HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00085  
Brabant, literaire reis langs het water. Bloemlezing gedichten
Cultuur -- Gedichten           (2011)    [Jasper Mikkers]
BRABANT
literaire reis langs het water
Woord vooraf
Wie nog niet van Brabant hield, wordt op slag verliefd bij het kijken en lezen in dit unieke boek. Ik was al verliefd, geboren
en getogen Brabander die ik ben. De teksten, foto’s en vooral de combinatie ervan ontroeren mij. Het is bijzonder hoe beeld
de tekst versterkt en tekst het beeld. De schrijvers, dichters en fotografen uiten in woord en licht wat zij zien en voelen. De
geur van het water, het wisselen van de seizoenen; herinnering, heimwee, verbazing, betovering. En wijsheid, zoals in Weet dat
je waar ook aan een oever woont, de beginregel van het gedicht Werkplek van Paul Meeuws. Het is er allemaal in dit boek, in
Brabant. Om te zien, te lezen, te beleven. Een bijzondere ervaring voor iedereen. En als je, zoals ik, in Veghel bent geboren,
dan sta je wat langer stil bij een vers als Veghel by night van Olivier van Nuenen:
En onder onze ogen drijft de tijd
zwart-edelstenen kringen in het water
richting zee, maakt nu tot later, zwemmen
nachtseizoenen vluchtig met ons mee.
Wie nog niet van Brabant hield: kijk en onderga dit boek.
Want, aldus Victor E. van Vriesland in een van zijn kwatrijnen voor het Philipsmonument in Eindhoven: Wat de ogen zien,
dat zal het hart verstaan.
Wim van de Donk
Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant

Stichting Achterland Zeist;  
 

2. Boeknummer: 00136  
Conversaties.
Cultuur -- Gedichten           (2007)    [Danielle Lemaire]
Conversaties.


een gesprek van Danielle Lemaire met Ferdinand van Dieten in Breda, 22 juni 2006.

De Bespreking.
Ie kerstdag, Amsterdam, 28 december 2002
JaDa en V.O.F. ZijlmansIJongenelis over hun komen-
de gezamelijke expositie 'Het Absolute Nulpunt. ’ in
Lokaal 01 te Antwerpen, december 2003-januari 2004.

Vrouwen in hedendaagse muziek
een gesprek van Danielle Lemaire
met Mariëtte Groot in Delft, 10 juli 2006.

De Lichtwerker.
een gesprek van Danielle Lemaire met Lilian
Joosen in Breda, 22 augustus 2006.

Inner Landscapes;  
 

