HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 659)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00462  
't Spoort al 33 jaor
Bak-van-boemeldonck -- 1990 - 1999           (1998)    [Marinus van Amerongen en commissie BAK]
Jubileumboek 33 jaar BAK plus CD.

Voorwoord
‘t Spoort al 33 jaor

DE FUNDAMENTEN
Ter gelegenheid van het 11-jarig bestaan van de BAK van Boemeldonck werd het ‘GROOT KARNAVALSBOEK’ uitgegeven.
In dit fraaie boekwerk kunnen we alles lezen over de beginjaren van de BAK, het ontstaan van de vele festiviteiten en tradities die we in onze huidige karnavalsviering nog steeds kennen.
De beide oprichters van de BAK, Theo Schipper en Herman Dirven, hebben toen met vele andere enthousiaste Boemeldonckers de fundamenten voor Boe-meldoncks karnaval gelegd.
Fundamenten die zó stevig zijn dat we er nog steeds op door kunnen bouwen.

MUZIKALE ODE
‘2x ELLUF OF 33 TOERE’ was de titel van een elpee die bij de viering van het 22e jaar is verschenen. Aan deze elpee hebben dertien Boemeldonckse blaaskapellen meegewerkt. Het was een muzikale ode
aan Boemeldoncks karnaval dat zoveel mensen inspireert tot allerlei uitingen van creativiteit.

COMMISSIE
Het huidige BAK-bestuur was het er dan ook al snel over eens dat er in dit 33e jaar iets bijzonders aan de twee hiervoor genoemde karnavalsdocumenten, het boek en de plaat, toegevoegd zou moe-
ten worden. In december 1997 werd hiervoor een commissie in het leven geroepen van elf personen.
De commissie kreeg tot taak een document samen te stellen waarin met name het karnaval zoals we dat nu vieren belicht diende te worden.
Daarbij zouden dan in het bijzonder de schijnwerpers gericht moeten worden op die evenementen waar iedere Boemeldoncker terecht enorm trots op is, te weten de BAR-ZITTINGEN en de OPTOCHTEN.
De commissie is direct enthousiast aan de slag gegaan. Een aantal commissieleden heeft het oor te luister gelegd bij de vele fantastische karnavalsclubs die we hebben en daar vele anekdotes opgetekend.
Andere leden van de commissie hebben vele uren en dagen besteed aan het bekijken en afluisteren van video- en geluidsbanden die er nog van de BAK-zittingen waren om daar de hoogte- punten uit te selecteren.
Het resultaat van dit vele werk ligt hier voor U. Een boek en een C.D.
Wij hopen dat U er vele uren lees-, luister- en kijkplezier aan zult beleven.

’UN GRANDE MERCI’
Dit voorwoord wil ik afsluiten met één van de vele gevleugelde uitspraken van onze ere-voorzitter Theo Schipper, namelijk ‘UN GRANDE MERCI’ aan iedereen die aan de samenstelling van dit unieke document heeft meegewerkt.
Namens het BAK-BESTUUR
Marinus van Amerongen
(voorzitter)

BAK;  
 

2. Boeknummer: 00606  
't Spoort al 33 jaor. Jubileumboek en CD tgv 33 jaar BAK
Bak-van-boemeldonck -- 1990 - 1999           (1998)    [BAK-bestuur en commissie van 11 personen.]
Jubileumboek en Cd t.g.v. 33 jaar BAK.

Voorwoord
‘t Spoort al 33 jaor
DE FUNDAMENTEN
Ter gelegenheid van het 11-jarig bestaan van de BAK van Boemeldonck werd het ‘GROOT KARNAVALSBOEK’ uitgegeven.
In dit fraaie boekwerk kunnen we alles lezen over de beginjaren van de BAK, het ontstaan van de vele festiviteiten en
tradities die we in onze huidige karnavalsviering nog steeds kennen.
De beide oprichters van de BAK, Theo Schipper en Herman Dirven, hebben toen met vele andere enthousiaste Boemel-
donckers de fundamenten voor Boe-meldoncks karnaval gelegd.
Fundamenten die zó stevig zijn dat we er nog steeds op door kunnen bouwen.

