HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 30   (uit: 485)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00349  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 4 tweede helft
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           (1972)    [dr. L. de Jong]
Inhoud
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 4 tweede helft

Hoofdstuk 12 - De aanloop tot de Nederlandse Unie 459
        Eendracht of eenheid? 460
        Kritiek op het vooroorlogs bestel 464
        Het Driemanschap 473
        De eerste aanloop 480
        De tweede aanloop 496
        De derde aanloop 500

Hoofdstuk 13 - Twee beslissende maanden 505
        De Nederlandse Unie steekt van wal 505
        Eykmans brochure 512
        Het anti-revolutionair réveil 514
        Invasie van Engeland ? 523
        Mussert krijgt een streepje voor 525
        De WA komt in actie 541
        Mussert bezoekt Hitler 548
        Invasie van Engeland gaat niet door 551
        Publieke opinie 553
        NSB: gehate minderheid 557

Hoofdstuk 14 - In de pas! 561
        Pers 566
        Radio 601
        Opbouwdienst 618
        Boekenzuivering 626
        Oprichting van de Winterhulp Nederland 631
        Balans 636

Hoofdstuk 15 - De eerste illegalen 638
        De ‘Geuzen’ 639
        Paramilitaire groepen 643
        Spionage 651
        Ondergrondse pers 661
        Beleid van de politie 674

klik op de pijlpunt links voor de volledige inhoud


Hoofdstuk 16 - Het begin der Jodenvervolging 689
        De eerste maanden 691
        Het beleid der secretarissen-generaal 699
        De eerste protesten 708
        De kerken 714
        De Joden uit overheidsdienst verwijderd 725
        Cleveringa’s toespraak 736

Hoofdstuk 17 - Groeiende verontwaardiging 747
        Engeland komt sterker te staan 750
        Winter 756
        NSB 758
        Nationaal Front 763
        Nederlandse Unie 766
        WA tegen Unie 779
        Het Driemanschap valt bijna uiteen 785
        De Winterhulp wordt afgewezen 789
        Mandement tegen de NSB 794

Hoofdstuk 18 - De Februaristaking 800
        Nieuwe anti-Joodse maatregelen 807
        Vechtpartijen 814
        Razzia 828
        Communistische Partij Nederland 834
        De staking 851
        Reacties 862
        De achttien doden 874

Bijlage - Datumlijst van de belangrijkste gebeurtenissen 879

Lijst van illustraties 884

Lijst van kaarten 886


Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

2. Boeknummer: 00350  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 5 eerste helft MAART 1941 - JULI 1942
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           (1974)    [dr. L. de Jong]
Inhoud
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 5 eerste helft MAART 1941 - JULI 1942

Hoofdstuk 1 - Lente ’41 1
        Oorlogsverloop en -perspectief 5
        Publieke opinie 15
        Het Duitse spel 28
        Nationaal Front 32
        Nederlandse Unie 36
        Straatterreur 47
        Mussert 55
        Fall Barbarossa 69

Hoofdstuk 2 - Na de 22ste juni 81
        Eerste reacties 87
        ‘Nederlanders, blikt naar het oosten!’ 96
        Opheffing der politieke partijen 130
        Publieke opinie 141
        De Sowjet-Unie houd stand 163

Hoofdstuk 3 - Vrij baan voor de NSB ! 171
        NSB contra NSNAP 176
        Seyss-Inquart bij Hitler 181
        De NSB ‘enig toegelaten partij’ 187
        Nationaal Front 192
        Nederlandse Unie 196
        Twee eedsafleggingen 208
        Opnieuw: de gehate minderheid 219

Hoofdstuk 4 – Gelijkschakeling 228
        Verduitsing 231
        Bestuursapparaat 237
        Goedewaagen en zijn departement 249
        Kultuurkamer en Kultuurraad 256
        Pers 267
        Radio 307
        Van Dam en het onderwijs 318
        Bijzonder onderwijs: het eerste treffen 335
        Vakcentrales 349
        Het katholiek réveil 361
        CNV 380
        Organisaties van werkgevers 382
        Naar het Nederlands Arbeidsfront 380
        Landbouw-organisaties 389
        Verenigingswezen 394
        Organisaties op het gebied van de volksgezondheid 402
        Balans 413

Hoofdstuk 5 - Verscherpte controle 418
        Het persoonsbewijs 422
        De politie 434
        Terugblik 448

Hoofdstuk 6 - Naar het ghetto 456
        Joodse Coördinatie-Commissie en Joodse Raad 482
        Registratie der Joden 503
        Isolering 516
        Visser contra Cohen 545
        Roof 554
        Overzicht 581

Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

3. Boeknummer: 00351  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 5 tweede helft MAART 1941 - JULI 1942
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           (1974)    [ ]
Inhoud
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 5 tweede helft MAART 1941 - JULI 1942

Hoofdstuk 7 - Amerika komt in de oorlog 587
        Engeland nog steeds in het defensief 589
        Roosevelts Victory-Program 599
        Pearl Harbor 603
        Indië veroverd 629
        Arbeidsinzet 634

Hoofdstuk 8 - Van kerken en kunstenaars 645
         Hitler: ‘voorlopig geen kerkstrijd!’ 651
         Hervormden / Gereformeerden 664
         Convent der Kerken 677
         Bijzonder onderwijs: het tweede treffen 691
         Episcopaat 704
         Titus Brandsma 712
         De kunstenaars en de Kultuurkamer 724

