HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 171   (uit: 659)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00228  
Het Snuffeltje. Personeelsblad Hagedonk 1978-1981
Zorg -- Verzorgingshuis Hagedonk           ( 1978 - 1980)    [Redactie Hagedonk]
Personeels - bewonersblad van het Verzorgingshuis 'Hagedonk'
Eigen band Verz.huis Hagedonk;  
 

2. Boeknummer: 00229  
Het Snuffeltje. Personeelsblad Hagedonk. 1981-1984
Zorg -- Verzorgingshuis Hagedonk           ( 1981 - 1984)    [Redactie Hagedonk]
Personeels - bewonersblad van het Verzorgingshuis 'Hagedonk'
Eigen band Verz.huis Hagedonk;  
 

3. Boeknummer: 00230  
Het Snuffeltje. Personeelsblad Hagedonk. 1984-1986
Zorg -- Verzorgingshuis Hagedonk           ( 1984 - 1986)    [Redactie Hagedonk]
Personeels - bewonersblad van het Verzorgingshuis 'Hagedonk'
Eigen band.Verz.huis Hagedonk;  
 

4. Boeknummer: 00235  
Gemeentegids Prinsenbeek 1987/90
Overheid -- Gemeentegids           (1987)    [Gemeentebestuur Prinsenbeek]
VOORWOORD
Na het verschijnen van de zesde druk van de informatie-gids Prinsenbeek in november 1981 ligt thans voor u de zevende editie.
Ook deze brochure - waar nodig of wenselijk bijgewerkt en aangepast - zal u wederom inzichtelijk maken wat er zoal leeft in deze gemeente; hoe rijk
geschakeerd onder meer het verenigingsleven is, zowel op het terrein van cultuur, sport als van gezondheidszorg.
Ik hoop van harte, dat ook deze uitgave een vaste plaats moge krijgen in elk gezin.
Wellicht zelfs naast de bij gelegenheid van de officiële heropening van het verbouwde en uitgebreide gemeentehuis uitgegeven speciale brochure;
daarin is namelijk onder andere precies aangegeven waar en van welke diensten u binnen dat huis gebruik kunt maken.
Ten gemeentehuize zijn de medewerkenden uiteraard altijd bereid u nog verdere informatie te verstekken
Prinsenbeek, mei 1987.
Mr L.K.M. Verwiel,
Burgemeester.

Holland Advertising bv;  
 

5. Boeknummer: 00274  
Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 43-48/1985/86
Historie -- Haagse Beemden, werkgroep           (1985 - 1986)    [ Herman Dirven, Christ Latour]
Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 43 t/m 48. December 1985 December 1986
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

Wederom een dik nummer van Hage.
Dit deel is een extra toevoeging (V-Extra), dat in feite betrekking heeft op het tijdperk dat reeds in de delen IV en V beschreven is.
Zoals we nu ons programma kunnen overzien, zijn de nog uit te geven delen van de geschiedenis "Hage” als volgt te omschrijven:
Deel - Omschrijving - Nummer Hage - Is verschenen
I Prehistorie en Middeleeuwen tot 1327 26 nov. ’79
II De late Middeleeuwen: 1328 -1490 27-28 dec. '80
III XVe Eeuw en 80 jarige oorlog 1428 - 1490 29-28 dec. ’81
IV Ten tijde van de Generaliteid 1648 - 1793 31-35 sept. ’83
V Bataafse en Franse Tijd 1795 -1815 36-42 juli ’85
V-Extra Dagboek van enkele Bekenaren (1690-1824) 43-48 dec. '86

- Nog uit te geven: - Planning - Verschijnt
VI Negentiende eeuw 1815-1913 49-54 rond eind ’88
VII Eerste helft Twintigste eeuw 1914-1940 55-60 eind ’90
VIII Princenhage (Breda-West) en Prinsenbeek (1941-heden) 61-66 eind '92
IX Registers 67 1993

Opmerking (zie ook pagina 2)
Indien U geïnteresseerd bent in een overzichtelijke beschrijving van de geschiedenis van Princenhage-Prinsenbeek, dan kunt U alle delen - tot
nog toe verschenen- bestellen.
Deel - Hage - Prijs - Opmerkingen
I 26 8,50 enkel
II 27-28 17,- dubbel
III 29-30 17,- dubbel
IV 31-35 50,- 2 jaargangen
V 36-42 50,- 2 jaargangen
VI 43-48 51,- 2 jaargangen

 Drukkerij Perfect B.V.;  
 

6. Boeknummer: 00320  
Toen en Nu, vliegend boven Breda
Historie -- Breda, algemeen           (2007)    [Willem Verhagen]
Luchtopnamen van Aviodrome van Breda vanaf 1927

Voorwoord
Aviodrome
De luchtfotografie nam een grote vlucht tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918.
Militaire verkenners observeerden vanuit de lucht vijandelijke troepen. Dit gebeurde vanuit luchtballons, zeppelins en vliegtuigen. Het maken van een foto had als groot voordeel dat
niet alleen de piloot, maar ook de militaire staf de informatie kon interpreteren.
Op 21 november 1921 ging de Fototechnische Dienst van de KLM van start, sindsdien heeft deze diverse naamswijzigingen ondergaan.
Vanaf 1 januari 2003 is de naam AVIODROME Luchtfotografie, gevestigd in Lelystad.
Het archief toont de rijke historie van luchtfotografie met op dit moment zo'n 150.000 negatieven. Ruim de helft van deze negatieven zijn zwart/wit glasplaatnegatieven.
AVIODROME Luchtfotografie Lelystad
e-mail: luchtfotografie@aviodrome.nl
info: www.aviodrome.nl

Inleiding
Vliegend boven Breda, toen en nu
De stad Breda is in al haar facetten al meer dan honderdveertig jaar uitvoerig vastgelegd op de gevoelige plaat. Op de oudste foto's, genomen rond 1870, zien we vaak gebouwen die
inmiddels verdwenen zijn, zaken die bleven en situaties die onherkenbaar veranderden.
Foto's geven je een blik in het verleden van je stad, hoe wegen en waterpartijen werden aangelegd en weer verlegd. Hoe industrieën zich ontwikkelden en weer verdwenen. Hoe steden-
bouw het landschap definitief wijzigde. Over dit alles bestaan meerdere boeken, die nauwkeurig weergeven hoe de stad Breda er in een bepaalde periode uitzag. Ook luchtfoto's zijn hierin
verwerkt. In deze uitgave worden de veranderingen op een unieke wijze getoond. Aan de hand van oude luchtfoto's uit het archief van Aviodrome Luchtfotografie heb ik Bredase locaties en
plaatsjes geselecteerd die een beeld geven van het Breda van soms tachtig jaar geleden.
In 2007 zijn van diezelfde plaatsen opnieuw luchtfoto's gemaakt, die de vaak spectaculaire ontwikkeling laten zien die onze stad heeft doorgemaakt.
Het is de bedoeling dat u zelf, met behulp van de korte teksten die bij iedere foto geplaatst zijn, op ontdekkingstocht gaat. Zo ziet u wat er van de oude situaties is overgebleven, of ziet hoe
bijvoorbeeld uw huidige woon- of werkomgeving er jaren geleden uitzag. Ik verzeker u dat het een interessante trip wordt!
Zelf heb ik vele uren genoten van de bestudering van de oude en nieuwe opnamen die een heel apart beeld van Breda geven. Soms doet overigens een vergrootglas wonderen!
De zoektocht in het genoemde archief heeft helaas geen (bruikbare) foto's opgeleverd van Ginneken, Bavel en Ulvenhout; die stukken van Breda blijven hier dan ook ongezien en onbesproken.
Laurens Siebers was behulpzaam bij het doorzoeken van het fotoarchief van Aviodrome Luchtfotografie; samen met Eloi Koreman heeft hij kritisch gekeken naar de tekst van dit boekje.
Ik wens de lezer veel kijk- en leesplezier.
Breda, september 2007
Willem Verhagen

VenW Collective Hoogeveen;  
 

7. Boeknummer: 00321  
Rondje Liesbos. Deel III
Historie -- Princenhage, algemeen           (2015)    [Kees van Endschot]
Rondje Liesbos deel 3
Zie ook 00032, 00046 en 00443 (Rondje Liesbos dl 1, 2 en 4)Voorwoord
Voor U ligt alweer het derde deel van Rondje Liesbos dat in grote lijnen op dezelfde wijze als de eerste twee delen is samengesteld, dus met de straten die aan het Liesbos grenzen en zij die
er op uitkomen. Een extraatje in dit deel vormen de hoofdstukken van de parochie Liesbos en de geschiedenis van het Liesbos zelf.
Deel III behandelt de straten aan de zuidkant van het Liesbos. Net als in de eerdere delen beginnen de hoofdstukken van de straten met een korte beschrijving ervan.
Daarna worden de huizen, die vóór of in 1965 gebouwd zijn, een enkele uitzondering daargelaten, één voor één per straat en kant behandeld. De bewoners van de oudste panden
vanaf het bevolkingsregister uit 1811 en kadastraal vanaf 1824-1832. Hierbij ook de huizen die al jaren geleden verdwenen zijn.
Per pand beschrijven we de opeenvolgende bewoners in het boek, voor zover die bekend zijn.
Van de ene familie wat meer dan van de andere, wat minder uit de 19e eeuw en wat meer uit de 20e. Het was niet mogelijk om alle gegevens in het boek te verwerken.
Veel oude informatie komt van het Bredase stadsarchief, onmisbaar voor geschiedschrijving.
In deel III komen we in het uitgestrekte landschap verschillende bebouwing tegen, zowel buitenplaatsen, hotels, villa’s en herenhuizen, als wel boerderijen en arbeiderswoningen.
Allemaal komen ze aan de beurt, velen met foto’s herkenbaar gemaakt.
De afbeeldingen van de huizen en zijn bewoners komen voor het grootste deel van families die daar vroeger woonden en zij die de tegenwoordige woningen bevolken. Zonder hun
medewerking was het niet mogelijk dit boek te maken.
In dit deel behandelen we de volgende hoofdstukken:
1: (Oude) Liesboslaan (tussen Drielindendreef en Moerdijkse Postbaan) Blz. 3-88
2: Dwarskootsestraat Blz. 89-107
3: Liesstraat Blz. 108-192
4: Moerdijkse Postbaan (Bredase zijde tot Sprundelsebaan) Blz. 193-227
5: Parochie Liesbos Blz. 228-249
6: Het oude Liesbosch Blz. 250-267
Veel informatie uit vooral de 20e eeuw komt van mensen die met deze streek bekend zijn, ook de namen van personen op de vele groepsfoto’s in dit deel. Vooral van die afbeeldingen was
het soms moeilijk om de namen van personen terug uit het geheugen te halen. Verschillende ontbreken dan ook, terwijl er bij sommige twijfels waren. Naar mijn mening horen herkenbare
personen op foto’s met naam benoemd te worden, dat er dan vergissingen ontstaan is niet uit te sluiten.
Ik hoop met dit boek de herinneringen uit uw vroegere jaren terug te halen en de jeugdigen onder U wat bij te brengen van wie, waar en wanneer mensen in deze streek woonden en
werkten, met de manier waarop. Ik wens U veel plezier met het lezen. Als de reacties op dit deel net zo zijn als op de vorige twee, weet ik dat mijn ‘werk’ niet voor niets is geweest.
Kees van Endschot
Oktober 2015


In eigen beheer Kees van Endschot;  
 

8. Boeknummer: 00322  
Moed en Deugd. Ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving. Dl 1
Historie -- Nederland, algemeen           (2003)    [J.K.van Zelm van Eldik]
Geschiedenis van de ontwikkeling van de Nederlandse ridderorden in Nederland. Twee delen met kleurillustraties, bijlagen, noten en naamregisters
voor deel 2 zie ook 00323

INHOUD
13 WOORD VOORAF
15 TEN GELEIDE
19 VERANTWOORDING

21 1.INLEIDING
21 Ontstaan en ontwikkeling van orden en onderscheidingen
21 Ridderorden
28 Onderscheidingen

35 2. OUDE RIDDERORDEN IN ONZE LANDSTREKEN
ORDE VAN SINT-JACOB, ORDE VAN SINT-ANTONIUS, ORDE VAN DE TUIN, ORDE VAN HET GULDEN VLIES
35 Algemeen
35 Orde van Sint-Jacob
38 Orde van Sint-Antonius
47 Orde van de Tuin
54 Orde van het Gulden Vlies

61 3. OUDE RIDDERLIJKE ORDEN OF GEESTELIJKE RIDDERORDEN IN NEDERLAND
ORDE VAN SINT-JAN, ORDE VAN DE TEMPELIERS, DUITSCHE ORDE, ORDE VAN HET HEILIG GRAF
61 Algemeen
61 Orde van Sint-Jan; Maltezers en Johanniters; van het Heilige Land naar Europa
64 Johanniters in Duitsland en in Nederland
79 Maltezers in Nederland
81 Orde van de Tempeliers
81 Ridderlijke Duirsche Orde Balije van Utrecht
98 Orde van het Heilig Graf

MOED EN DEUGD
101 4. RIDDERORDEN IN DE FRANSE TIJD
ORDE VAN DE UNIE, ORDE VAN DE REUNIE
101 Orde van de Unie
101 Ontstaan
113 Ordeleden
117 Functionarissen
117 Plechtigheden
119 Administratie, Financiën en Goederen
120 Ordetekenen
150 De orde spreuk
150 Kostuum en degen
152 Orde van de Reünie
161 Slot

163 5. AANLOOP TOT DE INSTELLING VAN TWEE RIDDERORDEN IN HET JAAR 1815
163 Grondwetsartikel en eerste opzet
165 25 maart 1815
Eerste voorstel van luitenant-generaal J.W. Janssens; de achtergrond van de stichting van de Militaire Willems-Orde
166 In Nederland
168 In België
171 26 maart 1815
De koning schakelt de Hoge Raad van Adel in
172 28 maart 1815
Eerste advies van de Hoge Raad van Adel
173 1 april 1815
Tweede voorstel van luitenant-generaal J. W. Janssens
174 2 april 1815
Reactie van de koning op het eerste advies van de Hoge Raad van Adel

