt.
Breedst...
Tijdens gesprekken met de schrijvers werd het thema 'Brabant op z’n breedst geboren, precies de vlag die de
lading dekt voor zowel de tour als de literaire operatie.
Daarnaast is er nog een cassette, waarop het boek is ingesproken, en een verzamel-CD verschenen.
Overweldigd door het enthousiasme en de bijval van artiesten en auteurs voor mijn ideeën is er daarnaast een
schouderklopje op zijn plaats voor Adrie Mennen en Kees Claes van Drukkerij Mennen Asten BV voor het resultaat
dat nu voor u ligt.
Niet in de laatste plaats dank aan de auteurs voor de grote verscheidenheid aan nog niet eerder gepubliceerde kortere
en langere verhalen, gedichten, essays en cursiefjes die werden ingezonden.
Voor deze uitgave werd een zevental schrijvers uitgenodigd. Elk van hen vertegenwoordigt een ruime regio
binnen de provincie Noord-Brabant:
Giel van Gastel (Michel de Koning) voor het Markiezaat.
Henriëtte Kegge (Tilly Nagelkerke) voor de Baronie.
Jan Naaijkens voor het Hart van Brabant.
Willem Iven voor de Peel.
Johan Biemans voor de Kempen.
Cor Swanenberg voor de Meierij.
Gerard Ulijn voor Maasland.
Tenslotte hartelijk dank aan iedereen die enthousiast en vol overgave heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit
boek, cassette en CD.
Bent u minder vertrouwd met Brabantse dialecten, lees dan voor het gemak maar eens een bladzijde hardop. Voordat u
het weet smult u ervan als een echte fijnproever.
Ger Janssen
organisator
Starshine Artist Management

Mennen Schriks Grafische Bedrijven;  
 

3. Boeknummer: 00344  
Brabants Mooiste Woord
Cultuur -- Verhalen           (2005)    [Wim Daniëls]
Verzameling van Brabants mooiste woorden. Houdoe en andere uitverkoren woorden. Ingezonden door lezers van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN De Stem

Inleiding
Dit boek bevat de mooiste Brabantse woorden. Dat wil zeggen: de woorden die door de deelnemers aan de verkiezing van het mooiste Brabantse woord zijn uitverkoren. Die ver-
kiezing werd in 2005 met veel bijval georganiseerd door de drie Brabantse dagbladen: BN/De Stem, het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad. Zo’n 6000 mensen namen
eraan deel en stuurden hun favoriete Brabantse woord in.
Het winnende woord werd ‘houdoe’. Het liet alle andere woorden ruimschoots achter zich. De mensen die voor ‘houdoe’ kozen, gaven daar veelal drie redenen voor:
- Iedereen in Brabant (oost, west, midden) gebruikt of kent ‘houdoe’.
- Ook buiten Brabant wordt ‘houdoe’ als een typisch Brabants woord ervaren.
- De eigenlijke boodschap van ‘houdoe’ is een heel positieve, namelijk: houd je goed.

De volledige top-10 van favoriete woorden bij de verkiezing van het mooiste Brabantse woord zag er als volgt uit:
houdoe
meepessant
durske
zibbedeeske
petazzie
affesere
schottelslet
griesele
tesnuzzik
bedinne.

Het is een mooie, gevarieerde lijst, met oorspronkelijke Germaanse woorden, zoals ‘griesele’, met verbasteringen van Franse woorden, zoals ‘petazzie’ (van het Franse ‘potage’),
met bijbelse invloeden (‘zibbedeeske’ van de bijbelse figuur Zebedeus), met letterwisselingen (‘rn’ van ‘deerntje’ is ‘rs’ geworden in ‘durske’), enzovoort.
Behalve de top 10-woorden werden er nog heel veel andere woorden ingezonden. Omdat het zonde zou zijn al die inzendingen in dozen te laten rusten, is dit boek samengesteld.
Het kan niet gezien worden als een volledig woordenboek van de Brabantse taal. Dat is het simpelweg niet. Alleen de Brabantse woorden die het meest tot de verbeelding spre-
ken, staan erin.