MUZIKALE ODE
‘2x ELLUF OP 33 TOERE’ was de titel van een elpee die bij de viering van het 22e jaar is verschenen. Aan deze elpee heb-
ben dertien Boemeldonckse blaaskapellen meegewerkt. Het was een muzikale ode aan Boemeldoncks karnaval dat zo-
veel mensen inspireert tot allerlei uitingen van creativiteit.

COMMISSIE
Het huidige BAK-bestuur was het er dan ook al snel over eens dat er in dit 33e jaar iets bijzonders aan de twee hiervoor
genoemde karnavalsdocumenten, het boek en de plaat, toegevoegd zou moeten worden. In december 1997 werd hier-
voor een commissie in het leven geroepen van elf personen.
De commissie kreeg tot taak een document samen te stellen waarin met name het karnaval zoals we dat nu vieren be-
licht diende te worden.
Daarbij zouden dan in het bijzonder de schijnwerpers gericht moeten worden op die evenementen waar iedere
Boemeldoncker terecht enorm trots op is, te weten de BAK-ZITTINGEN en de OPTOCHTEN.
De commissie is direct enthousiast aan de slag gegaan. Een aantal commissieleden heeft het oor te luister gelegd bij
de vele fantastische karnavalsclubs die we hebben en daar vele anekdotes opgetekend.
Andere leden van de commissie hebben vele uren en dagen besteed aan het bekijken en afluisteren van video- en ge-
luidsbanden die er nog van de BAK-zittingen waren om daar de hoogte- punten uit te selecteren.
Het resultaat van dit vele werk ligt hier voor U. Een boek en een C.D. Wij hopen dat U er vele uren lees-, luis-
ter- en kijkplezier aan zult beleven.


Dit voorwoord wil ik afsluiten met één van de vele gevleugelde uitspraken van onze ere-voorzitter Theo Schipper, na-
melijk 'UN GRANDE MERCI’ aan iedereen die aan de samenstelling van dit unieke document heeft meegewerkt.
Namens het BAK-BESTUUR
Marinus van Amerongen
(voorzitter)

BAK betekend Beeckse Algemene Karnavalsstichting

Dit was het dan
In januari 1998 is de tijdelijke BAK-commissie ‘33 jaar BAK’ opgericht. De commissie kreeg van het BAK-bestuur de opdradnf, een BAK-box te maken. Het is een boek met
cd/cd-rom geworden die gemaakt is door elf Boemeldonckers in hart en nieren.
Boemeldonckers zullen herkennen wat is geschreven en hopelijk genieten van wat op de cd is te horen.
Vanuit het BAK-bestuur gaven Ella Snoek (voorzitter van de commissie) en Frank Timmers leiding aan het geheel. Joke van Amerongen, Kees van Kempen en Theo
Schipper hebben zich beziggehouden met het algemeen gedeelte. De verhalen van de clubs, de kapellen en de optochten zijn geschreven door Jan Kleemans, Léon
Nagelkerke, René Domstorff en Wessel Bakker. Riny Arnouts blikte terug op de BAK-zittingen. De cd/cd-rom is samengesteld door Riny Arnouts, Emiel van Nijnatten, Ton
van de Wijngaart en Henk Bogers.
Het bestuur van de BAK van Boemeldonck dankt iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de samenstelling van de BAK-box. Met name de clubs, kapellen
en andere Boemeldonckers voor hun anekdotes, de (ook niet vermelde) schrijvers voor hun woorden op papier. De kapellen voor de klanken op de cd Groep Gestrikt voor
het cabaret op het schijfje en de vele partners van de schrijvers en samenstellers voorde uren dat zij deze rasechte Boemeldonckers moesten missen in de huiselijke
kring.
Boemeldonck, de elfde van de elfde 1998

BAK van Boemeldonk;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2023