HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 29   (uit: 668)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00291  
Wat onze voorouders wisten
Natuur -- Kruiden           (2020)    [Doorn Ien]
Wat onze voorouders wisten. Kruiden rondom Terheijden, Wagenberg en Langeweg

Voorwoord
‘Wat onze voorouders wisten'
Wat wij jammer genoeg al lang vergeten zijn, is wat de natuur ons allemaal te bieden heeft op het gebied van voedsel en geneeskrachtige kruiden.
Het hele jaar door geeft de natuur ons wilde planten die boordevol gezonde voedingsstoffen zitten, eetbaar en smakelijk zijn.
Onze voorouders gebruikten geneeskrachtige kruiden om o.a. maagklachten te bestrijden, bloedingen te stoppen, botbreuken te behandelen
en zelfs voor geestelijke vlieguren.

In dit boekje wordt verteld welke planten je kunt eten, welke je zeker niet moet eten en hoe ze vroeger in de volksgeneeskunde werden gebruikt.

Er geldt een aantal (ongeschreven) regels voor het wild plukken:
• Weet je het niet, dan eet je het niet. Dit omdat er ook giftige planten bestaan.
• Is een plant zeldzaam maar wel eetbaar dan laat je die staan.
• Is een plant beschermd of staat hij op de rode lijst, (hierover later meer wanneer we het over postzegelnatuur hebben) ook dan lekker laten staan.
• Wildplukken valt onder stroperij. Kleine hoeveelheden plukken wordt oogluikend toegestaan. Pluk je grote hoeveelheden, dan is dit strafbaar.

Op deze plaats wil ik Gwen van der Meer en José van Hooijdonk bedanken voor het corrigeren van kromme zinnen en andere vergissingen.
Fons de Weert bedank ik voor de vormgeving.

Recepten vindt je bij de volgende plantnummers: 1,11, 13,20, 36,53,55, 69 een aanrader: 76,93,97 en 103.

Veel leesplezier gewenst
Ien Doorn

Heemkundekring De Vlasselt;  
 

2. Boeknummer: 00292  
Wat onze voorouders wisten
Natuur -- Kruiden           (2021)    [Doorn Ien]
Wat onze voorouders wisten. Kruiden rondom Teteringen

Voorwoord
‘Wat onze voorouders wisten'
Wat wij jammer genoeg al lang vergeten zijn, is wat de natuur ons allemaal te bieden heeft op het gebied van voedsel en geneeskrachtige kruiden.
Het hele jaar door geeft de natuur ons wilde planten die boordevol gezonde voedingsstoffen zitten, eetbaar en smakelijk zijn.
Onze voorouders gebruikten geneeskrachtige kruiden om o.a. maagklachten te bestrijden, bloedingen te stoppen, botbreuken te behandelen
en zelfs voor geestelijke vlieguren.

In dit boekje wordt verteld welke planten je kunt eten, welke je zeker niet moet eten en hoe ze vroeger in de volksgeneeskunde werden gebruikt.

Er geldt een aantal (ongeschreven) regels voor het wild plukken:
• Weet je het niet, dan eet je het niet. Dit omdat er ook giftige planten bestaan.
• Is een plant zeldzaam maar wel eetbaar dan laat je die staan.
• Is een plant beschermd of staat hij op de rode lijst, (hierover later meer wanneer we het over postzegelnatuur hebben) ook dan lekker laten staan.
• Wildplukken valt onder stroperij. Kleine hoeveelheden plukken wordt oogluikend toegestaan. Pluk je grote hoeveelheden, dan is dit strafbaar.

Op deze plaats wil ik Gwen van der Meer en José van Hooijdonk bedanken voor het corrigeren van kromme zinnen en andere vergissingen.
Fons de Weert bedank ik voor de vormgeving.

Recepten vindt je bij de volgende plantnummers: 1,11, 13,20, 36,53,55, 69 een aanrader: 76,93,97 en 103.

