HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 46   (uit: 659)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00534  
Het aanzien van 1985. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1986)    [Redactie Het Spectrum mmv Peter Bataille, Hans van Bree,Frans Duivis, Peter Gielissen, Frans Lueb,Jeroen Piersman en Michel Phlippa]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws van 1985

HET AANZIEN VAN 1985
Het jaar 1985 kan bijgeschreven worden in de annalen van de geschiedenis. Een tumultueus jaar, met gebeurtenissen die in de toekomst van grote invloed zou-
den kunnen zijn. De dood van de Russische partijleider Tsjernenko had een verjonging van de partijtop tot gevolg en zijn opvolger Gorbatsjov leek nieuwe we-
gen in te slaan. Diens ontmoeting met de Amerikaanse president Reagan zou een periode van ontwapening kunnen inluiden. Of zullen de internationale span-
ningen en de wapenwedloop juist toenemen door het plaatsen van kruisraketten in West-Europa, ondanks het massale verzet ertegen? Zal achteraf blijken dat de
groei van de democratie in de Latijnsamerikaanse landen doorzet? Zijn de rassenonlusten zoals die o.a. tot uiting kwamen in Engeland en Denemarken
voorboden van onoverkomelijke tegenstellingen? Het wereldvoedselprobleem kreeg ruime aandacht, mede dankzij Live Aid, maar is een oplossing nabij? Of
zal 1985 bijgeschreven worden als het jaar waarin het verzet tegen de Zuidafrikaanse apartheid zo hevig werd, dat het einde van het systeem in zicht kwam?
Het wereldnieuws werd naast bovengenoemde ontwikkelingen ook in belangrijke mate bepaald door het grote aantal vliegrampen, de aardbevingsramp in
Mexico, de aanslag op het vlaggeschip van Greenpeace door de Franse geheime dienst, het Oostenrijkse wijnschandaal, de vondst van het lichaam van de
concentratiekamparts Mengele.
De Lage Landen hadden daarnaast ook hun eigen grote nieuws. Zo kreeg het bezoek van paus Johannes Paulus II aan de Benelux veel aandacht. Zowel in
Nederland als in België werden parlementaire enquêtes afgehandeld, met voor de Belgen als resultaat dat zij vervroegd naar het stemlokaal moesten. Beide lan-
den kenden ook hun gevangene in het buitenland: Ronald van den Bogaert werd gearresteerd in Zaïre en Klaas de Jonge zat ‘opgesloten’ in de Nederlandse am-
bassade in Zuid-Afrika.
Ook sportevenementen trokken de aandacht. Dramatische gevolgen hadden de rellen tussen Engelse en Italiaanse voetbalsupporters voor het begin van de
Europa Cup-finale in het Brusselse Heizelstadion. In februari zaten in Nederland velen aan de beeldbuis gekluisterd om toch maar niets te hoeven missen van
een uniek sportfestijn: de Elfstedentocht.
Het Jaar van de Muziek (uitgeroepen omdat 300 jaar geleden Bach en Handel werden geboren) en het jaar van de herdenkingen (40 jaar na afloop van de
Tweede Wereldoorlog) bestond dus zeer zeker uit twaalf gedenkwaardige maanden, waarvan u een helder en beeldrijk overzicht krijgt in dit nieuwe deel van de
Aanzien-serie.

De belangrijkste gebeurtenissen die in 1985 het nieuws bepaalden, hebben in dit boek een plaats gekregen. Soms was dat wereldnieuws van schokkende
aard, maar ook minder ingrijpende berichten kleurden het jaar 1985 en verdienden daarom opname. De beste nieuwsfoto's zijn weer als illustraties gebruikt
om van dit boek, zoals gewoonlijk, hét verslag van een jaar in woord en beeld te maken.
Een greep uit de inhoud:
- de kernraketdiscussies
- de ramp in het Heizelstadion
- vervroegde verkiezingen in België
- de paus in de Benelux
- herdenkingen: 40 jaar vrede, 400 jaar val van Antwerpen, 300 jaar Bach, Handel, Scarlatti
- topconferentie Reagan-Gorbatsjov
- aanslag op de Rainbow Warrior van Greenpeace
-Live Aid
- prins Willem-Alexander 18 jaar
- zilveren bruiloft Belgisch koningspaar
- Oostenrijks wijnschandaal
-Josef Mengele gevonden
- aardbeving in Mexico
- vliegrampen en kapingen
- aanslagen door 'de bende van Nijvel'
- belangrijke sterfgevallen: Tsjernenko, Chagall, Rock Hudson, Simone Signoret, Orson Welles, Heinrich Böll, Soeur Sourire, Siem Vroom, Willy Alberti, Ludo Coeck

Het Spectrum BV;  
 

2. Boeknummer: 00535  
Het aanzien van 1986. Twaald maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1987)    [Redactie Het Spectrum mmv Han van Bree, Peter Bataille, Frands Lueb, Michel Philippa]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1986

HET AANZIEN VAN 1986
Het begon eigenlijk allemaal zo opgewekt in het jaar 1986.
Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov gaven het goede voorbeeld. Ze wensten elkaar en de rest van de wereld via de TV gezamenlijk veel heil en zegen. Weliswaar
was er hier en daar, en vooral elders, nog veel onenigheid dankzij of ondanks hun oprechte bedoelingen. Maar als de ander maar een beetje water bij de wijn zou
doen, kwam het vast wel goed. In een tijdsgewricht waarin het knoeien met wijn ook al een groot aantal slachtoffers eiste was er geen hond die veel geloof aan
de nieuwjaarsboodschappen van de wereldleiders kon hechten. Sommige honden lieten zelfs hun tanden zien, met name de pitbull-terriërs. Nederland mocht dan wel
verrijkt zijn met een Flevoland genaamde 12e provincie en België werd gezegend met een nieuwe bedevaartplaats, maar het was halverwege januari al duidelijk dat
het niet echt helemaal in orde zou komen in 1986. Wie immers regelmatig door het 'aanzien' van onze wereldgeschiedenis bladert, is zich maar al te zeer bewust van
het feit dat het veelal de akelige gebeurtenissen zijn die een bepaalde periode accentueren.Het spectaculaire beeld van de gestrande tanker Rio Grande voor de kust
bij Scheveningen werd al snel verdrongen door het drama dat zich voltrok met het ruimteveer Challenger. De uit hun land verdreven dictators Duvalier van Haiti en
Marcos van de Filipijnen konden het vege lijf redden. De geliefde Zweedse premier Olaf Palme zou echter op straat vermoord worden. Deze editie van 'Het Aanzien'
zou vol van aanslagen en terreurdaden staan als de redactie zich niet enigszins subjectief ten doel gesteld had om ook het 'kleine' nieuws te betrekken bij de beelden
die tesamen een herinnering aan het jaar 1986 oproepen. Een jaar waarin een liberaal partijlid ten gerieve van een sexblad ondeugende foto's liet maken in de
Tweede Kamer. Een jaar waarin het dubieuze oorlogsverleden van Kurt Waldheim aan het licht kwam, terwijl in Nederland nog het gebeente van King-Kong bestu-
deerd werd. Het jaar ook waarin het tienersterretje Kim schitterde op het Eurovisie Songfestival, de onheilskomeet van Halley nauwelijks met het blote oog zichtbaar
was en Andrew met zijn 'Fergie' trouwde. En de wereldleiders bestookten elkaar zoals gebruikelijk met dreigementen en met voorstellen tot wapenbeperking. Of dat
laatste iets geholpen heeft, zal de toekomst leren.
Het jaar dat achter ons ligt, hebt u in de hand. Een jaar om te bewaren.

Een bonte verzameling van vele opmerkelijke gebeurtenissen vormt de jubileumeditie van deze serie, waarvan in 25 jaar 5 miljoen exemplaren werden gekocht.
Het grote én het kleine nieuws, bewaard in boeiende beelden en treffende teksten, maken deze uitgave tot hét favoriete overzicht van onze eigen tijd.
Een greep uit de inhoud:
• explosie van ruimteveer Challenger eist 7 doden
• politieke omwenteling op de Filipijnen
• spionnenruil in Berlijn
• Elfstedentocht'86
• Olaf Palme vermoord
• diamantschandaal België
• apartheid en de boycot van Zuid-Afrika
• VS bombarderen Libië
• veiling van VOC schatten
• Sandra Kim wint het Eurovisie songfestival
• Kurt Waldheim ontkent oorlogsverleden
• affaire Vanden Boeynants
• WK voetbal in Mexico
• top-overleg in Reykjavik
• Bob Geldof en Sport Aid
• drugshandelbestrijding
• prins Andrew huwt 'Fergie'
• Amerikaan Greg Lemond wint Tour de France
• komeet van Halley
• hongersnood in de Sahel
• Prince superpopster
• Willem Ruis overleden
• Oosterscheldedam voltooid
• gifstroom in de Rijn
• kwestie Happart
• guerrillastrijd Suriname

Het Spectrum BV;  
 

3. Boeknummer: 00536  
Het aanzien van 1987. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1988)    [Redactie Het spectrum mmv Han van Bree, Peter Bataille, Frans Duivis,Ingrid Jekel, Frans Lueb en Michel Philippa]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1987

HET AANZIEN VAN 1987
In welke mate het jaar 1987 het aanzien van de geschiedenis zal beïnvloeden valt nog niet te zeggen. Duidelijk is wel dat één man in belangrijke mate het beeld van
het jaar bepaalde: de Russische partijleider Michael Gorbatsjov. Hij was het die met ontwapeningsvoorstellen bleef komen en echte ontspanning leek na te streven. Hij
was de man die belangrijke hervormingen in de Sovjetunie propageerde en hij scheen in het Westen populairder dan de Amerikaanse president Ronald Reagan.
Het boek waarin hij zijn wereldvisie ontvouwde werd een bestseller en termen als 'glasnost' (openheid) en 'perestrojka' (hervorming) werden een een begrip.
1987 was echter ook het jaar waarin steeds meer landen op de een of andere manier betrokken raakten bij de escalatie van de strijd tussen Iran en Iraq. Ook Neder-
land en België bleven niet afzijdig en zonden marineschepen om in de Perzische Golf mijnen op te sporen. Nog verder naar het Oosten werd de bloedige opstand
van de Tamils in Sri Lanka steeds heviger. Op de Filippijnen werden meerdere couppogingen tegen de regering Aquino ondernomen. Maar ook elders kwam het
uitzicht op een vredige wereld nog niet veel dichterbij. In Zuidafrika bleek de zwarte bevolking weinig gebaat bij halfslachtige pogingen van de regering Botha om de
apartheid te verdoezelen. Ondanks het vredesplan van Nobelprijswinnaar Arias van Costa Rica was de strijd in Midden-Amerika nog niet gestreden. Door de Verenigde
Naties werd 1987 officieel uitgeroepen tot het Jaar van de Daklozen. Daarvan bleken er tijdens de barre wintermaanden ook in onze eigen omgeving velen bij de
gaarkeukens aan te kloppen. Het Europees Parlement benoemde 1987 tot het Jaar van het Milieu. Greenpeace kwam in actie tegen de vuilverbranding op de Noord-
zee. De overbevissing daarvan kostte de Nederlandse minister Braks bijna de kop.
In politiek België sneuvelde het 6e kabinet Martens in de taalstrijd.
Aan opmerkelijke records bood 1987 veel toppers. Enkele hoogtepunten in cijfers: 9.83 seconden voor Ben Johnson op de 100 m. Een transferbedrag van ƒ 17
miljoen voor de Nederlandse voetballer Ruud Gullit. Een veilingopbrengst van $ 53,9 miljoen voor de Irissen van Vincent van Gogh. 40 miljoen verkochte exem-
plaren van de plaat Thriller van Michael Jackson. Dieptepunten: circa 200 doden bij de scheepsramp van de Herald of Free Enterprise. En op de beurs een historische
val van het Dow-Jones indexcijfer tot 1738 punten.
Dit ten geleide is slechts een opsomming. Het Aanzien noodt tot inzien, waarbij men de reis door het recente verleden opnieuw beleeft.

De indrukwekkendste nieuwsfoto's van 1987 vormen een bonte verzameling beelden die verbijsterend en ontroerend is en de herinnering aan twaalf maanden
wereldgeschiedenis vasthoudt. De combinatie van beeld en informatieve teksten maakt Het Aanzien van 1987 tot het aantrekkelijkste jaarverslag om te bewaren.
Een greep uit de inhoud:
• miljoenentransfer voor topvoetballer Gullit
• hongersnood in Palestijnse kampen
• ramp met veerboot ‘Herald of Free Enterprise’
• Gouden Huwelijk prinses Juliana en Prins Bernard
• sportvlieger Rust landt op Rode Plein in Moskou
• recordbedragen voor schilderijen van Van Gogh
• Vrij Veilig-Campagne tegen Aids
• popster Madonna op wereldtournee
• vredesplan voor Midden-Amerika
• Oliver North.. de 'held' van Irangate
• Zuidkorea op weg naar democratie
• Danny Kaye overleden
• supermarktmagnaat G.J. Heijn ontvoerd
• mijnenjagers en -vegers naar Perzische Golf
• 'perestrojka’ in de Sovjetunie
• Oscar voor 'De Aanslag'
• beurskrach vloert de dollar
• top Reagan-Gorbatsjov

Het Spectrum Bv;  
 

4. Boeknummer: 00537  
Het aanzien van 1988. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1989)    [redactie Het Spectrum en Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1988

HET AANZIEN VAN 1988
Op het eerste gezicht was 1988 een 'gewoon' jaar: presidenten gingen en kwamen, er werd geprocedeerd, muziek gemaakt, gedemonstreerd en de natuur ging bij tijden on-
barmhartig te keer.
Maar toch, als 1988 op één bepaalde manier gekarakteriseerd moet worden, dan zou het kunnen zijn als het jaar van de sport. Want behalve de gebruikelijke toernooien
(Wimbledon, Tour de France, Europa Cups) kende 1988 de Olympische Winter- en Zomerspelen en het Europese Voetbalkampioenschap. Nederland kreeg er in de personen
van Yvonne van Gennip en de Oranje-voetballers, als Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard, weer een reeks fel bejubelde helden bij. Bovendien won PSV de Europa
Cup voor landskampioenen en KV Mechelen de Europa Cup voor bekerwinnaars en kenden de Nederlandse renners in de Tour mooie successen. En wat te denken van de
pas negentienjarige Westduitse tennister Steffi Graf, die een unieke prestatie leverde door in één kalenderjaar de vier grote tennistoernooien te winnen ('Grand Slam'). Maar
de sport was niet alleen op positieve manier in het nieuws. Dopingperikelen gaven de Tour de France (met de 'betrapten': Gert-Jan Theunisse en gele trui-winnaar Pedro
Delgado) en de Olympische Spelen (een reeks gewichtheffers en Ben Johnson) een wrange nasmaak.
Maar 1988 zal ook in de annalen worden bijgezet als het jaar waarin het milieu zware klappen te verduren kreeg. Een serie milieurampen (olielozingen die watervogels fataal
werden, algengroei die het leven in de zee verstikte, zeehonden die massaal stierven door een virus, gifgronden die werden ontdekt) maakten de politiek iets meer bewust
van de gevaren die het leven op aarde bedreigen. Desondanks werd op een aantal Nederlandse autowegen sneller rijden (120 km/u) toegestaan.
Wellicht wordt 1988 het jaar waarin de basis werd gelegd voor vrede in het Midden Oosten. Iran en Irak namen dankzij de bemiddeling van de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties, Perez de Cuellar, aan de onderhandelingstafel plaats. Ook de erkenning van Israël door de nieuw gestichte staat Palestina gaf hoop op ontspanning.
Of zal 1988 het jaar blijken te zijn waarin de uitverkoop van België begon. Zullen de Generale Maatschappij en Donnay uitzonderingen blijken of juist een stimulans betekenen
voor buitenlandse zakenlui om nog meer Belgische bedrijven op te kopen? België werd wat dat betreft al een proeftuin voor 1992 genoemd, het jaar waarin de Europese bin-
nengrenzen moeten zijn verdwenen.
Voor iedereen zal 1988 anders in de herinnering blijven. Voor de een als het jaar waarin de Solex uit de produktie werd genomen, voor de ander als het jaar waarin opnieuw en-
kele steenkolenmijnen in Belgisch Limburg dicht moesten. Maar al het hiervoor vermelde, en nog veel meer, biedt dit jongste Aanzien, met behulp waarvan eenieder zijn ei-
gen beeld van 1988 kan terugvinden.

Een brede keuze uit de beste nieuwsfoto's van het jaar is in dit Aanzien van 1988 bewaard en maken het een uniek document. De belangrijkste gebeurtenissen en het
'kleine nieuws' zijn kernachtig beschreven en maken dit verslag tot een bezit waarvan de inhoud met het verstrijken der jaren nog aan waarde wint.
Een greep uit de inhoud:
• Amerika kiest Bush tot nieuwe president
• bestand in Golfoorlog tussen Iran en Irak
• Mandela's 70ste verjaardag wereldwijd gevierd
• watersnood treft Soedan en Bangla Desh
• Sarah Ferguson schenkt leven aan dochter
• Chili zegt 'nee' tegen Pinochet
• Nederlands elftal wordt Europees voetbalkampioen
• virus velt zeehonden; walvissen in nood
• Oscars voor Cher en The Last Emperor
• telefoonsex slaat aan
• Yvonne van Gennip schaatskampioene
• processen tegen CCC en RARA
• explosie op booreiland Piper Alpha
• nieuwe regering in België
• proces tegen Demjanjuk eindigt met doodstraf
• dopingaffaires treffen Tour de France en Olympische Zomerspelen
• staatslieden Drees en Eyskens overlijden
• stappende burgemeesters in de problemen
• Solex uit de produktie
• orkaan 'Gilbert' laat verwoestend spoor na
• Staat Palestina uitgeroepen

Het Spectrum BV;  
 

5. Boeknummer: 00538  
Het aanzien van 1989. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1990)    [Redactie Het spectrum en Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1989

HET AANZIEN VAN 1989
De wereld heeft in 1989 een nieuw aanzien gekregen. Tweehonderd jaar na de Franse Revolutie heeft in Oost-Europa een nieuwe omwenteling plaats die de wereldorde op
zijn kop zet. In Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije en de DDR deden zich in zo'n snel tempo veranderingen voor dat gesproken kan worden van een democratische revolutie.
In Polen was de vakbond Solidariteit in het begin van het jaar nog verboden. Maar in de lente won Solidariteit met overgrote meerderheid de eerste vrije verkiezingen. Vervol-
gens leverde de weer officieel erkende vakbond de belangrijkste ministers in een regering waarin de Communistische Partij het voor het eerst in veertig jaar niet meer voor
het zeggen had.
In Hongarije vormde de Communistische Partij zichzelf om tot een Sociaal-Democratische Partij en kregen de slachtoffers van de Hongaarse opstand van 1956 eerherstel.
Ook is Hongarije niet langer een Volksrepubliek met één partij, maar een democratische republiek waarin meerdere partijen toegestaan en vrije verkiezingen mogelijk zijn.
Bovendien begonnen de Hongaren in mei met de daadwerkelijke afbraak van het ijzeren gordijn. Zij knipten letterlijk gaten in de prikkeldraadversperringen aan de grens met Oostenrijk.
Van dat gat in het ijzeren gordijn profiteerden vooral Oost-Duitsers. Via Hongarije trachtten zij met tienduizenden tegelijk naar het Westen te reizen. Daarvoor was een
visum nodig dat ze massaal bij de Westduitse ambassade in Boedapest gingen aanvragen. Later werden ook de Westduitse ambassades in Warschau en Praag bestormd
door DDR-burgers die hun land de rug toekeerden.
De vlucht van de Oostduitsers nam zo'n grote omvang aan dat de economie van de DDR in de problemen raakte. Om de vluchtelingenstroom te stoppen waren ingrijpende
maatregelen nodig. Maar de oude garde voelde daar niet veel voor. De meeste van hen verdwenen in oktober, met voorop partijleider Erich Honecker. Daarna voltrokken de
veranderingen zich in razendsnel tempo. Wat tot kort daarvoor nog voor onmogelijk gehouden was, gebeurde op 9 november. De in 1961 gebouwde Berlijnse muur werd geo-
pend. Inwoners van de DDR konden vrij naar West-Berlijn en terug. Na het bekend worden van het nieuws gingen velen naar de muur. Bij het zo gehate symbool van de
scheiding tussen Oost en West speelde zich ongekende taferelen af. Berlijn was vervolgens dagenlang het toneel van een groots volksfeest.
De opening van de Berlijnse muur markeert het einde van de Oost-West tegenstelling die sinds de Tweede Wereldoorlog het internationale politieke spectrum beheerste. De
koude oorlog en de daarbij behorende wapenwedloop tussen de twee machtsblokken lijkt voorbij.
Dat veranderingen echter niet altijd vreedzaam verlopen werd pijnlijk duidelijk in de Volksrepubliek China. Daar werd begin juni een wekenlang durende studentenopstand
in Peking en andere steden in bloed gesmoord door het leger. Na jaren van schijnbaar toenemende openheid liet het Chinese regime zijn ware gezicht zien, ten koste van on-
gewapende en merendeels vreedzame burgers. De hele wereld keek geschokt toe.
Behalve de internationale politieke situatie vroeg ook het milieu om aandacht. De vervuiling eiste dit jaar opnieuw haar tol: olierampen bij Alaska en de zuidpool kostte het
leven aan ontelbaar veel zeedieren, het gat in de ozonlaag werd steeds groter, smogvorming maakte het leven in de steden nog ongezonder, dioxine vervuilde de melk.
Daarnaast is er ook aandacht voor minder wereldschokkend nieuws, zoals bijvoorbeeld de unieke prestaties van wielrenner Greg Le Mond, de Batman rage, de vrijlating van de
Twee van Breda, de opkomst van de commerciële zenders VTM, RTL-Veronique en TV-10, en nog talloze andere 'kleine' nieuwsfeiten.
Al deze gebeurtenissen en nog veel meer bepalen samen het beeld van de twaalf maanden van 1989, een jaar om nooit meer te vergeten: het jaar van het einde van de Muur.