Hoofdstuk 9 - De illegaliteit 754
         ‘Pilotenhulp’ 755
         Sabotage 759
         De proclamatie van Schrieke, Hirschfeld en Frederiks 763
         Illegale pers 768
         De illegale CPN 779
         De OD 796
         Vorrink / Het Parool 807
         Het Grootburgercomité 814

Hoofdstuk 10 - Contact met Londen 820
         Engelandvaart 822
         De ‘Zweedse Weg’ begint 827
         Londen contra Abwehr en Sicherheitspolizei 829
         Spionagegroepen 839
         Geheime agenten 847
         Een weg via het strand 854
         Begin van het Englandspiel 870
         Weer: via het strand 885
         Nieuwe arrestaties 892
         Nabeschouwing 894

Hoofdstuk 11 - Een Tweede Front? 899
         Plan for Holland 909
         Duitse maatregelen 914
         Publieke opinie 933

Hoofdstuk 12 - Naar de Endlösung 938
         Legale emigratie 957
         Competentie-conflicten in bezet Nederland 966
         Verantwoordelijkheden 986
         De Jodenkartotheek van de Zentralstelle 999
         ‘Emigratie’ der Duitse Joden’ 1002
         De Joodse werkkampen 1005
         Gedwongen verhuizingen 1016
         Invoering der Neurenberger wetten 1023
         Reacties in niet-Joodse kringen 1025
         De Jodenster 1032
         Laatste voorbereidingen 1046

Bijlage 1 - Datumlijst van de belangrijkste gebeurtenissen 1059

Bijlage 2 – Overzicht van de SS-rangen 1066

Bijlage 3 - De geheime agenten, juni 1941 - juni 1942 1068

Lijst van illustraties 1069

Lijst van kaarten 1071


Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

4. Boeknummer: 00352  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 6 eerste helft JULI 1942 - Mei 1943
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           (1975)    [dr. L. de Jong]
Inhoud
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 6 eerste helft JULI 1942 - Mei 1943

Hoofdstuk 1 - Jodendeportaties, eerste fase 1
        Protesten 10
        Naar een nieuw systeem 23
        Nederlandse Spoorwegen 37
        Vlucht en onderduik 41
        Uitzonderingen ? 50

Hoofdstuk 2 - Waar blijft het Tweede Front? 55
        De fietsenvordering 57
        De vijf gijzelaars van Rotterdam 62
        De landing bij Dieppe en haar gevolgen 76

Hoofdstuk 3 - De illegaliteit 87
        Eerste falsificatie- en verzorgingsgroepen 89
        Illegale pers 124
        Spionagegroepen / Verbindingen met Londen 135
        Sabotage 156
        CPN 160
        De OD 173
        Nationaal Comité 186
        Het Spiel tegen Vorrink 195
        Terugblik 213

Hoofdstuk 4 - Jodendeportaties, tweede fase 216
        De Joodse werkkampen leeggehaald 223
        Rol van de politie 230
        In de val 241
        De Joodse Raad 247
        De ‘stempels’ en ‘lijsten’ 255
        Candidaten voor emigratie 262
        Bestemd voor Theresienstadt 270
        De gemengd-gehuwden 278
        'Rüstungs-Juden 282
        ‘Diamant-Juden’ / het ‘120 000 stempel’ 286
        ‘Christen-Juden’ 289
        De Calmeyer-gevallen 293
        Terugblik 303
        Nieuwe ophaalacties 305
        Het Judendurchgangslager Vught 316
        Het leeghalen der woningen 321
        Hulp aan Joden 325
        De ‘Jodenjagers’ 345
        Naar de derde fase 353

Hoofdstuk 5 – De ‘foute’ sector 358
        Mussert 359
        Organisatie der NSB 363
        Financiën 365
        Leden 367
        De geheime dienst der NSB / Denunciaties 377
        De WA 386
        De SS 390
        ‘Foute’ gezagsdragers 405
        Duitse semi-militaire hulpdiensten 417
        ‘Oostfront-vrijwilligers’ 421
        ‘Oostinzet’ 430
        Departement van Volks voorlichting en Kunsten / Kultuurkamer 445
        Nederlands Arbeidsfront 458
        Nederlandse Landstand 461
        Winterhulp / Volksdienst 468
        Nederlandse Arbeidsdienst 476
        Slot 489

Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

5. Boeknummer: 00354  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 7 eerste helft Mei 1943 - Juni 1944
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           (1976)    [ dr. L. de Jong]
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 7 eerste helft Mei 1943 - Juni 1944
Inhoud
Hoofdstuk 1 - Verarmend Nederland 1
        Duits offensief 5
        Nederlands defensief 14
        Vorderingen 36
        Vervoer 61
        Steenkolen 70         
        Industrie 79
        Bouwsector 112
        Collaboratie 115
        Agrarische sector 125
        Visserij 148
        Distributie van levensmiddelen 150
        Prijsbeheersing 172
        Vermogens / Inkomens 176
        De zwarte markt 186
        De Duitse zwarte aankopen 207
        ‘Zwevende koopkracht’ / Financiële         plundering 226
        Criminaliteit 251
        Volksgezondheid 255
        Terugblik 260

Hoofdstuk 2 - Jodendeportaties, derde fase 270
        Sterilisatie der gemengd-gehuwden 274
        De laatste grote razzia’s 286
        Wat wist men van Auschwitz en Sobibor? 308
        Terugblik op de deportaties 348

Hoofdstuk 3 - Slot der Jodenvervolging 381
        De legale rest 381
        Vermogensliquidatie 401
        Antisemitisme 416
        De jacht op de Joodse onderduikers 423
        Weinreb 428
        De Joodse onderduik 442