Veel leesplezier gewenst
Ien Doorn

Heemkundekring Teterings Erfdeel;  
 

3. Boeknummer: 00305  
De Oranjeboom Jaarboek 2020 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda. Deel 73
Historie -- Breda, algemeen           (2021)    [Frans Gooskens e.a.]
De Oranjeboom Jaarboek 2020

Ten geleide
De bijdragen in dit jaarboek vallen voor een groot deel binnen het thema ‘cultuur en onder-
wijs’. We hebben een recordaantal van vijftien bijdragen verdeeld over bijna driehonderd
pagina’s. De redactie moest af en toe streng zijn tegen de auteurs over het aantal woorden.
Omdat we vanwege corona/covid niet veel activiteiten hebben kunnen aanbieden hopen we
met dit extra dikke boek de pijn wat te verzachten.
Een opvallende plaats in dit jaarboek voorvader en zoon De Morée. Louis de Morée (1882-
1966) woont vanaf 1923 in Breda als de kapelmeester van het Zesde Regiment Infanterie.
Hij verzorgt regelmatig concerten in Concordia. Het artikel van John Smit geeft een goed
overzicht van zijn leven en zijn belang voor de muziek in Breda. In het artikel van Marianne
Laurijssens over het stedelijk toerisme wordt hij genoemd als de componist van het Bredase
volkslied: De Paarse Heide. Een vrolijke mars die hij in 1929 schrijft op verzoek van burge-
meester Van Sonsbeeck bij de inwijding van het nieuwe carillon van de Grote Kerk. Tenslot-
te duikt Louis weer op in het artikel over de afschaffing en de terugkeer van carnaval. In
1939 arrangeert hij het carnavalslied Breda lacht weer. Zijn zoon Gerrit de Morée (1909-1981)
ontwerpt het camavalsaffiche datzelfde jaar; een clown die achterop een ezel zit in vrolijk
rood en groen. Pieter Stallen beschrijft in zijn bijdrage de rol van Gerrit bij de oprichting van
de Academie voor Beeldende Kunsten Sint [oost. Samen met medekunstenaars Dio Roovers
en Niel Steenbergen is hij hiervoor verantwoordelijk. De Morée zal tot 1974 doceren op Sint
Joost waar de studenten hem liefkozend Ome Gerrit noemen. Stallen beschrijft de invloed
van Sint Joost op het culturele klimaat van Breda. Het artikel is een bruggetje naar het andere
thema van dit jaarboek, namelijk onderwijs.
Dit jaarboek heeft vijf bijdragen over onderwijs, naast de acht bijdragen over cultuur en
kunst. Verder zijn er nog twee artikelen over andere onderwerpen: de middeleeuwse gevan-
genispoort van Breda en De Kwatta chocoladefabriek tijdens de Tweede Wereldoorlog. De
redactie heeft vijf nieuwe auteurs kunnen vinden voor het schrijven van een bijdrage. Een
levend bestand van auteurs is belangrijk voor de toekomst.
Het jaarboek is te breed gevuld om hier allemaal op te noemen. Daarom: geniet van het
lezen en vertel het door!
Fred Saan voorzitter 'de Oranjeboom'
Frans Gooskens voorzitter redactie

De Oranjeboom;  
 

4. Boeknummer: 00307  
De verdwenen boer en wever uit Westrik en Vaareind
Historie -- Prinsenbeek, algemeen           (2021)    [Kees van Endschot]
De verdwenen boer en wever uit Westrik en Vaareind. Een diepgaand onderzoek naar het wel en wee van huizen en hun bewoners in vervlogen tijden.
Geschiedenis van Westerik en Vaareind, gehuchten in Princenhage, nu deel uitmakend van de gemeente Breda.

Voorwoord
Voor u ligt een boek met de geschiedenis van Westrik en Vaareind, destijds gehuchten in Princenhage, tegenwoordig deel uitmakend van de gemeente Breda. Ik ga tot in de zestiende
eeuw terug met huizen, boerderijen en andere voorkomende bouwsels en zijn bewoners, die in de huidige straten Westrik, Westrikseweg en Vaareindseweg stonden en staan. Huizen van na
1968 zijn in dit boek niet opgenomen, de geschiedenis is daarvoor te kort.
Opgenomen kaarten, foto’s en andere afbeeldingen geven een goed tijdsbeeld van het wonen en werken in vervlogen jaren. Tevens dragen die bij aan herinneringen en kennis, die
veel ouderen en jongeren zullen kunnen waarderen.