Een ruime selectie van de belangrijkste nieuwsfeiten van het jaar biedt in meer dan 250 foto’s het aanzien van 1989. Het grote én het kleine nieuws, bewaard in
boeiende beelden en treffende teksten maken dit verslag tot een bezit waarvan de inhoud met het verstrijken der jaren nog aan waarde wint.
Een greep uit de inhoud:
- vrijlating van de twee van Breda
- commerciële televisie in Nederland en België
- ontvoering ex-premier Vanden Boeynants
- Salman Rushdie vogelvrij verklaard
- studentenopstand Peking
- verpleegkundigen demonstreren voor beter salaris
- val van kabinet Lubbers II
- opkomst en afgang van nieuwe Vrouwenpartij
- olieramp Exxon Valdez
- Greg Lemond wint Tour
- cocaïnestrijd in Colombia
- ruimtereis Voyager
- burgeroorlog in Libanon
- Ajax door vandalisme buitenspel gezet
- aardbeving in Californië
- Oost-Europa massaal op weg naar vrijheid
- topconferentie Malta

Het Spectrum BV;  
 

6. Boeknummer: 00539  
Het aanzien van 1990. Twaald maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1991)    [Redactie Het Spectrum en Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1990

Het aanzien van 1990
De wereld is aan het veranderen, met duizelingwekkende snelheid volgen de gebeurtenissen elkaar op. Grenzen worden verlegd en zelfs opgeheven. De verhouding tussen
de supermachten versoepelt aanzienlijk. Communistische landen proberen de overstap naar democratie en markteconomie te maken en verkiezingen zijn er aan de orde van
de dag. Bondgenootschappen wijzigen zich of vallen uiteen. Wie de toestand in de wereld in de zomer van 1989 vergelijkt met die van eind 1990 blijft zich verbazen.
In anderhalf jaar tijd is het Oostblok verdwenen, is de Koude Oorlog zowat weggesmolten, zijn de twee Duitslanden en de beide Jemens samengevoegd, zijn Noord- en Zuid-Ko-
rea besprekingen begonnen en lijken ook landen als Chili, Nepal en Mongolië op weg naar democratie. De Sovjetunie dreigt uiteen te vallen en haar status als grootmacht te
verliezen. In Zuid-Afrika worden, na de vrijlating van Nelson Mandela, stappen gezet die moeten leiden tot een definitieve afschaffing van de apartheid.
Al deze, voornamelijk hoopvolle, ontwikkelingen op wereldwijde schaal betekenen echter ook onduidelijkheid, onzekerheid en instabiliteit. Die werden nog vergroot door de
Iraakse leider Saddam Hussein, die de wereldvrede op het spel zette door begin augustus buurland Koeweit binnen te vallen. Saddam Hussein trof echter een nieuwe,
meer eensgezinde wereld tegenover zich. De Verenigde Staten en de Sovjetunie, voorheen tegenstanders in de meeste mondiale conflicten, namen nu eendrachtig stelling
tegen de invasie. En ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties was unaniem in zijn veroordeling van de agressie van Saddam Hussein.
Maar behalve deze veranderingen waren er ook andere zaken die de aandacht trokken in 1990. Het milieu werd steeds zwaarder belast door met name de verzuring, het
broeikaseffect en het gat in de ozonlaag. De ziekte AIDS bleef wereldwijd slachtoffers eisen. Allerlei schijnbaar hoopvolle ontdekkingen bleken, tot frustratie van de AIDS-pa-
tiënten, op drijfzand te zijn gebouwd.
Door de abortusproblematiek moest België het twee dagen zonder staatshoofd stellen omdat de koning weigerde een wet te ondertekenen die abortus in bepaalde gevallen
legaliseerde. Het EG-subsidiebeleid leidde tot protestacties van Nederlandse boeren en economische instabiliteit en falend management noodzaakten een aantal grote be-
drijven tot fusies of massa-ontslagen. En alsof de aardbewoners zelf al niet voor genoeg problemen zorgden, liet ook de natuur weer van zich spreken middels desastreu-
ze aardbevingen en overstromingen.
In deze negenentwintigste editie van Het Aanzien is dit alles en nog veel meer blijvend in tekst en beeld bewaard.
Niemand zal na de honderdste sterfdag van Vincent van Gogh meer in onwetendheid verkeren over het leven en werken van deze eertijds zo verguisde kunstenaar. Maar zal
iemand zich na tien jaar over die Vlaamse popgroep weer afvragen Hoezo, Clouseau?

Een ruime selectie van de belangrijkste nieuwsfeiten van het jaar biedt in meer
dan 250 foto's het aanzien van 1990. Het grote én het kleine nieuws, bewaard in
boeiende beelden en treffende teksten, maken dit verslag tot een bezit waar-
van de inhoud met het verstrijken der jaren nog aan waarde wint.
Een greep uit de inhoud:
■ vrijlating van ANC leider Nelson Mandela
■ kinderleed in Roemeense tehuizen
■ landbouwers protesteren massaal tegen EEG-beleid
■ IRA-aanslag in Roermond
■ Vlaamse popgroep Clouseau hoog op de hitlijsten
■ kunst en kitsch rond Vincent van Gogh
■ proces Zettense psychiater
■ aardbevingen in de Filipijnen en Iran
■ Irak bezet Koeweit en houdt buitenlanders gegijzeld
■ Sail'90
■ burgeroorlog in Liberia
■ Kameroen verrast op WK voetbal
■ Duitse eenwording en verkiezingen

Het Spectrum;  
 

7. Boeknummer: 00540  
Het aanzien van 1991. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1992)    [Redactie Het spectrum en Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1991

Het aanzien van 1991
De doolhof in het Overijsselse Ruurlo vierde in 1991 het honderdjarig bestaan. Na een grondige opknapbeurt kon er weer volop gedwaald worden in
het grootste heggendoolhof ter wereld. En duizenden bezoekers gingen op zoek naar de uitweg.
Wat voor die doolhof geldt, geldt in overtreffende trap voor de hele wereld.
Alom wordt er geschoffeld, de grond wordt omgewoeld, rotte takken worden gesnoeid - en dit alles in een poging een uitweg te zoeken uit de chaos, een
nieuw evenwicht te vinden nu de Koude Oorlog voorbij is.
Dat zoeken naar een nieuwe ordening gaat met heftige schokken gepaard.
Landen dreigen uiteen te vallen, grenzen staan onder druk, grote mogendheden verdwijnen of moeten zich anders gaan opstellen, want de belangrijk-
ste conflicten spelen zich tegenwoordig vooral af binnen in plaats van tussen staten, zoals voorheen.
Weliswaar begon 1991 nog met een militaire botsing tussen diverse landen, de Golfoorlog, maar de meest opmerkelijke conflicten vonden plaats in
Joegoslavië en in de Sovjetunie.
Het einde van de Koude Oorlog betekent dat de steun die regimes vroeger kregen van ofwel de Verenigde Staten ofwel de Sovjetunie nu veelal weg-
valt. Dat kan positieve gevolgen hebben: in Angola dwongen de grootmachten de regering tot succesvolle onderhandelingen met de opstandelingen.
Maar evenzogoed is het mogelijk dat een land desintegreert als de steun van buitenaf ophoudt: in Joegoslavië eisten diverse republieken zelfstandig-
heid op grond van het zelfbeschikkingsrecht, met een bloedige burgeroorlog als gevolg.
Bovendien is één van de twee supermachten, de Sovjetunie, nauwelijks nog een grote mogendheid te noemen. Na de falikant mislukte poging het desin-
tegratieproces te stoppen (de augustuscoup) heeft niet alleen de communistische ideologie definitief afgedaan, maar dreigt het land uiteen te vallen in
diverse republieken. De drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen zijn al door de internationale gemeenschap erkend als zelfstandige landen
en lid geworden van de Verenigde Naties. Moldavië zoekt aansluiting bij Roemenië, de Oekraïne twijfelt nog of ze wel met de andere republieken wil
samenwerken.
Het is onduidelijk hoe de grenzen (letterlijk en figuurlijk) zullen komen te liggen en wat voor uitweg er gevonden zal worden voor de diverse brandhaar-
den. Met al deze veranderingen hoort 1991 zonder twijfel thuis in de reeks historische jaren die begon met de Oosteuropese revoluties van 1989. Het
waren twaalf woelige maanden die hun weerslag vinden in dit boek, waarin de bovengenoemde ontwikkelingen kernachtig worden beschreven en ver-
beeld. Behalve dit grote wereldpolitieke nieuws komen ook andere kenmerkende, binnen- en buitenlandse zaken aan de orde: onderwerpen op het ge-
bied van sport, techniek, natuur, kunst en koningshuis.
Het Aanzien van 1991 is dus opnieuw een boek dat U niet mag missen.

Het Aanzien van 1991 biedt een ruime selectie van de belangrijkste en meest typerende gebeurtenissen van het jaar. De beste foto’s van binnen-
en buitenlandse topfotografen en heldere, kernachtige teksten brengen het grote én het kleine nieuws van 1991 terug in de herinnering. De ruim
250 foto’s en de treffende teksten maken dit boek tot een bezit waarvan de inhoud met het verstrijken der jaren nog aan waarde wint.
Een greep uit de inhoud:
■ Irak wordt door geallieerde legermacht uit Koeweit verdreven
■ Iraakse Koerden vluchter, massaal naar Turkije en Iran
■ Boudewijn viert zestigste verjaardag en veertigjarig koningschap
■ Albanezen ontvluchten hun land
■ spectaculaire zonsverduistering
■ Ethiopische dictator afgezet
■ Rajiv Gandhi vermoord
■ burgeroorlog in Joegoslavië
■ cholera teistert Latijns Amerika
■ coup tegen Gorbatsjov mislukt
■ rassenrellen in Duitsland
■ natuurrampen in Bangladesh, China en Filippijnen
■ prins Claus opnieuw opgenomen
■ Annie M.G. Schmidt wordt 80
■ Baltische staten onafhankelijk
■ nieuw wereldrecord verspringen
■ Christo laat duizenden parasols opengaan
■ koningin Beatrix bezoekt Japan
■ vredesconferentie in Madrid overMidden-Oosten
■ verkiezingen in België
■ Mozart-jaar

Het Spectrum BV;  
 

8. Boeknummer: 00541  
Het aanzien van 1992. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1993)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1992

Het aanzien van 1992
De Britse koningin Elizabeth noemde 1992 een 'annus horribilis’, oftewel een verschrikkelijk jaar. Daar had zij ook alle reden toe, want de huwelijken van
haar zoons Charles en Andrew liepen op de klippen en tot overmaat van ramp werd haar favoriete kasteel, Windsor Castle, door brand zwaar beschadigd.
Maar niet alleen voor de Britse vorstin was het een rampzalig jaar. Het leek wel of heel 1992 onder een ongelukkig gesternte stond: met de regelmaat
van de klok volgden de berichten over oorlog, ongelukken en verwoestend natuurgeweld elkaar op.
Een van de oorzaken van de ellende was het oplevende nationalisme. Lang onderdrukte tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen kwamen aan de
oppervlakte, en dat ging vaak gepaard met bloedige confrontaties. In de republieken die twee jaar geleden nog de Sovjetunie vormden, was het
wegvallen van het centrale gezag het startsein voor tal van bloedige burgeroorlogen. Ook in de vroegere Oostbloklanden zorgde het verdwijnen van de
communistische machthebbers voor schier onoverkomelijke problemen.
Soms werden die min of meer vreedzaam opgelost, soms was zinloos bloedvergieten het resultaat.
Alsof dat allemaal nog niet treurig genoeg was, werd de wereld geconfronteerd met een gruwelijke hongersnood in Somalië, ernstige rassenrellen
in de Verenigde Staten en Duitsland, verwoestend natuurgeweld in Italië, Turkije, Pakistan en Frankrijk en andere rampzalige gebeurtenissen, zoals
neerstortende vliegtuigen, gasexplosies en mijnrampen.
Vooral het aantal ongelukken met vliegtuigen was schrikbarend groot. In januari stortte een Franse Airbus neer in de Vogezen en in december veron-
gelukte een toestel van Martinair op het vliegveld van de Portugese stad Faro. In de tussenliggende maanden werden regelmatig andere vliegrampen gemeld.
Een van de meest macabere ongelukken was zonder twijfel de vliegramp in de Bijlmermeer. Op een zondagavond kwamen tientallen mensen die de
avond thuis doorbrachten om het leven, doordat een vrachtvliegtuig op hun woning neerstortte. Er ging een schok door Amsterdam, door Nederland,
door de hele wereld.
Het beeld van de doorboorde en brandende flats zal voor vrijwel iedere lezer het meest herkenbare zijn van 1992.
Maar toch was het in 1992 niet alleen maar kommer en kwel. Er kwam vrede in El Salvador, er werd een nieuwe Amerikaanse president gekozen, er
waren sportieve hoogtepunten op de Olympische Spelen en het Europees voetbalkampioenschap kreeg een zeer onverwachte winnaar.
Politiek, rampen en sport. U vindt het allemaal terug in Het Aanzien van 1992. Maar, zoals u al meer dan dertig jaar gewend bent, is er ook aandacht
voor koninklijk nieuws, voor muziek, voor kunst, film, rages en andere ogenschijnlijk kleine, maar typerende zaken.
Dat alles maakt Het Aanzien van 1992 tot een waardevol herinneringsboek van een bewogen jaar. Een jaar waarin de wereld probeerde een nieuwe
balans te vinden. Jong en oud zullen in dit boek gebeurtenissen tegenkomen die bepalend waren voor hun beeld van twaalf maanden wereldnieuws.

Het Aanzien van 1992 geeft een overzicht van de belangrijkste, de opmerkelijkste en de meest typerende gebeurtenissen van een turbulent
jaar. De beste foto’s van binnen- en buitenlandse topfotografen gaan vergezeld van heldere, kernachtige teksten. Zo worden twaalf nieuws
maanden samengevat in één boek, dat met het verstrijken der jaren en het vervagen van herinneringen alleen nog maar aan waarde wint.

Een greep uit de inhoud:
- Israëlisch vrachtvliegtuig stort neer op de Bijlmer
- Bill Clinton wordt gekozen tot nieuwe president van Amerika
- Nederlandse successen tijdens de Olympische Spelen
- oorlog in Bosnië eist duizenden slachtoffers
- Euro Disney geopend
- rassenrellen in Los Angeles
- Dirk Frimout is de eerste Belg in de ruimte
- Marlène Dietrich overlijdt
- Beatrix is 12 1/2 jaar koningin
- hongersnood in Afrika
- zware overstromingen treffen Frankrijk en Pakistan
= burgeroorlogen in voormalige Sovjetrepublieken zoals Georgië, Moldavië en Tadzjikistan
- België krijgt nieuwe regering
- aardbeving treft Nederland, België en Duitsland
- huwelijksproblemen in Brits koningshuis
- vliegramp bij Faro

Het Spectrum BV;  
 

9. Boeknummer: 00542  
Het aanzien van 1993. Twaalf maanden wereldnieuws i beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (1994)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1993

Het aanzien van 1993
Eén handdruk maakte van 1993 een gedenkwaardig jaar. PLO-leider Yasser Arafat en de Israëlische premier Yitzhak Rabin schudden elkaar
op 13 september in Washington de hand, nadat de PLO en Israël een gezamenlijk vredesakkoord hadden ondertekend. Twee aartsvijanden,
die voor het oog van de camera’s nader tot elkaar waren gekomen. Zou er dan eindelijk vrede komen in het Midden-Oosten? Zou 1993 het begin
zijn van positieve veranderingen in het jarenlang door gewelddadigheden geteisterde gebied?
Dezelfde vragen konden worden gesteld met betrekking tot Zuid-Afrika.
Daar tekenden de belangrijkste politieke groeperingen een nieuwe grondwet, waarin geen onderscheid meer werd gemaakt tussen blank en
zwart. Er werd bovendien een datum afgesproken voor de eerste niet raciale verkiezingen. Ook voor Zuid-Afrika zou 1993 dus het begin van
een nieuw tijdperk kunnen inluiden.
Deze hoopgevende ontwikkelingen betekenden echter niet dat het optimisme in 1993 hoogtij vierde. Daarvoor waren er nog te veel verwarrende
en onvoorspelbare ontwikkelingen gaande. In het voormalige Oostblok hadden de meeste landen hun balans nog niet gevonden: Rusland dreig-
de verscheurd te worden door een machtsstrijd tussen parlement en president, Tsjecho-Slowakije viel uiteen in twee staten, in Polen wonnen de
oud-communisten de parlementsverkiezingen, in Bosnië was er geen enkel zicht op vrede en ook in de vroegere Sovjetrepublieken Georgië en
Azerbaidzjan woedden gruwelijke burgeroorlogen.
In de rest van de wereld vielen nog meer landen ten prooi aan verwarring. De bestrijding van de maffia en de corruptie zorgde in Italië voor
ongekende politieke veranderingen. Ook in Japan vond een door corrutieschandalen ingegeven politieke omwenteling plaats.
Afrika werd, evenals voorgaande jaren, geteisterd door tal van burgeroorlogen. Europa kampte met de dreiging van een herlevend ultrarechts
nationalisme en racisme, met economische problemen en met een stagnerend eenwordingsproces.
Voor de Lage Landen was 1993 een gemêleerd jaar. België voltooide (voorlopig?) de staatshervorming, werd in rouw gedompeld door de dood
van koning Boudewijn en probeerde de stagnerende economische ontwikkelingen met een crisisplan te lijf te gaan.
Nederland worstelde met de veranderingen in het stelsel van de sociale zekerheid (zoals de WAO), met de Betuwespoorlijn en met de euthanasiewetgeving.
Al deze zaken bepaalden in grote lijnen het aanzien van 1993. U vindt ze dan ook allemaal terug in dit boek. Zoals gebruikelijk is er niet alleen aan-
dacht voor de grote gebeurtenissen. We kijken eveneens terug op de dino-rage, die door de film Jurassic Park een enorme impuls kreeg. We
besteden aandacht aan het slechte weer in de zomer en aan de overstromingen in de Verenigde Staten en Azië; aan de karaoke-rage; aan de
Nederlandse musicals The Phantom of the Opera en Cyrano-, aan de wereldtitel van schaatser Falko Zandstra; aan de dramatisch verlopen
vrouwenfinale op Wimbledon; aan Antwerpen Culturele Hoofdstad en aan het succes van de film Daens.
Door de variatie aan chronologisch gerangschikte onderwerpen is het voor iedereen mogelijk een geheel eigen beeld van 1993 te vormen en
eigen accenten te leggen. Het Aanzien van 1993 is zodoende een onmisbare geheugensteun waarvan jong en oud, man en vrouw, blank en
zwart, homo en hetero, nog tot in lengte van jaren plezier zullen hebben.