175 6. INSTELLING VAN DE MILITAIRE WILLEMS-ORDE 1815
175 Algemeen
175 Een militaire orde alleen toegankelijk voor officieren, of ook voor militairen beneden de rang van officier?
177 10 april 1815
Tweede advies van de Hoge Raad van Adel. De koning wacht met ongeduld
184 21 april 1815
Advies Raad van State
187 21 april 1815
Zelfstandig advies aan de koning van de president van de Hoge Raad van Adel
188 24 april 1815
Aanbieding van het wetsontwerp aan de Staten-Generaal
188 27 april 1815
Antwoord van de Staten-Generaal
189 Niet 30 april, doch 6 mei 1815 de werkelijke geboortedag van de Militaire Willems-Orde?
190 Penningen ter herinnering aan de stichting van de orde
191 In het Koninkrijk der Nederlanden geen gave en complete ordestatuten
191 Het Reglement van administratie en discipline voor de Militaire Willems-Orde
193 Eerste benoemingen in de Militaire Willems-Orde

7. INSTELLING VAN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW 1815
Hervatting van de draad voor de civielen
Een civiel ordeteken, naar een schets ingezonden door baron Van Spaen la Lecq
Project-jonkheer A.C. Snouckaert van Schauburg
Project-mr. R. Metelerkamp
Eerste advies Raad van State
Slotadvies van de Raad van State
Totstandkoming van de Wet op de orde

8. DE MILITAIRE WILLEMS-ORDE VANAF HAAR INSTELLING
Algemeen
Het doel van de orde
Tekortkomingen allerwegen door overhaasting, ondeskundigheid en zuinigheid
Ontbrekende ordefunctionarissen
Geenjaarfeest
Geen ridderdiploma's
Leemten in de orderegisters
Geen groots ceremonieel
Oneffenheden bij de riddersoldijbepaling
De gebrekkige ontnemingsregeling
Postuum eerbetoon over het hoofd gezien
De onvolledige vaandel-decoratiebepaling
Geen ordekapittel
De kanseliersfunctie
De ordekanselarij
Een Nederlands museum van ridderorden en onderscheidingen
Wets- en reglementsherziening 1940-1941
Twee herzieningswetten
Naar een werkzaam kapittel

9. MOED, BELEID EN TROUW IN HET VROEGERE NEDERLANDS-INDIË
MILITAIRE WILLEMS-ORDE; ERETEKEN VOOR MOED EN TROUW; HONORABLE MENTIE;
PROBLEMATIEK BIJ HET DECOREREN OVERZEE
Inleiding
De Militaire Willems-Orde tot rond 1840
De Militaire Willems-Orde vanaf rond 1840. Ontstaan van het ereteken voor Moed en Trouw
De ‘Honorable Mentie’ of de lagergeplaatste onderscheiding; andere vormen van eerbetoon
De roep om een koloniale orde
Slot

10. DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW ONDER DRIE KONINGEN 1815-1890
381 Tijdperk koning Willem I
381 De eerste benoemingen in de orde
386 Voorzieningen voor de orde die achterwege bleven
386 GEEN KAPITTEL
388 GEEN ORDEREGLEMENT
389 DIPLOMAPROBLEMATIEK
390 GEEN ORDEKLEDING
390 ONDERLINGE STEUNVERLENING
3pl GEEN PRIVILEGES VOOR ORDELEDEN
391 Voorstellen tot stichting van andere civiele orden
395 Koninklijk eerbetoon in de schaduw van de Orde van de Nederlandse Leeuw
407 De ontplooiing van de Orde onder koning Willem I
414 De statuten strijd onder koning Willem I
423 Tijdperk koning Willem II
426 Tijdperk koning Willem III
426 De eerste jaren; beginselkwesties; de koning tegenover mr. J.R. Thorbecke
432 Het beginsel van mr.J.R. Thorbecke
435 Andere beginselkwesties
447 De Staten-Generaal en hun oordeel
462 Een herzieningsplan dat geen doorgang vond
472 De laatste jaren

481 11. NEDERLANDS EERBETOON AANGEVULD MET LUXEMBURGSE RIDDERORDEN 1841-1890
ORDE VAN DE EIKENKROON, ORDE VAN DE GOUDEN LEEUW VAN HET HUIS NASSAU
481 Orde van de Eikenkroon
484 De instelling van de orde niet vereeuwigd
484 Nadere voorschriften voor de orde
485 In botsing met onze grondwet
49° De kostenfactor
504 Decoratiebeleid
507 Intrekkingen
507 De registratie
507 De ordetekenen
512 Orde van de Gouden Leeuw van het Huis Nassau
512 Instelling
520 Ledenaanwas
520 Hertog Adolph
525 De uitbreiding van de orde
526 Terugkeer naar de oude vorm
526 De ordetekenen


WOORD VOORAF
De schrijver van dit omvangrijke en vaak tot in de details informatieve boekwerk, de heer J.A. van Zelm van Eldik, is een van de zeer weinige
grote deskundigen op het terrein van de Nederlandse onderscheidingen, maar niet alleen daarvan. Ook zijn kennis op het terrein van de middeleeuwse ridderorden,
waarvan tot in onze tijd nog een aantal zijn overgebleven - de meest bekende zijn de Orde van de Kousenband op- gericht door de Engelse koning Eduard de Derde in de
veertiende eeuw en de door 'de Grote Hertog van het Westen' Filips de Goede van Bourgondië in de vijftiende eeuw in het leven geroepen Orde van het Gulden Vlies - is
indrukwekkend te noemen.
Het is daarom verheugend, dat hij thans, op hoge leeftijd zijnde, al zijn grote kennis op het terrein van de verlening van onderscheidingen en al hetgeen daarbij hoort in dit
boekwerk heeft opgenomen. Daarvoor kan iedereen - en dat zijn in de eerste plaats naar ik denk, de in de Nederlandse orden gedecoreerden - de auteur uiterst dankbaar
zijn.
De heer Van Zelm van Eldik heeft zijn deskundigheid opgedaan als Secretaris van de Kanselarij der Nederlandse Orden in de periode 1948-1977. Daarnaast is hij
een van de initiatiefnemers en de grote promotor geweest van de oprichting van de Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse
Orden, welk museum onderdak heeft gevonden in het Nationaal Museum Paleis het Loo in Apeldoorn. Mede door zijn toedoen en dat van zijn echtgenote, gedurende
vele jaren conservator van het museum, is de collectie uitgegroeid rot waarschijnlijk de belangrijkste in zijn soort in Europa.
Waarschijnlijk als gevolg van een te grote bescheidenheid heeft de auteur verzuimd te vermelden, dat hij reeds sedert 1988 Lid van Verdienste is van de Koninklijke
Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden op grond van zijn grote verdiensten voor de vereniging.
Oosterbeek, december 2002
Mr H.E. Koning,
Voorzitter van de Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden,
Voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden.

Walburg Pers Zutphen;  
 

9. Boeknummer: 00323  
Moed en Deugd. Ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving. Dl 2
Historie -- Nederland, algemeen           (2003)    [J.K.van Zelm van Eldik]
Geschiedenis van de ontwikkeling van de Nederlandse ridderorden in Nederland. Twee delen met kleurillustraties, bijlagen, noten en naamregisters
Voor deel 1 zie ook 00322

INHOUD
12. INSTELLING VAN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU 1892
De lege plaats
De voorbereidingen
Raad van State, eerste en tweede ontwerp
Ontstaan van de eremedaille
Het wetsontwerp in de Tweede Kamer
Het wetsontwerp in de Eerste Kamer
De zwaardenbepaling bij de nieuwe orde
Onderwerpen die m de Staten-Generaal niet ter sprake zijn gekomen
De eremedaille
Het ordekapitrel
Geen uitvoeringsbepaling
De ordespreuk God zij met Ons
Slotbeschouwing

13. DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW EN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SAMEN OP WEG
TIJDPERK VAN DE KONINGINNEN EMMA EN WILHELMINA 1890-1948
Naar een nieuwe tijd
De Orde van de Nederlandse Leeuw nog als eenling
Het jaar 1892. De regentes en de nieuwe ridderorde
Regels en normen
Vinnige confrontaties met de sociaal-democraten in de Staten-Generaal
Gedachten aangaande opheffing van de orden
Dr. A. Kuyper en zijn lintjesaffaire 1909-1910
Ridderorden en christelijk leven en denken
Decoratieverleningen aan ambtenaren en militairen
Decoratieverleningen in het bedrijfsleven
Decoratieverleningen aan artsen en geestelijken
Vrouwen in de orden
De orden in de wereld van kunst en cultuur
De orden en de filantropie
Onderscheidingstekenen voor geld verkrijgbaar?
De eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
Ridderkruis of eremedaille?

687 14. DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW EN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
NAAR VERANDERING
TIJDPERK VAN DE KONINGINNEN JULIANA EN BEATRIX VANAF 1948
687 Inleiding
687 Raad voor Onderscheiding en Eerbetoon
690 Een afgesprongen kapittelvoorstel
691 Decoratiecommissie
696 Voorstellen tot vernieuwing
699 Gevoelens aangaande de vernieuwingsvoorstellen
699 Opinies in de Staten-Generaal
700 De commissie - Houben
704 Een moeizame gang
713 De Commissie-Portheine
716 Andere voorstellen
717 Het wetsvoorstel van 1985
718 Het wetsontwerp in de Tweede Kamer
724 Het wetsontwerp in de Eerste Kamer
725 Kapittel en Kanselarij bij de civiele orden
729 De herziene ordewet
730 Wijziging van de herziene ordewet
730 Besluit Kapittel voor de civiele orden
731 Het orde reglement
733 Wijziging van het reglement
733 Het Kapittel voor de civiele orden
733 Herinneringsmedaille buitenlandse bezoeken
735 H et vernieu wingsj aar 1996
740 De j aren 1997-2000
741 Eerste kapittelrapportage
743 Zwakke zijden van het nieuwe stelsel
745 Is er werkelij k gedemocratiseerd?

747 15. HET BROEDERSCHAP VERBONDEN AAN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW 1815-1994
747 Opzet
747 De eerste generaties van broeders
749 De broeders en het Legioen van Eer
751 Broeders die ridder werden
751 De normen
754 Vrouwen broeders
756 Broederbedrog
763 Naar het einde

767 16. ONTNEMING EN ZUIVERING VAN DE RIDDERORDEN
767 Ontriddering volgens de ordewetten
769 Zuivering van de ridderorden
769 Wet Zuivering Nederlandse orden 1946
772 De zuivering van vreemdelingen
774 De zuivering van landgenoten
781 Geen postume zuivering
781 Slot

783 17. DE VERSIERSELEN VAN DE MILITAIRE WILLEMS-ORDE, DE ORDEN VAN DE NEDERLANDSE
LEEUW EN VAN ORANJE-NASSAU EN HUN MAKERS
783 Algemeen en de Militaire Willems-Orde in het bijzonder
805 Officiële overgang van de geborduurde naar de metalen plaque
809 Vervolg versierselen algemeen en de Militaire Willems-Orde in het bijzonder
817 De versierselen van de Orde van de Nederlandse Leeuw
833 De versierselen van de Orde van Oranje-Nassau
842 Versierselen bezet met edelstenen
845 Geen ordeketens
846 Curiositeiten op ordegebied

847 18. ORDEN VAN DE DYNASTIE
LE TRES NOBLE ORDRE DE LA FIDELITEj HUISORDE VAN DE GOUDEN LEEUW VAN NASSAU SEDERT 1905;
HUISORDE VAN ORANJE
847 Een achttiende-eeuwse huisorde: le trés noble Ordre de la Fidélité
847 Koninklijke huisorden, initiatief tot instelling
861 Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
862 Huisorde van Oranje, haar inrichting
867 De Huisorde van Oranje in de praktijk
871 Reorganisatie van de Huisorde van Oranje
877 19. ORDE VAN DE GOUDEN ARK
879 20. INSTELLINGEN WERKZAAM IN HET BELANG VAN DE NEDERLANDSE ORDEN
879 Algemeen
879 Bij de Militaire Willems-Orde
882 Bij de civiele orden
887 AFKORTINGEN VAN VEEL GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN
889 NOTEN

BIJLAGEN
1 Statuten van de Koninklijke Orde der Unie van Holland, vastgesteld bij Koninklijk Decreet van 6 februari 1808 nummer 8, alsmede enige wijzigingen en aanvullingen
2 Brief van de Staten-Generaal aan de koning dd. 27 april 1815
3 Koninklijk Besluit van 30 april 1815 nummer 5a Litt. M 4
4 Militaire Willems-Orde. Stukken van belang voor de riddertoelage
5 Militaire Willems-Orde. Stukken van belang voor de ontriddering
6 Nederlandse, Nederlands-Indische en vreemde krijgsmachtonderdelen gedecoreerd met het teken
van de Militaire Willems-Orde
7 Geheel van voorschriften aangaande de ridderorden van het Koninkrijk der Nederlanden 1815-2001,
officieel gepubliceerd
8 Staten-Generaal: Overzicht van stukken betreffende de wetswijziging Nederlandse civiele ridderorden
1987-1996
9 Staten-Generaal: Overzicht van stukken betreffende de wijziging van de Rijks wet van 15 april 1994
10 Tweede Kamer der Staten-Generaal: Overzicht van stukken aangaande het decoratiestelsel,
na de wijziging van de Wetten houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw en
Orde van Oranje-Nassau in 1994
11 Geheel van voorschriften aangaande de ridderorden van het Groothertogdom Luxemburg 1841-1890,
officieel gepubliceerd
12 Statuten van de Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau, 1905
13 Huisorde van Oranje. Koninklijke Beschikkingen genomen na de Tweede Wereldoorlog
14 Herziene statuten van de Huisorde van Oranje
15 Extract-statuten Orde van de Gouden Ark
16 Meestertekens van Nederlandse goud- en zilversmeden die zich hebben beziggehouden met de
vervaardiging en de levermg van onderscheidingstekenen van de Nederlandse ridderorden
PERSONENREGISTER
1003
LIJST VAN INTEKENAREN

Walburg Pers Zutphen;  
 

10. Boeknummer: 00325  
Sporen door de rijd. Archeologie in het trace van de HSL-Zuid
Ruimtelijke-ordening -- HSL/A16, Burgercomité Inpassing           (2006)    [Evert van Ginkel i.s.m. Joop Hendriks, Kees Kaptein, Marco van Trierum, Ellen Vreenegoor (Stuurgroep Archeologie HSL-zuid)]
Overzicht van de archeologische vondsten tijdens de aanleg van HSL-Zuid en de geschiedenis van het traject