Hoofdstuk 4 - ‘Vóór de herfstbladeren, vallen’ 463

Hoofdstuk 5 - Rauters offensief 505
        De dood van Generalkommissar Schmidt 510
        Harster wordt overgeplaatst 518
        Confiscatie der radio’s 522
        Artsencrisis 533
        Studenten / Hoger onderwijs 542
        Werken in Duitsland 557
        Arbeidsinzet 568
        Jacht op onderduikers 613
        De Tweede Distributiestamkaart 625
        Een ander Nederland 658

 Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

6. Boeknummer: 00355  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 7 tweede helft Mei 1943 - Juni 1944
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           ( 1976)    [dr. L. de Jong]
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 7 tweede helft Mei 1943 - Juni 1944

Inhoud
Hoofdstuk 6 - Hulp aan onderduikers 665
        Distributiebescheiden 674
        Persoonsbewijzen en andere identiteitspapieren 679
        De PBC / De dood van Gerrit van der Veen 691
        Diverse verzorgingsgroepen 704
        De LO/LKP 707
        ‘Kleykamp’ gebombardeerd 769
        Financiële hulp 776
        ‘Zeemanspot’ / Nationaal Steunfonds 779

Hoofdstuk 7 - Ander illegaal werk 806
        Illegale pers 808
        Illegale bellettrie 833
        Nationaal Comité van Verzet 840
        Spionage 850
        Zwitserse Weg 892
        ‘Pilotenhulp’ 9l0
        CS-6 924
        Illegale CPN 934
        Raad van Verzet 943
        Zelfbescherming 967
        Terugblik 988

Hoofdstuk 8 - De illegalen 994
        Verzet en illegaliteit 995
        Illegale werkers 1OO5
        Techniek 1018
        Spanningen 1029
        Voortrekkers 1046

Hoofdstuk 9 - Coördinatie der illegaliteit? 1053
        Vaderlands Comité 1062
        De OD 1069
        Conflicten 1087
        Val van het Nazi-regime? 1105
        Bosch van Rosenthals coördinatie-poging 1138
        ‘De Kem’ 1147
        Van Heuven Goedhart vertrekt 1152
        Prof. Rutgers vertrekt 1155
        De regering grijpt in 1161

Hoofdstuk 10 - NSB en SS 1178
        Demoralisatie 1180
        Musserts worsteling 1184
        Landstorm Nederland 1202
        Nederlandse Landwacht 1204
        ‘Silbertanne’-moorden 1213

Hoofdstuk II - Naar ‘D-Day’ 1234
        Oorlogsverloop 1243
        Festung Europa 1262
        Kustverdediging 1271
        Inundaties / Evacuaties 1278
        ‘Spitten voor de Moffen’ 1283
        Razzia op Zigeuners 1297
        Ausnahmezustand 1307
        Publieke opinie 1312
        ‘Over lord’ 1317

Bijlage - Datumlijst van de belangrijkste gebeurtenissen 1329

Lijst van illustraties 1335

Lijst van kaarten 1338

Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

7. Boeknummer: 00356  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 8 eerste helft Gevangenen en Gedeporteerden
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           (1978)    [dr. L. de Jong]
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 8 eerste helft Gevangenen en Gedeporteerden

Inhoud
Hoofdstuk 1 - Het Duitse systeem 1
        Himmler en de Gestapo '33—'39 9
        Concentratiekampen '33-'39 14
        Rechtspraak '33-39 22
        Oorlog 27
        Rechtspraak '39-45 28
        Schutzhäftlinge '39-45 35
        Nacht-und-Nebel-gevangenen 41
        Executies en massale uitroeiing 49
        Medische experimenten 64
        Concentratiekampen ’39-’45: drie fasen 73
        De ‘officiële’ kampen en hun Aussenkommandos 74
        Gevangenen: kategorieën en aantallen 80
        SS-ondememingen 86
        Van de eerste naar de tweede fase 93
        De gevangenen en de oorlogsproductie 102
        Totaalcijfers 111
        Slot 115

Hoofdstuk 2 - Krijgsgevangenen 118
        De groep der generaals 125
        De Colditz-groep 127
        De Stanislau / Neu-Brandenburg-groep 132
        De groep uit '43 146
        Terugblik 155

Hoofdstuk 3 - Gijzelaars 157
        Indische gijzelaars 160
        Duits beleid 173
        Acht executies 176
        De Brabantse kampen 184

Hoofdstuk 4 - ‘Politieke gevangenen’ 203
        Vervolging 204
        Arrestatie 219
        Verhoor 224
        Gevangenschap 248
        Berechting 302
        Doodstraf 341
        Transport 358
        Gevangenissen en tuchthuizen in Duitsland 360

Hoofdstuk 5 - Het concentratiekamp 374
        De SS 378
        Aankomst 411
        Eén dag 415
        Werk 433
        Appèls 440
        Koude 443
        Honger 445
        Ziekzijn 454
        Slechte en minder slechte kampen 460
        Pakketten 470
        De Kapo’s 479
        Reacties 497
        Groepsverschillen 517
        Verzet 537
        Slot 545

Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

8. Boeknummer: 00357  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 8 tweede helft Gevangenen en Gedeporteerden
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           ( 1978)    [dr. L. de Jong]
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 8 tweede helft Gevangenen en Gedeporteerden

Inhoud
Hoofdstuk 6 - Concentratiekampen in Nederland 551
        Schoorl 553
        Amersfoort 555
        Ommen 596
        Vught 6oó
        Terugblik 658


Hoofdstuk 7 - Gedeporteerde Joden 663
        Barneveld 674
        Judendurchgangslager Vught 677
        Westerbork 689
        Theresienstadt 730
        Bergen-Belsen 736
        Trein naar ‘Polen’ 746
        De Kosel-groep 752
        Auschwitz 763
        Sobibor 822