1993 was een turbulent jaar met tal van hoogte- en dieptepunten, met leuke en minder leuke momenten.
De belangrijkste, opmerkelijkste en meest typerende gebeurtenissen van 1993 vindt u terug in deze nieuwe Aanzien-uitgave. De beste
nieuwsfoto's zijn traditiegetrouw voorzien van heldere, informatieve teksten. Het Aanzien van 1993 is wederom een onmisbare geheugensteun, waarvan u jarenlang
plezier zult hebben.
Een greep uit de inhoud:
- de Russische president Jeltsin wint machtsstrijd met opstandig parlement
- de Belgische koning Boudewijn overlijdt
- Jurassic Park geeft dino-rage impuls
- populaire Paul de Leeuw valt in de prijzen
- tranen op Wimbledon
- VN-operatie in Somalië loopt uit op fiasco
- DAF in de problemen
- racistische aanslagen in Solingen en Sint-Truiden
- overstromingen in de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië
- België wordt een federale staat
- Zeg eens Aaa voor het laatst uitgezonden
- de Nederlandse bisschoppen Bar en Gijsen stappen op
- burgeroorlog in Bosnië duurt voort
- overeenkomst over beëindigen apartheid in Zuid-Afrika
- politieke veranderingen in Italië
- Antwerpen Culturele Hoofdstad
- AOW zorgt voor problemen in Nederlandse politiek

Het Spectrum BV;  
 

10. Boeknummer: 00543  
Het aanzien van 1994. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1995)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 1994

Het aanzien van 1994
Letterlijk en figuurlijk was 1994 een kleurrijk jaar. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld werd na eeuwen definitief een punt gezet achter de blanke over-
heersing. Zonder onderscheid van huidkleur mochten alle Zuid-afrikanen hun stem uitbrengen voor een niet-raciaal parlement. Ook kozen blanken,
zwarten en kleurlingen voor het eerst in de geschiedenis een zwarte man tot president: Nelson Mandela. Dit unieke, historische feit krijgt daarom
een ereplaats in dit boek én op het omslag.
Het was ook het jaar van ‘paars’. In diverse landen, zoals Nederland en Hongarije, vormden socialisten en liberalen samen een coalitie. De combi-
natie van socialistisch rood en liberaal blauw gaf de paarse tint aan de ministersploegen.
De ontwikkelingen in Zuid-Afrika en het vormen van tot voor kort voor onmogelijk gehouden ‘paarse’ coalities maakten duidelijk dat er veel aan
het veranderen was in de wereld. De zekerheden van weleer verdwenen en het leek wel alsof alles steeds sneller veranderde. De verhoudingen
tussen landen, de ontwikkelingen in de media en de digitale revolutie begonnen het aanzien van de wereld te wijzigen. Teleshoppen en digitale
snelwegen begonnen het dagelijks leven ingrijpend te beïnvloeden.
Toch bleef er nog veel aan vroeger herinneren. Evenals de hete zomer en de uitgeroeid gewaande longpest, speelde de Tweede Wereldoorlog ook
in 1994 in het leven van velen nog een prominente rol. Vijftig jaar na het begin van de bevrijding wisselden herdenkingen en feestelijkheden elkaar
in hoog tempo af.
Maar niet alleen de oorlogen uit het verleden hielden de gemoederen bezig. Anno 1994 was de wereld nog steeds het toneel van menig (bur-
geroorlog. Het gruwelijkste conflict werd uitgevochten in Rwanda. Daar slachtten Hutu’s en Tutsi’s elkaar meedogenloos af. Ook in Angola, Alge-
rije, Jemen en Bosnië werd een moordende strijd gevoerd.
Alle onzekerheden en gruwelijkheden versterkten bij velen in het westen het gevoel van ongemak. Het naderende einde van de eeuw werd met
spanning en vrees tegemoet gezien. Velen zochten daarom hun toevlucht in alternatieve geneeswijzen, sektes en fenomenen als Jomanda, in de
sport, in gokken (krasloten) of in de (Gregoriaanse) muziek. Bij sommigen manifesteerde zich ook een heimwee naar - vermeende - zekerheden van
vroeger. De bevolking van veel Oosteuropese landen (Hongarije, Wit-Rusland, Oekraïne, Slowakije en Bulgarije) bijvoorbeeld, stemde bij ver-
kiezingen in groten getale op de ex-communisten.
Ondertussen wisselden in het wereldnieuws als vanouds hoopvolle en zorgwekkende berichten elkaar af. De IRA sloot een bestand, waardoor
de vrede in Noord-lerland binnen bereik kwam. Irak trok opnieuw legers samen bij de grens met Koeweit, waardoor een herhaling van de Golfoor-
log dreigde. Israël en Jordanië begroeven officieel de strijdbijl. Cubanen en Haïtianen ontvluchtten massaal op gammele bootjes hun land. Het
milieu kreeg zware klappen te verduren. In Italië probeerde mediamagnaat Berlusconi, tot schrik van velen, het land als een bedrijf te besturen.
Al deze zaken, en nog veel meer, komen in zwart-wit en heel veel kleur aan bod in deze nieuwe uitgave in de Aanzien-reeks. Als vanouds staan,
met speciale aandacht voor Nederland (Brinkman en Bernhard) en België (Claes en Claus), groot en klein nieuws door elkaar, zodat de lezer zijn
eigen beeld kan vormen van een opmerkelijk jaar; een jaar om zich te blijven herinneren.

In 1994 wisselden mooie en dramatische momenten, vrede en burgeroorlogen, vreugde en verdriet elkaar weer voortdurend af. De meest kenmerkende gebeurtenis-
sen van het jaar staan in deze nieuwe Aanzien-uitgave. Zoals gebruikelijk zijn de beste nieuwsfoto’s voorzien van kernachtige, informatieve teksten. Het Aanzien
van 1994 is een overzichtelijke geheugensteun, waaraan u jarenlang veel genoegen zult beleven.
Een greep uit de inhoud:
■ Neison Mandela wordt de eerste zwarte president van Zuid-Afrika
■ Nederland krijgt paars kabinet
■ Brazilië wint WK
■ Israël en Jordanië sluiten vrede
■ Michaei Jackson en Lisa Marie Presley trouwen in het geheim
■ Cubanen ontvluchten massaal hun land
■ komeetinslagen op Jupiter
■ meer dan 900 doden bij ramp met veerboot Estonia
■ tv-magnaat Berlusconi wint Italiaanse verkiezingen
■ gruwelijke burgeroorlog in Rwanda
■ Noorse schaatser Johann Olav Koss heerst op Winterspelen
■ VS vallen Haïti binnen
■ Palestijnen krijgen zelfbestuur in Gaza-strook en Jericho
■ Kurt Cobain pleegt zelfmoord
■ Jomanda steeds populairder
■ wielrenner Tony Rominger verbetert werelduurrecord
■ Jacqueline Kennedy overlijdt
■ IRA kondigt bestand af
■ paus schrijft bestseller
■ strijd in Bosnië laait weer op
■ nieuwe grondwet in België

Het Spectrum BV;  
 

11. Boeknummer: 00544  
Het aanzien van 1995. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1996)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1995

Het aanzien van 1995
Voor de een zal 1995 in de herinnering voortleven als het jaar waarin de natuur zich danig roerde. Het jaar begon met overstromingen in Nederland
en België. Tienduizenden mensen moesten uit de laaggelegen polders worden geëvacueerd. Er vielen gelukkig geen doden, maar er was wel
veel commotie. Bij overstromingen elders, zoals in China, en bij ander natuurgeweld zoals aardbevingen, hittegolven en orkanen, vielen wel heel
wat slachtoffers te betreuren. In het Japanse Kobe en het Russische Neftegorsk bijvoorbeeld vielen duizenden doden door zware aardbevingen.
Voor een ander was 1995 het jaar van de sportieve successen van Ajax. De Amsterdammers veroverden voor het eerst sinds 1973 de ‘cup met de
grote oren’ door in de finale van de Champions League met 1-0 van AC Milan te winnen. Bovendien wonnen zij de Wereldcup door na straf-
schoppen het Braziliaanse Gremio te verslaan.
Wellicht zal 1995 geboekstaafd worden als het jaar waarin een basis werd gelegd voor de vrede in Bosnië en de beëindiging van de Algerijnse bur-
geroorlog. Maar het was ook het jaar waarin zowel de Amerikanen als de Israëliërs werden opgeschrikt door aanslagen, gepleegd op en door
‘eigen’ volk. Een overheidsgebouw in Oklahoma City werd niet, zoals aanvankelijk gedacht, opgeblazen door moslimfundamentalisten, maar door
uiterst rechtse blanke nationalisten. En de moord op de Israëlische premier Yitzhak Rabin was niet het werk van Palestijnen, maar van orthodox-
joodse tegenstanders van het vredesproces. De aanslagen veroorzaakten niet alleen een schok in de betreffende landen, maar ook daarbuiten.
1995 was evenzeer het jaar van terugblikken. Het was immers precies vijftig jaar geleden dat Tweede Wereldoorlog werd beëindigd en dat werd
overal ter wereld herdacht, van Dresden tot Hiroshima, van Dachau tot Apeldoorn. De VN, in 1945 opgericht om oorlogen te voorkomen, vierde
haar vijftigste verjaardag zonder al te veel feestelijkheden. Gebrek aan financiële middelen en aan daadkracht speelden de organisatie parten.
België werd geconfronteerd met de gevolgen van een zaak uit een recenter verleden. De Agusta-affaire, waarbij de Italiaanse helikopterfirma
Agusta smeergeld zou hebben betaald aan politici om een order in de wacht te slepen, deed ook in 1995 koppen rollen. Minister van Buitenland-
se Zaken Frank Vandenbroucke en NAVO-topman Willy Claes moesten hun functies neerleggen.
Ook werd 1995 opgeschrikt door milieuperikelen. Greenpeace roerde zich heftig en kreeg voor elkaar dat Shell het olieplatform Brent Spar niet in
zee dumpte. Maar de milieu-organisatie slaagde er niet in de Fransen af te houden van onderzeese kernproeven in de Stille Oceaan.
Terwijl de kinderen skeelerden en met flippo’s speelden, sommige mensen genoten en anderen schande spraken van de ingepakte Rijksdag en
velen Busje komt zo meezongen, treurde Nederland om het overlijden van bekende, gevreesde of geliefde landgenoten als Ischa Meijer, Annie M.G.
Schmidt, W.F. Hermans en Rien Poortvliet. Minder aandacht was er voor het heengaan van Gerard Vermeulen. De journalist en bladenman was de
geestelijke vader van de Aanzien-reeks, en verdient als zodanig op deze plek een eresaluut. Hij was degene die de opzet bedacht waarin groot en
klein wereldnieuws, grappige en droevige berichten naast elkaar in één boek worden weergegeven, opdat iedereen zijn of haar beeld van het jaar
kan vormen. Een prachtige formule, waardoor de lezer ook aan dit deel het nodige plezier zal beleven.

Voor de een zal 1995 het jaar zijn van de watersnood, bij de ander heeft de vrede in Bosnië, het tegenhouden van de dumping van de Brent Spar of het succes van
Ajax meer indruk nagelaten.
Al deze zaken en nog veel meer zijn terug te vinden in deze Aanzien-uitgave. Het nieuws wordt geïllustreerd met de beste nieuwsfoto’s en korte, informatieve tek-
sten. Het Aanzien van 1995 is een prettig lees- en naslagwerk.
Een greep uit de inhoud:
■ burgeroorlog Tsjetsjenië
■ Rijksdag in Berlijn ingepakt
■ Frankrijk houdt reeks kernproeven bij Mururoa
■ NAVO-topman Claes en minister Vandenbroucke treden af vanwege Agusta-affaire
■ koningin Beatrix brengt staatsbezoek aan Indonesië
■ premier Rabin (Israël) vermoord
■ O.J. Simpson vrijgesproken van moord
■ aanslag op overheidsgebouw in Oklahoma City
■ openhartig televisie-interview prinses Diana
■ Poncke Princen in Nederland
■ Annie M.G. Schmidt, W.F. Hermans, Ischa Meijer en Rien Poortvliet overlijden
■ gifgasaanslagen in Tokio
■ hittegolf teistert West-Europa
■ aanslagen op metro Parijs
■ ‘Busje komt zo’ wordt hit
■ onthutsende onthullingen in parlementaire onderzoeksenquête opsporingsmethoden
■ Rintje Ritsma wint Europese en wereldtitel schaatsen
■ vredesplan voor Noord-lerland

Het Spectrum BV;  
 

12. Boeknummer: 00545  
Het aanzien van 1996. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1997)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1996

Het aanzien van 1996
WOORD VOORAF
De Belgen leken wel radeloos, reddeloos en redeloos. Misschien was 1996 niet alleen maar een rampjaar voor België, maar het land lag wel op een ongekende manier met zichzelf overhoop.
Het ene schandaal volgde op het andere, met als triest dieptepunt de affaire-Dutroux. Jarenlang had de voor verkrachting veroordeelde, maar vervroegd vrijgelaten Mare Dutroux ongestoord
jonge meisjes kunnen ontvoeren, misbruiken en vermoorden. De ontdekking van de lichamen van de vermoorde Julie, Melissa, An en Eefje veroorzaakte een golf van afgrijzen en woede. De
woede richtte zich vooral op het falende justitieapparaat en de tekortschietende politiek die de onschuldige kinderen niet hadden kunnen beschermen.
De verontwaardiging kwam op indrukwekkende wijze tot uiting tijdens de witte-ballonnenmars. Op 20 oktober eisten honderdduizenden verontruste Belgen een veilige toekomst voor hun kin-
deren. Het moest afgelopen zijn met de doofpotten, met de politieke benoemingen en het elkaar tegenwerken door de verschillende politiediensten. De regering en het parlement beloofden
beterschap en gingen op zoek naar maatregelen die het vertrouwen in het gerecht en de politiek moesten herstellen.
Niet alleen België kende schandalen en problemen met justitie. Ook Nederland werd opgeschrikt door een reeks ontuchtzaken, vooral op middelbare scholen. En over de vraag wat de
politie bij opsporingen wel en niet mocht, kon geen eenstemmigheid worden bereikt. Ook niet na de verschijning van het onderzoeksrapport van de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa.
Maar in vergelijking met sommige andere landen waren de problemen in België en zeker die in Nederland nog bescheiden te noemen. In Liberia kwam een al jaren aanslepende burgeroorlog
op uiterst bloedige wijze tot uitbarsting en in Zaïre werden Rwandese en Burundese vluchtelingen in het nauw gedreven door nieuwe gevechten tussen Hutu’s en Tutsi’s.
In Israël werd na de verkiezingszege van Benjamin Netanyahu gevreesd voor het einde van het vredesproces; een vrees die gerechtvaardigd leek toen de gewelddadigheden in de Palestijnse
gebieden weer in alle hevigheid oplaaiden.
1996 was een rampjaar voor de luchtvaart. Het leek wel of er elke week een vliegtuig verongelukte. De ergste rampen vonden plaats in Kinshasa, bij New York en boven New Delhi. In Neder-
land verongelukte een Hercules bij Eindhoven en stortte een Dakota neer in de Waddenzee.
1996 was niet uitsluitend een jaar van rampen. Het was ook het jaar van de Olympische Spelen in Atlanta, met veel Nederlands en Belgisch eremetaal, en van de Europese kampioenschappen
voetbal in Engeland. En ook het jaar van de Wimbledonzege van de Nederlandse tennisser Richard Krajicek en de wereldtitel van de Belgische wielrenner Johan Museeuw.
Sport was een publiekstrekker, maar een sportzender was niet per definitie verzekerd van succes. Dat ondervond het commerciële station Sport 7, dat voor zeer veel geld de voetbalrechten
binnenhaalde, maar al vier maanden na de eerste uitzending failliet ging.
En verder was 1996 het jaar waarin kunstwerken werden kapotgeknipt, eindelijk de roman verscheen die alle andere overbodig zou maken, steeds meer soja werd gemanipuleerd, de onafhan-
kelijkheid van Padania werd uitgeroepen, tuien soms vervaarlijk trilden, luchtballonnen op kerkspitsen landden, gekke koeien wellicht rare ziektes veroorzaakten, een al jaren geleden
geëxecuteerde vrouw tot levenslang werd veroordeeld en processierupsen wielrenners plaagden.
Dit alles en nog veel meer vindt u terug in dit nieuwe deel van de Aanzien-reeks. Zoals gebruikelijk zochten wij de beste nieuwsfoto’s bij elkaar en schreven er korte, kernachtige teksten bij. We
schreven in de nieuwe spelling, maar wel pas vanaf het moment dat die in Nederland van kracht werd en dat was na de zomervakantie. Daarmee geeft het boek in beeld én tekst weer een
treffend overzicht van een memorabel jaar.

Een greep uit de inhoud:
- België in greep van affaire Dutroux; in Brussel betogen honderdduizenden in het wit
- zieke Jeltsin herkozen als president van Rusland
- Arafat wint verkiezingen in Palestijnse gebieden
- Israël bombardeert Qana
- Clinton herkozen als president Verenigde Staten
- chaotische Olympische Spelen in Atlanta; kroonprins deelt in oranjesuccessen
- gekke-koeienziekte veroorzaakt paniek
- prins Charles en prinses Diana officieel gescheiden
- Take That uit elkaar
- vliegrampen bij Eindhoven, New York, New Delhi en op tal van andere plaatsen
- Krajicek wint Wimbledon
- Fokker en Sport7 failliet
- François Mitterand, Jules de Corte, Leen Jongewaard en Ella Fitzgerald overlijden
- Beatrix brengt historisch staatsbezoek aan Zuid-Afrika

Het Spectrum BV;  
 

13. Boeknummer: 00546  
Het aanzien van 1997. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (1998)    [Samenstelling en eindredactie Han van Bree.]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1997

Het aanzien van 1997
Woord vooraf
Nederland Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek dat de meeste Nederlanders zich in 1997 ‘welvarend, tevreden en trots’ voelden. Mede
door de gunstige sociaal-economische situatie, zoals ook vertolkt in de bijna euforische troonrede, was het optimisme onder het Nederlandse volk opvallend groot.
Dat optimisme bestond in veel andere landen niet.
Groot-Brittannië
Zeker niet in Groot-Brittannië, waar de onvrede over het koningshuis op een ongekend heftige wijze tot uiting kwam na de dood van prinses Diana.
De ‘queen of hearts’, die op tragische wijze in Parijs verongelukte, bleek bij zeer velen zeer geliefd. Wereldwijd werd gerouwd om Dianas voortijdig heengaan,
maar vooral bij de Britten liepen de emoties hoog op. Daarbij kreeg het ‘harteloze’ koningshuis het zwaar te verduren. Om het imago van de onbuigzame Windsors bij te
schaven, moest koningin Elizabeth de ene concessie na de andere doen. Velen betwijfelden of de Britse monarchie nog wel
een toekomst had.
Afrika
Over de toekomst van het corrupte Mobutu-bewind in Zaïre hoefde niemand zich meer zorgen te maken. Mobutu Sese Seko en de zijnen werden verdreven door de troepen van Laurant Kabila.
Korte Lijd daarna overleed Mobutu in ballingschap. Het had er overigens alle schijn van dat de inwoners van het tot Congo omgedoopte Zaïre van de regen in de drup
terecht waren gekomen. Berichten over voortdurende gevechten en moordpartijen maakten duidelijk dal de Congolezen weinig reden tot optimisme hadden.
Azië
In Zuid-Oost-Azië bestond eveneens weinig reden tot feestvreugde. Dikke smogdekens verduisterden de hemel. Branden in Indonesië, bedoeld om landbouwgrond vrij te maken,
waren door de grote droogte volledig uit de hand gelopen. In Australië had men niet alleen last van de ‘Indonesische’ rook, ook de eigen bossen brandden ongekend hevig.
Naast de droogte waren er ook orkanen, onder meer in Mexico en Vietnam, die voor enorme problemen zorgden. Volgens velen was El Nino, de warme golfstroom op het zuidelijke halfrond,
de schuld van alle ellende.
België
In België bestond een groot wantrouwen, met name tegen de politiek en het gerechtelijk apparaat. Velen hadden het gevoel dat ondanks alle drama’s rond de kindermoorden er niets was veranderd.
De zaak-Pandy gold als een nieuw bewijs voor het voortdurende falen van justitie. Ondanks tal van eerdere aanwijzingen kwam pas in 1997, en dan nog per toeval,
schot in de zaak rond de Hongaars-Belgische dominee die samen met zijn dochter een aantal familieleden had laten verdwijnen. Hei sluiten van allerlei grote bedrijven, zoals Renauk-Vilvoorde
en Forges de Clabecq, droeg bij de Belgen evenmin bij tot een gevoel van welbehagen.
Wereld
Maar 1997 bracht niet alleen kommer en kwel. In Nederland werd genoten van de Elfstedentocht en van hel succes van Marco Borsato en Jantje Smit.
Wereldwijd bleken de Spice Girls ongekend populair. Tamagotchi’s gingen als warme broodjes over de toonbank - niet tot vreugde van iedereen overigens.
En toen een Amerikaanse ruimteverkenner op Mars landde, kon iedereen op aarde daar via Internet ‘live’ getuige van zijn.
Voor mensen met de juiste aandelen kon 1997 al helemaal niet stuk. De koersen schoten, mede door de lage rentestand, de hoogte in. En dat trok weer nieuwe beleggers naar de beurs,
wat weer leidde Lot nog hogere koersen, enzovoort, enzovoort.
Al deze zaken en nog veel meer vindt u terug in dit nieuwe deel van de Aanzien-reeks, die inmiddels al 36 jaar bestaat.
Zoals gebruikelijk zochten wij de beste nieuwsfoto’s bij elkaar en schreven er kernachtige, samenvattende teksten bij. We goten het geheel in een nieuwe, meer eigentijdse vormgeving
waardoor Het Aanzien nog meer is dan het altijd al was: een treffend overzicht van een memorabel jaar.