Inhoud
4    Voorwoord
6    Archeologie zit goed in de bodem
8    Lijn door het land: de HSL-Zuid
14  Stukjes steen van jagers en verzamelaars
20  Onder heuvels bijgezet
26  Brabants boerenland
32  Een hoekje van een wereldrijk
40  Donkere Middeleeuwen
50  Het spoor van de stedendwinger
56  Naar de 21e eeuw
60  Met hoge snelheid naar de toekomst

Voorwoord
In 2000 is de eerste schop de grond ingegaan voor de aanleg van de HSL-Zuid, de hogesnelheidslijn die Amsterdam op 3 uur en 4 minuten reizen van het Gare du Nord in Parijs brengt, en in 1 uur en 44 minuten
van Brussel-Zuid. Het project heeft veel bestuurlijke, organisatorische en technische voeten in de aarde gehad, en ook het geduld van de omwonenden is lang op de proef gesteld. Nu is het werk bijna af, en is
de HSL-Zuid vanaf april 2007 gereed voor commercieel vervoer.
Wat al klaar is, zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek dat in en langs het tracé is uitgevoerd.
De HSL-Zuid is een groot infrastructureel project waarbij archeologie geen blok aan het been van de bouwers is geweest en ook geen bijzaak, maar een normaal onderdeel van het hele proces. Krijgt de
maatschappij daar iets voor terug? Zeker, al is de waarde niet in euro's uit te drukken. Het gaat namelijk om verrijking van de kennis van onze geschiedenis. Archeologen hebben op verschillende plekken in het
tracé vondsten gedaan uit de afgelopen 7000 jaar. Soms zijn dat hele kleine ontdekkingen, maar er kunnen ook nieuwe bladzijden in de geschiedenisboekjes worden geschreven, zeker op plaatselijk niveau.
Wie van de opgravingen heeft gehoord, zal zeker benieuwd zijn om na zoveel tijd te lezen wat er nu precies gevonden is. Er is een omvangrijk boek over geschreven door en voor specialisten, waarin iedere
scherf, iedere verkleuring en ieder zaadje beschreven staan. Dit boekje is bedoeld voor een breed publiek van geïnteresseerden. Het gaat met grote stappen langs het tracé en door de geschiedenis. Vele illustraties,
waaronder zes prachtige panorama's van Ulco Glimmerveen, brengen in dit boekje het verleden langs de spoorlijn tot leven. We wensen u veel genoegen met deze korte maar kleurrijke reis door de tijd.
Stuurgroep Archeologie HSL-Zuid
Johan Hendriks (gemeente Breda)
Kees Kap Lein (Projectorganisatie HSL-Zuid)
Marco van Trierum (gemeente Rotterdam)
Ellen Vreenegoor (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek)

Projectgroep Archeologie HSL;  
 

11. Boeknummer: 00326  
Ontspoord Magazine. jaargang 14 nr 1
Bak-van-boemeldonck -- Algemeen           (2021)    [Leden van verschillende Beekse Carnavalsverenigingen]
Magazine met allerlei feiten en weetjes over het Carnaval in Boemeldonck gemaakt door leden van verschillende carnavalsverenigingen. Drie maal per jaar veschijnend. Hoofdredacteur Jasper Korving

Inhoud
3    Voorwoord
6    Nieuws
8    Route van de Optocht
10  Column Sofie
12  Vrouwen die bouwen
14  Klasbak
15  Cult Classic
16  Dieren voorspellen de nieuwe Prins
20  Black Eagles jr.
22  CV Bende Gek?!
24  CV de Bixe Draoke
26  CV de Leutlaaiers
28  CV de Dwarsliggers
30  CV Ga Nou!
32  CV de Nachtbraokers
34  CV de Japjuinen
36  Afgevaardigden van de clubs
38  We zien oe gère
39  Column Nie Mokke
40  Pinneküh
41  Hoe gaat het nu met?
44  Word Lid
45  Column 42PK
46  Top 11 spelletjes voor de Fietstocht

Voorwoord
Boeren, burgers en buitenlui, komt dat zien! Het 56e jaar van Boemeldonck, met de 55e Grootvorst en de 54e Grote Optocht is aangebroken. En ja, de leuze liegt er niet om, want het kriebelt weer als
vanouds. En laat het alsjeblieft ook zo zijn als vanouds! Ik kijk uit naar de versierde huizen, een gekleurde markt, volle straten en kroegen, de terugkeer van vrienden en bekenden naar het dorp, en dat allemaal
om samen te genieten en plezier te maken. Ik verlang al weer naar het droogleggen (en misschien iets minder naar het weer aansluiten) van de pomp, het halen van een vette hap, de smakelijke aroma's van
ongewassen kielen en een 'goede' zorg voor de inwendige mens. Ik heb daar - waarschijnlijk net als u - ontzettend veel zin in!
Maar laten we beginnen met een Ontspoord zoals vanouds, waarin we kunnen roddelen over wie de 55e Prins van Boemeldonck wordt, wie de hofdames gaan zijn, en wie er vol trots de cup in zijn stamcafé mag plaatsen.
Want die wordt - hopelijk - weer aan een club uitgereikt die dit jaar zowel het publiek als de jury overdondert. Deze vragen spelen al in de hoofden van menig Boemeldoncker.
En eindelijk kunnen we bij Ontspoord hier weer over schrijven.
De columnisten hoeven niet meer te filosoferen over politiek Den Haag, maar kunnen vooruitblikken naar een geweldige zesdaagse eind februari. En misschien nog wel leuker... de aanloop ernaartoe! Hoe is het gesteld met de
Meestervoorspellers van de redactie? Staan de juiste kanshebbers ertussen, of trekken ze aan het kortste eind? Is dat bouwen ook voor vrouwen? Zeker wel! En het bewijs vind je hier in Ontspoord! En hoe is het met de ontwerpers?
Hebben zij nog het gevoel om vanaf een blanco vei papier een kasteel op wielen te kunnen ontwerpen. Zelf kijk ik er al naar uit om verder te bladeren, want ook ik ben heel benieuwd waar de concurrentie mee op de proppen
komt, waarmee we gezamenlijk bij mogen dragen aan een fantastische optocht!
Al die zaken vindt u in deze Ontspoord: Ontwerpen, quotes, voorspellingen en mooie (historische) verhalen. Laat dit een start zijn van een fantastisch karnavalsseizoen. waarin we weer kunnen laten zien waar Boemeldonck groot
is. Waarin we kunnen laten zien wat verbroedering is en waarin we kunnen laten zien waarom wij de mooiste optocht van het land hebben. Zing, dans,bouw, plak, lach, feest en bewonder... Tenminste, laten we het hopen!
Hopelijk tot snel bij één van al die mooie evenementen die Boemeldonck te bieden heeft. Mijn kiel hangt klaar!
Bastiaan van Aert

Stichting Ontspoord;  
 

12. Boeknummer: 00327  
Ontspoord Magazine. Jaargang 14 nr 2
Bak-van-boemeldonck -- Algemeen           (2022)    [Bastiaan van Aert e.a.]
Magazine met allerlei feiten en weetjes over het Carnaval in Boemeldonck gemaakt door leden van verschillende carnavalsverenigingen. Drie maal per jaar verschijnend. Hoofdredacteur Jasper Korving

Inhoud
3    Voorwoord
6    Welke cocktail past bij jou?
8    Verplaatst
10  Kielemblemen
12  We zien oe gère
13  Column Sofie
14  Karnavalsaccessoires
16  Make Up Your Mind
18  Pinneküh
19  Hoe gaat het nu met?
22  Liedje ontleden
23  Column 42PK
24  Karnavalsseizoen deel 1
26  WBTR
27  Column NIE Mokke
28  Duurzaam karnaval
30  Top 11 zomerkarnaval

Voorwoord
Leuk dat jullie ook deze editie weer bewonderen en zo ook ons voorwoord.
Lastig is het wel, want normaal roepen we spontaan iets door de microfoon en typen wij dit niet van tevoren uit. Er gebeurt iets (of juist niets) in de kroeg en daar anticiperen we dan op. Als het niet met een stomme
grap of een slechte uitspraak is, dan proberen we er wel een muzikale draai aan te geven.
Maar wat een jaar is 2022 nu al! En het jaar is nog niet voorbij. Het is nog niet eens halverwege. Karnaval 1.0 zit er inmiddels op en we gaan door naar karnaval 2.0, dat inmiddels ook al bekend staat als Pika, de afkorting
van Pinksterkarnaval. Maar goed, de februari-editie van karnaval was al fantastisch, mei veel gezelligheid, mooi weer en als vanouds allemaal samen, dus wij kijken erg uit naar het volgende feest der verbroedering.
Wij, 1wee van de DJ's van Boemeldonck. maken tijdens karnaval natuurlijk van alles mee. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het mooiste is dat wij eigenlijk op de troon van de kroeg staan en dus ook (bijnal alles zien. Soms komen de
verhalen gewoon naar je toe: Van de meest slechte muzikale verzoekjes die er zijn (die wij dan proberen ergens tussen al het karnavalsgeweld te draaien), tot iemand die pingpongballen opraapt van de grond en die dan vervolgens
in z'n mond wil stoppen (maar gelukkig op tijd wordt tegengehouden).
Sommige verzoeknummertjes worden wel honderd keer aangevraagd met karnaval. Is het niet door de persoon zelf, dan wel door iemand anders die ingeschakeld wordt. Maar soms krijg je ook hele andere vragen. De mooiste
van afgelopen karnaval was de vraag of we het nummer 'Troelalala' bij iemand in zijn Spotify-lijst wilden zetten, omdat hij de titel niet wist (mocht je het nummer niet kennen: Dit was zo'n grote hit, die was niet te missen).
Alles draait in Boemeldonck om karnaval en wij proberen de boel draaiende te houden. Wij draaien maar door en zijn zeker nog niet doorgedraaid. Het is de juiste Toon die gedraaid wordt. Wel of geen optocht, wel of geen optocht.
U vraagt, wij draaien...
We kijken erg uit naar van de zomer en hopelijk wordt het heerlijk weer, zodat we het binnen én buiten mogen vieren. Maar lees eerst nog even deze Ontspoord door. Daarin zit een korte terugblik op het eerste deel van het
karnavalsseizoen 2021/2022, maar er wordt ook al vooruitgekeken naar het tweede deel ervan. Wij willen alle lezers nog het volgende meegeven: De polonaise bewijst dat degenen die voorop lopen heus niet altijd weten waar
ze naartoe gaan.
Tot snel!
Robin de Craen & Rik OttenheimInhoud

Stichting Ontspoord;  
 

13. Boeknummer: 00328  
Ontspoord. Magazine Jaargang 13 2021 nr 3
Bak-van-boemeldonck -- Algemeen           (2021)    [Diversen]
Magazine met allerlei feiten en weetjes over het Carnaval in Boemeldonck gemaakt door leden van verschillende carnavalsverenigingen. Drie maal per jaar verschijnend. Hoofdredacteur Jasper Korving

Inhoud
3    Voorwoord
6    Waar een klein dorp groot in is...
8    We zien oe gère
9    Beter een goede buur...
12  inburgeren in Boemeldonck
14  Follow the money
16  Historische fietstocht
19  Nie Mokke
20  Randy en Jim bouwen de muziek
22  ’t Pinneküh
23  Sofie
24  Klasbak
25  Hoe is het nu met...
28  Het complot van karnaval
30  We zien oe gère
31  42PK

Voorwoord
Beste Ontspoord-lezers, wij stellen ons graag even voor. Wij zijn Albert en Marissa Meeuwissen, twee enthousiaste sportievelingen die in 2021 een mobiele sportschool, de 'Fitbusz', zijn gestart in Prinsenbeek.
Supertof dat we iets mogen vertellen over karnaval en fitheid in dit kleurrijke blad.
Wat is voor ons de link tussen de Fitbusz en Karnaval? Het lijkt namelijk een uitdagende combinatie. Allereerst zijn we zelf karnavallers van het eerste uur, ervaringsdeskundigen zou je kunnen zeggen. Ons motto
is dan ook: 'Wordt een Fitte BOErgondiër!' Dat is dus met 'oe', zoals in BOEmeldonck, omdat we dat wel grappig vonden.
Karnaval, gezondheid en fitheid gaan allemaal over positieve energie en dat maakt ons gelukkig. Karnaval is 'even je zorgen aan de kant en de spanning van de boog'. 'Geef mij de liefde en de gein, pak jij de poen en
het chagrijn.' Dat hebben de Boemeldonckers goed begrepen. Karnaval is hier een verbroederingsfeest bij uitstek, wat zich ieder jaar ontpopt tot een fantastisch evenement waar grootse dingen worden neergezet. Eenieder
geeft aan karnaval de invulling die bij hem of haar past. Feit is wel dat als je iets extra's doet voor karnaval je het ook intenser beleeft. Zo werkt dat ook met je gezondheid en welzijn! Als je er iets meer voor doet of er goed
voor zorgt, krijg je er ook hier meer voor terug. We willen allemaal zo lang mogelijk in goede gezondheid het feest der feesten beleven, toch!? Waar het ons om gaat is dat het allebei kan. Ons motto is niet voor niks 'Wordt
een fitte Boergondiër (of Boemeldoncker)'.
De Fitbusz wil daar graag een steentje aan bijdragen door 'bewegingsacfiviteit' (sport/fitness) aan te bieden op ieder niveau, naar ieders wensen en mogelijkheden. De focus ligt over het algemeen op
functioneel bewegen, dus veel oefeningen met betrekking tot balans, correcte houding, coördinatie, conditie en kracht. In circuitvorm met maximaal twee groepjes van vier personen in een zeer toegankelijke en
laagdrempelige setting in de buitenlucht.
Dus geniet als een Boergondiër en pak je momenten voor zorg en ontzorg, en voor spanning en ontspanning. En je hoeft echt niet vier keer per week volle bak te trainen en tot de max te gaan. Feit is wel dat enige
structurele bewegingsacfiviteit wenselijk is om maximaal te kunnen ’Boergondiën' of'Boemeldoncken', Heb je wat uitdaging of een steuntje in de rug nodig, zijn er herstelwerkzaamheden te verrichten of wil je een
stapje hoger in je algehele welzijn.. .Tuut, tuut, daar is de Fitbusz!
Maar nu eerst ontspannen. Wij wensen jullie veel leesplezier met deze editie van Ontspoord Magazine!
Albert en Marissa Meeuwissen

Stichting Ontspoord;  
 

14. Boeknummer: 00329  
Historisch Kontakt. 1980-1981 eerste jaargang nr 1
Historie -- Brabant, algemeen           (1980 okt-dec)    [Herman Dirven, Jan vd Westerlaken, Joop IJsseling, Gerrit van Hoek]
Driemaandelijks informatieblad voor historisch geinteresseerden in West Brabant

Ter kennismaking . . .
HISTORISCH KONTAKT WEST-BRABANT
WAAROM?

