HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00309  
In het spoor van kruis en ploeg
Belangenverenigingen -- Aartsdiocesane R.K. Boeren- en tuindersbond (A.B.T.B.)           (1967)    [Drs W.F.P. Boshouwers]
IN HET SPOOR VAN KRUIS EN PLOEG VIJFTIG JAAR AARTSDIOCESANE R.K. BOEREN- EN TUINDERSBOND (A.B.T.B.) 1917-1967


INHOUD
Ten geleide...................................................... 5
Uit de nood der tijden geboren................................... 7
Naar een principiŰle organisatie................................ 10
Provinciale boerenbonden ....................................... 14
De Provinciale Gelderse Boerenbond.............................. 15
De Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond....................... 27
De periode 1917-1930 ........................................... 37
Het Boeren- en Tuindersblad..................................... 51
De Handelsraad van de A.B.T.B................................... 54
Verkoopvereniging............................................... 56
De Verzekeringsinstellingen..................................... 57
De Gelderse eierveiling......................................... 59
Het Landbouwboekhoudbureau van de A.B.T.B....................... 60
De Inspectiedienst van de A.B.T.B............................... 61
De organisatie der jongeren..................................... 62
De periode 1930-1940 ........................................... 64
Het organisatieleven............................................ 68
Het koperen jubileum............................................ 70
Het onderwijs................................................... 73
Het Boeren- en Tuindersblad..................................... 77
De Handelsraad van de A.B.T.B................................... 78
De Verzekeringsinstellingen..................................... 79
De Gelderse Eierveiling......................................... 80
Het Landbouwboekhoudbureau...................................... 81
De Inspectiedienst.............................................. 82
De organisatie der jongeren..................................... 83
De Boerinnenbonden van de A.B.T.B............................... 86
Oorlog en bezetting (1940-1945)................................. 87
De nieuwe tijd.................................................. 97
Statutenwijziging...............................................101
Groei in ledental...............................................102
Bezoek van de Kardinaal.........................................103
Zij, die heengingen.............................................105
De A.B.T.B. in opmars...........................................108
Via de stichting voor de Landbouw naar het Landbouwschap ...... 118
Nieuw leven in een nieuw land....................................121
Emigratie........................................................124
Het Deken van der Waardenfonds...................................126
De Imkersbond....................................................128
Het onderwijs in de A.B.T.B......................................130
Sociaal en cultureel werk........................................138
De Landelijke Rijverenigingen van de A.B.T.B.....................142
Het Bondsorgaan..................................................146
De Handelsraad van de A.B.T.B....................................147
Het Landbouwboekhoud- en Accountantsbureau van de A.B.T.B....... 155
De Co÷peratieve Eierveiling van de A.B.T.B.......................159
DejiVerzekeringsinstellingen van de A.B.T.B......................162
De Co÷peratieve Verkoopvereniging van de A.B.T.B.................166
De Inspectiedienst van de A.B.T.B................................171
De tuinbouw in de A.B.T.B........................................173
Katholieke Paedagogische Beroepsvoorlichting.....................176
De Boerinnenbonden...............................................176
De organisatie der jongeren......................................181
De Meisjesbeweging van de A.B.T.B................................185
De Plattelandsjongerenorganisatie (K.P.J.).......................188
Besluit..........................................................189

Ten geleide
Het gouden jubileum van de A.B.T.B. en zijn instellingen betekent het bereiken van een mijlpaal en stemt tot vreugde en dankbaarheid, ondanks
de rampen en wisselvalligheden die er in dit tijdsbestek plaatsvonden.
Dankbaar op de eerste plaats jegens de goede God die al die jaren Zijn zegen schonk aan het werk van onze standsorganisatie en zijn instellingen,
dankbaar aan alle medewerkers, die in de loop der jaren hun beste krachten hebben gegeven om dit werk te stimuleren, te progageren en uit te bouwen.
Dankbaar in het bijzonder aan de pioniers, de werkers van het eerste uur, die zich geheel pro Deo volledig hebben ingezet om deze boeren en tuin-
ders standsorganisatie op te richten en door de eerste moeilijke jaren, met al zijn kinderziekten heen te loodsen.
Het spreekt wel haast vanzelf dat, met het 50-jarige bestaan in het verschiet, bij het hoofdbestuur van de A.B.T.B. de gedachte opkwam om ter
gelegenheid van het gouden jubileum een gedenkboek uit te geven, om daarin voor het nageslacht de geschiedenis van de eerste 50 jaren van de
A.B.T.B. en zijn instellingen vast te leggen.
Aanvankelijk hadden wij gehoopt onze geachte en bekwame algemeen secretaris Ir. Everts, die daar zo bij uitstek toe in staat zou zijn geweest,
na zijn pensionering in 1962, met de samenstelling van dit boek te mogen belasten hetgeen door hem ook reeds in principe was geaccepteerd.
Helaas heeft zulks door het spoedig en naar onze begrippen te vroeg verscheiden van hem niet zo mogen zijn.

Gelukkig vonden wij daarna de heer drs. W. Boshouwers uit Nijmegen bereid dit werk op zich te nemen. Naar mijn mening is hij daarin goed
geslaagd, ondanks de handicap van de totale vernietiging van ons bondsgebouw met het gehele archief, bij de slag om Arnhem in 1944.
Duidelijk komt, meen ik, in dit gedenkboek naar voren, de gunstige invloed die de A.B.T.B. en zijn instellingen hebben gehad op de geestelijke,
maatschappelijke, culturele en stoffelijke verheffing van de leden van onze Boeren- en Tuindersbond en van het gehele platteland.
Gaarne wil ik dit voorwoord besluiten met de wens, dat ook in de toekomst onze Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond met al zijn instellingen,
nuttig en vruchtbaar werkzaam mogen zijn voor het algemeen welzijn en voor de belangen van onze leden in het bijzonder.
A. T. Hettinga, voorzitter

Aartsdiocesane R.K. boeren- en tuindersbond;  
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 december 2021