Een greep uit de in houd:

Prinses Diana verongelukt
♦ populaire Spice Girls
♦ Kabila grijpt macht in Zaïre
♦ aandelengekte
♦ vader en dochter Pandy verdacht van moord
♦ ruimtestation Mir in problemen
♦ Tamagotchi-rage
♦ Kluivert in opspraak
♦ Angenent wint Elfstedentocht
♦ Hongkong overgedragen aan China
♦ omstreden posters
♦ Renault Vilvoorde en Forges de Clabecq dicht
♦ Eurotop in Amsterdam
♦ verkoopsucces Marco Borsato
♦ massamoorden in Algerije
♦komeet Hale-Bopp goed zichtbaar
♦ varkenspest treft Nederland
♦ supportersrellen in Beverwijk
♦ Loubna Benaïssa dood teruggevonden
♦ Jantje Smit zingt voor oma
♦ commissie-Dutroux
♦ overstromingen in Midden-Europa
♦ Gümüs moet Nederland uit
♦ Meindert Tjoelker doodgeschopt

Het Spectrum BV;  
 

14. Boeknummer: 00547  
Het aanzien van 1998. Twaalf maanden wereld
Historie -- Nederland, algemeen           (1999)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1998

Het aanzien van 1998
Woord vooraf
Natuur
Het weer is altijd een geliefd gespreksonderwerp, maar het leek wel of er m 1998 meer weer was dan anders. De natuur scheen grilliger, dreigender ook
dan in andere jaren. Orkanen met ogenschijnlijk vriendelijke namen als Mitch, Georges en Bonme bleken moorddadige monsters die met name in Latijns-Ame-
rika duizenden slachtoffers maakten. Kenia, China, Papoea-Nieuw-Guinea en Bangladesh kregen te kampen met ongekende wateroverlast.
Ook dichter bij of zelfs in huis speelde het water de mens parten. In het najaar regende het in Nederland en België meer dan ooit tevoren, met alle gevolgen van dien.
Daarentegen was de zomer in de Verenigde Staten extreem droog, terwijl daar in het vooijaar bovendien verwoestende tornado’s actief waren.
Droog was het eveneens in Soedan, wal leidde tot een omvangrijke hongersnood.
De vaak dramatische gevolgen van de natuurverschijnselen waren overigens niet zelden terug te voeren op onverantwoorde menselijke ingrepen: voortgaande ontbossing,
te late waarschuwingen, achterwege blijven van afdoende beschermende maatregelen.
Clinton
Dat niet alleen de natuur rondom ons, maar ook in ons soms moeilijk te beteugelen viel, werd onder meer duidelijk in de Lewinsky-affaire.
De Amerikaanse president Bill Clinton raakte door zijn (natuurlijke) driften niet alleen in verlegenheid, maar ook in grote politieke problemen.
Het grote aantal pedofiliezaken toonde eveneens aan dat de natuur soms sterker is dan de menselijke wil.
Viagra
Niet alleen bleek de geest vaak zwak, ook het vlees was niet altijd even gewillig. Dan kon een pilletje uitkomst bieden.
De populariteit van de erectiepil Viagra maakte duidelijk dat de menselijke natuur vaker dan gedacht een helpende hand behoeft.
Wereldnieuws
Het was uiteraard niet alleen de natuur die hel nieuws van 1998 bepaalde. Verkiezingen, economische problemen, sportieve prestaties, ongelukken, corruptieschandalen,
staatsgrepen, rages, doping, homeruns en nog veel meer zaken vroegen aandacht.
Economie In Rusland was het politieke leven volstrekt ondoorzichtig geworden. De voortdurend zieke president Boris Jeltsin ontsloeg en benoemde de ene premier na de andere.
Geen van hen bleek echter in staat de economische malaise in de voormalige wereldmacht te doorbreken. Behalve Rusland verkeerde ook Zuidoost-Aziê in een diepe economische recessie.
Die financiële crisis dreigde ook over te slaan naar West-Europa en de Verenigde Staten. Dalende aandelenkoersen wezen vooral op een afnemend vertrouwen in de wereldeconomie.
Vrede
Maar er was ook goed nieuws: in Noord-Ierland leek vrede binnen handbereik door een op Goede Vrijdag gesloten overeenkomst tussen protestanten en katholieken.
In het Midden-Oosten werd, onder Amerikaanse druk, een (nieuw) vredesakkoord getekend en in Indonesië moest president Soeharto het veld ruimen na wekenlange onlusten.
Sport
Op sportief gebied was er voor verschillende landen eveneens reden tot vreugde: voor Frankrijk dat wereldkampioen voetbal werd, voor Italië dat in Marco Pantani
eindelijk weer eens een Tourwinnaar had, voor Nederland dat tijdens de Olympische Spelen van Nagano veel eremetaal in de wacht sleepte en wereldkampioen hockey werd.
Aanzien
Een weerslag van dit alles en nog veel meer, vindt u terug in deze nieuwe uitgave van de al sinds 1962 beslaande Aanzienreeks.
Dit Aanzien van 1998 zal op veler verzoek eerder uitkomen dan de voorafgaande edities. Maar het Aanzien blijft wat het altijd al was:
een boeiend overzicht van twaalf maanden groot en klein wereldnieuws in woord en beeld.

Een greep uit de inhoud:
♦ Dutroux ontsnapt
♦ Beatrix viert zestigste verjaardag
♦ Schröder verslaat Kohl
♦ Soeharto tot aftreden gedwongen
♦ Oscars voor Titanic
♦ Frankrijk wordt wereldkampioen voetbal
♦ Gay Games in Amsterdam
♦ strijd in Kosovo
♦ vredesakkoord in Noord-Ierland
♦ paarse coalitie wint verkiezingen
♦ Nederland wordt wereldkampioen hockey
♦ Agustaproces begonnen
♦ BNN
♦ vredesoverleg Israël-Palestijnen
♦ overstromingen in China en Bangladesh
♦ Irak hindert VN-wapeninspectie
♦ dopingaffaire tijdens Tour
♦ regen teistert België en Nederland
♦ crisis in Zuidoost-Azië
♦ nieuwe partijen in België
♦ homohuwelijk
♦ paus bezoekt Cuba
♦ Oosterparkrellen
♦ Willem-Alexander lid van IOC
♦ I.M.
♦ Koot & Bie uit elkaar
♦ hongersnood Soedan
♦ Dana International

Het Spectrum BV;  
 

15. Boeknummer: 00548  
Het aanzien van 1999. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2000)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1999

Het aanzien van 1999
Woord vooraf
Een van de meest spectaculaire gebeurtenissen van 1999 was de zonsverduistering die in augustus van west naar oost over Europa en een deel van Azië trok. Sommigen zagen in het voor korte tijd achter
de maan verdwijnen van de zon een teken van (naderend) onheil. De aanstaande millenniumwisseling voedde eveneens de ongerustheid over de toekomst. De onheilsprofeten beschikten over tal van ‘bewijzen' voor hun ideeën: de ene
na de andere aardbeving en niets ontziende sneeuwlawines, orkanen en cyclonen zaaiden dood en verderf.
‘Is er wel zinvol geweld?’
Bovendien leek het geweld tussen burgers alleen maar toe te nemen: in Indonesië, en met name op Oost-Timor en Ambon, gingen bevolkingsgroepen moorddadig tegen elkaar tekeer; op Amerikaanse scholen vielen
regelmatig doden bij schietpartijen; Londen werd opgeschrikt door een serie bloedige aanslagen met spijkerbommen; en in Nederland werden jonge meisjes slachtoffer van zinloos geweld, nam de agressie in bussen en treinen toe en trokken fees-
tende (!) Feyenoordsupporters vechtend en plunderend door de binnenstad van Rotterdam. Daarnaast leek ook het geweld tussen staten, tien jaar na de val van de Muur, allerminst af te nemen: Rusland worstelde met ‘rebellen’ uit Tsjetsjenië en
Dagestan; de Afrikaanse buurlanden Ethiopië en Eritrea raakten verwikkeld in een tamelijk zinloze oorlog; en nog verontrustender was hel dreigende conflict tussen de kernmachten India en Pakistan, die voortdurend ruzieden over Kashmir.
Treinrampen, vliegtuigongelukken, aanslagen en de dreigende ‘millenniumbug’ (waardoor computerbestanden vernietigd dreigden te worden, de stroomvoorziening zou kunnen uitvallen of ernstige problemen zouden kunnen ontstaan met bij-
voorbeeld de hopeloos verouderde kerncentrales in Rusland), versterkten bij degenen die daar gevoelig voor waren het idee dat de wereld afstevende op een grote catastrofe.
‘Ik heb haar zelf uitgekozen!’
Maar voor wie het wilde zien, vielen er genoeg positieve ontwikkelingen ie signaleren die op hel tegendeel konden wijzen. In Noord-Ierland leek het einde van hel gewelddadige conflict tussen protestanten en
katholieken weer een belangrijke stap dichterbij te zijn gekomen met de vorming van een eigen, gemengde regering; in Kosovo werden de KFOR-troepen door de jarenlang geterroriseerde Albanese bevolking met gejuich ontvangen; en met de
verkiezing van Ehud Barak lot premier van Israël leek de kans op vrede in hel Midden-Oosten aanmerkelijk toegenomen.
Naast de zonsverduistering viel er voor de liefhebbers nog veel meer te genieten: van een ‘zingende’ paus; van een Oscar-winnende ‘verliefde’ Shakespeare; van zandsculpturen die hei verleden lot leven wekten; van ex-kankerpatiënt Lance Arm-
sirong die met overmacht de Tour de France won; van ‘goudvis’ Pieter van den Hoogenband; en van de spectaculaire zege
van Manchester United in de Champions League-finale.
Liefhebbers van royalty hadden evenmin reden tot klagen: in hel leven van de Nederlandse kroonprins Willem-Alexander verscheen de Argentijnse Maxima; de Belgische kroonprins Filip trad, tot veler verrassing, in het huwelijk en wel met de
door hemzelf uitgekozen Mathilde d’Udekem d’Acoz; ook de Britse prins Edward gaf zijn ja-woord, terwijl diens moeder Elizabeth II gewoon koningin van Australië mocht blijven; koningin Beatrix kreeg een onbedoelde ‘watergolf op Cura^ao en
pnns Claus wierp zijn stropdas af en stal al fietsend de show op Koninginnedag.
‘Laboratorium voor de 21e eeuw’
Volgens museumdirecteur Jan Hoet is de functie van moderne kunst het aftasten van de (onzekere) toekomst. De werken in zijn nieuwe Gentse museum SMAK moesten daarvan getuigen. Dit laatste Aanzien
van hel millennium getuigt op sommige pagina’s eveneens van wat komen gaat: er komen op aarde steeds meer mensen, die bovendien steeds ouder worden... Maar hel Aanzien blikt uiteraard vooral terug. In tegenstelling tot vorig jaar verschijnt
Het Aanzien van 1999 wel weer na de jaarwisseling - we maken de eeuw dus helemaal vol. Dit Aanzien omvat daardoor een jaar en twee weken! Vanzelfsprekend met korte heldere verhalen en zorgvuldig geselecteerde foto’s van groot en klein
(wereld)nieuws: van dioxinekippen tot Big Brother, van de dood van John Kennedy jr. tot de jurk van Marilyn Monroe en van Tinky Winky tol de ‘nacht van Wiegel’. Kortom: van alle gebeurtenissen die het jaar 1999 een eigen gezicht gaven. ♦

Een greep uit de inhoud:
♦ John Kennedy jr. verongelukt
♦ Wallid nieuwe president Indonesië
♦ doodstraf voor PKK-leider Öcalan
♦ Maxima
♦ Noord-Ierland krijgt eigen regering
♦ Beatrix bezoekt Antillen
♦ supercycloon treft India
♦ vliegramp Egypt Air
♦ België krijgt paars-groen kabinet
♦ Coca-Cola
♦ canyoningdrama
♦ koningen Hussein en Hassan overlijden
♦ Europese Commissie treedt af
♦ ‘goudvis’ Pieter van den Hoogenband
♦ 9.9.1999
♦ Tinky Winky homo?
♦ Lance Armstrong wint Tour
♦ Claus steelt show op Koninginnedag
♦ Barak nieuwe premier Israël
♦ tattooing-rage
♦ protest tegen studiehuis
♦ nacht van Wiegel
♦ brand in Mont-Blanctunnel
♦ nieuwe Star Wars-film
♦ oorlog in Tsjetsjenië
♦ eindrapport Bijlmerenquête
♦ recordvlucht Breitling Orbiter III
♦ SMAK

Het Spectrum BV;  
 

16. Boeknummer: 00549  
Het aanzien van 2000. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (2001)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 2000

Het aanzien van 2000
Woord vooraf
Vuurwerk hoort onlosmakelijk bij het begin van een nieuwjaar. Ook het bijzondere jaar 2000 werd wereldwijd met spectaculair vuurwerk ingeluid. Maar sinds
13 mei 2000 is vuurwerk ook onlosmakelijk verbonden met Enschede. Daar betekende het vuurwerk evenwel geen nieuw begin, maar het einde van een hele
wijk. De vuurwerkramp van Enschede was een van de gezichtsbepalende gebeurtenissen van 2000.
Sorry Vuurwerk is bedoeld om de boze geesten te verjagen. Het leek wel alsof velen aan het begin van het nieuwe millennium definitief wilden afrekenen met
spoken uit het verleden. In de eerste maanden van 2000 bood de een na ander zijn excuses aan. De paus vroeg om vergiffenis voor het leed dat uit naam van de
katholieke Kerk door de eeuwen heen aan mensen was berokkend. Japan schaamde zich voor aangedaan leed tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en
Birma. De Nederlandse regering verontschuldigde zich bij de joden die na de Tweede Wereldoorlog onheus waren bejegend.
Het excuses werden gewaardeerd, maar dat was vaak niet genoeg. Er werd ook (financiële) genoegdoening geëist.
Stemmen Ook werd her en der geëist dat bij verkiezingen alle stemmen eerlijk zouden worden geteld. In Joegoslavië, Ivoorkust en Peru gingen mensen massaal
de straat op om te protesteren tegen stembusfraude. Het leidde tot het aftreden van ondemocratische machthebbers als Milosevic, Gueï en Fujimori.
Maar ook in landen met een democratische traditie bleek het moeilijk recht te doen aan de wil van het volk. Zoals in de Verenigde Staten, waar rechters
zich na de presidents-verkiezingen moesten uitspreken over hoe de stemmen geteld mochten worden. Of zoals in Oostenrijk en België, waar
extreem-rechtse partijen verontrustende verkiezingswinst boekten, die voor Jörg Haiders FPÖ wél en voor Filip Dewinters Vlaams Blok (vooralsnog) niet tol
bestuursverantwoordelijkheid leidde.
Genoom Ondertussen gaat het onderzoek naar de bouwstenen van het menselijk leven gestaag door. Het genoomproject, dat het menselijk DNA in kaart probeert te brengen,
nadert zijn voltooiing. Wat daarbij vooral opvalt, is dat het menselijk leven wonderbaarlijker en ingewikkelder blijkt naarmate er meer over bekend wordt.
Duidelijk is wel dat de genetische verschillen tussen individuen groter zijn dan die tussen etnische groepen. Niet alleen de mens blijkt ingewikkeld in elkaar te zitten,
de hele natuur laat zich moeilijk beheersen. Overstromingen en droogte lijken te wijzen op een broeikaseffect en een sluipende klimaatverandering.
Toch schijnt de ernst van de situatie niet door te dringen tot de verantwoordelijke overheden, want de klimaatconferentie in Den Haag liep uit op een tragische mislukking.
Internet Voorlopig houdt de jeugd, en zij niet alleen, zich echter vooral bezig met internet. Er verrijzen steeds grotere internetcafés en steeds meer handel en
communicatie gebeurt via het World Wide Web. Met alle gevaren van dien, zoals een ogenschijnlijk simpel virus dat vanuit de Filippijnen werd verstuurd, aantoonde.
Dat niet iedereen een blind vertrouwen heeft in de toekomst van de digitale wereld, werd pijnlijk duidelijk toen World Online naar de beurs ging. Daar stond dan
weer tegenover dat voor de UMTS-frequenties in veel landen astronomische bedragen werden neergeteld.
De opmars van de mobiele telefonie viel samen met de terugkeer van de oude vertrouwde step, die in een nieuwe uitvoering bij jeugd en yup blijkt aan te slaan.
Jong en oud toont zich ondanks (of juist dankzij?) alle nieuwe technieken ook nog steeds gecharmeerd van magische werelden, getuige de ongekend grote populariteit
van tovenaarsleerling Harry Potter...
Aanzien Dit alles en nog veel meer vindt u terug in dit nieuwe deel van de Aanzien-reeks. Van de Olympische Spelen tot Pokémon, van de ondergang van de Koersk tot
de discussies over de monarchie, ook in het nieuwe millennium zetten wij voor u de meest opmerkelijke gebeurtenissen van het jaar overzichtelijk op een rij.
Dankzij de beste nieuwsfoto’s en kernachtige teksten blijft het unieke jaar 2000 handzaam bewaard - een bezit voor het leven.

2000 Een greep uit de inhoud:
♦vuurwerkramp Enschede ♦ Elian terug naar Cuba ♦ paus vraagt vergiffenis ♦ Olympische Spelen ♦ step ♦ beursgang World Online ♦ overstromingsramp Mozambique
♦ Israël en Palestijnen ♦ Bush verslaat Gore ♦ millenniumwisseling ♦ Beatrix onder vuur ♦ Doe Maar ♦ hamzuilen in Gent ♦ Kohl ♦ BSE ♦ UMTS
♦ strafschoppendrama op Euro 2000 ♦ UNMEE in Eritrea ♦ ondergang Koersk ♦ Tae-Bo ♦ Toon Hermans ♦ Pinochet terug naar Chili ♦ toenadering Korea’s ♦ Harry Potter
♦ Haider ♦ DNA ♦ Concorde neergestort ♦ Tsjetsjenië ‘bevrijd’ ♦ olierampen in Zuid-Afrika en Bretagne ♦ vrachtwagenblokkades ♦ Barak treedt af ♦ VARA blijft publiek
♦ Vlaams Blok ♦ onlusten op de Molukken ♦ Pokémon ♦ Milosevic weg ♦ Daniël van Cotthem doodgeschopt ♦ ETA-aanslagen ♦ boerderij bezettingen in Zimbabwe ♦ Peper
♦ Brussel 2000 ♦ tunnelramp Kaprun ♦ ILOVEYOU-virus ♦ protesten tegen Betuwelijn ♦ lerarentekort ♦ taxioorlog Amsterdam ♦ De bus ♦ Simmer 2000 ♦ Paralympics

Het Spectrum BV;  
 

17. Boeknummer: 00550  
Het aanzien van 2001. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2002)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 2001

Het aanzien van 2001
Woord vooraf
All things must pass. Zo heette de eerste soloplaaL van de in november overleden gitarist en ex-Beatle George Harrison. Alles gaat voorbij. Dat gold in 2001
zeker voor hei gevoel van vrede en veiligheid in de Westerse wereld, dat op 11 september wreed verstoord werd door terroristische aanslagen in New York
en Washington. De 20e eeuw leek daarmee definitief voorbij, de 21e eeuw daadwerkelijk begonnen. Of zoals Kofi Annan, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, het omschreef:
‘de wereld is de 21e eeuw binnengegaan door een poort van vuur’.
Als gevolg van ‘11 september’ werd in Afghanistan het Talibanbewind verdreven. Het fundamentalistische moslimregime had bescherming geboden aan Osama bin Laden
(door de Amerikanen gezien als het brein achter de aanslagen), maar was al berucht voor het onderdrukken van de eigen bevolking en had de wereld geschokt door het opblazen
van eeuwenoude Boeddhabeelden.
Dictators Behalve voor de Taliban was ook voor enkele dictators en niet-bekwaam geachte staatshoofden alles voorbij: Estrada (Filippijnen) en Wahid (Indonesië) werden
afgezet en opgevolgd door respectievelijk Gloria Macapagal Arroyo en Megawati Soekarnoputri; Laurent Kabila (Congo) werd vermoord en opgevolgd door zijn zoon Joseph;
en oud-dictator Slobodan Milosevic (Servië) werd eerst gearresteerd en vervolgens uitgeleverd aan het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.
Midden-Oosten Voorbij leek eveneens de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Israël en de Palestijnen waren terechtgekomen in een spiraal van wederzijds geweld die niet
meer te stoppen leek. Dat zelfde gold voor de religieuze en etnische conflicten in landen als Indonesië en Nigeria. Een VN-conferentie tegen racisme, discriminatie en
intolerantie kon daar weinig aan verhelpen.
Dromen Voorbij was het eveneens voor het Russische ruimtestation Mir; voor de Belgische bedrijven Sabena en Lemout & Hauspie en voor de Vlaamse politieke partij
de Volksunie. Wreed verstoord werden de WK-droom van het Nederlands voetbalelftal (de Belgische Rode Duivels wisten zich wel te kwalificeren!), de Laurusdroom om van al
haar supermarkten Konmarwinkels te maken en de droom van internetbedrijf Napster, dat gratis muziekruil mogelijk probeerde te maken.
Overheid Voorbij leek niet alleen het vertrouwen in de NS, de KPN en andere voormalige Nederlandse staatsbedrijven, maar evenzeer het geloof in de overheid zelf.
Na rampen in Volendam en Enschede kreeg de overheid de schuld omdat de regels niet strikt genoeg waren nageleefd. Maar wanneer de regels wel strikt worden uitgevoerd,
zoals na het uitbreken van een epidemie van mond- en klauwzeer, is de overheid ook weer de gebeten hond. Blijkbaar zijn de regels en de wetten altijd voor de anderen.
Monarchie Niet alles ging echter voorbij: de paus bleef reizen en Harry Potter toverde zichzelf om van boek tot film en brak opnieuw menig record. De monarchie
deed nog altijd van zich spreken, met geboorten (Elisabeth, Aiko), verlovingen (Willem-Alexander en Maxima) en huwelijken (Constantijn en Laurentien, Haakon en Melte-Marit),
maar ook met drama's (moordpartij in Nepal) en omscholingen (oud-koning Simeon die premier van Bulgarije werd).
Aanzien Bijna voorbij waren in 2001 de gulden, de franc en tien andere Europese munten. Zij zullen in 2002 plaatsmaken voor de euro. Ook dit boek zult u voor het eerst
in euro’s afrekenen. Verder verandert er niets aan Het aanzien. Zoals gebruikelijk vindt u hierin de meest opvallende nieuwsfeiten van de dingen die voorbijgingen en
die (vooralsnog) gebleven zijn.
De beste foto’s en kernachtige teksten zorgen voor een handzame samenvatting van het nieuws van 2001. Het aanzien bestaat hiermee veertig jaar, en is springlevend en nog lang niet voorbij.