Interesse in het heden, de toekomst en het verleden. Het is gewoon menselijk. Allemaal, ieder op' zijn manier, is er mee bezig. Als we de belangstelling voor het verleden
bekijken, dan is de schijnwerper de laatste jaren steeds meer en meer duidelijk gericht op de eigen woonomgeving. Er verschijnen elk jaar tientallen studies over de geschiedenis
van plaatsen uit West-Brabant, er worden door verenigingen heel wat aktiviteiten georganiseerd. In één woord, we worden steeds direkter bij dat verleden van rond om ons
heen steeds meer en meer betrokken.
Wij meenden daarom U te kunnen helpen om in het geweldige en dikwijls overstelpende aanbod Uw keuze te kunnen maken. Hoe dikwijls hoor je niet. . . had ik dat toch maar
geweten, maar dan is die interessante lezing voorbij, of dat boek uitverkocht, of die opgraving niet meer te zien.
Met Historisch Kontakt West-Brabant willen wij U vier maal per jaar, aan het begin van elk seizoen zo volledig mogelijk informeren, wat er de komende drie maanden op de agenda
staat, welke boeken er zijn verschenen en wat U verder zoal kunt lezen. Ook willen wij U in elk nummer van Historisch Kontakt West-Brabant met iemand laten kennismaken,
die veel betekent of U wat uitvoeriger rondleiden in een bepaald gerestaureerd gebouw, enz.
Al met al, wij hebben geen andere pretentie, dan U elke drie maanden zo goed en zo volledig mogelijk te informeren over alles wat met de historie van West-Brabant te maken heeft.
Wie zijn die wij: Een redaktiegroep en een veertigtal korrespondenten in West-Brabant. Tesamen hopen wij U in dit en volgende nummers van Historisch Kontakt zo volledig
mogelijk te informeren en dit in vier rubrieken:

AGENDA
De agenda is deze keer nog maar vrij kort, maar je moet eenmaal beginnen en we hopen dat we in ons winternummer (dat in december uitkomt) een uitvoeriger agenda kunnen aanbieden.

AKTUALITEITEN
De man die we in ons eerste nummer aan U voorstellen is de schilder-tekenaar Jan Strube. Deze krasse tachtiger heeft zijn leven lang gewerkt in West-Brabant en zeer veel
prachtige tekeningen, etsen en schilderijen van en over dat West-Brabant gemaakt.

BIBLIOGRAFIE
In de bibliografie zijn we begonnen met 1979. Door de geweldige hoeveelheid van al het aangeboden materiaal wat in en over West-Brabant verschijnt, was het ons niet mogelijk
om tot op de dag van heden alles bij te werken. In het tweede nummer van Historisch Kontakt West-Brabant zullen we trachten om de periode vanaf het eerste nummer
(september 1979 tot september 1980) volledig te bespreken.In de daaropvolgende nummers behandelen we dan telkens drie maanden.

VAN HOREN ZIEN EN ZEGGEN
U kunt zelf ontdekken hoeveel interessants er op velerlei terreinen nu juist in West-Brabant op historisch gebied gebeurt, welke aktiviteiten er hebben plaatsgehad etc.
Kort na het verschijnen van dit eerste nummer hebben wij, redaktie en korrespondenten, onze eerste kontaktdag. We gaan dan gezamenlijk bespreken hoe we nog beter onze
informatie kunnen bundelen, zodat U in december en alle volgende nummers nog beter geïnformeerd bent.
Wij kunnen U dit blad gratis aanbieden, dankzij de adverteerders en subsidie van provincie en de gemeenten. Daardoor kunnen wij U Historisch Kontakt vier keer per jaar
bezorgen en met U bij een 5000 andere West-Brabanders.
Vindt U deze opzet sympathiek, dan kunt U dat natuurlijk laten blijken, b.v. met een kleine donatie op onze bankrekening (A.B.N. Breda 52.04.20.004).
Wij hopen dat het inderdaad mag bijdragen tot een betere verstandhouding en vooral een beter 'historisch kontakt'
Stichting Historisch Kontakt West-Brabant

Stichting Historisch Kontakt West Brabant;  
 

15. Boeknummer: 00330  
Otto Smik. De Tsjechoslowaakse oorlogsvlieger die twee keer in Nederland neerstortte.
Oorlog -- Tweede Wereldoorlog, Prinsenbeek           (2019)    [Dr J. Rajlich]
Originele uitgave:'Spitfire nad Evropou'. 2004. Vertaald in het nederlands door J.D. Brinksma in 2019.
Levensverhaal van oorlogsvlieger Otto Smik met ondermeer zijn onderduikperiode in Prinsenbeek. Een rijk gedocumenteerde biografie uit de tweede wereldoorlog met veel foto's, een personenregister en noten.

INHOUD
Voorwoord.............................................................................6
Inleiding.............................................................................8
1. Otto’s jeugd in Georgië en Slowakije..............................................12
2. Betoverd door het zweefvliegen....................................................14
3. Op de vlucht......................................................................17
4. De vliegopleiding.................................................................23
5. Een bitter begin..................................................................37
6. Een veelbelovende lente...........................................................39
7. Een warme zomer...................................................................52
8. Een glorieuze herfst..............................................................70
9. Otto als schietinstructeur........................................................78
10. De tweede operationele tour......................................................81
11. Succesvol tijdens de Invasie.....................................................94
12. Confrontatie met de vliegende bommen.............................................111
13. Dienend als vluchtcommandant.....................................................116
14. Neergeschoten!...................................................................125
15. De ontsnapping...................................................................130
16. Dienend als Squadroncommandant...................................................142
17. Zijn laatste vlucht..............................................................148
18. Otto’s laatste rustplaats........................................................152
Noten ...............................................................................162
Bijlagen.............................................................................177
Afkortingen en verklarende woordenlijst..............................................190
Overzicht rangen.....................................................................193
Over de schrijver, Dr. Jiri Rajlich..................................................194
Index persoonsnamen..................................................................195
Index plaatsnamen....................................................................198
Index overige zaken..................................................................202

VOORWOORD
Zwolle, september 2019
Dit boek - een Nederlandse vertaling en bewerking van Spitfire nad Evropou van dr. J. Rajlich - is het resultaat van wat
onschuldig begon met een zoektocht naar meer informatie over de gebeurtenissen tijdens de luchtoorlog rondom Zwolle.
De Tsjechoslowaakse oorlogsvlieger Otto Smik was 22 jaar toen hij sneuvelde nabij de Bloksteeg in Zwolle-Zuid. Wie was
deze Otto Smik? Waar kwam hij vandaan? Wat dreef deze Tsjechoslowaakse piloot in dienst van de Britse Royal Air Force?
Deze vragen stelde ik mezelf ook zo’n 3 jaar geleden.
Bij mijn zoektocht naar meer details over deze Smik kwam ik in contact met de Tsjechische onderzoeker en auteur dr. Jiri
Rajlich. Van dr. Rajlich kreeg ik zijn boek Spitfire Nad Evropou (Spitfire boven Europa) uitgegeven in 2004 toegestuurd dat
hij had geschreven over het leven van Otto Smik. Aangezien dit in de Tsjechische taal was uitgegeven kreeg ik van hem
later ook het ongepubliceerde Engelse manuscript toegestuurd. Deze uitgave is de Nederlandse vertaling en bewerking van
dat manuscript.
Een aantal vragen kwam naar boven bij het lezen van het manuscript. Was Otto nu een Tsjech? Een Slowaak? Een Geor-
giër? Was hij Joods? In zowel het huidigeTsjechië als Slowakije wordt hij nog altijd gezien als een nationale held. Maar het
beste antwoord op deze vragen is wellicht dat hij boven alles een Europeaan was en streed tegen onrecht. Voor mij stond in
ieder geval vast dat het levensverhaal van Otto Smik ook naar het Nederlands moest worden vertaald en uitgegeven. Ge-
zien zijn bijzondere achtergrond en zijn onderduikperiode in Nederland verdient hij een boek opdat we hem niet vergeten!
In vogelvlucht komen alle facetten van het leven van Otto Smik aan bod: zijn jeugd in Georgië en Slowakije, de vlucht naar
Frankrijk, na de val van Frankrijk zijn vlucht o.a. via Syrië (Aleppo) en Libanon naar Engeland. Syrië en Libanon kennen
we inmiddels als landen verscheurd door burgeroorlogen. De recente beelden van de bombardementen op Aleppo en de
vluchtelingen uit Syrië staan haaks op de situatie 75 jaar geleden. Bijzonder dat het huidige verscheurde Syrië destijds een
toevluchtsoord was voor vele inwoners van Europa, op de vlucht voor de Duitse overheersers.
Otto Smik volgde zijn vliegopleiding bij de RAF in Engeland en Canada en vloog vervolgens vele missies bij verschillende
RAF Squadrons. Hij behaalde meerdere luchtoverwinningen op Duitse toestellen en crashte twee keer met een Spitfire in
Nederland.

klik op de pijlpunt links voor het volledige voorwoord


Dit boek vertelt niet alleen het verhaal over Otto maar belicht zijdelings ook alle grote gebeurtenissen en verhoudingen van
voor, tijdens en na de oorlog en in het bijzonder van de Tsjechoslowaakse luchtmacht. Hierdoor kan het verhaal
van Otto Smik in een breder (historisch) perspectief worden geplaatst. Met uiterste zorg heb ik getracht zoveel mogelijk
het originele manuscript van dr. Rajlich te volgen en alle namen, bronnen en gebeurtenissen correct weer te geven. Bij de
beschrijving van Otto’s ‘Nederlandse periode’ heb ik wat aanpassingen en aanvullingen gedaan op basis van aanvullende
beschikbare bronnen.
Door de jaren heen is ook een aantal Nederlandse publicaties verschenen over Otto Smik gedurende zijn ‘Nederlandse pe-
riode’. In 1989 (herdruk in 2001) verscheen het boek Zij vielen rondom Zwolle, geschreven door J.L. Schotman, en in 1994
Oorlog op de Beek van Hans Luiken. In beide boeken zijn de crashes van Otto Smik in respectievelijk Zwolle en Prinsen-
beek uitgebreid behandeld. In 2013 verscheen het boek Oorlogsgeheim van bezet dorp van Rinie Maas, waarin Otto Smik
de revue passeert als onderduiker en lid van het Beekse verzel. Recenter (2018) verscheen er een interessante publicatie van
Paul de Rooij onder de titel Airmen in Zundert en Rijsbergen 1940-1945. Naast de bekende informatie over Otto Smik kwa-
men hierin verdere details aan bod over zijn onderduikperiode nabij Zundert vlak voor zijn oversteek naar de geallieerde
linies. Daarnaast zijn de missies van Otto Smik specifiek boven Nederland verder uitgewerkt op basis van de Operations
Record Books uit The National Archives en het standaard naslagwerk En nooit was het stil... deel 2 van G.J. Zwanenburg.
Voor Otto’s periode bij het 127 Squadron is gebruik gemaakt van aanvullende achtergrondinformatie uit Spitfire Diary,
geschreven door E.A.W. Smith die met Otto Smik vloog bij dit Squadron. De Noorse publicatie Spitfire Saga deel VI van
Cato Guhnfeldt geeft ook nog een interessante inkijk bij de operaties van de 132 Wing in hel algemeen en in het bijzonder
127 Squadron in de inzet boven Nederland.
Bij mijn vertaalwerk en onderzoek voor deze Nederlandse uitgave gaat mijn dank uit naar de volgende personen en in-
stellingen in willekeurige volgorde: dr. J. Rajlich, Benno Gocthals (SGLO), dhr. R. Woolderink, dhr. J. Segbers, dhr. J.
Endeman (Gemeente Raalte), dhr. V. Lansink (Utrechts Archief/NS), dhr. H. Bouwhuis (Stichting Markc Haarle), dhr. J.H.
Vermeer (SGLO), mevr. Marijke Olie-Teunissen (CVZ Zevcnaar), dhr. Tijs Kleuters (ECG Group), Paul Barmens (His-
torisch Centrum Overijssel HCO), Historische Kring Dalfsen (HKD), Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH),
Michal Smid (Memory of Nations), Gemeentearchief Gooisc Meren en Huizen, Antoon Meijers, Cato Cuhnfeldt (Spitfire
Saga), Jan Rabelink (Heemkundekring “op de beek”), Leonard van den Broek (Up in the Sky), Chris Muru voor de layout
van deze uitgave en in het bijzonder Thierry van den Berg (uitgeverij Flying Pcncil NL B.V.) voor het publiceren en kritisch
doorlezen van het manuscript.
Tot slot wil ik mijn familie bedanken voor hun geduid en steun bij de tot standkoming van deze uitgave.
J.D. BrinksmaFlying Pencil NL;  
 

16. Boeknummer: 00331  
Bredase Volksverhalen
Historie -- Brabant, algemeen           (2020)    [Naomi Jansen]
Verzameling van Bredase volksverhalen en teksten. Geillustreerd door Melanie Drent

INHOUD
Gedicht Alles wat was Sam Ups 4
Verhaal 1 Het spookhuis aan de Burgstsedreef 5
Verhaal 2 Herrie in ut Kielegat 17
Verhaal 3 Het behekste standbeeld van Kesteren 27
Verhaal 4 Spoken in de Klokkenberg? 35
Verhaal 5 Geheime gangen onder ons centrum 51
Verhaal 6 Wonderen en raadsels: De hostie van Niervaert 63
Verhaal 7 Een schat van een meisje (De kist met goud bij Heksenwiel) 77
Verhaal 8 De legende van de Duivelsbrug 89
Verhaal 9 De kolenbrander van het Mastbos (De legende van de zeven heuveltjes) 97
Verhaal 10 Het ontstaan van Breda en de Nassaus 107
Verhaal 11 Het trieste verhaal van de knecht van Valkenberg 119
Verhaal 12 Bloody Mary en de Drie Hoefijzers van Breda 129
Verhaal 13 De geest in het Mastboschhotel 145
Verhaal 14 De list van het Turfschip 157
Gedicht JOUW eerste Avondje NAC Maarten Akkermans 167
Extra Achtergrondinformatie 168

BREDASE VOLKSVERHALEN
Volksverhalen. Sommige zijn er al eeuwen en in Breda zijn ze er in overvloed. Ken je bijvoorbeeld
het verhaal van zeeroofster Bloody Mary, de vertellingen over de geest van het Belgische
meisje in een Bredaas hotel, de legende van de Duivelsbrug in het Ginneken of de sage van de
kist met goud in het moeras in de Haagse Beemden?
Deze verhalen dreigden verloren te gaan, omdat ze minder en minder werden gedeeld. Dankzij
de aanschaf van dit boek zorg jij ervoor dat ze juist wel voort kunnen blijven bestaan. Je
mag je als lezer dus met trots ambassadeur noemen van onze Bredase vertelcultuur en hiervoor
wil ik jou hartelijk danken!
ik wens je heel veel leesplezier en ik hoop dat je herhaaldelijk mag genieten van de prachtige
illustraties van Melanic Drent.