3. Boeknummer: 00161  
Toentertijd
Cultuur -- Gedichten           (1979)    [Henriette Kegge]
Toendertijd

VOORWOORD
Henriette Kegge is van oorsprong een boekenfiguur. Zij laat zich in de Camera obcsura terdege het hof maken door de charmante
Heer van den Hoogen, die volgens kenners niet toevallig boven een beddewinkel woonde.
Naast die nogal nuffige en nukkige Hollandse juffer is er echter ook nog een door en door Brabantse Henriette Kegge, die werd
geboren en getogen in Prinsenbeek in West Brabant, dat voor het zo deftig werd, gewoon ’Beek’ heette. Deze Brabantse
Henriette is alles behalve een boekenfiguur, maar schrijft wel zelf. En dat doet ze al zo 'lang en zo’ voortreffelijk in de taal van
haar geboortedorp, dat ik haar alweer bijna vijf jaar geleden (om precies te zijn op 25 februari 1975) voor het eerst heb mogen
lanceren in het Literair Café in Den Bosch. Zij is daar, ook na een aantal andere optredens, altijd haar blijde dankbaarheid
voor blijven tonen, een verschijnsel dat men heden ten dage met een lang en fel lichtend lantarentje moet gaan zoeken zonder het
nog veelvuldig gewaar te worden.
Daarom ben ik, op mijn beurt, zo blij om wat hier nog volgt.
Door de goede zorgen van Cor Borsje (Communications Manager van Rank Xerox, Venray) werk ik sedert enige tijd aan
De Zondagsveder. Dat is een bloemlezing van 25 Zuidnederlandse auteurs, waar ik ook Henriette Kegge bij
betrokken heb. Ter inleiding bij haar stukjes schreef ik in juni 79:
’Een uitgever die de pareltjes van Henriette Kegge, die zij verzamelde onder de titel Toentertijd, in het licht geeft, verricht
niet alleen een daad van eenvoudige rechtvaardigheid, maar zal er bovendien geen spijt van krijgen’.
En ziet. Nog voor De Zondagsveder op tafel kan worden gelegd blijkt die uitgever gevonden. Hij heet Ko Huijbregts en is er de
man achter de op menig embleem van jeugdige paardekracht getuigende uitgeverij HECHT in Den Bosch.
Toentertijd zal nog in 1979 verschijnen bij uitgeverij HECHT als het veertigste boekdeel dat ontstaan is uit het Literair Café in Den Bosch.
Dat heuglijke nieuws bereikte mij tegelijk met het bericht dat aan een andere Brabantse auteur, die ik meende te moeten opnemen
in De Zondagsveder, deP. C. Hoofdprijs is toegekend. Een geluk komt dus nooit alleen, al hoor je dat meestal alleen maar
van ongelukken. En de weg voor Henriette Kegge lijkt gebaand. Wie had dat toentertijd kunnen denken?
CAREL SWINKELS

Hecht 's Hertogenbosch;  
 

4. Boeknummer: 00396  
Gedichten en liedjes Over en Uit Etten-Leur
Cultuur -- Gedichten           (2015)    [Jos Martens]
Gedichten en liedjes Over en Uit Etten-Leur

Inhoud
Voorwoord
Inleiding
Gedichten en Liederen over:
1. Etten-Leur
2. Gilden
3. Kerstmis
4. Agrarische sector
5. Eerste vliegtuigopstijging
6. Geboorte
7. K.S.E.
8. Sint Lambertuskerk
9. H.Hartkerk
10. K.V.O.
11. Moord in Etten
12. Leur
13. Annie Vergouwen-van Unen
14. Sus Aarts, de volksfilosoof
15. Pieter Mol
16. Claude Covemaeker
17. Eveline Wit
18. Toine Nooijens
19. Rinus Oerlemans
20. Marie Dekkers - de Bruin
21. Lientje Dekkers - de Bruin
22. Herbert Mouwen
23. Valerie Hummel
24. Paula Copray
25. Bart Adams
26. Johan Jaspers
27. Allerlei
28. Verklaringen
29. Gebruikte bronnen en literatuur

Voorwoord
Voor u ligt het boek 'Gedichten en liederen over Etten-Leur' dat is samengesteld door de Heemkundekring Jan uten Houte
• Deze bundel bevat een unieke verzameling gedichten en liederen gemaakt door mensen met een passie voor poëzie èn voor Etten-Leur •
Het is een prachtige verzameling • Elke bijdrage geeft een eigen en unieke kijk op gebeurtenissen in onze gemeente door de jaren heen • De vele gedichten
en liederen schetsen op even zoveel verschillende manieren een mooi beeld van een stukje geschiedenis van Etten-Leur • Door het lezen van de diverse werken
ga je steeds meer houden van dit prachtige dorp • Dit boek is een prachtige aanvulling op de vele historische publicaties van de Heemkunde Kring Jan uten Houte
• Door de jaren heen heeft zij een schat aan gegevens over Etten-Leur verzameld en heeft zij daarover al vele publicaties uitgebracht • Daarmee bevordert
zij de belangstelling voor en de kennis van deze mooie plaats. Namens het gemeentebestuur wil ik de Heemkundekring van harte feliciteren met deze prachtige bundel •
De lezer wens ik graag veel plezier met het lezen van deze bijzondere bundel •
J.P. van Hal.
Wethouder van Etten-Leur.