2001 Een greep uit de inhoud:
♦ aanslagen 11 september ♦ Osama Bin Laden ♦ mkz ♦ Volendam ♦ Willem-Alexander & Maxima ♦ Harry Potter ♦ aanval op Afghanistan ♦ Sabena failliet ♦ Israël en Palestijnen
♦ Wahid afgezet ♦ Starmaker ♦ Herman Brood ♦ Milosevic opgepakt ♦ dode in Genua ♦ prinses Elisabeth geboren ♦ Oranje uitgeschakeld ♦ Mir ♦ miltvuur ♦ VdB overlijdt ♦ Napster
♦ Koersk gelicht ♦ nandrolon ♦ Lernout & Hauspie failliet ♦ Kabila vermoord ♦ internettweeling ♦ Reve ♦ George Harrison ♦ abortusboot ♦ NS ♦ Konmar ♦ Tara Singh Varma in opspraak
♦ imam hekelt homo’s ♦ aardbeving India ♦ meningokokken ♦ koningsdrama in Nepal ♦ Boeddhabeelden opgeblazen ♦ Bush beëdigd ♦ euthanasie ♦ Volksunie opgedoekt
♦ doden in voetbalstadions ♦ Dance Valley ♦ homohuwelijken ♦ bestand in Macedonië ♦ Berlusconi ♦ Maximatoer ♦ ‘rondje om de kerk’ ♦ Noord-Ierland ♦ aidsmedicijn
♦ rellen op Kalimantan ♦ huisartsenstaking ♦ Sylvia Millecam ♦ laatste gulden geslagen

Het Spectrum BV;  
 

18. Boeknummer: 00551  
Het aanzien van 2002. 12 maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2003)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 2002

Het aanzien van 2002
Woord vooraf
Terwijl ik anders wilde. Zo luidde de slotregel van een gedicht van Boudewijn Büch. De schrijver/verzamelaar stierf in november onverwacht op 53-jarige
leeftijd. Hij was niet de enige die had gehoopt dat het anders zou zijn gelopen.
Allerlei ontwikkelingen in de wereld gaven aanleiding tot die verzuchting. In Nederland maakte Pim Fortuyn zich tot spreekbuis van de ontevredenen.
Hij dacht het land te moeten redden van de dreigende ondergang. Zijn moordenaar dacht hetzelfde.
Euro De consument had zich van de Europese eenheidsmunt eveneens een andere voorstelling gemaakt dan achteraf
gerechtvaardigd bleek. Met de introductie van de euro stegen ook de prijzen van levensmiddelen en in de horeca fors. Een
toevallige samenloop van omstandigheden, meenden kenners. De consument zag dat anders en slaagde er steeds minder goed in uit de rode cijfers te blijven.
Irak Volgens de Amerikaanse president George W Bush was het in het belang van de wereldvrede dat alles snel anders zou
worden in Irak. Saddam Hussein moest worden ontwapend, goedschiks dan wel kwaadschiks en indien met mét de VN dan
desnoods zónder de VN. Ook andere landen die tot de ‘as van het kwaad’ behoorden, konden volgens Bush de harde Amerikaanse hand niet ontlopen.
Antarctica Met het snelle smelten van ijsmassa’s veranderde de omvang van de zuidpool op een manier die weinig goeds
beloofde. Ook elders op de aardbol werd het milieu zwaar aangetast: Moskou en delen van Azië gingen onder een vieze
smoglaag gebukt en de kusten van Portugal en Spanje kregen een vieze olielaag te verwerken. Hoewel alle milieusignalen op
rood leken te staan, konden op de milieutop in Johannesburg nauwelijks harde afspraken worden gemaakt, vooral door de
onwilligheid van de Amerikanen. Economie en oorlogsplannen werden belangrijker geacht.
Arafat Israël wilde dat de Palestijnse leider Arafat zich anders zou gaan gedragen en de Palestijnen hoopten dat de Israëli-
sche premier Sharon zich wat vredelievender zou gaan opstellen. Ze kwamen allemaal bedrogen uit. De geweldsspiraal leek
niet te stoppen en de wederzijdse haat nam met iedere Palestijnse zelfmoordaanslag en daarop volgende Israëlische wraak-
actie alleen nog maar toe. Met het stijgend aantal doden groeide ook de moedeloosheid. Weinigen geloofden nog dat het
ooit anders zou worden. Zelfs de wil tot verandering leek te zijn verdwenen.
Kompels Wellicht de meest treffende foto uit dit boek staat op pagina 106. Na weer een mijnramp in Oekraïne staart een
geredde kompel wezenloos voor zich uit. Hij heeft tientallen collega’s verloren. Dat zelfde gevoel van onmacht riep het
nieuws op over weer een daad van zinloos geweld, in Venlo dit keer. Of over de aanslag op Bali die aan bijna tweehonderd
mensen het leven kostte. Of over de etnische rellen in Ivoorkust en in Nigena. Of over een bloedbad veroorzaakt door een
schietende scholier in Erfurt. De meeste van deze tragedies waren het gevolg van het onvermogen begrip voor andersden-
kenden op te brengen. Prins Claus had zijn leven lang geprobeerd daar iets aan te doen - ‘deze geboren vreemdeling’, zoals
Huub Oosterhuis hem noemde, stierf omdat zijn lichaam niet verder kon terwijl hij, de kersverse opa, ‘anders wilde’.
Aanzien Al deze zaken hebben een plaats gekregen in deze 41e uitgave van Het aanzien. Maar er is ook aandacht voor pret-
tige gebeurtenissen: Nederlands goud op de Winterspelen én op de Paralympics, de UEFA-cup voor Feyenoord, het succes
van K3, bijzondere nieuwe gebouwen en de nieuwste Donna Tarn, de Floriade, de Masters-titel voor Kim Clijsters en het
huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Ook dit nieuws, dat niet anders hoefde te zijn dan het was, bepaalde mee het
beeld van 2002 - een bijzonder jaar dat in dit boek is samengevat.

2002 Een greep uit de inhoud:
♦ Euro ♦ hoofdkwartier Arafat opgeblazen ♦ Pim Fortuyn ♦ kabinet-Balkenende ♦ K3 ♦ aardbeving in Afghanistan
♦ overstromingen in Midden-Europa ♦ Uytdehaage ♦ prins Claus ♦Feyenoord wint UEFA-cup ♦ Vandenbroucke opgepakt
♦ Willem-Alexander trouwt Maxima ♦ Floriade ♦ India en Pakistan op rand atoomoorlog ♦ VOC ♦ Brugge 2002 ♦ Srebrenica
♦ Boudewijn Büch ♦ paus in Polen ♦ Documenta XI ♦ gijzeling in Moskou ♦ burgeroorlog in Nepal ♦ aanslag op Bali
♦ Zuidtangent ♦ Michael Schumacher ♦ Oscars ♦ zinloos geweld in Venlo ♦ VN-wapeninspecteurs naar Irak ♦ Donna Tartt
♦ LPF-perikelen ♦ bouwfraude ♦ sluipschutter VS ♦ Pandy veroordeeld ♦ supportersrellen ♦ Bart de Graaff ♦ bloedbad op school Erfurt
♦ Bert Anciaux ♦ priesters in opspraak ♦ Rating Genk ♦ Borgerhout ♦ Gironingen ♦ JSF ♦ WorldCom ♦ vliegtuigbotsing
♦ Jahjah en AEL ♦ scheepsrampen ♦ Miss World ♦ slavernij monument onthuld ♦ Kim Clijsters en Lleyton Hewitt

Het Spectrum BV;  
 

19. Boeknummer: 00552  
Het aanzien van 2003. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2004)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 2003

Het aanzien van 2003
Woord vooraf
Waar waren de massavernietigingswapens? En waar was Saddam Hussein? Op die tweede vraag kwam op 14 december een antwoord - als tenminste de man
die in een ondergrondse schuilkelder werd aangetroffen niet een dubbelganger was. De chemische en nucleaire wapens die ‘binnen 45 minuten’ inzetbaar
waren, werden echter niet gevonden. Wat was er misgegaan? Foute informatie van de CIA? Of waren er andere, geheime motieven voor de Amerikaanse inval in Irak?
Wat ook de reden was, het resultaat van de oorlog was averechts: de wereld werd er, in tegenstelling tot wat president George W. Bush had beloofd, niet veiliger
door.
Waarom blaast een vader van twee jonge kinderen zichzelf op in een drukke stadsbus in Jeruzalem? Het conflict tussen
Israëliërs en Palestijnen leek halverwege het jaar een positieve kant op te gaan met een ‘routekaart’ voor de vrede. Maar de
strijdende partijen verdwaalden hopeloos en een oplossing lijkt verder weg dan ooit. Want hoe kan een muur de oplossing zijn?
Wie waren de idolen van 2003? Jamai en Jim (voor Nederland) of Peter Evrard (voor Vlaanderen)? Maar hoe blijvend zullen
zij blijken te zijn? Misschien dan toch Frans Bauer, DJ Tiësto of Robbie Williams? Of moeten we de echte helden zoeken in
de sportwereld, zoals David Beckham - het ‘merk’ dat Manchester United verruilde voor Real Madrid? Of toch Wesley Sneij-
der, die het zwalkende Nederlands elftal op sleeptouw nam en naar Portugal leidde? Of Leontien van Moorsel, Erben Wen-
nemars, Kim Clijsters? Of gewoon weer (de vijfde) Harry Potter?
Wie schoot Seder Soares dood? En waarom kreeg een doodgeschopte Amsterdamse drugsverslaafde veel meer aandacht dan
een doodgestoken jonge Rotterdamse winkelier? Wat was het motief voor de moord op de Zweedse minister Anna Lindh?
Het geweld (vrijwel altijd zinloos) in de westerse wereld lijkt toe te nemen, en daarmee ook hel aantal slachtoffers.
Wat zijn ‘verklikkippen’? En waarvoor staat de afkorting sars? Sars was hét nieuwe woord van 2003. Ook zeer eigentijds
was de ‘flash mob’, een kortstondige door internet gegenereerde wereldwijde rage in de zomer. Nieuw woord voor onderzoek: naslag.
Waarom vertelden Margarita en Edwin te veel en zei Mabel te weinig? De koninklijke familie maakte een moeilijk jaar door.
In het ene geval bleek te veel onderzoek - pardon: naslag - te zijn gedaan (naar het verleden van Edwin de Roy van Zuyde-
wijn), in het andere geval te weinig (naar het verleden van Mabel Wisse Smit). Koningin Beatrix en haar familieleden waren
bovendien regelmatig voorwerp van spot en satire. De geboorte van Catharina-Amalia (‘met streepje’) op 7 december gaf het
koninklijke jaar in ieder geval nog wel een vrolijk slot.
Wat was de reden om kunstwerken van 2003 Beaufort te vernielen? Massa’s mensen trokken naar de Belgische kunst om
juist te genieten van de uitzonderlijke beelden. Maar ook kunst ontkwam blijkbaar niet aan zinloos geweld. Dat een beeld
van Pim Fortuyn werd onthoofd, was daarentegen het gevolg van een foute inschatting.
Waarom viel in New York en in vrijwel heel Italië de stroom uit? Waarom was er wel wereldwijd protest toen in Nigeria een
overspelige vrouw was veroordeeld tot dood door steniging en niet toen een homoseksuele man hetzelfde overkwam? Waar-
om ontplofte de Columbia? Was de hete, droge en vooral zonnige zomer te danken aan het toeval of te wijten aan het broeikaseffect?
Vragen, vragen en nog eens vragen. Pasklare antwoorden kunnen we niet geven in dit al 42 jaar bestaande ‘meest ver-
maarde jaaroverzicht van Nederland’, aldus de Volkskrant half december in een artikel over andere, te vroeg verschijnende
jaarboeken. Wel geven we zoals gebruikelijk zinvolle informatie in woord en beeld over de hoofd- en bijzaken, over het
grote en het kleine nieuws tussen 1 januari en 31 december van het memorabele jaar 2003.

2003 Een greep uit de inhoud:
♦ Saddam gepakt ♦ Amalia ♦ vogelpest ♦ vijfde Harry Potter ♦ Israël versus Arafat ♦ Jamai wint Beckham naar Real ♦ Mabel Wisse Smit
♦ Balkenende-II ♦ SarS ♦ Clijsters & Henin ♦ Columbia ontploft ♦ Georgië ♦ Robbie Williams ♦ Ahold in opspraak ♦ Martin Verkerk
♦ Volkert veroordeeld ♦ Siamese tweeling sterft na operatie ♦ Balkenende bij Bush ♦ zus Godett ♦ wateroverlast Lage Landen
♦ Van Abbemuseum heropend ♦ Seder Soares doodgeschoten ♦ Arnold Schwarzenegger gouverneur ♦ vijfde baan Schiphol
♦ protesten tegen Irak-oorlog ♦ Michael Jackson in opspraak ♦ Gretta Duisenberg bezoekt Palestijnen ♦ Djindjic vermoord
♦ DJ Tiësto ♦ Concorde uitgevlogen ♦ Anna Lindh vermoord ♦ Frans Bauer ♦ Margarita & Edwin de Roy van Zuydewijn
♦ Armstrong wint vijfde Tour ♦ Taylor verlaat Liberia ♦ Ford Genk ♦ discussie over burqa ♦ diamantroof in Antwerpen
♦ AEL in Nederland ♦ zesde wereldtitel Michael Schumacher

Het Spectrum BV;  
 

20. Boeknummer: 00553  
Het aanzien van 2004. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2005)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 2004

Het aanzien van 2004
Voorwoord
2004? Hoe moet dat worden getypeerd? Als het jaar waarin menige steen werd verlegd - zoals de in september overle-
den Bram Vermeulen ooit zong? Het jaar van de groeiende tegenstellingen tussen gelovigen en niet-gelovigen? Het jaar
waarin de vrijheid van meningsuiting werd vermoord? Het jaar van de chaos in Irak en de herverkiezing van Bush? Het
jaar van de aanslagen in Madrid of van de uitbreiding van de EU? Het was in ieder geval een jaar dat veel vragen opriep.
Hoofddoekjes? Wat kon of mocht wel en wat niet? Religieuze verschillen gaven steeds vaker aanleiding tot discussie.
De hoofddoek was al langer een onderwerp van twist, maar na de moord op Theo van Gogh door een moslimextremist
verhardden de tegenstellingen zich: islamitische scholen en gebedshuizen gingen in brand, racistisch geweld nam toe.
Politici in Nederland en ook in België werden bedreigd en doken onder. Mag je iemand dood wensen?
Handen schudden? In het verlengde daarvan ontstond ook discussie over omgangsvormen, vooral als die het gevolg
waren van culturele verschillen. Hoe gelijkwaardig is de vrouw, hoe verderfelijk een homo? Het weigeren van een uitge-
stoken hand is voor de een beledigend - zie de imam en de minister, maar zie ook de vakbondsman en de minister - maar
voorde ander niet.
Voederbak? Niet alleen tussen godsdiensten, ook binnen de christelijke kerk(en) bestonden tegenstellingen. Een nieu-
we bijbelvertaling leverde een hoop taalkwesties op: ‘kribbe’ moest wijken voor ‘voederbak’ en ‘herberg’ voor ‘nachtver-
blijf’. Niet iedereen was daar gelukkig mee, evenmin als met de fusie van de drie Kerken in één Protestantse Kerk in
Nederland. En was The passion of the christ te bloederig en te sensationeel of gaf de film juist een goed beeld van het lij-
den van Christus? Dan was er nog de ontdekking van pornosites in een Oostenrijks seminarie. Is het dan vreemd dat de
wereld getroffen werd door sprinkhanenplagen en andere natuurrampen?
Ministeriële verantwoordelijkheid? Prins Bernhard probeerde zich daaraan te onttrekken en gaf interviews die
pas na zijn dood mochten worden gepubliceerd. Of het beeld dat hij daarin schetste zijn imago goed deed, was zeer de
vraag. De eerder in het jaar overleden Juliana had haar verhaal nooit verteld. Zij hield zich strikt aan de grondwettelijke
regels. Daar had de Belgische kroonprins Filip wat meer moeite mee: hij hekelde politieke partijen die België ondermijn-
den - en gaf daarmee aan niet boven de partijen te staan.
Grenzen? Die zijn er om verlegd te worden. Dat gebeurde in de ruimte, waar vanaf Mars en Saturnus spectaculaire beel-
den verzonden werden. En door de SpaceShipOne, die de rand van de dampkring opzocht, en de X-43A, die snelheidsbar-
rières doorbrak. Lance Armstrong won zijn zesde Tour, Michael Schumacher zijn zevende wereldtitel in de Formule-I: twee
nooit eerder geziene prestaties. Frankrijk bouwde de hoogste brug ter wereld en had daarmee weer iets om trots op te
zijn. En de Nederlandse Hendrikje van Andel-Schipper werd met ruim 114 jaar de oudste, geregistreerde wereldbewoner.
Aanzien! In een wereld waarin details hoofdzaken worden (handen schudden en hoofddoekjes), een volkszanger door
de culturele elite wordt omarmd (Hazes), asocialen massaal worden toegejuicht (Tokkies), een overleden prins over zijn
graf heen ‘regeert’ (Bernhard), een verboden partij juist extra kiezers trekt (Vlaams Blok/Belang) en een van overspel
beschuldigde voetbalster al slapend tot kunstwerk wordt verheven en een prominente plaats krijgt in een kerststal (Beck-
ham); in deze wereld in verwarring is er tenminste nog één zekerheid: Het aanzien doet al meer dan veertig jaar in woord
en beeld verslag van de grote en kleine gebeurtenissen die het jaar bijzonder maakten. De beste nieuwsfoto’s en heldere
teksten geven u weliswaar geen kant-en-klare antwoorden op alle vragen, maar bieden u wel een handzaam overzicht
van het turbulente jaar 2004.
Han van Bree

Het aanzien van 2004 brengt de belangrijkste nieuwsfeiten van het jaar, voorzien van de beste nieuwsfoto’s uit binnen- en buitenland.
Zoals gebruikelijk komen zowel wereldschokkende gebeurtenissen aan de orde, maar ook het regionale nieuws vindt in dit jaaroverzicht
een plekje. Om enkele onderwerpen te noemen:
• tienduizenden doden door zeebeving
• de moord op Theo van Gogh
• de Olympische Spelen in Athene
• de herverkiezing van George W. Bush
• de scoubidou-rage
• Dutroux krijgt levenslang
• president Aristide verjaagd
• chaos en geweld in Irak
• aanslagen in Madrid
• Gouden Kalveren voor Simon
• overlijden Juliana en Bernhard
• Arjan Erkel vrijgelaten
• ellende in Darfur
• Google naar de beurs
• verkiezingsfraude in Oekraïne
• zesde Tourzege voor Armstrong