In dit boek lees je veertien Bredase volksverhalen en twee gedichten.
Sages, legendes, fabels, mythes en andere vertellingen vonden hun oorsprong in ons mooie stadscentrum,
op de groene landgoederen van onze gemeente of in onze prachtige stadswijken. Daarna werden ze van
generatie op generatie aan elkaar overgedragen. Deze verhalen zijn in een modern jasje gestoken met
behulp van begrijpelijke taal, voor jong en oud en voor groot en klein.
Sommige zijn gekoppeld aan het heden en voor andere verhalen is dichterbij de tijd gebleven waarin ze
voor het eerst verteld zijn.
Dit boek is gemaakt voor en door Bredanaars. Het is voorzien van illustraties van Bredase kunstenares
Melanie Drent en ontworpen door Bredase vormgever Joost van Dorst.
Auteur Naomi Jansen (1986) is ook een geboren en getogen Bredanaar, die is opgegroeid in de Haagse
Beemden. Dit is haar eerste boek.
Naomi staat sinds 2010 voor de klas als docent Nederlands. Momenteel werkt zij op de Graaf Engelbrecht
in Breda. Al een tijdje leest zij zelfgeschreven verhalen voor aan haar leerlingen en ze merkt dat zij
het enorm leuk vinden als deze verhalen zich afspelen in de stad waar ze op school zitten.

Bredase volksverhalen;  
 

17. Boeknummer: 00332  
Tuinbouwvereniging Sint Isidorus te Prinsenbeek. Van oprichting tot opheffing 1917-1997
Belangenverenigingen -- Tuinbouwvereniging St. Isidorus           (1997)    [Herman Dirven]
Geschiedenis van Tuinbouwvereniging Sint Isidorus te Prinsenbeek. Met foto's, tabellen en illustraties van Jan Strube

R.K. TUINBOUWVERENIGING SINT ISIDORUS TE BEEK
van oprichting tot opheffing 1917-1997
door HERMAN DIRVEN

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord en Inleiding 5
1. Vóór de oprichting van de tuinbouwvereniging vóór 1917 5
2. Stichting en opstart van de tuinbouwvereniging 1917-1927 13
3. De moeilijke en zéér zware crisisjaren 1928-1939 17
4. De tuinbouw in de oorlogs- en na-oorlogse tijd 1940-1954 21
5. Van tuinbouw in de vollegrond naar glastuinbouw 1955-1969 25
6. Van koud glas naar verwarmd glas 1970-1983 29
7. Professionalisering in de Prinsenbeekse tuinbouw 1984-1996 33
8. Een nieuwe manier van afzet in The Greenery vanaf 1997 37
Meningen, Visies en Slotopmerkingen.
Statistieken en Overzichten 43

Stichting Basis;  
 

18. Boeknummer: 00333  
Rinus Rasenberg. De zingende dierenarts
Cultuur -- Cabaret           (2020)    [Rinus Rasenberg]
Leven en werk van dierenarts en liedjesschrijver en performer Rinus Rasenberg uit Wagenberg.
Met veel fot's en liedteksten.

INHOUD
Voorwoord ...................................................... 5
Inleiding ...................................................... 6
1. Oorlogskind................................................. 9
2. Ons boerengezin ............................................ I I
3. Dieren op de boerderij .................................... 17
4. De katholieke kerk .........................................22
5. Kleine karweitjes voor de kinderen..........................27
6. De lagere school .......................................... 33
7. Sporten Lagere school...................................... 39
8. Watersnoodramp 1953 ........................................ 41
9. Het vertier in het dorp van toen............................43
10. Middelbare school .........................................49
11. Mijn broers en zussen .....................................55
12. Sporten middelbare school .................................62
13. Vertier en jeugdliefdes in Made ...........................65
14. Diensttijd ................................................69
15. De tijden veranderden..................................... 74
16. Naar Utrecht ............................................. 77
17. Praktijk in Culemborg .................................... 89
18. Praktijk Roermond .........................................92
19. Jaren 80................................................. 102
20. De kinderen van een dierenarts........................... 107
21. Slot Thuis ............................................... HO
22. Het Artiestenbestaan .................................... 113
23. Hoezo Roermond? ......................................... 125
24. Roermond en zijn rampen ................................. 130
25. Sporten in Roermond ..................................... 133
26. Dierenarts of protestzanger? ............................ 141
27. Jaren na 2000 ........................................... 145
28. Activiteiten in Brabant ................................. 157
Uitgaven Rasenberg creatief .................................. 162

VOORWOORD
Als een kind op de elfde van de elfde geboren wordt en zijn vader vergist zich de andere dag met het opgeven van de preciese geboorte-
datum op het gemeentehuis en als de initialen van de pasgeborene R.R. toevallig dezelfde zijn als Rolls-Royce, dan moet er wel iets bijzonders
aan de hand zijn.
En dat is later wel gebleken, inderdaad: Rinus Rasenberg was geboren!
Het is maar goed dat hij geen zoon van een dominee was, want dan was hij ongetwijfeld een zeer bekende Nederlander geworden en zou hij
ergens in een verbouwde boerderij in het Gooi wonen, onbereikbaar voor iedereen.
Maar gelukkig is hij in een boerengezin geboren en is hij een normale Bekende Nederlander geworden.
En dat is toch echt de moeite waard om een boekje over te schrijven.
Rinus Rasenberg, een verhaal apart.
Rinus schreef de tekst, Fons de Weert deed de vormgeving en Ed Oud de eindredactie, waarvoor dank.
Johan Bax

Rinus Rasenberg
Rinus is geboren in Wagenberg, dorpje in West-Brabant, op de grens van zand en klei.
Zijn vader was boer.
Rinus is ook altijd boerenzoon in denken en doen gebleven.
Hij ging diergeneeskunde studeren in Utrecht.
Hij heeft meer dan dertig jaar als praktiserend dierenarts gewerkt in Limburg.
En dat was allerminst saai.
Na tien jaar praktijk doen bloeiden zijn artistieke aspiraties weer op.
Hij ging liedjes en verhalenbundels schrijven over boeren en beesten.
De tijd was er rijp voor.
Door zijn kritische opstelling kwam Rinus vaak in de publiciteit Al zingend klonk zijn boodschap zachter maar dieper door.
Aan fanatieke doordravende dierenbeschermers en milieuactivisten, had hij een hekel. Maar vooral de organisaties, die de boeren dreven tot
schaalvergroting en uitbuiting van dier en milieu moesten het ontgelden.
Met regelmaat werd hij in het land gevraagd om op te treden met zijn agrarisch cabaretprogramma.
Zijn naam werd snel gevestigd.
Ruim 20 jaar ging hij als de zingende dierenarts door het leven.
Naast zijn eigentijdse kritisch repertoire, zong hij ook over het verleden.
Over het platteland, de plattelandsdokter, de oude boerderij met zijn mesthoop, over zijn moeder en het boerendorp.
Sinds enkele jaren woont Rinus weer in West- Brabant aan de rand van de Biesbosch.
Dit unieke natuurgebied heeft hem geïnspireerd om het in films, musicals en verhalenbundels te verheerlijken.
Ook richtte hij zijn aandacht op kinderen met o.a. twee kindercd’s en enkele jeugdmusicals.
Burgemeester Gert de Kok eerde hem met de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij was daar verlegen trots onder.
En., in al die hectische jaren trouw en liefdevol ondersteund door zijn wijze vrouw.

Heemkundekring De Vlasselt;  
 

19. Boeknummer: 00334  
Aerpel in 't potje. Oude gerechten uit Brabant
Historie -- Plattelands- en boerenleven           (1982)    [Nan Oomen]
Verzameling van oude Brabantse recepten

Voorwoord
In de keuken viert de nostalgie hoogtij, ook in Brabant.
Dat was er de oorzaak van, dat mij, als oud-lerares koken, vaker naar oude, Brabantse recepten werd gevraagd. Toen ook
nog de uitgever kwam vragen om een boek samen te stellen over de traditionele Brabantse keuken, moest ik wel aan de
slag. Zelf wilde ik ook wel weer eens de gerechten proeven die ons moeder en grootmoeder klaar maakten.
Gravend in oude aantekeningen en met hulp van velen groeide de verzameling recepten uit tot dit boek. Veel dank
ben ik verschuldigd aan Bets Meertens-van de Hurk, die mij met raad en daad terzijde stond.
Het zal de gebruiker van dit boek opvallen, dat de Brabantse keuken zéér sober was. De mensen in Brabant, en
zeker op het platteland, moesten hard werken voor het ‘dagelijks brood. ’ Veel tijd voor het bereiden van maaltijden
was er niet. Wel probeerde men met eenvoudige ingrediënten zoveel mogelijk afwisseling te brengen in de warme
maaltijden. Wellicht is dit de reden dal de Brabantse keuken zo rijk is aan aardappel- en papgerechten.
Sommige van de gerechten in dit boek zijn erg oud en vergeten. Andere kan men hier en daar nog aantreffen. De
recepten zijn zo getrouw mogelijk weergegeven.
Gerechten zoals ze ook buiten Brabant en in het algemeen worden klaar gemaakt heb ik in dit boek niet opgenomen.
Deze verzameling is verre van volledig. Daarom wil ik gaarne een beroep doen op alle gebruikers van dit boek om
mij onbekende, oude, plaatsgebonden of traditionele Brabantse recepten toe te zenden, zodat de collectie kan worden
uitgebreid.
Mijn adres: Nan Oomen
Rietdijk 3
Haagse Beemden
4824 ZB Breda

Uitgeverij De Lijster Maasbree;  
 

20. Boeknummer: 00335  
Handboek Brabants Landschap. Uitg. 1992 Jubileumboek tgv 60 jarig jubileum
Natuur -- Brabants Landschap           (1992)    [Bestuur Het Brabants Landschap]
Overzicht van de bezittingen en het werk van het Brabants Landschap 1932-1992. Met veel foto's

1 Overzichtskaartje bezittingen
7 Voorwoord
8 Brabants Landschap
16 Terreinbeschrijvingen
194 Wandelmogelijkheden in omgeving natuurgebieden Brabants Landschap
196 Fietsen in het Brabantse Landschap
198 Wederzijdse toegangsregeling Provinciale Landschappen
200 Unie van Provinciale Landschappen
201 Coördinatie Beheer Kleine Landschapselementen
206 Holenbroeders in de Brabantse bossen
214 Stichting Brabantse Milieufederatie
215 De Brabantse Kastelenstichting
218 Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg
219 Schenkingen en legaten
222 Bestuur
223 Personeel

Stichting Het Brabants Landschap;  
 

21. Boeknummer: 00337  
Brabant op z'n breedst
Cultuur -- Verhalen           (1996)    [Johan Biemans, Giel van Gastel, Willem Iven, Henriette Kegge, Jan Naaijkens, Cor Swanenberg, Gerard Ulijn. Ingeleid door Ger Janssen]
Zeven Brabantse auteurs schrijven over hun eigen streek. Aangeboden 'Vur de houwes' door Mennen Schriks Grafische bedrijven tgv Valentijnsdag 1998. Illustraties van Nelleke de Laat

Inhoud
Ger Janssen — Inleiding      7
Johan Biemans — Over de grens      9
Giel van Gastel - De duiven      23
Willem Iven - Bruujr en zeuster      29
Henriëtte Kegge — Un bietje ’eimwee      37
Jan Naaijkens — Hoe ’ne geboren koereur aon z’n end kwam      51
Cor Swanenberg — Goewdgemutst      61
Gerard Ulijn — Tis wè      71
Over de auteurs 91

Inleiding
Brabant bazuint breed, breder, .... op z’n breedst.
Breed...
Het fenomeen 'Brabant 200 jaar' heeft ook mij niet losgelaten. Vanuit het provinciehuis zijn er al een heleboel
activiteiten georganiseerd en het verenigingsleven in ons Brabant laat zich ook niet onbetuigd.
Breder...
Omdat ik al Brabantse avonden organiseer is mij de gedachte ontsproten om een tour te organiseren door de
hele provincie heen met medewerking van zoveel mogelijk bekende en minder bekende groepen en troubadours
in een afwisselend Brabants bont programma, zowel van medewerkers als van inhoud.
Daarnaast is onze cultuur veel meer dan alleen muziek en humor. Zodoende ontstond het idee om een boek uit te
geven met schrijvers uit onze provincie waaruit duidelijk de brede waaier van de Brabantse dialecten speels tot uit-
drukking komt.
Breedst...
Tijdens gesprekken met de schrijvers werd het thema 'Brabant op z’n breedst geboren, precies de vlag die de
lading dekt voor zowel de tour als de literaire operatie.
Daarnaast is er nog een cassette, waarop het boek is ingesproken, en een verzamel-CD verschenen.
Overweldigd door het enthousiasme en de bijval van artiesten en auteurs voor mijn ideeën is er daarnaast een
schouderklopje op zijn plaats voor Adrie Mennen en Kees Claes van Drukkerij Mennen Asten BV voor het resultaat
dat nu voor u ligt.
Niet in de laatste plaats dank aan de auteurs voor de grote verscheidenheid aan nog niet eerder gepubliceerde kortere
en langere verhalen, gedichten, essays en cursiefjes die werden ingezonden.
Voor deze uitgave werd een zevental schrijvers uitgenodigd. Elk van hen vertegenwoordigt een ruime regio
binnen de provincie Noord-Brabant:
Giel van Gastel (Michel de Koning) voor het Markiezaat.
Henriëtte Kegge (Tilly Nagelkerke) voor de Baronie.
Jan Naaijkens voor het Hart van Brabant.
Willem Iven voor de Peel.
Johan Biemans voor de Kempen.
Cor Swanenberg voor de Meierij.
Gerard Ulijn voor Maasland.
Tenslotte hartelijk dank aan iedereen die enthousiast en vol overgave heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit
boek, cassette en CD.
Bent u minder vertrouwd met Brabantse dialecten, lees dan voor het gemak maar eens een bladzijde hardop. Voordat u
het weet smult u ervan als een echte fijnproever.
Ger Janssen
organisator
Starshine Artist Management