Ik ben als volgt te werk gegaan: eerst met de oude straat Westrik, startend met de even nummers van laag naar hoog aan de zuidkant. Daarna op dezelfde manier de oneven nummers
aan de noordkant. Vervolgens de Westrikseweg, waar maar weinig bebouwing was en is.
Ik begin vooraan bij nummer 1 en eindig bij nummer 30. Het grootste deel van dit boek is voor de Vaareindseweg, een oude straat en vroeger zeer arm. Ook hier weer huis voor huis,
beginnend met de even huisnummers aan de oostkant, nadien de oneven aan de westkant.

Het aanbod van gegevens en foto’s verschilt nogal per huis, soms is er veel informatie van een pand in de archieven te vinden, van een ander dan weer erg weinig. Daarom zijn er aan het
ene huis meer en aan het andere minder pagina’s besteed.
Met foto’s idem dito, de ene familie moest heel het huis onderste boven keren om een enkele foto boven water te krijgen, bij andere moest ik kiezen uit de hoeveelheid bruikbare.
Bij sommigen laat de kwaliteit wel wat te wensen over, maar zijn voor dit boek te waardevol om ze niet te gebruiken.
Bij oudere gezelschapsfoto’s is het soms gissen naar namen van de afgebeelde personen, directe familieleden konden mij daar niet altijd bij helpen. Van meerdere personen is het
geheel duister om wie het gaat, die geef ik met vraagtekens aan.

Alles wat in dit boek staat heb ik uit archieven, literatuur en van betrokken families, zoveel mogelijk op waarheid berustend. Het is mogelijk dat er twijfel ontstaat over de juistheid van
het geschrevene. U kunt en mag mij daar niet verantwoordelijk voor houden. Tevens niet voor de in de kaders cursief gedrukte tekst, die mij meest mondeling is aangereikt en door mensen
verschillend kan worden beoordeeld op juistheid. Daarom kan er geen enkel recht aan ontleend worden!

Ik wens U veel genoegen bij het lezen van dit boek en hoop dat bij ouderen onder U herinneringen die ver weg in het geheugen verstopt zaten hiermee terug komen. Voor
jongeren kan het boek de geschiedenis van de beschreven straten een openbaring zijn.

De straten zijn op volgorde in drie hoofdstukken verdeeld, hieronder zijn die te vinden:

1: Westrik tussen Groenstraat en Westrikseweg blz. 7-114
2: Westrikseweg tussen Westrik en Vaareindseweg blz. 115-151
3: Vaareindseweg tussen Leursebaan en Oudemolenweg blz. 152-262

Kees van Endschot
Herfst 2021

 

5. Boeknummer: 00311  
Boekendonck, een verhaal apart
Cultuur -- Bibliotheek Boekendonck           (2020)    [Marjan van der Laken]
Boekendonck, een verhaal apart
Jubileumboekje van vrijwilligersbibliotheek Boekendonck te Prinsenbeek


Inhoud
Inleiding 5
Van idee naar werkelijkheid 8
Boekendonck 2015-2020 14
Blik op de toekomst 42
Voorgeschiedenis 46
Lijst Vrijwilligers Boekendonck 56
Colofon 58

Inleiding 6
Het is nu vijf jaar geleden dat vrijwilligersbibliotheek Boekendonck is opgericht. Aanleiding voor een jubileumboekje vonden Lucie Rijsdijk en Laura van Opstal tijdens
de kerstborrel van Thebe eind 2019.
Het accent van dit boekje ligt op de eerste vijf jaar van Boekendonck. Maar ook de voorgeschiedenis van de bibliotheekvoorziening in Prinsenbeek komt aan
bod, omdat Boekendonck hiervan een uitvloeisel is.
Bij de opening van Boekendonck op 17 oktober 2015 gaf Bekenaar Kees Nagelkerke al een inkijkje in de bibliotheekgeschiedenis van Prinsenbeek. Dat verhaal
is in een apart hoofdstuk verwerkt.
Boekendonck is inmiddels van een kleine naar een grotere ruimte gegaan met fraaie inrichting.
Een stap verder naar een dorpsbibliotheek voor iedereen en tegelijk een ontmoetingspunt: de droom van de initiatiefnemers.
Mogelijk gemaakt door de medewerking van bestuur en medewerkers van Woonzorgcomplex Thebe/Hagedonk.
Op basis van een sterke groep vrijwilligers en een groeiende belangstelling vanuit de bewoners van Prinsenbeek en Hagedonk.