Het Spectrum BV;  
 

21. Boeknummer: 00554  
Het aanzien van 2005. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Historie -- Nederland, algemeen           (2006)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 2005

Het aanzien van 2005
Woord vooraf
Twijfel Hadden we het misschien toch niet anders moeten doen? Minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken zette vraag-
tekens bij de oorlog in Irak. De twijfel werd niet op prijs gesteld, sterker nog: hij moest zijn woorden terugnemen. Hij had
het niet zo gezegd en in ieder geval niet zo bedoeld. Nee, er was geen enkele twijfel aan de rechtvaardigheid van het
Amerikaanse optreden.
Bot was niet de enige bewindsman die twijfelde. Minister Veerman uitte, achteraf, openlijke twijfel aan de uitgangspun-
ten van het nieuwe zorgstelsel: is de burger wel zo calculerend als het kabinet veronderstelt? Zijn collega Pechtold stelde
de hypotheekrenteaftrek weer eens ter discussie. Maar het was bij deze taboe-onderwerpen niet gewenst twijfel te uiten,
al helemaal niet in het openbaar. Minister-president Balkenende wilde vooral positief nieuws.
Taboe Niet alleen in de Nederlandse politiek is twijfelen taboe. Ook binnen de Verenigde Staten wordt iedereen die
tegen de oorlog in Irak is, verketterd als onvaderlandslievend. En dat terwijl de aanleiding om Irak binnen te vallen (nooit
gevonden massavernietigingswapens) en het verloop van de militaire operaties (de chaos in het land blijft groot ondanks
de dood van meer dan tweeduizend Amerikaanse militairen en een veelvoud aan Irakese burgers en politiemensen) toch
te denken moeten geven. Weliswaar zijn er in Irak verkiezingen geweest, is er een Grondwet aangenomen en staat Sad-
dam Hussein terecht, maar toch...
Tegengeluiden zijn niet gewenst. Dat geldt in feite ook voor terroristen. Zij kennen geen aarzeling als het gaat om het
eigen gelijk. Wie niet hetzelfde denkt en leeft als zij, deugt niet én moet met geweld tot andere gedachten worden
gedwongen. Dus blazen ze metro’s en bussen op en plegen ze aanslagen op drukke marktpleinen en hotels.
Traditie Was niet juist twijfel de basis van onze westerse beschaving? De wetenschappelijke ontwikkeling is te danken
aan geleerden die vraagtekens plaatsten en op onderzoek uitgingen. Draait de zon om de aarde, of toch niet? Minister-
president Balkenende wilde in de Europese Grondwet een verwijzing laten opnemen naar de joods-christelijke tradities
van Europa. Maar had artikel 1 van de nieuwe Europese Grondwet niet moeten luiden: Gij zult twijfelen? Of die Grondwet
in Nederland en Frankrijk dan wel op voldoende instemming had kunnen rekenen, is overigens nog maar de vraag.
Triomf Het lijkt soms wel of sporters die twijfelen beter presenteren dan anderen. Yuri van Gelder dacht er enkele jaren
geleden over te stoppen met turnen omdat hij vanwege zwakke polsen niet op alle onderdelen uit de voeten kon - dit
jaar werd hij wereldkampioen aan de ringen. Tennisster Kim Clijsters vreesde voor haar carrière door een slepende pols-
blessure - dit jaar won zij eindelijk een grandslamtoernooi. Atleet Rens Blom wilde na de voor hem teleurstellend verlo-
pen Olympische Spelen zijn polsstok in de wilgen hangen - dit jaar won hij de wereldtitel. Dennis van der Geest wilde
vanwege een liesblessure dit jaar afzien van deelname aan de wereldkampioenschappen judo - hij won goud in de open
klasse.
Televisie Vaak wordt het gezien als een teken van zwakte, maar wellicht is het eerder een teken van kracht, van het
inzicht dat de dingen veel ingewikkelder in elkaar zitten dan wordt voorgesteld. Het is moeilijker om te zeggen dat je iets
niet weet, of iets niet kunt overzien omdat je niet alle feiten kent. In de media worden voortdurend meningen geventi-
leerd, je moet een mening hebben, anders tel je niet mee. Twijfelen mag niet, of toch?
Twijfel Dit boek staat zoals gebruikelijk weer boordevol feiten, waardoor de lezer hopelijk aan het denken wordt gezet
of zelfs aan het twijfelen gaat. Heeft het zin om het terrorisme voortdurend met de islam te verbinden? Waarom negeren
we alarmerende milieurapporten? Wat te denken van nieuwe spellingsregels die aan twijfelgevallen een einde moesten
maken, maar vervolgens meer verwarring zaaien dan dat ze uitkomst bieden? Mensch, durf te twijfelen!
Han van Bree

Het aanzien van 2005 brengt de belangrijkste nieuwsfeiten van het jaar, voorzien van de beste nieuwsfoto’s uit binnen- en buitenland.
Zoals gebruikelijk komen zowel wereldschokkende gebeurtenissen aan de orde, maar ook het regionale nieuws vindt in dit jaaroverzicht
een plekje. Om enkele onderwerpen te noemen:
• zelfmoordaanslagen in Londen
• paus Johannes Paulus II overlijdt
• orkaan Katrina zet New Orleans blank
• Tom Boonen wordt wereldkampioen
• koningin Beatrix viert ‘zilver’
• Lance Armstrong wint zevende Tour
• Ali B wint popprijs
• Gazastrook ontruimd
• hulp voor tsunami-slachtoffers
• ruimteveer veilig terug op aarde
• zware aardbeving in Kasjmir
• Kim Clijsters wint US Open
• Michael Jackson vrijgesproken
• elf doden bij Schipholbrand
• Yuri van Gelder wereldkampioen
• non/nee tegen Europese Grondwet
• Leef!

Het Spectrum BV;  
 

22. Boeknummer: 00555  
Het aanzien van 2006. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2007)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 2006

Het aanzien van 2006
Woord vooraf
Paradijs Wetenschappers troffen op Papoea-Nieuw-Guinea een vermoedelijk nog nooit door mensen betreden stuk
natuur aan. Ze zagen er kleurrijke, uitgestorven gewaande vogels en bloemen. De ontdekkers spraken vol ontzag over de
schoonheid van dit ‘paradijs op aarde’. Meteen vroegen velen zich vertwijfeld af hoe lang het zou duren voordat dit ongerep-
te natuurschoon door menselijk ingrijpen zou zijn verpest. Voorlopig was het gebied moeilijk bereikbaar, maar toch.
Onschuldig Het is namelijk maar al te duidelijk dat veel mensen geen raad weten met wereldse ‘paradijzen’. Godsdienst-
waanzinnigen lijken zelfs liever een hel op aarde te willen creëren. In Irak worden vrijwel dagelijks uit naam van de religie
bommen tot ontploffing gebracht en is het dodental niet meer bij te houden. De geheime diensten van Groot-Brittannië,
Denemarken, Duitsland en België wisten bloedige aanslagen te verijdelen, maar de intentie van de terroristen was duidelijk:
zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers maken.
Ook in Nederland lagen hel en verdoemenis op de loer als we de Hofstadgroep mogen geloven. In beleefd maar kreupel
Nederlands stond in een (nooit gepubliceerde) open brief aan ‘het ongelovige volk van Nederland’ te lezen: ‘U bent overal
doelwit geworden: in de tram, bus, trein, winkelcentrum. Het leven zal voor u in een hel veranderen’.
Kinderen Niet alleen godsdienstfanatici richten schade aan. Ook ‘gewone’ gekken maken het leven voor anderen tot een
verschrikking. In onder meer Brussel, Antwerpen, Luik, Rotterdam, Hoogerheide en zelfs in Paradise(!), Pennsylvania werden
weerloze jonge mensen, kinderen vaak nog, zonder reden koelbloedig vermoord en werd het leven van hun ouders, familie-
leden en vrienden een hel.
Gedrag Mensen bedreigen niet alleen elkaars leven, ze bedreigen ook het leven op aarde zelf. Het weer is danig in de war:
dan weer te heet, dan weer te nat. IJskappen smelten in versneld tempo. Een klimaatsverandering met dramatische gevol-
gen lijkt aanstaande, al doen mensen als de vroegere Amerikaanse vice-president Al Gore met lezingen en films nog zo hun
best de wereld tot een gedragsverandering te bewegen. Maar met de zich snel ontwikkelende economieën van China en
India in gedachten, en het daarmee gepaard gaande toenemende energieverbruik en dito vervuiling, moet gevreesd worden
dat het proces van opwarming van de aarde niet meer te stuiten valt. Al mogen we de moed niet opgeven en met Gore hopen
dat het nog niet te laat is.
Houvast Hoe in deze verwarrende wereld onze weg te vinden? Dat is niet eenvoudig. Het verleden is slecht gekend en
biedt daardoor weinig houvast. Een historische canon zal daar weinig bij helpen. Toch zijn er nog zekerheden: zo is er ook
dit jaar weer een Aanzien. Daarin zijn de belangrijkste, opvallendste nieuwsfeiten van 2006 op een (chronologisch) rijtje
gezet, voorzien van de mooiste persfoto’s. Met niet alleen kommer en kwel, maar ook bemoedigende zaken als voetbalwed-
strijden om de integratie te bevorderen en concerten tegen racisme, sportieve successen, ontdekkingen in het heelal, bij-
zondere nieuwe musea, paarden die gered worden, enzovoort. Zodat we toch hoop kunnen blijven houden op een betere
wereld, een klein beetje paradijs op een leefbare aarde.
Han van Bree

Het aanzien van 2006 brengt de belangrijkste nieuwsfeiten van het jaar, voorzien van de beste
nieuwsfoto’s uit binnen- en buitenland. Zoals gebruikelijk komen zowel wereldschokkende
gebeurtenissen aan de orde, maar ook het regionale nieuws vindt in dit jaaroverzicht een plekje.
Om enkele onderwerpen te noemen:
• Israël valt Libanon binnen
• Nederlands succes op Olympische Spelen
• Zidane kopt naar rood
• protesten tegen Deense cartoons
• SP wint verkiezingen
• filmprijzen voor Brokeback Mountain
• Saddam Hussein opgehangen
• veel voorkeurstemmen voor Verdonk
• SP.A in Antwerpen voorbij Vlaams Belang
• ijs op Noordpool smelt steeds sneller
• uitspraak Benedictus XVI valt verkeerd
• het weer in de war
• ellende in Darfur
• ministers weg vanwege Schipholbrand
• giframp in Ivoorkust
• racistische moorden in Antwerpen
• Tourwinnaar Landis dopinggebruiker?
• Ayaan Hirshi Ali verlaat Nederland

Het Spectrum BV;  
 

23. Boeknummer: 00556  
Het aanzien van 2007. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2008)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 2007

Het aanzien van 2007
Woord vooraf
Identiteit Misschien is dat wel het meest gebruikte woord van 2007. En het meest misbruikte. Te pas en te onpas wordt
het in de strijd gegooid, bij iedere discussie over inburgering, Nederlanderschap, Europa. Wat is de Nederlandse identi-
teit? Niemand die het precies kan omschrijven en als je die onduidelijkheid te berde brengt, zoals prinses Maxima deed,
krijg je meteen de wind van voren. Wat maakt Nederland tot Nederland en Nederlanders tot Nederlanders? Schaatsen op
’s wereld langste kunstijsbaan? Een jongerenboot toejuichen op de Gay Parade? Naar De gouden kooi kijken? Arabische
chocoladeletters kopen bij El Hema? De trots van Verdonk en de afvalligheid van Jami? De Anne Frankboom? Mopperen
op het weer, het Nederlands eftal en de topsalarissen? BZN? Gebrek aan orgaandonors? ABN Amro of die juist niet meer?
België Nog veel ingewikkelder ligt het in België. Wat is de Belgische identiteit? Frieten, bier, bonbons? Politiek geharre-
war? De onmogelijkheid om een regering te vormen? Hoewel tienduizenden de straat opgingen om te demonstreren voor
het behoud van België, lijkt er veeleer sprake van een Vlaamse identiteit enerzijds en een Waalse anderzijds. Maar zijn
die identiteiten dan wel te definiëren? Is de Vlaming ondernemend, gemoedelijk en opportunistisch en de Waal lui, arro-
gant en corrupt? Hoeveel clichés kan een land verdragen voordat het ten onder gaat aan verwrongen beeldvorming aan
beide zijden van de taalgrens? Kvraagetaan!
EU En heeft Europa een identiteit? Juist de pluriformiteit van Europa is in 2007 benadrukt. Geen volkslied en geen vlag
voor Europa. Het tegenhouden van die symbolen werd beschouwd als een grote overwinning voor de Nederlandse diplo-
matie. Eigen identiteit eerst. Er kwam wel een nieuw Europees Verdrag, en dat mocht vooral geen Grondwet heten. What’s
in a name? Te veel emotie in dit geval. En dat terwijl het een aardige exercitie zou zijn om ook eens te proberen de Euro-
pese identiteit te omschrijven. Wat is de essentie van de Westerse cultuur? Hoe hebben de Europese staten in de loop
der eeuwen zo’n grote kennis en welvaart weten te verwerven? Dankzij het christendom? Of ook dankzij islamitische
wetenschappers? Of vooral dankzij het vermogen tot twijfelen? Door vragen te stellen werden allerlei wetenschappelijke
ontdekkingen gedaan die Europa vooruit hielpen. Kennis kan niet zonder twijfel. Had het eerste artikel van het Europese
Verdrag dan ook niet moeten luiden: Iedere Europeaan heeft de plicht tot twijfel? Dus niet het récht op twijfel, maar de
plicht daartoe!
Geloof Mensen die geen twijfel kennen, zijn vaak gevaarlijke mensen. Terroristen twijfelen niet aan hun gelijk, aan hun
identiteit. Met alle dramatische gevolgen van dien. Vaak uit naam van de islam. Maar wat is dé identiteit van dé moslim?
Bestaat die? Daarover wordt (te?) driftig van mening verschild. Gaan islam en democratie samen? Politici als Aboutaleb
en Albayrak bewijzen dat dat probleemloos kan, ondanks (of dankzij?) hun dubbele paspoort. Want wat zegt een pas-
poort over identiteit en loyaliteit? Verbiedt de Koran wel of geen geweld en hoe wreed is de Bijbel? Wat is de katholieke
identiteit? Vertegenwoordigt de nieuwe aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk, nu wel of niet de juiste katholieke stroming?
En wat is dat precies?
Aanzien Wat is de identiteit van het Aanzien? Dat het al bijna een halve eeuw lang probeert het wereldnieuws overzichte-
lijk samen te vatten? En bij de informatieve teksten de treffendste nieuwsfoto’s plaatst? Dat ook rages, zoals het jumpen,
een plek krijgen? Dat allemaal samen! Het aanzien van 2007 is het 25e dat ondergetekende voor u heeft mogen samenstel-
len. Een klein privéjubileum dus. Met de nodige twijfel uiteraard, maar toch vooral met gepaste trots over het resultaat.
Han van Bree

Het aanzien van 2007 brengt de belangrijkste nieuwsfeiten van het jaar, voorzien van de
beste nieuwsfoto’s uit binnen- en buitenland.
Zoals gebruikelijk komen zowel wereldschokkende gebeurtenissen aan de orde, maar ook
het regionale nieuws vindt in dit jaaroverzichteen plekje. Om enkele onderwerpen te noemen:
• Benazir Bhutto vermoord
• Rasmussen uit de Tour gezet
• recordformatie in België
• ABN Amro verkocht en opgesplitst
• Bokito ontsnapt
• PSV nipt kampioen
• Russische vlag onder Noordpool
• Harnas neemt de macht over
• Nobelprijs voor Al Gore
• Verdonk verlaat VVD
• Kalf voor Kruistocht in spijkerbroek
• Sarkozy nieuwe Franse president
• donorshow van BNN blijkt fake
• scholieren tegen 1.040 urennorm
• Amy Winehouse zegt af
• monniken in Birma protesteren
• omstreden toespraak prinses Maxima
• laatste 'Harry Potter' verschijnt

Het Spectrum BV;  
 

24. Boeknummer: 00557  
Het aanzien van 2008. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2009)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 2008

Het aanzien van 2008
Woord vooraf
Vertrouwen Dat was hét woord van 2008. In veel gevallen ging het om het gebrek eraan, maar soms ook juist om hoop
op een betere toekomst. Dat laatste gold met name voor Barack Obama. Hope and change. Hoop en verandering waren
de centrale thema’s van zijn campagne. En blijkbaar hadden de meeste Amerikanen vertrouwen in hem. Hij vertegen-
woordigde de hoop op een betere toekomst, op een ander Amerika. En dat werd niet alleen door zijn landgenoten met
gejuich ontvangen. De hele wereld leek zijn historische zege mee te vieren. De eerste zwarte Amerikaanse president staat
voor de zware taak het in hem gestelde vertrouwen te rechtvaardigen.
Kredietcrisis Heel anders was het gesteld met het vertrouwen in het bankwezen. Dat zakte volledig weg. Niet alleen
vertrouwden de consumenten de banken niet meer - en met recht gezien de vele banken die in ernstige problemen
kwamen - maar de financiële instellingen vertrouwden ook elkaar niet meer. Een typisch geval van ‘zoals de waard is’?
Hoe het ook zij, de hypotheekcrisis in de Verenigde Staten bleek veel verstrekkender gevolgen te hebben dan in eerste
instantie was gedacht. Als een kaartenhuis zakte de financiële wereld ineen en dankzij de vaak vermaledijde overheid, de
vaak vermaledijde Europese Unie en de vaak vermaledijde euro stortte niet het hele economische stelsel ineen, al was
een recessie onvermijdelijk. Opvallend genoeg nam het vertrouwen in politici - zoals de Nederlandse minister van Finan-
ciën Wouter Bos en de Belgische premier Yves Leterme - door kordaat optreden tijdens de crisis toe.
Nederland Ella Vogelaar verloor het vertrouwen van de PvdA-top, terwijl zij in de naar haar genoemde probleemwijken
toch inmiddels het nodige krediet had opgebouwd. Maar haar presentatie en omgang met de pers lieten te wensen over
en dus moest zij weg. Wouter Bos en de zijnen hadden meer vertrouwen in Eberhard van der Laan om het integratiedebat
een nieuwe wending te geven en populistische en populaire politici als Rita Verdonk en Geert Wilders de wind uit de
zeilen te nemen. Wilders had geen enkel vertrouwen in de Koran en droeg dat uit middels een omstreden film, Fitna. Het
vertrouwen van de naaste medewerkers van Verdonk in haar en haar ‘beweging’ Trots Op Nederland (TON) was vaak ver
te zoeken en onduidelijk was niet alleen de inhoud van haar programma, maar ook de omvang van haar aanhang.
België Hoe fier waren de Belgen nog op hun land? Voor een Trots Op België leek weinig plaats, voor getob des temeer.
Het vertrouwen in het Belgische staatsbestel zakte steeds dieper weg. Vlamingen en Franstaligen hielden elkaar in een
ijzeren wurggreep, die niet alleen de noodzaak maar ook de onmogelijkheid van een staatshervorming pijnlijk duidelijk
maakte. De federale regering kwam moeizaam tot stand, functioneerde niet optimaal en uiteindelijk gaf premier Leterme
de pijp aan Maarten. Communautaire gesprekken liepen steevast spaak. Niemand, ook koning Albert II en diens raad-
gevers niet, wist hoe het verder moest.
Sport Konden sporters nog vertrouwd worden? De Tour de France werd opnieuw opgeschrikt door een aantal doping-
zaken en zelfs paarden op de Olympische Spelen in Peking bleken niet zonder stimulerende middelen te kunnen. Een
schone sport lijkt een illusie, maar toch waren er wel ‘schone’ sportmomenten, voor de Nederlanders (dankzij de onver-
wachte Olympische zeges van Maarten van der Weijden en de vrouwenwaterpoloploeg), de Belgen (dankzij de gouden
hoogspringster Tia Hellebaut), maar vooral ook voor de Spanjaarden (dankzij het nationale voetbalteam, Rafael Nadal en
Carlos Sastre, die respectievelijk het EK, Roland Garros, Wimbledon en de Tour wonnen).
Aanzien Al deze zaken en nog veel meer vindt u terug in Het aanzien van 2008. Het boek wil een betrouwbare baken zijn
in deze woelige tijden. Met opvallende foto’s en informatieve teksten bieden wij een gevarieerde en afgewogen terugblik
op het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar. Zoals u van ons gewend bent. Wij hopen uw vertrouwen wederom
waard te zijn.
Han van Bree

