HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00211  
75 jaar Fanfare Oefening Kweekt Kennis
Cultuur -- Fanfare Zevenbergen e.a. orkesten           (1985)    [Emiel Cruysberg e.a.]
75 jaar Fanfare Oefening Kweekt Kennis (OKK) Zevenbergen

Dr. A.J.D. SEELEN, burgemeester
0.K.K. viert feest!
Wanneer een inwoner of inwoonster van onze gemeente zijn of haar 75e
verjaardag viert, is dat voor de gemeente in het algemeen geen reden
om daar bijzondere aandacht aan te schenken. Er wordt weliswaar gefeest,
er is een receptie, maar de gemeente is afwezig. Iets anders is het, wan-
neer een vereniging het 75-jarig jubileum viert. Ook dan
wordt er gefeest, ook dan is er een receptie, maar in dat
geval laat de gemeente wel van zich horen.
Nu de R.K. fanfare 'Oefening Kweekt Kennis' uit Zevenberg-
schenhoek dit jaar haar 75-jarig jubileum viert, wil ik
hieraan op deze plaats dan ook aandacht schenken.

Het gaat hier om een vereniging met een zeer lange geschie-
nis. Hoewel de exacte datum van oprichting van de fanfare
niet meer is te achterhalen - de archieven van de ver-
eniging hebben de tragische gebeurtenissen van 1940, 1944
en 1 953 helaas niet overleefd - is wel duidelijk dat deze
oprichting in 1910 moet hebben plaatsgevonden. De oprichters
van toen, hebben niet kunnen vermoeden, dat O.K.K. zou
uitgroeien tot wat zij nu is: een bloeiende fanfare met
zon 50 leden en gemiddeld 40 uitvoeringen en optredens
per jaar. Met recht kan dus gesteld worden, dat O.K.K.
is uitgegroeid tot een fanfare die niet meer is weg te
denken uit Zevenbergschenhoek. Het is dan ook volkomen
begrijpelijk dat O.K.K. gemeend heeft het 75-jarig bestaan
te moeten vieren met een aantal (muzikale) activiteiten.
De activiteiten, die in dit boekje zijn vermeld, beveel
ik van harte bij U aan. U zult er ongetwijfeld veel plezier
aan beleven.

Aan het bestuur en de leden van O.K.K. (maar eigenlijk
aan alle inwoners van Zevenbergschenhoek) bied ik tenslotte
mijn gelukwensen aan. Ik wens U allen zeer plezierige en
in alle opzichten geslaagde jubileumactiviteiten toe en
een voorspoedige toekomst.
De burgemeester van Zevenbergen

G.H.KAMP, wethouder culturele zaken
Het zinvol besteden van de vrije tijd wordt wel eens als een probleem ervaren.
Dat geldt gelukkig niet voor iedereen.
Er zijn velen die daar geen enkele moeite mee hebben. Een grote groep van deze 've-
len' vormen de amateur-musici. Van kindsbeen af heeft de mens behoefte aan datgene
wat hij heeft gemaakt, aan andere te tonen.
Hij hoopt dat de aanblik van zijn prestatie een positieve
reactie zal opleveren en hij geniet van de bewondering
die een ander eventueel voor hem toont.
Dat geldt ook voor de muzikant, het geldt voor hem zelfs
extra. Want wat hij in combinatie met anderen tot stand
heeft gebracht, wil hij niet alleen graag laten horen om
daarmee aan zijn eergevoel tegemoet te komen, het is ook
nog zo dat hij met het resultaat van de gezamenlijke studie
anderen een plezier wil doen.
O.K.K. heeft dat nu 75 jaar gedaan voor de Hoekse bevolking.
Een bijzondere felicitatie aan bestuur, leden en de gehele
bevolking ten volle waard.
Jubilerende O.K.K. betekent een culturele waarde voor de
gehele gemeenschap welke moet blijven bestaan en zal blijven
bestaan als we wel datgene blijven aantreffen als uitgangs-
punt: 'LIEFDE VOOR MUZIEK'.

Eigen Uitgave Fanfare;  
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 maart 2022