Hoofdstuk 8 - Terugblik 841

Hoofdstuk 9 - Hulp van buiten 852
        Hulporganisaties 857
        Hulp aan krijgsgevangenen 878
        Hulp aan gijzelaars 882
        Hulp aan gevangenen in gevangenissen 882
        Hulp aan gevangenen in concentratiekampen in Nederland 885
        Hulp aan gevangenen in concentratiekampen in Duitsland 891
        Hulp aan gedeporteerde Joden 904
        Slot 921

Bijlage - Overzicht van de SS-rangen 931

Lijst van illustraties 933

Lijst van kaarten 935

Lijst van tabellen 936

Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

9. Boeknummer: 00358  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 9 eerste helft Londen
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           (1979)    [dr. L. de Jong]
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 9 eerste helft Londen

Inhoud
Hoofdstuk 1 - Eerste maanden 1
        Begin 5
        Wilhelmina 10
        Eerste wetsbesluiten 14
        Vluchtelingen 21
        Strijdkrachten 29
        Koopvaardij 38
        Verdeeldheid 43
        De koningin grijpt in 75
        De Geers ‘desertie’ 90

Hoofdstuk 2 - Koningin en minister-president 97
        Wilhelmina 103
        Engelandvaarders 122
        Gerbrandy 129

Hoofdstuk 3 - Gerbrandy’s eerste jaar 144
        Nieuwe verdeeldheid 146
        Geïnterneerde Rijksduitsers en ‘Indische gijzelaars’ 156
        Van Rhijn verlaat het kabinet 168
        Dijxhoorn neemt ontslag 170
        22 juni '41: de Sowjet-Unie overvallen 189
        Tweede kabinet-Gerbrandy 193
        Amerikanen naar de West 203
        Steenberghe en Welter nemen ontslag 206


Hoofdstuk 4 - Indië bedreigd 219
        Indische defensie 226
        Hervormingen? 231
        Verhouding tot Japan 247
        Samenwerking met Britten en Amerikanen 254
        Naar de crisis 266
        Hoofdstuk 5 - Indië valt 274
        Hulp aan Indië 282
        Abda-Command 294
        Einde 315

Hoofdstuk 6 - Doorvechten! 330
        Gerbrandy’s positie versterkt 336
        Nieuwe ministers 341
        Prinses Juliana / Prins Bernhard 365
        Buitengewone Raad van Advies 373
        Beleid jegens bezet Nederland 379
        A 1 en A 6 419
        Regeringsfinanciën 429
        Rekenkamer 442
        Diverse activiteiten 446
        De West 461

Hoofdstuk 7 - Hulp aan Engelandvaarders en Joodse vluchtelingen 492
        De regering en de Joden 498
        Regeringscommissariaat voor de vluchtelingen 526
        Zweden 537
        Frankrijk en België 540
        Zwitserland 563
        Spanje 577
        Portugal 592
        Terugblik 596

Hoofdstuk 8 - Buitenlands beleid 605
        Gezanten naar Moskou en naar het Vaticaan 614
        Kleine en grote mogendheden 623
        Duitslands toekomst 632
        Atlantische samenwerking? 640
        Benelux 652
        Slot 656

Hoofdstuk 9 - Strijdkrachten 658
        Recrutering 662
        Irene-brigade 674
        No. 2 (Dutch) Troop van de Commandos 682
        Bij de RAF / Marineluchtvaartdienst 685
        Marineschepen 694

Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

10. Boeknummer: 00359  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 9 tweede helft Londen
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           (1979)    [dr. L. de Jong]
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 9 tweede helft Londen

Inhoud
Hoofdstuk 10 - Koopvaardij 721
        Op zee 727
        De Shipping 750
        Vaarplicht en vordering 768
        Kerstens en de reders 774
        De koopvaardij onder overheidsbewind 785
        Slot 790

Hoofdstuk 11 - Geheime diensten 794
        De diensten en hun werk 795
        Van ’t Sant 811
        Opleiding en uitrusting der geheime agenten 836
        Centrale Inlichtingendienst 849
        SOE-Dutch vóór het Englandspiel 856
        Groep-Hazelhoff Roelfzema / Kolonel de Bruyne 859
        Plan for Holland / Plan B 875
        Crisis in het inlichtingenwerk 888
        ‘Zweedse Weg’ 897
        ‘Zwitserse Weg’ 900
        Bureau Inlichtingen 908
        Bureau Bijzondere Opdrachten 921
        Terugblik 929

Hoofdstuk 12 - ‘Englandspiel’ 936
        Security-checks 941
        Verloop van het Englandspiel tot juni '43 947
        Waarschuwingen 987
        Het Englandspiel in de tweede helft van '43 997
        Dourlein en Ubbink / Schoon schip 1002
        Het lot der agenten 1022
        Slot 1028

Hoofdstuk 13 - Hoe Indië te bevrijden? 1041
        De 7 december-toespraak 1049
        Militaire zaken / bestuur 1070
        Concentratie waar? 1088
        Plan 1: de nieuwe vloot 1095
        Plan 2: de mariniersbrigade 1097
        Plan 3: de gezagsbataljons 1100
        Plan 4: het legerkorps 1106
        Plan 5: de luchtmacht 1114
        De regering en de Geallieerde strategie 1118
        Slot 1121

Hoofdstuk 14 - ‘Vernieuwd’ Nederland? 1131
        De plaats van de kerken 1138
        Partijwezen 1163
        Staatsbestel 1183
        Radiobestel 1197
        Sociaal bestel 1201
        Slot 1209