Het aanzien van 2008 brengt de opvallendste nieuwsfeiten tussen 1 januari en 31 december,
voorzien van de beste nieuwsfoto’s uit binnenen buitenland. Zoals gebruikelijk komen niet
alleen wereldschokkende gebeurtenissen aan bod, maar ook het regionale nieuws, sport en
cultuur. Om enkele onderwerpen te noemen:
• Barack Obama gekozen tot president VS
• Olympische Spelen in Peking
• kredietcrisis
• minister Ella Vogelaar moet opstappen
• aanslagen in Mumbai
• grandeur in Sonsbeek
• Dmitri Medvedev gekozen tot president
• prinses Maxima schaatst
• onbekende indianenstam gefotografeerd
• Joran van der Sloot ‘betrapt’
• chaos en cholera in Zimbabwe
• zware aardbeving treft China
• Radovan Karadzic opgepakt
• regering-Leterme na 9 maanden ten val
• Kalf voor kaskraker Alles is liefde
• Geert Wilders lanceert Fitna
• Ierland stemt tegen EU-verdrag
• Ingrid Betancourt na zes jaar bevrijd
• Georgië in oorlog met Rusland

Het Spectrum BV;  
 

25. Boeknummer: 00558  
Het aanzien van 2009. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2010)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 2009

Het aanzien van 2009
Woord vooraf
Zing Zat er muziek in 2009? Er was zeker een aantal muzikale verrassingen. Zoals de niet bepaald fotogenieke huisvrouw
uit Blackburn, Susan Boyle, die over een enorm zangtalent bleek te beschikken. Ze bewees dat authenticiteit belangrijker
is dan uiterlijk. Ook Ralf Mackenbach zorgde voor een muzikaal hoogtepunt. De 14-jarige scholier uit Best won het Junior
Songfestival. Maar er waren ook weer dagen waarop de ‘music died’, zoals op 25 juni toen Michael Jackson stierf.
Vecht Gevochten werd er volop in 2009, in het klein en in het groot. Gevechten in Hoek van Holland, moorden in Mexico,
aanslagen in Pakistan en oorlog in de Gazastrook. De Amerikaanse president Barack Obama, die de strijd in Afghanistan
opvoerde, kreeg de Nobelprijs voor de Vrede. Volgens hem was vechten soms een noodzakelijk kwaad.
Huil Intens verdriet was er bij de nabestaanden van slachtoffers van de aardbeving op Sumatra, het ongeluk met een
toestel van Air France en de dramatische gebeurtenis op Koninginnedag in Apeldoorn. Urk huilde toen de 14-jarige Dirk
Post werd vermoord. Dendermonde was in rouw toen twee kinderen en een oppas in een crèche werden doodgestoken.
Veel geitenboeren hielden het niet droog toen hun dieren moesten worden afgemaakt vanwege de Q-koorts. Tranen
waren er bij jonge kinderen toen ze een prik kregen tegen de Mexicaanse griep.
Bid In tijden van tegenspoed kan de kerk troost bieden. Er was een nieuwe heilige om aan te roepen: pater Damiaan.
Maar soms zorgden geestelijken voor ellende. Tientallen Ierse priesters bleken zich te hebben vergrepen aan minderja-
rigen, en die misdaden waren door de katholieke autoriteiten met de mantel der liefde bedekt. Bij de protestantse EO
ontstond ophef toen de exacte duur van de schepping ter discussie werd gesteld.
Lach Vreugdevolle momenten waren er genoeg in 2009. Daar zorgde onder meer het winterweer voor. Ouderwetse ijs-
pret toverde menige blije blos op de wangen van schaatsers. En ook zegevierende sporters hadden reden tot lachen.
Zoals de spelers van het Nederlands elftal, dat zich plaatste voor het WK in 2010. Zoals de Nederlandse zwemsters, die in
een wereldrecordtijd wereldkampioen werden op de 4x100 meter vrije slag estafette.
Werk Het jaar 2009 begon met allerlei paniekberichten over dreigende massaontslagen. De autobranche verkeerde in
grote moeilijkheden en een oplossing voor de economische crisis leek niet voorhanden. Uiteindelijk schijnt het allemaal
mee te vallen, de economie trok voorzichtig weer aan. En de Nederlandse regering besloot, crisis of niet, dat er door-
gewerkt moest worden tot 67 jaar.
Bewonder Er was weer een aantal opmerkelijke prestaties. Kim Clijsters keerde terug in het tenniscircuit en won meteen
de US Open. Bewondering wekte ook hardloopwonder Usain Bolt, die wereldrecords liep alsof het niets was. De Neder-
landse militair Marco Kroon had indruk gemaakt in Afghanistan en kreeg daarvoor de Militaire Willemsorde. Opmerkelijk
was nog de bewondering die Dirk Scheringa oogstte toen zijn DSB Bank failliet ging.
We zullen doorgaan Dit alles en nog veel meer vindt u terug in Het aanzien van 2009. Het boek peilde alle gemoeds-
stemmingen in de samenleving, van de trots in België omdat Herman van Rompuy de eerste ‘president’ van Europa werd,
tot de wereldwijde woede over de voortwoekerende bonussen in de bankwereld; van de vreugde over de geboorte van
een olifantje tot het verdriet over het mislukken van de klimaattop. Dit alles serveren wij u met opvallende foto’s en
informatieve teksten. Het is een naar wij denken gevarieerde en afgewogen terugblik op het belangrijkste nieuws van het
afgelopen jaar. Zoals u van ons gewend bent, want Het aanzien bestaat al bijna vijftig jaar en we zullen doorgaan - ook al
is Ramses Shaffy er niet meer om dat te bezingen.
Han van Bree

Het aanzien van 2009 brengt de opvallendste nieuwsfeiten tussen 1 januari en 31 december,
voorzien van de beste foto’s uit binnen- en buitenland. Zoals gebruikelijk komen niet alleen
wereldschokkende gebeurtenissen aan bod, maar ook rages, regionaal nieuws, sport en cul-
tuur. Een greep uit de inhoud:
• dramatische Koninginnedag
• AZ kampioen, DSB failliet
• Mexicaanse griep en Q-koorts
• Michael Jackson overlijdt
• Barack Obama krijgt Nobelprijs
• Van Rompuy eerste president EU
• Alberto Contador wint Tour
• Israël valt Gazastrook binnen
• Ramses Shafify overlijdt
• crash Turkish Airlines bij Schiphol
• Kim ‘comeback’ Clijsters wint US Open
• Winterpret op natuurijs
• Laura Dekker mag (nog) niet uitvaren
• Susan Boyle baart opzien bij talentenjacht
• Nederlands elftal naar WK 2010
• Westerschelde toch uitgediept
• moorden schokken Urk en Dendermonde
• strandrellen in Hoek van Holland
• klimaatconferentie in Kopenhagen

Unieboek / Het Spectrum;  
 

26. Boeknummer: 00559  
Het aanzien van 2010. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2011)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 2010

Het aanzien van 2010
Woord vooraf
Sprakeloos Soms komt het wereldnieuws ineens heel dichtbij. Enkele weken na de verwoestende aardbeving in Haïti
kreeg ik een brief van Plan Nederland: er was nog niets bekend over het lot van Dominique, de door mij ‘geadopteerde’
jonge Haïtiaan. Hij woonde met zijn ouders en zusje nabij de zwaar getroffen hoofdstad Port-au-Prince. Pas na maanden
kwam er bericht dat Dominque was getraceerd en dat het goed met hem ging. Maar op het einde van het jaar kwam er
opnieuw een onheilstijding. Haïti was getroffen door een cholera-epidemie. Er vielen steeds meer slachtoffers, zeker
nadat de gevreesde bacterie de tentenkampen rond de hoofdstad had bereikt, waar tienduizenden overlevenden van de
aardbeving dicht opeengepakt in onhygiënische omstandigheden samenleefden. Opnieuw moest bang worden afgewacht
op nieuws over Dominique en de zijnen.
Sprakeloos Het verhaal van Dominique stond niet op zichzelf. 2010 was het jaar van de natuurrampen: aardbevingen in
Haïti en Chili, overstromingen in Pakistan, Frankrijk en België, vulkaanuitbarstingen op IJsland en Java en bosbranden in
Rusland. Als grote gebeurtenissen een gezicht krijgen, wordt de betrokkenheid groter. Dat geldt voor de nabestaanden
van de slachtoffers van de vliegtuigramp in Libië, voor de werknemers van Opel Antwerpen die ontslagen werden, voor
familieleden en vrienden van omgekomen militairen in Afghanistan, voor de ooggetuigen van het drama tijdens Love
Parade in Duisburg en van de paniek op de Dam op 4 mei, toen een kreet de stilte wreed verstoorde.
Sprakeloos Er was meer waar een mens stil van werd. Zoals van het seksueel misbruik van minderjarigen door rooms-
katholieke geestelijken, zwemdocenten en crèchemedewerkers; van de opdringerige en hijgerige verslaggeving over de
verdwijning van het Dordtse meisje Milly Boele en over het proces in Tongeren van de parachutemoord; van de escapa-
des van Joran van der Sloot en van de vondst van babylijkjes op een zolder in Ny Beets. Bij zulke zaken schieten woorden
vaak tekort.
Sprakeloos Maar een mens kan ook sprakeloos raken van bijzondere prestaties. Van de muziek van Kyteman, Stro-
mae of Lady Gaga; van de sportieve verrichtingen van Sven Kramer, het Nederlands elftal, Kim Clijsters, Kevin Borlée,
FC Twente of Ranomi Kromowidjojo. Tegelijkertijd kan men ook met stomheid geslagen worden door de foute wissel van
dezelfde Sven Kramer, door de cocaïneleugen van Yuri van Gelder, door Luis Suarez’ beet in een schouder of door een
bizar lange tenniswedstrijd op Wimbledon.
Sprakeloos Tom Lanoye had even geen tekst toen bleek dat zijn boek Sprakeloos bij de uitreiking van de AKO Litera-
tuurprijs opnieuw buiten de prijzen was gevallen. Eerder al waren de Libris Literatuur Prijs en de Gouden Uil aan zijn neus
voorbij gegaan. Zijn alom bejubelde boek over de onttakeling van zijn moeder, die na een hersenbloeding niet meer kon
praten, kreeg slechts troostprijzen. Sprakeloos had wel ‘de mooiste zin’: ‘Vijftien jaar had de badkamer met de caravan-
afmetingen probleemloos dienstgedaan, de sporadisch gekneusde knie niet te na gesproken van wie zich, zijn toilet
makend of zich scherend voor het lavabootje, te bruusk omdraaide en aan den lijve moest ervaren hoe gering de speling
was gebleven tussen rand en wand.’ Maar de echte bekroning ontbrak en Lanoye was daar stil van.
Sprakeloos Wellicht was u dit jaar soms ook met stomheid geslagen door iets droevigs of iets moois. Wellicht heeft u
juist geschreeuwd van verdriet of van vreugde. Hoe dan ook, u kunt het allemaal herbeleven in Het aanzien van 2010.
Weer even stil staan bij alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar. En nu maar hopen dat Dominique de cholera
bespaard is gebleven.
Han van Bree

Het aanzien van 2010 brengt de opvallendste nieuwsfeiten tussen 1 januari en 31 december,
voorzien van de beste foto’s uit binnen- en buitenland. Zoals gebruikelijk komen naast
wereldschokkende gebeurtenissen ook rages, regionaal nieuws, sport en cultuur aan bod.
Een greep uit de inhoud:
• zware aardbeving treft Haïti
• Wilders gedoogt kabinet-Rutte
• IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull actief
• pedofilieschandalen in katholieke Kerk
• Bart De Wever wint verkiezingen
• Spanje verslaat Oranje in WK-finale
• vliegramp bij Tripoli
• WilkiLeaks lekt geheime dossiers
• Chileense mijnwerkers gered
• kinderporno in Amsterdam
• Laura Dekker vaart uit
• 3d-film Avatar trekt volle zalen
• Geert Wilders wint verkiezingen
• foute wissel kost Kramer goud
• Lady Gaga in vleesjurk
• waveboarden populair bij basisscholieren
• Joran van der Sloot opnieuw opgepakt
• olieramp in Golf van Mexico
• FC Twente en Anderlecht kampioen

Unieboek / Het Spectrum;  
 

27. Boeknummer: 00560  
Het aanzien van 2011. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2012)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws 2011

Het aanzien van 2011
Woord vooraf
Einde Tot twee keer toe liet de Amerikaanse radioprediker Harold Camping weten dat de wereld in 2011 zou vergaan. Dat
zou eerst gebeuren op 21 mei en toen die dag dankzij een ‘rekenfout’ niet bleek te kloppen, werd ingezet op 21 oktober.
Maar voor de aarde - met inmiddels meer dan zeven miljard bewoners - viel het doek vooralsnog niet. Opvallend veel
andere zaken en personen verdwenen dit jaar echter wel.
Lente Zo ruimde de ene dictator na de andere het veld. De Arabische Lente zorgde ervoor dat het doek viel voor tiran-
nieke leiders in Tunesië (Ben Ali), Egypte (Mubarak), Libië (Kaddafi) en Jemen (Saleh). Soms kwamen er nieuwe verkiezin-
gen, soms nam het leger het heft in handen of werd het regime met andere middelen voortgezet. Maar duidelijk was dat
met de stem van het (onderdrukte) volk niet te spotten viel.
Schulden Ook democratisch gekozen leiders verdwenen (tijdelijk?) van het politieke toneel, zoals de Griekse premier
George Papandreou en zijn Italiaanse ambtgenoot Silvio Berlusconi. Zij struikelden over de schuldencrisis, net als de
regeringen van Ierland, Portugal en Spanje. In België gebeurde precies het omgekeerde. Onder druk van de crisis kwam
daar na 541 dagen formeren (een wereldrecord!) toch nog een regering tot stand.
Euro Saab en Chemie-Pack gingen failliet. Ook de bank Dexia dreigde kopje onder te gaan, maar bleef dankzij Belgische
en Franse garanties deels overeind. En het hele jaar balanceerde de euro op de rand van de afgrond, maar de munt werd
telkens weer op de been gehouden met (halfslachtige) maatregelen. Ondertussen uitten actievoerders van Occupy in ten-
tenkampen hun onvrede over de uitwassen van de kapitalistische maatschappij.
Prikkeldraad Niet alleen dictators, regeringsleiders en bedrijven, maar ook wielrenners kwamen massaal ten val.
Vooral de Tour de France werd opgeschrikt door diverse valpartijen, met als meest spectaculaire duikeling die van Johnny
Hoogerland in het prikkeldraad. Hij kon, met tientallen hechtingen, verder fietsen. Voor de Belgische wielrenner Wouter
Weylandt liep een valpartij in de Giro fataal af.
Dood Het doek viel ook voor actrice Elizabeth Taylor, schrijfster Hella Haasse en zangeres Amy Winehouse. Zij overleden
in 2011, net als Osama bin Laden, Steve Jobs, Johnny Kraaijkamp en Rijk de Gooyer en honderdduizenden naamlozen
die omkwamen van de honger in de Hoorn van Afrika of bij conflicten elders in de wereld, bij natuurrampen in Japan en
Nieuw-Zeeland of bij bloedbaden in Oslo, Alphen aan den Rijn en Luik.
Normaal De geloofwaardigheid van de katholieke Kerk bereikte een dieptepunt dankzij de rapporten rond (lang verzwe-
gen) seksueel misbruik van minderjarigen en dankzij de harde leerstellige opstelling van geestelijken. De geloofwaar-
digheid van het Nederlandse asielbeleid kreeg een knauw door de dreigende uitzetting van de ingeburgerde Mauro. En
de geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek werd er niet beter op door het gekissebis in de Tweede Kamer, waar
Geert Wilders zijn tegenstanders schoffeerde en vervolgens anderen vroeg ‘normaal’ te doen...
Atlantis Het shuttleproject van de NASA werd afgesloten. Het ruimteveer Atlantis maakte de laatste vlucht en verdween
vervolgens in een museum. In Nederland sloten de laatste postkantoren de deuren. Ook voor de frauderende weten-
schapper Diederik Stapel was het over en uit, en voor de natuurwetten van Einstein dreigde hetzelfde - als het waar was
wat onderzoekers in Italië en Zwitserland beweerden: dat neutrino’s sneller gingen dan het licht.
Doek De laatste Harry Potferverfilming ging in première en de roddelkrant News of the World werd opgedoekt na een
afluisteraffaire. Ook Dominique Strauss-Kahn raakte verwikkeld in een schandaal en voor hem betekende dat het einde
van zijn politieke ambities. Voor de Servische generaal Ratko Mladic kwam er een einde aan jaren verstoppertje spelen:
hij werd opgepakt en overgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal.

Vijftig Voor veel zaken viel het doek, maar net zoals de aarde gewoon bleef doordraaien, is er dit jaar ook gewoon weer een Aanzien.
Waarin al het opmerkelijke nieuws van het jaar weer overzichtelijk is samengevat. Voor de vijftigste keer!
Dit verjaardagsfeestje hebben we gevierd met een speciale jubileumeditie: Het aanzien van 50 jaar wereldnieuws in beeld.
En als u goed kijkt, ziet u in deze uitgave van 2011 op iedere pagina onderaan het getal 50 staan. Een gouden jubileum.
Een unieke prestatie waar we trots op zijn.
Han van Bree

Het aanzien van 2011 brengt de opvallendste nieuwsfeiten tussen 1 januari en 31 december,
voorzien van de beste foto’s uit binnen- en buitenland. Zoals gebruikelijk komen naast
wereldschokkende gebeurtenissen ook rages, regionaal nieuws, sport en cultuur aan bod.
Een greep uit de inhoud:
• Egyptische president Mubarak weg
• wereldrecord formeren België
• tsunami teistert Japan
• eurocrisis
• moordpartijen in Oslo, Alphen en Luik
• William & Kate trouwen
• Osama bin Laden gedood
• John Demjanjuk veroordeeld
• Libische leider Kaddafi gesneuveld
• hongersnood in Hoorn van Afrika
• problemen bij landskampioen Ajax
• drama op Pukkelpop
• volksopstanden in Tunesië, Jemen, Syrië
• Steve Jobs overlijdt
• Geert ‘doe normaal man’ Wilders
• Amy Winehouse dood aangetroffen
• valpartijen in Tour de France
• Ben Saunders wint Voice of Holland
• Occupy Wall Street

Unieboek / Het Spectrum;  
 

28. Boeknummer: 00561  
Het aanzien van 50 jaar wereldnieuws in beeld.
Historie -- Nederland, algemeen           (2011)    [Han van Bree]
Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland over de afgelopen 50 jaar

Het aanzien van 50 jaar wereldnieuws in beeld.
Woord vooraf
In wat voor wereld leven wij?
In 1962 waren er geen mobiele telefoons of iPads, hadden we geen plasmaschermen, was het DNA nog een goed bewaard geheim,
waren zelfreinigende ramen ondenkbaar, zaten de meeste homo's nog in de kast, stonden de meeste vrouwen achter het aanrecht en was de rooms-katholieke Kerk nog niet be-
zoedeld door seksuele schandalen. Juliana en Boudewijn regeerden over de Lage Landen. In Zuid-Afrika bestond het apartheidsregime nog en dwars door Europa hing het
Uzeren Gordijn, met de pas opgetrokken Muur in Berlijn als navrant symbool.
Er is veel veranderd sinds 1962, heel veel. Maar er is ook veel gebleven - soms in een nieuw jasje: zo werd de rolschaats opgevolgd door de skeeler, kreeg de traditionele
jojo een flitsender uiterlijk en een flitsender naam, yoyo, en maakten (dankzij Albert Heijn) de voetbalplaatjes een comeback. Wat ook bleef, is de eeuwenoude verzuchting:
'in wat voor wereld leven wij?'Op die vraag probeert de Aanzien-reeks al sinds 1962 een antwoord te geven in woord en beeld.

De lens op de mens.
De Aanzien-reeks begon in feite al in 1960.Toenmalige directeur van Uitgeverij Spaarnestad, mr. W. Lucas, was de initiatiefnemer.'Laten we een soort
fotoalbum maken van de jaren waarin wij leven', zei hij.'Elk jaar opnieuw een boek met eerlijke verslaggeving van alles wat er is gebeurd. De mensen zullen zich hun leven willen
herinneren en bladeren in hun eigen historie.'
De eerste uitgave heette De lens op de mens. En de ondertitel was: 'Unieke fotoreportage van twaalf maanden wereldnieuws'. Deze uitgave (formaat: 17 x 24 cm.) telt 112 pagi-
na's vol zwart-wit foto's met korte bijschriften en loopt van oktober 1960 tot augustus 1961. Het boek werd samengesteld door Gerard Vermeulen, hoofdredacteur van het
weekblad Panorama. Hij begint en eindigt koninklijk: het eerste onderwerp is het bezoek aan Nederland van koning Bhumibol en koningin Sirikit van Thailand; op de laatste
pagina zien we een fietsende Juliana in Drenthe. Verder staan in het boek onderwerpen als de nieuwe pier van Scheveningen, de onderwijsplannen van minister Jo Cals, de
musical The westside story, de Varkensbaai-invasie op Cuba, deTour de France (gewonnen door Jacques Anquetil), het kampioenschap van Feyenoord, hongersnood in Afrika, een
vliegramp bij Brussel, de eerste Amerikaanse ruimtevaarder, de hoedenrage en heel veel koninklijk nieuws.
Maar titel en concept bleken niet ideaal. Vanaf 1962 wordt het een echt jaarboek dat begint in januari en eindigt in december. De titel verandert in Het aanzien van een jaar,
met als ondertitel voortaan:'twaalf maanden wereldnieuws in beeld'. Het formaat wordt groter (18 x 26 cm en vanaf 1965 21 x 26 cm), het aantal pagina's meer dan ver-
dubbeld en er wordt gekozen voor een of twee foto's per onderwerp. Niemand, ook samensteller Gerard Vermeulen niet, kon op dat moment bevroeden dat de reeks minstens
een halve eeuw lang succesvol zou zijn. Maar de initiatiefnemer had gelijk: de mensen vinden het blijkbaar heerlijk om terug te bladeren in hun eigen leven.