Niet opgenomen
Niet alle deelnemers aan de verkiezing van het mooiste Brabantse woord zullen hun ingezonden woord in dit boek aantreffen.
- Sommige woorden die werden ingezonden, bleken tot de standaardtaal te behoren of in ieder tamelijk wijdverbreid te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de volgende woorden:
(h)akkefietje (vervelende kleinigheid)
bekaaid
bikkesementen (lekker eten)
bleintje (blaasje in de mond)
boerentenen (tuinbonen)
bonkertje (kort winterjasje)
buurten
dalken (slenteren, moeilijk lopen)
foekepot
gaffel (hooivork)
haaibaai
haksel (zult)
hoos (kous)
huilbezem (stofzuiger)
jabroer (iemand zonder eigen mening)
kakstoel
kakkenestje (het jongste kind)
keeltjes (raapstelen)
keigoed (eerder jongerentaai dan dialect)
keren (vegen)
kietelkeikes (kiezelsteentjes)
kitsen (braken)
koeioneren
konkelefoezen (konkelen)
kullen (voor de gek houden)
kwezel (pannenlap)
kwibus
lapzwans
leut
meuken (o.a. rijpen)
navenant
neutelig
nondedjuke
opkalefateren
paternoster (rozenkrans)
pattefoon
pollepel
ponteneur (eergevoel)
rietsigaar (lisdodde)
rucht (onkruid)
ruchten (onkruid wieden)
schrabbertje (strijkgedeelte voor lucifers)
schrobbelaar (textielarbeider die zich bezighoudt met het
kaarden van wol)
schroei (honger, eetlust)
slieps (stropdas)
slop (nauwe gang tussen huizen)
sneukelen
stamp (puree)
stiefelen (snel en met korte pasjes lopen)
teuten.
Sommige van de hier genoemde woorden worden inderdaad wel vaker in Brabant gebruikt dan in de rest van Nederland, maar het gaat toch te ver om ze Brabantse woorden te noemen.
- Bij de inzendingen zaten ook woorden uit het Bargoens, de vroegere taal van dieven en landlopers. Een voorbeeld is ‘belaaitafeld’ (een variant van ‘belatafeld’ = gek, zot). Som-
mige Bargoense woorden zijn her en der zeker in dialecten blijven hangen, ook in Brabantse dialecten, maar ‘belaaitafeld’ is geen typisch Brabants woord te noemen.
- Ook zijn er woorden ingezonden die niet-Brabanders meegebracht hebben toen ze in Brabant zijn komen wonen. Op een gegeven moment zijn de allochtonen (vroeger werden
mensen uit andere provincies zo genoemd) hun ‘vreemde’ woorden (ten onrechte) als Brabantse woorden gaan beschouwen.
- Bij de ingezonden woorden zaten verder enkele zogenoemde thuistaalwoorden. Dat zijn woorden die alleen in één gezin gebruikt worden en daar veelal ook bedacht zijn.

Soms is het moeilijk te bepalen of een woord een thuistaalwoord of een dialectwoord is. Maar als het verder nergens gesignaleerd is en weinig of geen klankkenmerken van het
Brabantse dialect heeft, is het aannemelijk dat het om een thuistaalwoord gaat. Ook zulke woorden zijn niet opgenomen. Een mogelijk voorbeeld hiervan is ‘mompelen’, in de
betekenis: broodballetjes maken met de mond. H. Verstralen uit Essen-Heikant schrijft hierover: ‘Als er vroeger pap gemaakt werd, vroeg een oude tante wel eens: “Gemompeld
of ongemompeld?” Als er gekozen werd voor gemompeld, deed zij een stukje brood in haar mond, kauwde erop, haalde het vervolgens uit haar mond en draaide er balletjes
van, om deze vervolgens in de pap te doen. Het is dus niet vreemd dat de pap vrijwel altijd ongemompeld werd gegeten.’
- Verder waren er nogal wat lezers die niet één woord instuurden maar een hele lijst met favoriete woorden. Overhet algemeen is ervoor gekozen om van die lijsten alleen het
woord op te nemen dat als eerste stond vermeld.
- Ook waren er lezers die in plaats van een woord een uitdrukking instuurden. Maar in de verkiezing ging het alleen om woorden en niet om zegswijzen. Ook in dit boek zijn
daarom als trefwoorden alleen dialectwoorden opgenomen en geen -uitdrukkingen. Wel is in enkele gevallen een uitzondering gemaakt voor een woordcombinatie die het
midden houdt tussen een woord en een uitdrukking. In de toelichtingen bij de trefwoorden staan soms wel uitdrukkingen als voorbeeld vermeld.

De Uitgevers Den Bosch;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2023