Mennen Schriks Grafische Bedrijven;  
 

22. Boeknummer: 00338  
Kloosterboek
Historie -- Breda, erfgoed           (1993)    [Buurtcomitee Hyacinthplein Breda]
Geschiedenis van het Benedictinessenklooster aan de Gen.Maczekstraat te Breda

INHOUD
De geschiedenis van de orde der benedictinessen van het H.Sacrament      4
Ooggetuige 1      6
Het leven van de Benedictinessen van het H.Sacrament      7
Dagindeling      9
Priorinnen      9
De bouwgeschiedenis van het klooster 10
Ooggetuige 2      10
Ooggetuige 3      12
De architectuur van het kloostergebouw      14
Ooggetuige 4      14
Kladden op een kloostermuur      16
Ooggetuige 5      18
Kolom van Eerherstel      18
Glas-in-loodraam      18
Fotoreportage      19
Na het vertrek van de zusters      48
Kloosterkapel als bijzondere lokatie voor het Zuidelijk Toneel      51
Colofon      52


Inleiding Kloosterboek
In 1926 namen de Zusters Benedictinessen van de Altijddurende
Aanbidding hun intrek in het nieuwe klooster 'Manna Absconditum'
aan de Generaal Maczekstraat in Breda. Eind 1989 trokken de 27 ovegebleven zusters de kloosterdeur voorgoed achter zich dicht en vestigden zich in Baarle Nassau, zo'n 20 km. van Breda.
Ruim 63 jaar kloosterleven van in totaal zo'n 70 zusters onttrok zich al die tijd nagenoeg geheel aan het oog van de Bredase burgers. Zoals ook de buitenwereld niet kon binnendringen in
het domein van de zusters, die zich volledig overgaven aan hun Altijddurende Aanbidding van het Heilig Sacrament.
Fotografe Bea Hoeks-De Laat kreeg in opdracht van het Bredase gemeentearchief in 1989 als eerste toestemming om het dagelijks leven van de zusters in beeld te brengen. Het resultaat: een unieke, sfeervolle
reportage over het klooster en zijn godsvruchtige bewoonsters. Samen met een uitgebreide historische schets van het klooster inclusief oude foto's, teksten en tekening, Is een keuze uit deze reportage gebundeld
in dit kloosterboek.
Deze uitgave is de tweede In een reeks publicaties van het Buurtkomitee Hyacintplein. Eerder verscheen, onder verantwoordelijkheid van dezelfde redaktie het buurtboek, dat als ondertitel meekreeg:
'van rozen en hyacinten. Een bloemlezing'. In deze vergelijkbare uitgave zijn de geschiedenis van deze buurt, de architectuur, de oorlogsjaren, de huidige situatie en tal van anecdotes en bijzonderheden
op een zeer leesbare manier beschreven.
Waarom een buurtkomitee zulke publicaties uitgeeft?
Omdat er sprake is van een grote betrokkenheid bij de leefbaarheid in de buurt. Het op een toegankelijke wijze beschrijven van de eigen geschiedenis is één van de mogelijkheden om deze betrokkenheid tot
uitdrukking te brengen. Het klooster 'Manna Absconditum' is gelegen aan de rand van de buurt, waarin het Hyacintplein centraal gelegen is.
Een bijzondere reden voor de publicatie van dit boek is gelegen in de heftige diskussie die wordt gevoerd over de toekomstige bestemming van het klooster, waarbij zelfs een gedeeltelijke sloop van dit monu-
mentale en gezichtsbepalende gebouw wordt overwogen.
Dit kloosterboek Is geschreven voor allen die betrokken zijn bij het kloosterleven in het algemeen en dit Bredase klooster In het bijzonder.
Buurtkomitee Hyacintplein

Voorwoord
Toen de redaktie mij verzocht een voorwoord in dit boek te schrijven was ik daar graag toe bereid omdat wij in het klooster aan de Generaal Maczekstraat tot september 1989 met soms meer dan 60 zusters heel
gelukkig hebben gewoond. Ons kloosterleven vraagt om beslotenheid met toch een zekere mate van vrijheid en dat was daar aanwezig. Voor buitenstaanders mocht het klooster misschien wat strak en afstotend overkomen,
van binnen werd er echt geleefd. Het was voor ons een moeilijk besluit om het klooster te verlaten. Daar gingen enkele jaren van overleg door de kloostergemeenschap en gesprekken met deskundigen aan vooraf. Voordat
wij weggingen kregen we het verzoek van het gemeentearchief Breda om een fotoreportage te mogen maken van ons klooster.
Fotografe Bea Hoeks-De Laat heeft die opdracht uitgevoerd met buitengewoon veel gevoel voor de harmonieuze eenvoud die er in en rond het kloostergebouw heerste.
18 September 1989...de verhuiswagen staat om 7 uur voor de deur, klaar om de gehele inboedel over te brengen naar ons nieuwe klooster in Baarle Nassau. Dit karwei duurde een volle week. Nu het allemaal
achter de rug is, kunnen we slechts zeggen dat we toch blij zijn dat het gebouw zo intensief gebruikt wordt door een grote groep mensen die, naar hun zeggen, nog steeds iets proeven van de rust en de sfeer van de
vorige bewoonsters.
Zuster Gertrudis,
Priorin.

Buurtcomitee Hyacinthplein;  
 

23. Boeknummer: 00339  
Adam en Eva in Zei - en andere volksspreuken
Historie -- Nederland, algemeen           (1980)    [D. de Beul]
Verzameling volksspreuken en toelichting

INLEIDING
Vrijen - trouwen - vrouwen - mannen. Een onderwerp dat reeds zoveel mensen naar de pen deed grijpen, dat het bijna onmogelijk is er iets nieuws aan toe te voegen.
De vele tochten door Vlaanderen en Nederland brachten mij evenwel tot andere gedachten.
Naar mijn mening is het een onuitputtelijk onderwerp, zover zelfs, dat er iedere dag opnieuw mensen zijn die er wat anders weten aan toe te voegen. Ik denk dat je alleen je
oren moet openzetten en goed luisteren.
De honderden, ja zelfs duizenden spreuken die handelen over de vrouw en haar gezel ‘de man’ schijnt iedereen te boeien.
Een opsomming geven van de reeds gepubliceerde spreuken zou te eenvoudig zijn. Er werden alleen deze opgenomen die ik voor het eerst heb gehoord in de loop van + - 20 jaar.
Uiteraard zijn er enkele spreuken bij die ikzelf in een spontane opwelling heb gezegd.
Ook heb ik enkele oude boeken geraadpleegd, zoals de Bijbel en andere. Enkele der spreuken zullen u zeker bekend voorkomen en er zullen er ook wel een paar zijn die in som-
mige mensen hun oren op het randje af klinken, maar dit is onvermijdelijk, gezien deze spreuken voor de overgrote meerderheid zo uit de mond van de gewone man met de pet werden
opgetekend.
Als men deze zogenaamde platte uitdrukkingen zou vertalen of gewoon weglaten zouden deze volksgezegden niet meer de sappigheid en originaliteit bezitten die een echte volkstaal ei-
gen is. Ik wil met dit werk ook niets bewijzen in zoverre er iets te bewijzen valt bij deze zo kluchtige en soms harde waarheden.
Dit was ook het geval met de duizenden zei-spreuken die in mijn vorige vier reeds verschenen boekjes voorkomen. Elk boekje bevat + - 1000 zei-spreuken.
Enkele tientallen van deze onvervalste volkshumor werden opgenomen in dit werk; uiteraard alleen deze die in verband staan met het naar het huwelijk.
Aangevuld met deze spreuken wordt dit boekje dan ook een pareltje, dat de moeite loont gelezen te worden.
Alles wat maar even ruikt en de liefde of er alleen maar van mee te maken heeft, werd spreuken ten goede of ten kwade.
De mannen, de vrouwen,de kinderen, de vrijgezellen , kortom allen, zelfs de schoonmoeders.
Mijn betrachting was ook ze te rangschikken volgens man, vrouw, kind enz. Maar dit wilde niet lukken omdat sommiqe spreuken zowel op de man als op de vrouw kunnen toegepast wor-
den. toch heb ik het gedaan en het resultaat is bevredigend voor ongeveer 90 %.
Er is ook een bladwijzer voorzien die zeker van belang is omdat men dit boek ook eventueel als naslagwerk zou kunnen gebruiken.
De weinige spreuken en gezegden van dichters en wijze mannen komen van Gezelle, Jacob Cats, Tuinman en anderen.
Aan dit werk is er ook een lijst toegevoegd van benamingen en schimpscheuten die men een zwanger meisje achterna roept of gewoon voor de lol zegt, zonder er eigenlijk iets mee te
bedoelen. Men zegt gewoon om een dezer meisjes aan te duiden dit:

(Gents dialekt) ZEE WEERE UN NANEKE IN EUREN APPEL)

Daar bedoelt men niets kwaads mee. Het is alleen een aanduiding en men kon evengoed met deze uitdrukking een getrouwde vrouw aanduien ie in verwachting was. Deze benamingen
komen uit verschillende streken van VLAANDEREN en NEDERLAND. Sommige zijn gewoon in dialekt gesteld, uiteraard in de mate van het mogelijke.
Verder veel lach en vooral denkgenot en als er soms een spreuk bij is die toevallig toepasselijk kan gebracht worden op uzelf of uw vrouw of man, stop het onder uw neus, til er
dan niet te zwaar aan en denk even na hoe u er iets kan aan doen. Doe het snel en zonder wrok en gedenk dat in deze wereld niemand de pretentie mag hebben dat hij volmaakt is.
Elk mens, man, vrouw of kind en zelfs schoonmoeders hebben het recht FOUTEN te hebben, want het zijn ook maar gewoon MENSEN.

D. de Beul. In eigen beheer;  
 

24. Boeknummer: 00340  
Zei-spreuken. Deel 4
Historie -- Etten-Leur           (1980)    [D. de Beul]
Verzameling van 'Zei-spreuken'. Met pentekeningen van Gilberte Braet

VOORWOORD
Dit vierde boek met opnieuw +- duizend zei-spreuken is eigenlijk de verzameling van mensen die naar de vele kunst en hobbytentoonstellingen kwamen, waar ik de drie reeds ver-
schenen boekjes voorstelde. Spontaan vertelde de mensen mij zei-spreuken of visten ze deze gewoon op uit hun geheugen.De belangstelling was en is nog zeer groot te noemen voorde spreuk
en in het bijzonder dan de zei-spreuk. Waarschijnlijk omdat deze speciale spreuk van het volk zelf komt in een spontane opwelling. Wie zei daar ook weer dat:

'DE TAAL IS EEN PORTRET VAN HET VOLK'
of
'DE TAAL IS EEN AFDRUK VAN EEN VOLK ZIJN HART EN ZIJN GEEST'

Reeds meer dan twintig jaar verzamel ik spreuken, weer spreuken-levenswijsheid bevattende en uiteraard mijn specialiteit de zei-spreuk.
Het doet mij vanzelfsprekend genoegen dat ik niet alleen sta in deze strijd tegen de zei-spreuk, want je kunt het werkelijk een strijd noemen. Ze duiken op vanuit een hoek waar je ze niet
verwacht. Je moet voortdurend op je hoede zijn.
Het is één strijd waarvan ik weet dat hij nooit zal gewonnen worden, omdat er duizenden in omloop zijn en er iedere dag weer opnieuw geboren worden.
Deze vezammeling is reeds uitgegroeid tot ver over de 4000 ex.en dit alleen voor de zei-spreuken. Ook mijn echtgenote Gilberte Braet, die de pentekeningen maakte, heeft ook een levendige
belangstelling. Het is trouwens goed te zien in haar prachtige illustratie’s waar spot en humor de bovenhand krijgen zoals in een zei-spreuk. In deze inleiding wil ik het ook heb-
ben, zoals in de vorige boeken, over de geboorte van een zei-spreuk .
In mijn geboortestad Gent waar ik mijn boekjes voorstelde op de jaarlijkse hobbytentoonstelling in de Donkersteeg (een van de gezelligste straatjes van Gent) en dit tijdens de
Gentse fiesten ( Er wordt 10 dagen gefeest) is er een spreuk onstaan met betrekking op deze festiviteiten. De laatste dag wordt namelijk de dag van de lege portemonees genoemd en toen
er een man aan mijn stand een boek wilde kopen en zijn laatste geld eraan hing, was het maar een klein kunstje om deze spreuk uit de mouw geschud te krijgen .-Luister maar:

'T EN STEEKT VANDOGE TOCH OP GIENE FRANK ZULLE MENNE JONGEN, ZEI DE STROP, WANT T'ES MORGEN TOCH DEN DAG VAN DE LEGE PORTEMONEES'.

Het mocht dus op zondag allemaal opgedaan worden, want op maandag was het toch de dag vande lege portemonees.
Er werden uiteraard ook veel zei-spreuken uit Nederland opgenomen, waar ik het kon heb ik ze in het dialekt gezet en er is een reeks voor zien voor de Provincie Limburg (Nederland) en
twee Belgische provincies namelijk uit Gent Oost Vlaanderen en West Vlaanderen. U vindt ze achteraan in dit boek. Ook in Engeland bestaan zei-spreuken onder de
benaming van Wellerismen naar Sam Weller uit de pickwick reeks . In Duitsland is het Appologische spruchworten. Deze benaming zou in Duitsland voor het eerst gebruikt zijn door J.F.
Schutse in 1800 in een artikel.
F. Seiler noemt ze sagwort en in Zweden is het Ordstav; In Zwitserland: Erzahlende spruchworten of vertellende spreekwoorden, wat zeker een goede benaming is.
Anna Follie, (Nederland) noemt ze gewoon rariteiten en dit reeds in 1706.
Guido Gezelle noemt ze: luimige gezegden uit het volk ontsproten. Terwijl Jacob Cats de grote Nederlandse hekeldichter ze een invallende gedachte op een voorvallende gelegenheid noemde.
Zoals je ziet zijn er vele benamingen, maar ik hou het liever bij de zei-spreuk, omdat deze benaming het best overkomt hier in Vlaanderen en Nederland.
Soms bestaat een zei-spreuk wel eens uit twee delen in plaats van de traditionele drie delen en een voorbeeld zal dit duidelijk maken:

'T IS GENEPEN, ZEI DE BAAS MET STREKEN, EN HIJ WAS OP DE FLES GEGAAN, (drie delen) (De Beul D.)