De toestand in de wereld.
En wat lazen ze dan over 'hun eigen leven'? In feite kregen en krijgen de lezers een beeld van wat politiek commentator G.B. J. Hiltermann zo
treffend 'De toestand in de wereld' noemde. En er gebeurt nogal wat in de wereld. Om uit die brei van informatie wijs te worden fungeert Het aanzien als een filter én een geheu-
gensteun. Zoals in het voorwoord van Het aanzien van 1968 te lezen staat: 'De hoeveelheid nieuws die zich dagelijks over onze hoofden uitstort is zo enorm groot, dat wij er
mentaal ook weer snel afstand van moeten nemen. Als u in mei een afbeelding onder ogen krijgt van een gebeuren dat zich in januari heeft voltrokken, zult u ongetwijfeld
zeggen: "Och, is dat nog pas zo kort geleden gebeurd?" Een fotoboek als dit, waarin in woord en beeld een neerslag van het wereldgebeuren uit 1968 is opgenomen, zal u
derhalve dikwijls voor verrassingen plaatsen.' Dat deed het zeker.

Heb je schone handen?
Bij ons thuis in Veldhoven was het dan ook feest als de bladenman, die behalve tijdschriften ook boeken verkocht, in het begin van het jaar het
nieuwe Aanzien had gebracht. Mijn ouders kochten ieder jaar vier exemplaren: een om zelf te houden en de rest om cadeau te doen aan respectievelijk tante Riek, opa Van
der Vliet en tante Jeanne, die in januari en februari jarig waren en dankzij ons de serie compleet hielden. Als we schone handen hadden en voorzichtig deden (de eerste
delen waren nogal kwetsbaar omdat ze slecht gelijmd waren), mochten mijn zussen en ik Het aanzien lezen. En dat deden we. We lazen en herlazen de verhalen en waren
gefascineerd door een bloedend meisje dat zich afvroeg: 'Mamma, waarom is het zo donker?' door doodgevallen acrobaten in het circus, door een beer die een vrouw aan-
viel, door de lelijkste man ter wereld, door de zweefduik van een keeper, door zwemtochten over het Kanaal, door een koffermoord, door een baby in een vuilnisvat, door
een vijfling, door de blote acteurs van Oh Calcutta, door een moeder van 10 jaar, en zo verder en zo voort. Beelden die op mijn netvlies geëtst werden - en op dat van velen
met mij, zo bleek later.
Bij het teruglezen van al die oude Aanziens voor het samenstellen van deze jubileumuitgave, herinnerde ik mij ineens weer dat ik als jongetje met een van de delen naar
mijn moeder gelopen benen haar gevraagd heb:'Mama, dat doe je toch niet: expres verongelukken?' Ik was volledig in verwarring geraakt door de kop boven een artikel. Ex-
pres verongelukt'. Het ging over een treinongeluk... Pas toen ik jaren later, in 1983, zelf bij Het aanzien betrokken raakte - eerst als medewerker en al snel als samenstel-
ler - realiseerde ik me wat er bij het maken van het boek allemaal komt kijken. Dat er over alles moest worden nagedacht: welke onderwerpen nemen we op, welke in-
valshoek kiezen we, wat voor foto plaatsen we daarbij? Een jaar in woord en beeld op zo'n manier samenvatten dat er een genuanceerd beeld wordt geschetst en er voor elk wat
wils in staat: dat was en is de uitdaging.
Voor de bladenman in Veldhoven was het jammer dat ik Het aanzien ging maken. Hij raakte aan de familie Van Bree een goede klant kwijt.Toen de man begin 1984 bij mijn ou-
ders aanbelde, hoopte hij weer de gebruikelijke vier exemplaren te kunnen slijten. Maar mijn vader antwoordde vol trots dat hij dit jaar Het aanzien niet zou bestellen, omdat
zijn zoon eraan had meegewerkt en voor de vier boeken zou zorgen. De bladenman droop onverrichterzake af en moet gedacht hebben:'dit is de beste smoes die ik ooit
gehoord heb om onder Het aanzien uit te komen'.

Het aanzien van de wereld.
De wereld is enorm veranderd. Maar we zijn de wereld ook anders gaan bekijken. Mede dankzij de ruimtevaart. Weinig foto's hadden zo'n
impact op het denken van de mens over de aarde als de opnames die de astronauten van Apollo 11 maakte vanaf de maan (zie p.2). De eindigheid van onze planeet was voor
eens en voor altijd vastgelegd. Het voedde het besef dat we voorzichtig moeten zijn met de aarde waarop we leven, en waarbuiten we hoogstens tijdelijk kunnen bestaan. Het
besef ook dat er geen al te grote gaten mogen vallen in onze kwetsbare, maar levensnoodzakelijke dampkring gaten die gesignaleerd werden door satellieten die om de
aarde heen cirkelden. De ruimtevaart leidde dus tot een fundamentele perspectiefwisseling. Een beter bewijs van het belang van foto's is bijna niet denkbaar.

Het aanzien van Het aanzien.
Hoe is in de loop der jaren tegen de reeks aangekeken? Aanvankelijk werd het vooral een'rampenboek'genoemd. En dat was het natuur-
lijk in zekere zin ook. Onvermijdelijk, omdat rampen nu eenmaal zeer nieuwswaardig zijn en Het aanzien wat er in de kranten staat en op radio en televisie verschijnt samen-
vat en bewaard. En een trein die aankomt is geen nieuws, de trein die ontspoort wel. Of, zoals te lezen staat op pagina 51 van Het aanzien van 1979: 'fotojournalistiek bestaat
nu eenmaal voor een belangrijk deel uit het laten zien van de hete actualiteit en de meestal rauwe werkelijkheid van het wereldnieuws'.
Langzaam maar zeker groeide het respect voor het boek. De teksten waren aanvankelijk wat kort en soms wat vooringenomen, maar vanaf het einde van de jaren zeventig
veranderde dat geleidelijk aan. Hoe langer de reeks duurde, hoe meer ook het besef groeide dat de teksten later (over tien, twintig, dertig jaar) nog gelezen zullen worden
en dan dus nog steeds begrijpelijk moeten zijn. Dat werd de uitdaging.
Uit onderzoek is gebleken dat illustraties in (schoolboeken over de recente geschiedenis bijna allemaal eerder al in Het aanzien zijn opgenomen. Na vraag bij auteurs en
samenstellers van dergelijke werken leert dat zij op zoek naar beeldmateriaal vrijwel altijd te rade gaan bij Het aanzien. Daaruit blijkt dat het boek een onmiskenbare status
geniet als beeldbron. Dat het inhoudelijk ook betrouwbaar gevonden wordt, blijkt onder meer uit het feit dat Het aanzien bij de televisiequiz Twee voor twaalf door de deelne-
mers als opzoekboek kan worden gebruikt. De reeks kreeg steeds meer aanzien en de Volkskrant omschreef in 2003 Het aanzien dan ook als 'het meest vermaarde jaarboek van
Nederland'.

In wat voor wereld leven wij?
Er is veel veranderd in de afgelopen halve eeuw. De apartheid is verdwenen, de vrouwenemancipatie heeft haar werk gedaan, Juliana
en Boudewijn zijn dood, homo's mogen tegenwoordig trouwen, de Berlijnse Muur is afgebroken en de katholieke Kerk maakt een ernstige crisis door. Maar er is ook veel
gebleven. Zoals Het aanzien dat in al die woelige jaren voor velen een betrouwbaar baken bleek. In Het aanzien werd en wordt de lawine van nieuws samengevat, beschreven
en bewaard. De veranderende wereld geboekstaafd. Dat Het aanzien is blijven bestaan is te danken aan de verantwoordelijke uitgevers, de samenstellers en de auteurs, de
fotopersbureaus en fotojournalisten, maar vooral aan de grote groep trouwe lezers en verzamelaars van de reeks.
Aan hen dragen we dan ook deze jubileumuitgave op.
Han van Bree

najaar 2011
50 jaar wereldnieuws
Het aanzien van bestaat een halve eeuw. Bij dit bijzondere jubileum hoort ook een bijzondere uitgave: 50 jaar'wereldnieuws in beeld'. Net als in het jaarlijkse Aanzien is een
gevarieerde keuze gemaakt uit de veelheid van het nieuws: oorlogen, sportprestaties, ongelukken, ruimtevaart, natuurrampen, kunst en muziek. Het komt allemaal aan bod:
van Martin Luther King, de oorlog in Vietnam en de successen van Ard en Keessie tot de verkiezingszege van Barack Obama en de recente Arabische lente. En achterin een hele
reeks prijzen en uitslagen.
Maar er is meer. In deze speciale jubileumuitgave zijn ook vier interviews opgenomen. Joop van Zijl vertelt hoe hij tijdens zijn werk op het nippertje aan de
dood ontsnapte, Antoine Bodar prijst de Bossche bisschop Bekkers, Lenny Kuhr kijkt terug op hits en hinderlijke etiketten en Robbert Dijkgraaf zag de wereld veranderen,
maar anders dan verwacht.
Er is inderdaad veel veranderd de afgelopen vijftig jaar. Maar Het aanzien van is gebleven.
En dat vieren we met deze terugblik op de
periode 1962-2011.

Unieboek / Het Spectrum;  
 

29. Boeknummer: 00564  
Breda - Prinsenbeek. Plangebied Westrik
Historie -- Archeologie           (2019)    [M. Pieters, M. Kooi]
Breda - Prinsenbeek. Plangebied Westrik. Proefsleuvenonderzoek en opgraving.
BAAC-rapport A-17.0127?A-18.0025

Inhoud
■ Samenvatting 7
1 ■ Inleiding 9
1.1 Aanleiding 9
1.2 Ligging en aard van het terrein 11
1.3 Administratieve gegevens 11
1.4 Leeswijzer 12
2 ■ Onderzoekskader 13
2.1 Landschappelijke achtergrond 13
2.2 Archeologische achtergrond 15
2.3 Historische achtergrond 16
2.4 Onderzoeksvragen 16
2.5 Werkwijze 19
2.5.1 Veldwerk 19
2.5.2 Uitwerking 21
3 ■ Resultaten 23
3.1 Bodemopbouw 23
3.2 Sporen 24
3.3 Vondsten 33
4 ■ Synthese 37
5 ■ Literatuur en bronnen 39
6 ■ Lijst van afbeeldingen 41
■ Bijlagen 43
Bijlage 1 Geologische en archeologische tijdvakken
Bijlage 2 Onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen
Bijlage 3 Sporenlijst
Bijlage 4 Vondstenlijst
Bijlage 5 Resultaten C14-onderzoek
Bijlage 6 Allesporenkaart met structuren
Bijlage 7 Allesporenkaart met datering van de greppels
Bijlage 8 Allesporenkaart met spoornummer (digitaal)


Samenvatting
In opdracht van Giesbers Beheer heeft BAAC een proefsleuvenonderzoek en een
opgraving uitgevoerd in plangebied Westrik te Prinsenbeek gemeente Breda.
De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van woningen in
het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden
vernietigd zullen worden.

Het plangebied Westrik te Prinsenbeek bevindt zich ten zuiden van de
bebouwde kom van Prinsenbeek, in de gemeente Breda. De bodem bestaat uit
een natuurlijke veldpodzolbodem die wordt afgedekt door een dik cultuurdek.
De natuurlijke bodem is antropogeen beïnvloed door ontwatering, verploeging
en dergelijke. Bij diverse archeologische onderzoeken die hebben plaats
gevonden binnen een kilometer van het plangebied zijn resten gevonden van
bewoning van de bronstijd tot en met de nieuwe tijd. Het plangebied bestaat
vrijwel geheel uit akkercomplexen, het oostelijk deel ligt ter hoogte van het
gehucht Westrik. Op de kadastrale minuut is te zien dat het Vaareind en een
weg door de meest zuidwestelijke hoek van het plangebied loopt, verder zijn
alleen perceelgrenzen te zien op het minuutplan.

is In november en december 2017 is een proefsleuvenonderzoek in het
plangebied uitgevoerd. Naar aanleiding van de evaluatie van de resultaten
van het proefsleuvenonderzoek is een klein gedeelte van het plangebied
opgegraven in februari 2018.
Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat zich in het plangebied drie
vindplaatsen bevinden. Vindplaats 1 bestaat uit ontginningssporen uit de (late
middeleeuwen-) nieuwe tijd, vindplaats 2 bestaat uit een cluster paalkuilen die
een gebouw (berg) vormen uit de late middeleeuwen - nieuwe tijd en vindplaats
3 bestaat uit een erf (paalkuilen, kuilen en een waterput) uit de nieuwe tijd.
Vindplaats 3 is als behoudenswaardig aangemerkt op basis van de criteria zoals
gesteld in de KNA. Het advies van BAAC luidde daarom deze vindplaats in situ
te behouden, of wanneer dat niet mogelijk was de vindplaats op te graven
(behoud ex situ). De bevoegde overheid heeft besloten vindplaats 3 en een
(gedeelte) van vindplaats 2 op te graven.

Bij de opgraving van vindplaats 2 zijn resten gevonden van een gehoekte
berg, een gebouw dat onder andere werd gebruikt voor de opslag van hooi of
graan. Daarnaast zijn tijdens de opgraving drie paalsporen gevonden van een
spieker, een vierde paalspoor is subrecentelijk vergraven. Ook zijn de resten
van een afrastering gevonden die parallel loopt aan een greppel. Vondsten zijn
met name afkomstig uit de greppels en kunnen gedateerd worden in de late
middeleeuwen en de nieuwe tijd. Twee C14-monsters uit de gehoekte berg
leiden tot een datering tussen 1276 en 1382.

De resten van vindplaats 3 die zich binnen het onderzoeksgebied bevinden zijn
opgegraven, met uitzondering van de waterput. Het opgraven van de kuilen en
de losse paalkuil heeft geen aanvullende informatie opgeleverd over de functie
van deze sporen. Voor de waterput is, in overleg met het bevoegd gezag,
besloten deze in situ te behouden.


1.1 Aanleiding
In opdracht van Giesbers Beheer heeft BAAC (onderzoeks- en adviesbureau
voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een
proefsleuvenonderzoek en een opgraving uitgevoerd in plangebied Westrik
te Prinsenbeek, gemeente Breda. De aanleiding voor het onderzoek is de
voorgenomen bouw van woningen in het plangebied waarbij een gerede kans
bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden.

Dit onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. Op basis van het proefsleuven-
onderzoek, dat is uitgevoerd in november en december 2017, zijn drie archeo-
logische vindplaatsen vastgesteld. Vindplaats 1 bestaat uit ontginningssporen
uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd, vindplaats 2 betreft een cluster
paalkuilen die een structuur vormen uit de late middeleeuwen - nieuwe tijd,
vindplaats 3 is een erf uit de nieuwe tijd. Na waardering van de vindplaatsen in
de evaluatiefase', zijn vindplaatsen 2 en 3, in het oosten van het plangebied,
behoudenswaardig geacht en dientengevolge onderzocht door middel van
een opgraving. De opgraving vond plaats in februari 2018. In dit rapport zullen
de resultaten van zowel het proefsleuvenonderzoek als de opgraving worden
besproken.

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is door de gemeente Breda een
Programma van Eisen opgesteld.2 Hieruit is gebleken dat het plangebied op de
Archeologische Beleidskaart Breda voornamelijk een hoge verwachting heeft
op het aantreffen van archeologische waarden. Een strook in het zuidelijke en
noordwestelijke deel van het plangebied heeft een middelhoge verwachting.
In het noordwestelijke deel, op de overgang van een hoge naar middelhoge
verwachting, heeft een klein gebied een lage verwachting. In de omgeving van
het plangebied zijn bij verschillende archeologische onderzoeken archeologische
resten aangetroffen. Direct ten oosten van het plangebied bijvoorbeeld, op het
Saval-terrein, is een proefsleuvenonderzoek en opgraving uitgevoerd (BR-87-
04/05). De oudste bewoningssporen die hier zijn aangetroffen, stammen uit de
vroege ijzertijd. In de midden- en late ijzertijd lijkt sprake te zijn van ten minste
twee gelijktijdige boerderijen met bijgebouwen. Na de late ijzertijd wordt het
terrein verlaten. In de volle middeleeuwen wordt het terrein opnieuw in gebruik
genomen. Deze bewoning kan beschouwd worden als een voorloper van het
gehucht Westrik dat uit historische bronnen bekend is. De bewoning wordt
voortgezet tot in de late middeleeuwen of nieuwe tijd.

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats tussen 23 november en 1 december
2017 en de opgraving vond plaats tussen 8 en 13 februari 2018. Contactpersoon
namens de opdrachtgever is 8. van Gerven.3 De bevoegde overheid voor dit
project is F.J.C. Peters (gemeente Breda). Het veldteam stond onder leiding van
Senior KNA-archeoloog M. Kooi, verder bestond het veldteam uitW. Kemme,
D. Udo, M. Kalshoven, P. Kubistal, M. Mostent, M. Tump. C. Verbeek en
M. Pieters. De graafmachine werd geleverd door T. Luijten en de machinist was
T. Vercamme. Tijdens het veldonderzoek zijn geen specialisten ingezet.


1.2 Ligging en aard van het terrein
Het plangebied ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Prinsenbeek, in de
gemeente Breda (afb. 1.1). Het terrein wordt aan de noord-, oost- en westzijde
begrensd door de bebouwde kom van Prinsenbeek en aan de zuidzijde
door de spoorlijn. Het plangebied is voor een groot deel onbebouwd en in
gebruik als grasland. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 9
ha. De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt circa 6500 m2. In het
onderzoeksgebied zijn in totaal 54 proefsleuven met een totale oppervlakte
van 5647 m2 onderzocht. Naar aanleiding van het proefsleuvenonderzoek is
besloten dat de aangetroffen vindplaats verder onderzocht diende te worden
door middel van een opgraving, die is uitgevoerd in twee fases. Bij fase 1 werd
de helft van de werkputten aangelegd in een dambordpatroon. Indien de
sporen aanleiding gaven tot verder onderzoek werden ook de tussenliggende
werkputten aangelegd in fase 2. Op die manier is in totaal 8934m2 opgegraven.

BAAC;  
 

30. Boeknummer: 00565  
Van Kleine Schans naar Chinese Muur
Historie -- Terheijden           (2022)    [Pierre Gruca]
Van Kleine Schans naar Chinese Muur.
Over Bernard Wolters, Terheijdense notariszoon als Wu Guang Wen, missionaris van Scheut in China.

Inhoud
Voorwoord,Vier broers aan het altaar .................4
Het gezin Wolters.....................................5
Vader Wolters, notaris, politicus, bestuurder.........7
Bernard Jacques Louis Marie Wolters...................I I
Terheijden, bedankt ..................................19
Verhalen van Bernard Wolters .........................21


Vier broers aan het altaar
In de rijke parochiegeschiedenis vanTerheijden kwam ik een krantenbe-
richt tegen uit deTilburgse Courant van 29 augustus 1928 met als kop
Vier broers aan het Altaar
Dat wekt wel enige verbazing in een tijd als de onze waarin er nog
maar weinig priesters zijn.
Vier broers uit één gezin priester, het kwam in die tijd meer voor, maar
voor Terheijden was het uniek. Helemaal bijzonder was dat de jongste
van de vier, Bernard, missionaris werd in China.
Daar komt nog bij dat de vier broers zonen waren van notaris Wol-
ters, een man die beroepsmatig actief was als notaris, maar die ook
druk doende was als bestuurder van allerlei verenigingen in en buiten
Terheijden en die ook lid was van de Provinciale Staten in de provincie
Noord-Brabant
Kortom, genoeg stof om er mijn licht over te laten schijnen en het
resultaat met jullie te delen.
Pierre Gruca

Heemkundekring De Vlasselt;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 april 2023