Inleiding
Bij het samenstellen van dit boek wilde ik aanvankelijk alleen maar gedichten opnemen, maar allengs kwam ik er achter, dat er ook veel liederen iets te zeggen hadden
over onze gemeente.
Wat waren mijn selectiecriteria? Wel, het moesten in mijn ogen gedichten of liederen zijn, die het verdienen om over een x-aantal jaren nog gelezen te worden, omdat ze
van historische betekenis voor Etten-Leur (kunnen) zijn. Het gaat over poëzie waar niet alleen nu, maar ook morgen van genoten kan worden.
Bovendien dienen gedichten toegankelijk te zijn. Het moet in één keer te begrijpen zijn. Ze moeten herkenbare beelden of emoties verwoorden. Poëzie moet “lopen”.
Het is muziek in woorden.
Een gedicht behoeft ook niet per definitie kort te zijn. Soms worden er verhalen verteld of geschiedenissen opgerakeld. Uiteraard nemen die meer plaats in beslag.
Door deze gedichten hier af te drukken, bereiken we misschien een groter publiek, dat de eigen vriendenkring van de dichter overstijgt.
Poëzie kan over alle thema’s gaan. En dat is hier ook het geval. In dit boek staan gedichten over de gemeente Etten-Leur, jubilea, de eerste vliegtuigopstijging, de Leur,
bekende Etten-Leurenaren, voetbal, Etten-Leurse dichters enz.
Natuurlijk is dichten niet alleen iets voor lichtgewichten. Iedereen kan het. Met taal kun je zoveel. Met taal kun je er bijvoorbeeld voor zorgen, dal er bij anderen
bepaalde gevoelens van herkenning ontstaan. Gedichten kunnen die uitwerking hebben, als ze goed zijn.
Diverse gedichten zijn in het dialect van Etten-Leur weergegeven. Dan wordt er soms van het dialect gebruik gemaakt om het plaatselijke en het humoristisch effect meer
te benadrukken. Of om de strekking
van het gedicht beter te laten uitkomen.
De gedichten in dit boek zijn voor zover mogelijk opgenomen in overleg met de rechthebbenden.
De gedichten zijn afgedrukt zoals zij zijn aangeleverd door de dichters of zoals zij stonden afgedrukt in de diverse regionale bladen.
Voor de samenstelling ben ik uiteraard zelf verantwoordelijk, maar voor de technische adviezen en uitwerkingen was ik helemaal aangewezen op Peter van de Korput en Rob Schrauwen.
Hartelijk dank!
Jos Martens

 Heemkundekring Jan Uten Houte;  
 

5. Boeknummer: 00602  
Brabant . Poezie van landschap en maatschappij
Cultuur -- Gedichten           (2022)    [Diverse auteurs. Inleiding door Gerrit Jan Zwier]
Bloemlezing van gedichten en literaire teksten over Brabant. Met foto's in zwart-wit. Deel 56 in de serie Op zoek naar de stem van de eigen plek.

Woord vooraf
Denkend aan onze provincie zie ik de polders van West-Brabant, de bossen van de Brabantse Wal, de uitgestrekte ruimte
van het Land van Heusden en Altena, de Loonse en Drunense Duinen, de Maasheggen en de Groote Peel. Zie ik steden als
het historische Breda en het zichzelf met respect voor identiteit en erfgoed vernieuwende Tilburg, maar ook Eindhoven en
Helmond, waar de dynamiek en technologie van onze tijd tot leven zijn gebracht. Zie ik dorpen met namen als Megen, Beu-
gen, Zwingelspaan, Scherpenering, Hilvarenbeek en Strooiendorp.
Het Brabantse landschap is gemaakt door mensenhand. Bossen, weiden, steden, dorpen en buurtschappen ademen dit uit,
evenals watergangen, ontginningen, akkers en industrieel en religieus erfgoed. Er is sprake van een proces van voortdurende
verandering en aanpassing aan nieuwe episoden.
Stad, dorp en landelijk gebied zijn ook oorden van herinnering. Zichtbaar in de omgeving of slechts bewaard gebleven in
het geheugen van de mens. Het landschap vormt een getuigenis van maatschappelijke en sociale veranderingen, roept herinneringen
op en gevoelens over wat was en wat zal zijn. Veel blijft bewaard terwijl er ook veel nieuws verrijst.
Brabant, poëzie van landschap en maatschappij biedt een royale selectie van beelden en teksten die iets van Brabants landschappelijke
en culturele rijkdom laten zien. Zorgvuldig bijeengebracht in deze uitgave, leveren ze een bijdrage aan het beleven
van Brabants schoonheid en het Brabants eigene.
Ina Adema
Commissaris van de Koning in Noord-Brabant