Hoofdstuk 15 - Bijzondere rechtspleging / Zuivering /Rechtsherstel 1212
        Bijzondere rechtspleging 1213
        Zuivering 1222
        Rechtsherstel 1234
        Slot 1238

Hoofdstuk 16 - Economische en sociale wederopbouw 1240
        Voedselaankoopbureau 1241
        Kerstens in moeilijkheden 1245
        Netherlands Office for Relief and Rehabilitation 1249
        Financiën en economie 1252
        Sociaal beleid 1259

Hoofdstuk 17 - Strijd om de macht 1266
        Vier wensen van de koningin 1269
        Bijzondere Staat van Beleg 1298
        Het apparaat van het Militair Gezag 1315
        Van den Tempel en de repatriëring 1326
        Conflict inzake de ‘kwartiermakers’ 1329
        Van Angeren en Kerstens nemen ontslag 1332
        Slot 1351

Hoofdstuk 18 - De regering en de bestuursvoorziening 1356
        Provinciale en gemeentelijke besturen 1357
        Vertegenwoordigende lichamen 1361
        Oppositie 1373
        Conflict met de koningin 1387
        Slot 1394

Hoofdstuk 19 - De regering en de illegaliteit 1401
        Pro en contra de OD 1403
        De Staehle-zaak en haar gevolgen 1416
        Van Heuven Goedhart 1421
        Het telegram van 8 juni '44 1432

Datumlijst 1443

Bijlage 1 - De Londense ministeries, mei 1940- februari 1945 1449

Bijlage 2 - Overzicht van de geheime agenten die onmiddellijk vóór of door het ‘Englandspiel’ in Duitse handen vielen 1452

Lijst van illustraties 1455

Lijst van kaarten 1458

Lijst van tabellen 1458

Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

11. Boeknummer: 00360  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 10 eerste helft Het laatste Jaar I
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           (1980)    [dr. L. de Jong]
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 10 eerste helft Het laatste Jaar I

Inhoud
Hoofdstuk I — D-Day / De Geallieerde doorbraak 1
        D-Day 5
        Moeizame strijd 13
        Oostelijk front 21
        Aanslag op Hitler 29
        Geallieerde doorbraak 38

Hoofdstuk 2 — Bezet Nederland, zomer '44 52
        Dagelijks leven / Duitse druk 59
        Panorama der illegaliteit 78
        Coördinatie / Wie krijgt hulp uit Engeland? 101
        Begin van de spoorwegsabotage 110
        Verwarring aan Duitse kant 121

Hoofdstuk 3 - Londen, zomer '44 129
        Van Heuven Goedharts eerste weken in Londen 133
        Oprichting van het College van Vertrouwensmannen 141
        Augustus: een reeks conflicten 145
        Positie van het Militair Gezag 157
        Wapens voor de illegaliteit 160
        Prins Bernhard Bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten 163
        Maandag 4 september 172

Hoofdstuk 4 — Dolle Dinsdag 175
        De NSB’ers op de vlucht 180
        De Nederlandse Arbeidsdienst stroomt leeg 199
        Alsof er geen bezetter meer was 201
        Six en het College van Vertrouwensmannen 209
        Acties der illegaliteit 221
        Het concentratiekamp Vught ontruimd 230
        Nieuws uit Londen 238

Hoofdstuk 5 — Van Dolle Dinsdag tot ‘Market-Garden' 240
        De Geallieerde transportcrisis 242
        Hitlers besluiten 248
        De Wehrmacht zet zich schrap 254
        Graven! 260
        Roof en terreur 265
        Nieuwe opdrachten aan de illegaliteit 273
        Raad van Verzet/Knokploegen 276
        Top-Driehoek 291
        Londen 301
        Maastricht bevrijd 305
        Opnieuw Londen 308

Hoofdstuk 6 - ‘Market-Garden' / Spoorwegstaking 310
        Zondag 17 september 327
        Spoorwegstaking 344
        Eindhoven / ‘Hell’s Highway’ 360
        Nijmegen 366
        Arnhem en Oosterbeek 372
        Londen 399
        Raad van Verzet/Knokploegen 403
        Begin van de vernieling der grote havens 409
        Is ‘Arnhem’ verraden ? 410
        Terugblik 428

Hoofdstuk 7 - De strijd in het Zuiden 432
        Zuid-Limburg 439
        Ten oosten van de ‘Corridor’ 442
        Venlo en Roermond 447
        Ten westen van de ‘Corridor’ 460
        Zeeland 472
        Tussen de grote rivieren 503
        Slot/Nederland gesplitst 508

Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

12. Boeknummer: 00361  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 10 tweede helft Het laatste Jaar I
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           ( 1980)    [dr. L. de Jong]
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 10 tweede helft Het laatste Jaar I

Inhoud
Hoofdstuk 8 — ‘Londen’ arriveert 515
        Militair Gezag - eerste perikelen 517
        De Binnenlandse Strijdkrachten krijgen arrestatie-
        bevoegdheid 534
        ‘Het MG moet alles doen’ 548

Hoofdstuk 9 — Problemen voor het Militair Gezag 553
        Het apparaat 561
        Oorlogsgebied 567
        Voedselnood 580
        Verdere transportproblemen / Het energietekort 589
        Goederentekort 609
        Sociaal-economisch beleid 617
        Zuivering 625
        Kritiek op het Militair Gezag / Terugblik 648

Hoofdstuk 10 - Politiek in het bevrijde Zuiden 663
        ‘Vernieuwing’ 667
        Ondernemers en arbeiders 686
        De ‘zuilen’ komen terug 691
        Terugblik 703