SPREEK JE NIET, ZO HEB JE NIET, ZEI DE BEDIENDE.

(Twee delen. Deze voorbeelden komen uit mijn nieuw 'boek over bazen en knechten). Deze tweedelige zei-spreuken zijn echter zeer zeldzaam. Hier verder op ingaan zou mij echter in
herhaling doen vallen omdat het reeds werd uitgelegd in de drie reeds verschenen boekjes. Verder veel lach, lees en denkgenot en tot het volgende boekje.

De de Beul; in eigen beheer;  
 

25. Boeknummer: 00341  
Tentoonstelling Princenhage vroeger en Nu
Historie -- Princenhage, algemeen           (1976)    [werkgroep Haagse Beemden: Karel Leenderd, Herman Dirven, Piet Dekkers, George Dirven en Jan Lodewijk.]
Tentoonstelling Princenhage vroeger en Nu op 14, 15 en 16 mei 1976 tgv Torenhaanfeesten
Beschrijving van geëxposeerde documenten, foto's en memorabilia uit de geschiedenis van
Princenhage en een korte geschiedenis van Princenhage

INHOUD
Lijst van inzenders Voorwoord
I.         Archiefstukken 101 t/m 112
II.        Kaarten 210 t/m 220
III.      Gebeurtenissen 301 t/m 333
IV.       Dorpsgezichten A. algemeen B. straten in de kom C. gehuchten en buitenplaatsen 401 t/m 499
V.         Burgerlijke gemeente 501 t/m 531
VI.        Kerken 601 t/m 674 A. De St. Martinuskerk te Princenhage B. De O. L. V. Hemelvaartkerk te Prinsenbeek C. De Johanniskerk te Princenhage
VII.      Gilden, schutterijen en verenigingen 701 t/m 714
VIII.     Economisch leven en diversen 801 t/m 806
IX.        Literatuur 901 t/m 921
X.         Korte schets van de geschiedenis van Princenhage

VOORWOORD.
Ter gelegenheid van de Torenhaanfeesten had het organiserend comité o. a. ook de idee, om naast het terugplaatsen van de haan en kruis op de toren van de Martinuskerk ook
een braderie, een ambachtendorp, festiviteiten en tentoonstellingen te doen plaatsvinden in de oude kern van het dorp Princenhage in Breda.
Voor de historische tentoonstelling richtten zij hun verzoek tot de Werkgroep Haagse Beemden, die er niet lang behoefde over na te denken om ja te antwoorden.
Op de eerste plaats werd door de Werkgroep Haagse Beemden de tentoonstelling 'Het Verleden van Princenhage', welke gehouden werd in 1966 - dus precies tien jaren gele-
den - nog eens goed bekeken. Het bleek dat veel daaruit bruikbaar zou zijn, maar toch ook dat verschillende leemten sinds die tijd gelukkig opgevuld konden worden.
De medewerking werd gevraagd aan de heer Kimmel, conservator van het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum te Breda, en de heren Brekelmans en Lohmann, respectievelijk
archivarissen in Breda en Prinsenbeek.
Daarna werd een indeling gemaakt van en voor de tentoonstelling en moest naar een passende ruimte worden gezocht. We kwamen daarbij op de idee om de hervormde kerk,
'De Johanneskerk' aan de Dreef 5 te Princenhage als tentoonstellingsruimte in te richten.
We vroegen daartoe toestemming aan de kerkeraad en bij monde van de voorzitter de heer E.Rutjens werd ons deze gaarne gegeven.
Daarna moest er hard in de weinige tijd, die ieder van ons heeft, gewerkt worden, om een en ander in orde te krijgen. Wij willen ons bij voorbaat dan ook gaarne verontschul-
digen, indien de bezoeker feilen mocht ontdekken in de beschrijving of kritiek wil uitoefenen op de onvolledigheid der verzameling.
Toch willen wij niet nalaten om de vele mensen, die dikwijls zeer spontaan hulp boden, te bedanken.
Wij hopen dat ook deze tentoonstelling 'PRINCENHAGE VROEGER EN NU' in 1976 voor U een interessante kennismaking of vernieuwde kennismaking zal zijn met het verleden
van Princenhage.

Werkgroep Haagse Beemden
Karel Leenders
Herman Dirven
Piet Dekkers
George Dirven
Jan Lodewijk

Werkgroep Haagse Beemden;  
 

26. Boeknummer: 00342  
Onze Volkskunst.
Historie -- Nederland, algemeen           (1979)    [Dr Tjaard de Haan en diverse auteurs]
Naslagwerk over diverse onderwerpen van volkscultuur in Nederland

Inhoud
Inleiding 6
dr. Tj.W.R. de Haan De studie van de volkskunde    10
dr. Tj. W.R. de Haan Volksgeloof en bijgeloof    14
S.J. van der Molen Klederdrachten    19
J. de Jong-Brouwer Knipprenten    51
S.J. van der Molen Spel en dans    56
J.J. Schilstra Koekplanken    79
Wina Bom Eten en drinken    83
dr. L.F. Triebels Volkskunst en voorbeeld    107
H.B. Vos Wagens, sjezen en arren    113
E.Jans Stiepeltekens en geveleinden   144
drs. W. Knippenberg Religieuze folkloristica    150
M. de Meyer Volksprenten    155
B.W.E. Veurman Kinderfolklore    172
S.J. van der Molen Scheepjes in de kerk   214
S.J. van der Molen Volkskunst in de scheepvaart    218
dr. Tj. W. R. de Haan Gevelstenen en uithangtekens    239
P. Wassenbergh-Clarijs en en dr. A. Wassenbergh Wooncultuur    244
R. Smaling Nederlandse volksmuziek    301
H. Bottema Wegwijzer door de Nederlandse volkskunst    308
Literatuur 312
Register 315

Inleiding
Nu de wereld steeds kleiner wordt en het exotische gemakkelijk bereikbaar, zet er een tegenbeweging in: de hand over hand toenemende
interesse voor wat met meer of minder recht als het 'eigene’ wordt aangevoeld. Lokale en regionale (volks) cultuur is 'in’ tegenwoordig en een
televisie-uitzending als Van gewest tot gewest wordt allerwegen met genoegen bekeken.
Het heeft dan ook alle zin, studieuze aandacht te besteden aan het 'volkseigen’ der Lage Landen en daarmee een breed publiek te willen
bereiken. In het voor u liggende boek komen deskundigen aan het woord, die allerlei aspecten van de Nederlandse volkskunst en het Ne-
derlandse volksleven belichten, met een keur van afbeeldingen voor een deel, waar dit nodig en zinvol is, in kleur.
Zowel Nederland als Vlaanderen komen daarbij aan de orde, en ook Wallonië is niet vergeten. Het gaat daarbij om volkskunst, wooncul-
tuur, wagens en ander gerij, gevelstenen, scheepssier, klederdrachten, kinderspel en nog veel meer dat behoort tot wat men volkskunde oftewel
'folklore’ pleegt te noemen.
Langere artikelen worden afgewisseld met korte 'specials’, knabbelnootjes bij de hartige borrel, om met Wina Bom te spreken, een van de
medewerkers aan Onze Volkskunst.
Het gaat er in dit boek in de eerste plaats om, het een en ander zo aangenaam mogelijk te laten zien en interessante feitelijkheden te
brengen, zonder in zwaarwichtig getheoretiseer te vervallen. Toch mocht ook een zekere mate van nadenken over de verschijnselen en de
verschijningsvormen niet ontbreken. Dit nadenken vindt men vooral in de langere, meer doorwerkte bijdragen. Maar ook in een tweetal af-
zonderlijke hoofdstukken. Het ene hoofdstuk staat direct aan het begin: het geeft een kort geschiedkundig overzicht van de volkskundestu-
die, vanaf de romantiek tot heden, waarin op een eenvoudige wijze de diverse probleemstellingen beknopt ter sprake komen, aan de hand van
voorbeelden. Het andere hoofdstuk staat helemaal aan het eind van het boek: een 'wegwijzer’, op de terreinen van de volkskunst. Daarin wor-
den, met behulp van een overzichtelijk schema, allerlei realia gedetermineerd naar de categorie waartoe zij min of meer behoren: van de
echte 'elementaire’ volkskunst (men denke aan kippeloopjes als die in Staphorst) tot de ambachtskunst (men denke aan de Hindelooper meu-
bels), die vaak te maken heeft met de officiële stijlkunst, zij het in eigen 'vertaling’, en die toch ook, door haar deel uitmaken van het volksle-
ven, in een boek als dit geheel en al thuishoort.
Kunst, hoe individueel ook, kan men niet los zien van het leven. Tegenwoordig, nu het sociale element in allerlei disciplines terecht een
sterk accent heeft verkregen, wordt dit meer dan ooit beseft. Wat voor de kunst in het algemeen geldt - haar verweven zijn met de maatschap-
pij en de medemens, eventueel bij wijze van antithese - geldt nog eens te meer voor de volkskunst. Deze wordt eerst recht begrepen en op haar
waarde geschat, wanneer men haar ziet in samenhang met het leven en werken, het denken, voelen en geloven van zeer velen, ook al zijn het
vaak de begaafde en geoefende enkelingen die het vermogen van een doeltreffende vormgeving bezitten, die evenwel hun natuurgenoten 'o
ja, dat is het’ doet zeggen en die zij als 'eigen’ aanvaarden. De 'stiepelpaal’ (middenstijl van de schuurdeur) van een Twentse boerenhoeve is

klik op de pijlpunt links voor het volledige voorwoord


niet alleen een functioneel bouwonderdeel, zij is met haar overoude tekens (zandloper, zonnerad, maansikkel; kruis, kelk, hart) bovenal
een heiliging en beveiliging van eigen huis en haard, waarin het spit van het 'witte wief, dat haar belager achternazit tot op zijn eigen erf,
blijft steken.

Alleman van Bert Haanstra
Het moderne volkskundeonderzoek, wars van de oudheidsliefde van de romantiek, waarmee de volkskunde begon, wil vóór alles het leven van
Jan en alleman waarnemen, weergeven en onderzoeken, gelijk zich dat nu voordoet in een sterk gewijzigde wereld, waarbij de grote stad, dat
verbazingwekkend fenomeen, het leeuwedeel van de studiezin zou moeten opeisen. Zoals Bert Haanstra dit deed, met verrassend resul-
taat, in zijn film Alleman; maar dan met de middelen van de wetenschap. die voor zulk uitgebreid onderzoek meer en meer de computer
inschakelt. Zo is de volkskundige er bijvoorbeeld tot op grote hoogte van doordrongen, samen met de fotograaf Willem Diepraam, 'dat de
fotografie-er zijn vijf miljoen camera’s in Nederland! - de enige echte volkskunst van de technocratische westelijke wereld is’. De fotografie
verdient derhalve de aandacht van volkskundigen (en cultureel-antropologen), die zij trouwens ook heeft tegenwoordig.

Volksleven en volkskunst van vandaag
Zo is er heel wat meer volksleven en volkskunst van vandaag te noemen: de cultus van de voetbal, het autootje en zijn zaterdagse beurt, de
fanfares en harmonieorkesten en hun stoergelaarsde majorettes, de optocht, de braderie of winkelweek, het hengelen en het klaverjassen, de
heide- en andere -koninginnen. Vrijwat eigentijdse gegevens zult u aantreffen in wat de auteurs in dit boek naar voren brengen. Het is hun
heus niet bij uitsluiting te doen om de curieuze atavistische 'restcultuur’ van 'onderontwikkelde gebieden’ als de 'arme Friese heide’ zali-
ger, die bij geval nostalgisch wordt bezwijmeld - zij weten waarachtig wel méér en beter en anders. Ook als zij antiquiteiten of ouderwetshe-
den behandelen, dan gebeurt dit, ondanks hun loffelijke liefde voor het onderwerp, vanuit een hedendaags besef en met een geschoold onder-
scheidingsvermogen. Zijn bijvoorbeeld de sjezen een 'afgesloten’ onderwerp, volkslied en kinderspel zetten zich voort tot vandaag en dege-
nen die deze zaken bespreken, houden daar terdege rekening mee. De gebruikelijke thema’s van de volkskunde staan in dit boek echter wel-
bewust op de voorgrond: de muziek, de arresleden, de centsprenten, de klompen en wat dies meer zij. Eensdeels omdat er heel veel over te
zeggen valt dat belangwekkend is voor de talrijke historisch-traditioneel gerichte geïnteresseerden, ja, verzamelaars van hedentendage, nu
fin-de-siècle omasofa’s veel geld kosten, anderdeels omdat een verregaande actualisering nog nauwelijks mogelijk is, bij gebrek aan een
omvangrijk en gedegen onderzoek, dat zoveel mogelijk levensgebieden bestrijkt. Het komt ons bovendien voor, dat de gemiddelde lezers, die
ons zeer na aan het hart liggen, veel en veel liever het een en ander vernemen over een kernachtige 'tuugkist’ uit de Gelderse Achterhoek
(iets moois en iets bijzonders in deze tijd van glad fabriekswerk in serie), dan over het o zo fleurige bloemencorso in de bollenstreek, dat zij
desgewenst gemakkelijk zelf met eigen ogen kunnen aanschouwen, te midden van een zich verdringende menigte, en waarover de media ons
in den brede informatie verschaffen.
WASSENAAR,1979
DR. TJAARD W.R. DE HAAN

Elsevier Amsyerdam/Brussel;  

 

27. Boeknummer: 00343  
De Oranjeboom Jaarboek 2021 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda'. Deel 74
Historie -- Breda, algemeen           (2022)    [Diversen]
Jaarboek met diverse historische bijdragen