Inhoud
Woord vooraf (I. Adema) blz. 5
‘En wij dansen op carnaval’ (G.J. Zwier) 6
Oranjeoord-De Heen fragment (J. Roodnat) 29
Villa Buitenrust (Y. van Wouw) 31
Nederland in den goeden ouden tijd fragment (J. van Lennep) 33
Ode aan de stedenbouwkundige (B. Bevers) 35
Bergen op Zoom (B. Bevers) 37
De pastorie van Zundert fragment (E. Zandstra) 39
Etten (P. van Lier) 41
Het Noordbrabantse meisje fragment (Hildebrand) 43
Een zondagochtend (T. Stoop) 45
Wandelingen door Nederland fragment (J. Craandijk) 47
Breda (W Beesems) 49
Mijn thuis (L. Ntukabumwe) 51
Brief naar Breda (L. Ntukabumwe) 53
Vallen en opstaan (R. Verwijs) 55
Wandelingen door Nederland fragment (J. Craandijk) 57
Eeuwigheidslaantje (P. Storm van Leeuwen) blz. 59
Het water zien! (Y. Né) 61
Wandelingen door Nederland fragment (J. Craandijk) 63
Noord-Brabant fragment (K. Freriks) 65
Het afwezige monument (J. Mikkers) 67
Glazen gang (R. Kopland) 69
Pad (M. Morre) 71
Aankomst te Eindhoven (P. Bezembinder) 73
Vallende ouders fragment (A.F.Th. van der Heijden) 75
Masker (R. van de Ven) 77
Transitie (M. van Gerwen) 79
Eindhoven fragment (f Barrels) 81
Son-net (Chr. d’Haen) 83
Dommeldal (S. Mooij) 85
De Dommel (F. Hoppenbrouwers) 87
I (M.L. Rijneveld) 89
Weg (T. van Deel) 91
Wax Hollandais (A. Benali) blz. 93
Gedichtendag (B. Kuijpers) 95
School voor de toekomst (G. van de Mark) 97
Peelwerkers fragment (A. Coolen) 99
Hier is het altijd vandaag (M. van den Elzen) 101
Als de oude bomen op het landgoed konden praten (S. Verbakel) 103
De Schijndelse draad (Y. Né) 105
Schijndels landschap (M. van den Elzen) 107
Geukbank (E. Broeren) 109
Ridder uit de Ijzertijd of Ode aan het gekrulde zwaard (E. de Wildt) 111
Lofsang van Braband (J. van der Noot) 113
Brabantia mea (J. O’Mill) 115
Wouter Lutkie - Sociaal en politiek bewogen fragment (GJ. van Zoggel) 117
Plattelandsrap (P. Coenen) 119
De Binnendieze — De Diest (A. van Schijndel) 121
Pro memoriam donam (J.R. Vlek) blz. 123
Wandelingen door Nederland fragment (J. Craandijk) 125
Op reis door de Meijerij fragment (S. Hanewinckel) 127
Thuiskomen (M. Rijneveld) 129
Vrienden in ’t weidse land (collectief) 131
Woudrichem (S. Vinkenoog) 133
Een dag als geen ander (12) (H. de Coninck) 135
Moerdijk (I. Gerhardc) 137
Tot besluit/Met dank aan (J.P. Rosenberg) 138

Stichting Achterland;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 april 2023