Hoofdstuk 11 — Recrutering / De Stoottroepen 708
        Oorlogsvrijwilligers en dienstplichtigen 719
        De Stoottroepen 727

Hoofdstuk 12 — Arrestatiebeleid 741
        Arrestatieregelingen in oktober en november '44 746
        December '44, januari '45: twee maanden vol conflicten 754
        De arrestatieregeling voor het nog te bevrijden gebied 783
        Het lot der gedetineerden 788
        Eerste Tribunalen 807
        Slot 809

Hoofdstuk 13 - Regering en Militair Gezag 823
        Kruis en de ‘kwartiermakers’ 825
        De strijd om het Militair Gezag in Londen 847
        Reacties 858
        Slot 862

Hoofdstuk 14 — Val van het tweede kabinet Gerbrandy 871
        De koningin zoekt bondgenoten 875
        Positie van prins Bernhard 886
        Een regeling voor het noodparlement? 890
        Het kabinet biedt ontslag aan 905

Hoofdstuk 15 — Het derde kabinet-Gerbrandy 925
        Gerbrandy zet Burger uit het kabinet 927
        De delegatie uit het bevrijde Zuiden 943
        Wie wordt formateur? 950
        Formatie 959
        Reacties / Beoordeling 972
        De koningin in het Zuiden 984
        Activiteit van het nieuwe kabinet 988

Datumlijst 993

Bijlage: Het tweede en het derde kabinet-Gerbrandy 999

Lijst van illustraties 1001

Lijst van kaarten 1005

Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

13. Boeknummer: 00362  
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 10b eerste helft Het laatste Jaar II
Oorlog -- Tweede wereldoorlog, algemeen           (1981)    [dr. L. de Jong]
Het Koninkrijk der Nederlanden in WO II deel 10b eerste helft Het laatste Jaar II

Inhoud
Hoofdstuk 1 - Naar de katastrofe 1
        Vernieling van de havens van Rotterdam en Amsterdam 7
        De bezetter en de Spoorwegstaking 10
        Steenkooltekort 23
        De Wehrmacht grijpt in 31
        Putten / Renesse 43
        Nederland wordt leeggeroofd 68
        Dwangarbeid 82
        Terugblik 90

Hoofdstuk 2 — Jacht op de mannen 96
        Oosten en noorden des lands 98
        Het westen 104
        De Liese-Aktion 123
        Het lot der weggevoerden 140
        Na de jacht 150

Hoofdstuk 3 — Hongerwinter 153
        Daling der rantsoenen 157
        De Centrale Keukens 163
        Hirschfeld grijpt in 169
        De strijd tegen de koude 173
        Hongersnood 179
        Zwarte markt 211
        In bezet gebied georganiseerde hulp 221
        Hongertochten 244
        Terugblik 262

Hoofdstuk 4 - Seyss-Inquart / De ‘foute’ sector 267
        De gelijkschakeling opgegeven 271
        De NSB’ers in Duitsland 277
        Militarisatie 287
        De SS in de aanval 294
        Desintegratie van de NSB 297
        Seyss-Inquart 314

Hoofdstuk 5 - Terreur 324
        Apparaat van de SD 327
        De kampen Ommen en Amersfoort 339
        Martelingen 348
        Todeskandidaten 363
        Contacten in Den Haag 391
        De zogenaamde aanslag op Rauter 418

Hoofdstuk 6 - Illegaal werk 428
        Nieuwe moeilijkheden 429
        Illegale pers 446
        Hulp aan onderduikers 459
        De Spoorwegstaking en de zorg voor de stakers 465
        Telefoonverbindingen 487
        Spionage 496
        Crossen 512
        ‘Pilotenhulp’ 520
        Nationaal Steunfonds 531
        Gevolgen van verraad 542
        Slot 550

Hoofdstuk 7 — Koot, Thijssen en van Bijnen 556
        Kolonel Koot en de ‘Delta’s’ 560
        Six en de OD 576
        Thijssen en de RW 582
        Van Bijnen en de Knokploegen 610
        Slot 648

Hoofdstuk 8 - De Binnenlandse Strijdkrachten 650
        Steun van buiten 651
        Koots moeilijkheden 657
        De gewestelijke commandanten 666
        De droppings 683
        De BS in actie 689
        Prins Bernhard grijpt in 704
        Verzet en illegaliteit in de hongerwinter 712
        Terugblik op de BS 716

Lijst van illustraties 727

Lijst van kaarten 730

Lijst van tabellen 730
Rijksinstituut Voor Oorlogsdocumentatie / Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

14. Boeknummer: 30051  
DE KLEPEL 13e jaargang nummer 51
De Klepel           (2009)    [Bestuur, Ad van Melis, Karel Leenders, Kees Nagelkerke, Herman Dirven, Redactie]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 9 Mooi Prinsenbeek (Ad van Melis)
pag. 13 Ontwikkeling Prinsenbeek (Karel Leenders)
pag. 17 Niet te vergeten Bekenaren (Kees Nagelkerke)
pag. 23 De eendenkooi in Halle (Herman Dirven)
pag. 30 De imitatieharmonie (redactie)
pag. 32 Heilige gezocht (bestuur)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

15. Boeknummer: 30053  
DE KLEPEL 13e jaargang nummer 53
De Klepel           (2010)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Ron Stultjens, P.J.A. Baetens, Frans Wildhagen]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 7 Het winkeltje van Mie de Paus (Kees Nagelkerke)
pag. 9 Niet te vergeten Bekenaren (Titulaer) (Kees Nagelkerke)
pag. 15 Sjef Stultjens (Ron Stultjens)
pag. 18 Een blik terug (P.J.A. Baetens)
pag. 27 Mijn herinneringen aan de Zanddreef (Frans Wildhagen)
pag. 32 Nostalgische website