INHOUD
Ten geleide ...............................................................__ V
1. Geschiedenis van het leidingwater in Breda:
    hygiëne en politiek drukmiddel (1894-2005) - Frans Gooskens ............. 1
2. Petrus van Mierlo en zijn strijd tegen cholera in Breda (T832-1909)
    Frans Gooskens .......................................................... 16
3. De Belcrum watertoren te Breda.
    De totstandkoming van een luxueus silhouet tijdens de economische crisis in het interbellum - Marianne Laurijssens.............................. 36
4. Van watertoren naar kantoorgebouw:
    de uitdagingen van herbestemming - Edmon Kalle.......................... 56
5. De opkomst van de Vaert en de neergang als Mosselkreek
    Hans de Kievith......................................................... 64
6. Plunderende Hoeken op zoek naar buit
    De inname van Geertruidenberg in 1489 en het brandschatten van het Land van Breda - Wouter Loeff........................................ 84
7. A well-read woman is a dangerous creature:
    feminisme en de leeszaalbeweging in Breda - Rincke de Bont en Ingrid Jansen 90
8. ‘Ach, Aisma, heb mij lief’ De Bredase jaren van Lucien von Romer (1873-1965)
    Maurice van Lieshout.................................................. 110
9. Enka-bezetting 1972 - Petervan deSteenoven............................ 132
10. Een tweede duurzaam leven voor monumentale kunst in Breda
    Johanna Jacobs.......................................................... 148

Over de auteurs ........................................................... 162
Verenigingsinformatie “De Oranjeboom” .................................... 164
Ledenlijst vereniging “De Oranjeboom” ..................................... 165

Ten geleide
De COVID-19-epidemie had invloed op het werk van zowel bestuur als redactie. Excursies en
lezingen gingen niet door en de redactie vergaderde Online of op een covid-veilige locatie. Het
bestuur werkte ondertussen wel verder aan de fusie met Erfgoedvereniging Engelbrecht van
Nassau en lezingen worden al samen georganiseerd. De redactie kon met wat aanpassingen
samen met de auteurs doorwerken aan het nieuwe jaarboek 74.
We moesten dit jaarboek wel flexibel opereren. Eerst was het idee om dit jaarboek vooral
te vullen met artikelen over de economische geschiedenis van Breda en omstreken na 1945.
Het artikel van Peter van de Steenoven over de Enka-bezetting is hieruit voortgekomen.
Andere auteurs voor economische onderwerpen vielen af, maar we bleken wel, zonder
het gepland te hebben, artikelen in huis te hebben over de geschiedenis van leidingwater
in Breda. Leidingwater komt terug in een artikel over cholera en in twee artikelen over de
watertoren in de Belcrum. Het lijkt nu zo vanzelfsprekend: je zet de kraan open en je kunt het
water direct drinken of jezelf ermee wassen. Maar vóór het jaar 1894 kwam het water uit een
put of pomp of zelfs uit de rivier. Je kon daar soms goed ziek van worden en zelfs overlijden,
bijvoorbeeld door cholera. Breda beschikte tijdens de negentiende eeuw binnen de singels
over een netwerk van veertig pompen. Op het begijnhof en op de markten van Princenhage,
Ginneken en Prinsenbeek zijn nog steeds de pompen te zien, maar ze zijn allemaal al lang
buiten gebruik (op carnaval na). Om de waterartikelen samenhang te geven is er een algeme-
ne geschiedenis van leidingwater in Breda aan het jaarboek toegevoegd.
Buiten de vier bijdragen over leidingwater hebben we een breed palet van artikelen. Daar-
bij konden we profiteren van vijf voor ons helemaal nieuwe auteurs. De onderwerpen lopen
van de middeleeuwen (Mosselkreek en een kleine oorlog rond Geertruidenberg) tot bijna
het heden (kunst in de openbare ruimte); van feminisme en leescultuur tot een bijzondere
vriendschap tussen twee mannen. En dus ook de Enka-bezetting, die zich vijftig jaar geleden
- in september 1972 - afspeelde en de internationale media naar Breda trok.
Iedereen die heeft meegewerkt aan dit nieuwe jaarboek: hartelijk dank! En nu op naar
jaarboek 75.

De Oranjeboom;  
 

28. Boeknummer: 00344  
Brabants Mooiste Woord
Cultuur -- Verhalen           (2005)    [Wim Daniëls]
Verzameling van Brabants mooiste woorden. Houdoe en andere uitverkoren woorden. Ingezonden door lezers van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN De Stem

Inleiding
Dit boek bevat de mooiste Brabantse woorden. Dat wil zeggen: de woorden die door de deelnemers aan de verkiezing van het mooiste Brabantse woord zijn uitverkoren. Die ver-
kiezing werd in 2005 met veel bijval georganiseerd door de drie Brabantse dagbladen: BN/De Stem, het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad. Zo’n 6000 mensen namen
eraan deel en stuurden hun favoriete Brabantse woord in.
Het winnende woord werd ‘houdoe’. Het liet alle andere woorden ruimschoots achter zich. De mensen die voor ‘houdoe’ kozen, gaven daar veelal drie redenen voor:
- Iedereen in Brabant (oost, west, midden) gebruikt of kent ‘houdoe’.
- Ook buiten Brabant wordt ‘houdoe’ als een typisch Brabants woord ervaren.
- De eigenlijke boodschap van ‘houdoe’ is een heel positieve, namelijk: houd je goed.

De volledige top-10 van favoriete woorden bij de verkiezing van het mooiste Brabantse woord zag er als volgt uit:
houdoe
meepessant
durske
zibbedeeske
petazzie
affesere
schottelslet
griesele
tesnuzzik
bedinne.

Het is een mooie, gevarieerde lijst, met oorspronkelijke Germaanse woorden, zoals ‘griesele’, met verbasteringen van Franse woorden, zoals ‘petazzie’ (van het Franse ‘potage’),
met bijbelse invloeden (‘zibbedeeske’ van de bijbelse figuur Zebedeus), met letterwisselingen (‘rn’ van ‘deerntje’ is ‘rs’ geworden in ‘durske’), enzovoort.
Behalve de top 10-woorden werden er nog heel veel andere woorden ingezonden. Omdat het zonde zou zijn al die inzendingen in dozen te laten rusten, is dit boek samengesteld.
Het kan niet gezien worden als een volledig woordenboek van de Brabantse taal. Dat is het simpelweg niet. Alleen de Brabantse woorden die het meest tot de verbeelding spre-
ken, staan erin.

Niet opgenomen
Niet alle deelnemers aan de verkiezing van het mooiste Brabantse woord zullen hun ingezonden woord in dit boek aantreffen.
- Sommige woorden die werden ingezonden, bleken tot de standaardtaal te behoren of in ieder tamelijk wijdverbreid te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de volgende woorden:
(h)akkefietje (vervelende kleinigheid)
bekaaid
bikkesementen (lekker eten)
bleintje (blaasje in de mond)
boerentenen (tuinbonen)
bonkertje (kort winterjasje)
buurten
dalken (slenteren, moeilijk lopen)
foekepot
gaffel (hooivork)
haaibaai
haksel (zult)
hoos (kous)
huilbezem (stofzuiger)
jabroer (iemand zonder eigen mening)
kakstoel
kakkenestje (het jongste kind)
keeltjes (raapstelen)
keigoed (eerder jongerentaai dan dialect)
keren (vegen)
kietelkeikes (kiezelsteentjes)
kitsen (braken)
koeioneren
konkelefoezen (konkelen)
kullen (voor de gek houden)
kwezel (pannenlap)
kwibus
lapzwans
leut
meuken (o.a. rijpen)
navenant
neutelig
nondedjuke
opkalefateren
paternoster (rozenkrans)
pattefoon
pollepel
ponteneur (eergevoel)
rietsigaar (lisdodde)
rucht (onkruid)
ruchten (onkruid wieden)
schrabbertje (strijkgedeelte voor lucifers)
schrobbelaar (textielarbeider die zich bezighoudt met het
kaarden van wol)
schroei (honger, eetlust)
slieps (stropdas)
slop (nauwe gang tussen huizen)
sneukelen
stamp (puree)
stiefelen (snel en met korte pasjes lopen)
teuten.
Sommige van de hier genoemde woorden worden inderdaad wel vaker in Brabant gebruikt dan in de rest van Nederland, maar het gaat toch te ver om ze Brabantse woorden te noemen.
- Bij de inzendingen zaten ook woorden uit het Bargoens, de vroegere taal van dieven en landlopers. Een voorbeeld is ‘belaaitafeld’ (een variant van ‘belatafeld’ = gek, zot). Som-
mige Bargoense woorden zijn her en der zeker in dialecten blijven hangen, ook in Brabantse dialecten, maar ‘belaaitafeld’ is geen typisch Brabants woord te noemen.
- Ook zijn er woorden ingezonden die niet-Brabanders meegebracht hebben toen ze in Brabant zijn komen wonen. Op een gegeven moment zijn de allochtonen (vroeger werden
mensen uit andere provincies zo genoemd) hun ‘vreemde’ woorden (ten onrechte) als Brabantse woorden gaan beschouwen.
- Bij de ingezonden woorden zaten verder enkele zogenoemde thuistaalwoorden. Dat zijn woorden die alleen in één gezin gebruikt worden en daar veelal ook bedacht zijn.

Soms is het moeilijk te bepalen of een woord een thuistaalwoord of een dialectwoord is. Maar als het verder nergens gesignaleerd is en weinig of geen klankkenmerken van het
Brabantse dialect heeft, is het aannemelijk dat het om een thuistaalwoord gaat. Ook zulke woorden zijn niet opgenomen. Een mogelijk voorbeeld hiervan is ‘mompelen’, in de
betekenis: broodballetjes maken met de mond. H. Verstralen uit Essen-Heikant schrijft hierover: ‘Als er vroeger pap gemaakt werd, vroeg een oude tante wel eens: “Gemompeld
of ongemompeld?” Als er gekozen werd voor gemompeld, deed zij een stukje brood in haar mond, kauwde erop, haalde het vervolgens uit haar mond en draaide er balletjes
van, om deze vervolgens in de pap te doen. Het is dus niet vreemd dat de pap vrijwel altijd ongemompeld werd gegeten.’
- Verder waren er nogal wat lezers die niet één woord instuurden maar een hele lijst met favoriete woorden. Overhet algemeen is ervoor gekozen om van die lijsten alleen het
woord op te nemen dat als eerste stond vermeld.
- Ook waren er lezers die in plaats van een woord een uitdrukking instuurden. Maar in de verkiezing ging het alleen om woorden en niet om zegswijzen. Ook in dit boek zijn
daarom als trefwoorden alleen dialectwoorden opgenomen en geen -uitdrukkingen. Wel is in enkele gevallen een uitzondering gemaakt voor een woordcombinatie die het
midden houdt tussen een woord en een uitdrukking. In de toelichtingen bij de trefwoorden staan soms wel uitdrukkingen als voorbeeld vermeld.

De Uitgevers Den Bosch;  
 

29. Boeknummer: 00353  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 6 tweede helft Juli 1942 - Mei 1943
Oorlog -- Tweede Wereldoorlog, algemeen           (1975)    [dr. L. de Jong]
Inhoud
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 6 tweede helft Juli 1942 - Mei 1943

Hoofdstuk 6 - Ommekeer 493

Hoofdstuk 7 - December ’42 - Februari '43 521
        Een regering-Mussert? 522
        Troostprijs 536
        De sector van het hoger onderwijs 547
        Studenten naar Duitsland ? 569
        Prinses Margriet 577
        Stalingrad 579
        Seyffardt geliquideerd / De razzia’s op jongeren 587
        Gevolgen 597

Hoofdstuk 8 - ‘In naam van het recht’ 611
        ‘Normale’ rechtspraak 612
        Schrieke 616
        Vrederechtspraak 619
        Hoge Raad 629
        Protesten tegen Ommen 641

Hoofdstuk 9 - Toenemend verzet 668
        De artsen-demonstratie 669
        De aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister 680
        De strijd om de loyaliteitsverklaring der studenten 704
        Bombardementen / Schaarste 729
        Evacuatie en afbraak 731
        Arbeidsinzet 745

Hoofdstuk 10 - De April-Mei stakingen 765
        Vrijdag 30 april 772
        Nederlandse Spoorwegen 783
        Zaterdag 1 mei 793
        Zondag 2 mei 795
        De stakingen verlopen 802
        Effect 809

Bijlage - Datumlijst van de belangrijkste gebeurtenissen 827

Lijst van illustraties 833

Lijst van kaarten 835

Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

30. Boeknummer: 00369  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 12 Epiloog
Oorlog -- Tweede Wereldoorlog, algemeen           (1988)    [dr. L. de Jong]
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 12 Epiloog

Inhoud
Voorwoord IX

Hoofdstuk I — Anno 1985 1
        Andere wereld 2
        Ander Nederland 8
        Herinnering 41
        Geschonden groepen 49
        Herdenking 67

Hoofdstuk 2 - De ‘vernieuwing’ mislukt 83
        Vorming van het kabinet-Schermerhom 88
        Weer naar huis 107
        Militair Gezag 130
        Binnenlandse Strijdkrachten 144
        Labiele democratie 154
        De politieke partijen hersteld 137
        Doorbraak? 181
        De nood-gemeenteraden en het nood-parlement 192
        Sociale ‘vernieuwing’? 202
        Radio 221
        Verkiezingen 230
        ‘Er is niets veranderd’ 234

Hoofdstuk 3 — Wederopbouw 252
        Herstel der verbindingen 262
        Geldzuivering 267
        Oorlogsschade 280
        Economisch beleid 295
        Sociaal beleid 308
        Rijksfinanciën / de Marshall-hulp 316

Hoofdstuk 4 - Zuivering 325
        Bevrijde Zuiden 329
        Nieuwe opzet 332
        Het overheidsapparaat als geheel 341
        Overgang 348
        Het Driemanschap van de Nederlandse Unie 349
        Secretarissen-generaal / Commissarissen der koningin 356
        Hoge Raad / rechterlijke macht / notarissen 368
        Politie 376
        Land- en zeemacht 383
        Buitenlandse dienst 391
        Pers 393
        Radio 414
        Kunstenaars 419
        Universiteiten en hogescholen 428
        Bedrijfsleven 435
        Ridderorden 452
        Artsen / Advocaten 453
        De Joodse Ereraad 457
        Slot 463

Hoofdstuk 5 - Bijzondere rechtspleging 474
        Arrestaties 485
        De bewaringskampen 493
        Vrijlaten of berechten ? 514
        Berechting 330
        Gratiebeleid 594
        De detentie-oorden later 608
        Weer op vrije voeten
        Slot 619

Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2023