Heemkundekring Op de Beek;  
 

16. Boeknummer: 30058  
DE KLEPEL 14e jaargang nummer 58
De Klepel           (2011)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, P. van Hal, Ine van den Hoven, Redactie, Piet de Nijs]
INHOUDSOPGAVE
pag.1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 6 Niet te vergeten Bekenaren 'Rienus Dielemans' (Kees Nagelkerke)
pag. 10 Het begin der zelfstandigheid (P. van Hal)
pag. 19 Het theekoepeltje bij het Liesbos (Ine van den Hove)
pag. 24 De commissaris der Koningin op inspectie (redactie)
pag. 29 Afscheid van de 20ste eeuw (Piet de Nijs)
pag. 32 Waar was dat en waar is dit? (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

17. Boeknummer: 30064  
DE KLEPEL 16e jaargang nummer 64
De Klepel           (2012)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Els Boons-Mattijssen, redactie]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Bestuur (bestuur)
pag. 7 Niet te vergeten Bekenaren 'Jan van Haperen' (Kees Nagelkerke)
pag. 9 Het postkantoor (redactie)
pag. 12 Herinneringen aan de Kapelstraat (Els Boons-Mattijssen)
pag. 30 Zingen langs de deuren (Kees Nagelkerke)
pag. 32 Waar was / is dit? (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

18. Boeknummer: 30066  
DE KLEPEL 17e jaargang nummer 66
De Klepel           (2013)    [Bestuur, Els Boons-Mattijssen, Kees Nagelkerke, Henriëtte Kegge, redactie]
INHOUDSOPGAVE
pag.1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 7 125 jaar Harmonie Amor Musae deel 2
pag. 15 Kapelstraat deel 3 (Els Boons-Mattijssen)
pag. 25 Niet te vergeten Bekenaren 'Marie de Nijs' (Kees Nagelkerke)
pag. 28 De koffiestraat (Kees Nagelkerke)
pag. 29 Ut Kappelaontje (Henriëtte Kegge)
pag. 31 Waar was / is dit? (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

19. Boeknummer: 30068  
DE KLEPEL 17e jaargang nummer 68
De Klepel           (2013)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Henk van Hooijdonk, redactie]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 5 Driekoningen zingen (Kees Nagelkerke)
pag. 7 R.K. Kerkgebouw 50 jaar (Kees Nagelkerke)
pag. 11 Cor Sterkens (Henk van Hooijdonk)
pag. 22 Amor Musae
pag. 32 Waar is dit (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

20. Boeknummer: 30069  
DE KLEPEL 18e jaargang nummer 69
De Klepel           (2014)    [Bestuur, Rinie Maas, Team Erfgoed afd. Ruimte Gemeente Breda, Kees Nagelkerke]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 5 10 jaar Markt in Miniatuur (bestuur)
pag. 6 70 jaar Prinsenbeek bevrijd (Rinie Maas)
pag. 10 Beekse bodemschatten (Team Erfgoed afd. Ruimte Gemeente Breda)
pag. 19 Beek omstreeks 1888 deel 2
pag. 29 Verdwenen Beekse kerkpaadjes (Kees Nagelkerke)
pag. 32 Waar is dit (redactie)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

21. Boeknummer: 30079  
DE KLEPEL 20e jaargang nummer 79
De Klepel           (2016)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Erfgoed Breda, Anton Schuttelaars]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 4 Beek gij zijt veraanderd '4' (Kees Nagelkerke)
pag. 7 Bijzondere Beekse Baksels (Kees Nagelkerke)
pag. 8 Sporen oudere fasen Valdijk (Erfgoed Breda)
pag. 12 Het Nieuw Veer (Anton Schuttelaars)
pag. 15 Het Bokkestraatje
pag. 20 De kroniek van Prinsenbeek

Heemkundekring Op de Beek;  
 

22. Boeknummer: 30082  
DE KLEPEL 21e jaargang nummer 82
De Klepel           (2017)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Els Boons-Mattijssen, Hennie Thijssen]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 11 Bijzondere Beekse Baksels '4' (Kees Nagelkerke)
pag. 14 Beek gij zijt veraanderd '7' (Kees Nagelkerke)
pag. 17 In memoriam Zuster Antonio (m.m.v. Els Boons-Mattijssen)
pag. 23 Begraafplaats Prinsenbeek (Hennie Thijssen)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

23. Boeknummer: 30083  
DE KLEPEL 21e jaargang nummer 83
De Klepel           (2017)    [Bestuur, Marjan v.d. Laken, Henny Willemen, Kees Nagelkerke, Hennie Thijssen]

INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 3 Hagedonk-kunstwerken (bestuur)
pag. 5 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 8 Hommage aan Herman Dirven (Kees Nagelkerke)
pag. 11 Bijzondere Beekse Baksels deel 5 (Kees Nagelkerke)
pag. 12 Beek gij zijt veraanderd deel 8 (Kees Nagelkerke)
pag. 14 Begraafplaats Prinsenbeek deel 2 (Hennie Thijssen)
pag. 16 Haagse Beemden

Heemkundekring Op de Beek;  

 

24. Boeknummer: 30084  
DE KLEPEL 21e jaargang nummer 84
De Klepel           (2017)    [Bestuur, Leo Nierse, Marjan v.d. Laken, Henny Willemen]

INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 7 Burgst deel 1 (Leo Nierse)
pag. 18 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 20 Bijzondere Beekse Baksels deel 6 (Kees Nagelkerke)
pag. 21 Beek gij zijt veraanderd (Kees Nagelkerke)
pag. 24 Haagse Beemden deel 2

Heemkundekring Op de Beek;  

 

25. Boeknummer: 30085  
DE KLEPEL 22e jaargang nummer 85
De Klepel           (2018)    [Bestuur, Petra Cornelisse, Marjan v.d. Laken, Henny Willemen, Kees Nagelkerke, Leo Nierse]

INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag.13 De vulpen van vroeger en de computer van nu (Petra Cornelisse)
pag. 18 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 20 Driek de Post
pag. 21 Beek gij zijt veraanderd deel 10 (Kees Nagelkerke)
pag. 23 Bijzondere Beekse Baksels deel 7 (Kees Nagelkerke)
pag. 25 Burgst deel 2 (Leo Nierse)

Heemkundekring Op de Beek;  

 

26. Boeknummer: 30088  
DE KLEPEL 22e jaargang nummer 88
De Klepel           (2018)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Leo Nierse, Jan Vissers, Aad Kortekaas, Ton de Peijper, Frank Timmers, Marjan v.d. Laken, Henny Willemen]

INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 4 Beek gij zijt veraanderd (Kees Nagelkerke)
pag. 7 Burgst deel 4 slot (Leo Nierse)
pag. 17 Bijzondere Beekse Baksels Jan Vissers verteld (Jan Vissers)
pag. 19 Het Schanske en de protestgeneratie (Aad Kortekaas)
pag. 26 Beek Vooruit op de heikant (Ton de Peijper en Frank Timmers)
pag. 32 Beekse Kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)

Heemkundekring Op de Beek;  

 

27. Boeknummer: 30090  
DE KLEPEL 23e jaargang nummer 90
De Klepel           (2019)    [Bestuur, Hennie Thijssen, Kees Nagelkerke, Marjan v.d. Laken, Henny Willemen,Jan Vissers, Liesbeth Deckers - van Kampen]

INHOUDSOPGAVE
pag. 1 Van het bestuur (bestuur)
pag. 8 Prinsenbeekse gemeenteraden (Hennie Thijssen)
pag. 20 Beek gij zijt veraanderd deel 15 (Kees Nagelkerke)
pag. 22 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 24 Jan Vissers verteld (Jan Vissers)
pag. 26 Herinneringen aan de boerderij (Liesbeth Deckers - van Kampen)

Heemkundekring Op de Beek;  

 

28. Boeknummer: 30091  
DE KLEPEL 23e jaargang nummer 91
De Klepel           (2019)    [Bestuur, Kees Nagelkerke, Jan Vissers, Marjan v.d. Laken, Henny Willemen, Redactie, Herman Dirven, Pim Monné]
INHOUDSOPGAVE
pag. 1 t/m 10 Van het bestuur (bestuur)
pag. 11 Beek, gij zijt veraanderd (Kees Nagelkerke)
pag. 12 Jan Vissers verteld (Jan Vissers)
pag. 12 Koppijn, Pak mar 'n akkerke
pag. 13 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 14 parochieleven (redactie en Herman Dirven)
pag. 17 J. Braspenning 100 jaar (Pim Monné)
pag. 18 Uit de oude doos

Heemkundekring Op de Beek;  
 

29. Boeknummer: 30092  
DE KLEPEL 23e jaargang nummer 92
De Klepel           (2019)    [Bestuur, Henny Willemen, Kees Nagelkerke, Marjan v.d. Laken, Jacques R.W. Sinnighe, Jan van de Wijngaart, Jan Vissers]
INHOUDSOPGAVE
pag. 3 Herdenking bevrijding (redactie)
pag. 5 Boerenstaamp meej meziek (redactie)
pag. 6 Sportprijs Gemeente Prinsenbeek (Henny Willemen)
pag. 9 Beek, gij zijt veraanderd (Kees Nagelkerke)
pag. 10 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 11 Spokerijen in de Baronie van Breda (1)(Jacques R.W. Sinnighe)
pag. 12 Orkest Oh Sixteen Oh Seven (Jan van de Wijngaart)
pag. 13 Aanvullende wandelroute
pag. 14 Wat doen we met een oude kerk (redactie)
pag. 16 Toetenboek (1)
pag. 18 Jan Vissers verteld (Jan Vissers)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

30. Boeknummer: 30093  
DE KLEPEL 24e jaargang nummer 93
De Klepel           (2020)    [redactie, Aad Kortekaas, Jacques R.W. Sinnighe, Marjan v.d. Laken, Henny Willemen, Kees Nagelkerke, Jan Vissers, Petra Cornelisse]
INHOUDSOPGAVE
pag. 3 Verslag algemene ledenvergadering
pag. 3 Heemreis Hattem
pag. 4 Wandelexcursie
pag. 4 Exposities museum de Rijf
pag. 6 Het raadsel Jan Moerkens (Aad Kortekaas)
pag. 10 Spokerijen in de Baronie van Breda (2)(Jacques R.W. Sinnighe)
pag. 11 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 12 Beek, gij zijt veraanderd (Kees Nagelkerke)
pag. 13 Jan Vissers verteld (Jan Vissers)
pag. 13 Het landhuis met 3 namen (Petra Cornelisse en Henny Willemen)
pag. 16 Romeinen op de Beek (Petra Cornelisse)
pag. 18 Beekse bakhuizen

Heemkundekring Op de Beek;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 mei 2022