Vereniging Boekendonck;  
 

6. Boeknummer: 00312  
Wat onze voorouders wisten
Natuur -- Kruiden           (2021)    [Ien Doorn]
Wat onze voorouders wisten. Dl 2. Kruiden rondom Terheijden Wagenberg en Langeweg


Voorwoord
‘Wat onze voorouders wisten'
Wat wij jammer genoeg al lang vergeten zijn, is wat de natuur ons allemaal te bieden heeft op het gebied van voedsel en geneeskrachtige kruiden.
Het hele jaar door geeft de natuur ons wilde planten die boordevol gezonde voedingsstoffen zitten, eetbaar en smakelijk zijn.
Onze voorouders gebruikten geneeskrachtige kruiden om o.a. maagklachten te bestrijden, bloedingen te stoppen, botbreuken te behandelen
en zelfs voor geestelijke vlieguren.

In dit boekje wordt verteld welke planten je kunt eten, welke je zeker niet moet eten en hoe ze vroeger in de volksgeneeskunde werden gebruikt.

Er geldt een aantal (ongeschreven) regels voor het wild plukken:
•    Weet je het niet, dan eet je het niet. Dit omdat er ook giftige planten bestaan.
•    Is een plant zeldzaam maar wel eetbaar dan laat je die staan.
•    Is een plant beschermd of staat hij op de rode lijst, dan lekker laten staan.
•    Wildplukken valt onder stroperij. Kleine hoeveelheden plukken wordt oogluikend toegestaan. Pluk je grote hoeveelheden, dan is dit strafbaar.

Goede vriendin Gwen van der Meer wil ik bedanken voor het redigeren van dit boekje.
Van oud collega Henk Schell kreeg ik toestemming om zijn foto’s van het penningkruid, rodekoolzwam, korenbloem en paardenbloem te gebruiken. Hiervoor mijn dank.
Fons de Weert wil ik bedanken voor de vormgeving.
Veel leesplezier gewenst
Ien Doorn


Heemkundekring De Vlasselt;  
 

7. Boeknummer: 00313  
Erfgoed in Noord-Brabant. Vestingsteden langs de linie
Monumenten -- Monumentenzorg           (2021)    [Maikel Roelofs]
Erfgoed in Noord-Brabant. Vestingsteden langs de linie.
Overzicht van de vestingsteden in Noord-Brabant.


Inhoud
Vestingsteden langs de linie 5
Vestingsteden in Noord-Brabant 13
Bergen op Zoom 14
Steenbergen 18
Willemstad 22
Klundert 27
Breda 30
Geertrui 33denberg
Woudrichem 36
Heusden 40
’s-Hertogenbosch 44
Megen 48
Ravenstein 51
Grave 57
Om verder te lezen 62
Adressen 62
Illustratieverantwoording 63
Over de auteur 64
Colofon 64

Vestingsteden langs de linie
Door de geschiedenis van Nederland heen is er meermaals een dreiging geweest vanuit het zuiden. Zowel de Belgen,
de Fransen als de Spanjaarden hebben al dan niet meer dan eens oorlog gevoerd met de Nederlanden. Het is dus niet
vreemd dat er in Noord-Brabant al eeuwen een verdedigingslinie ligt waarmee de rest van het land tegen invallen uit het zuiden
beschermd moest kunnen worden.


Stichting Matrijs Utrecht;  
 

8. Boeknummer: 00314  
De geschiedenis van kasteel 'Hof van den Houte' en zijn bewoners
Monumenten -- Kasteel Hof van den Houte Etten           (2021)    [Drs M.J. Bicknese]
Geschiedenis van het Ettense kasteel Hof van den Houte en zijn bewoners. 500 jaar geschiedenis met veel illustraties


INHOUDSOPGAVE
0.1 Voorwoord 7
0.2 Voorwoord auteur 9
0.3 Ten geleide (Leeswijzer 1) 11
0.4 Het Leenstelsel (Leeswijzer 2) 13
Deel 1. Het hof van den Houte in de Middeleeuwen
1.1 Hoe kwam Etten aan zijn kasteel, aan Hof van den Houte? 15
1.2 De heren van Ten Houte en Etten 19
1.3 De omvang en inkomsten van het hof te Etten in de 14de eeuw 23
1.4 De vererving van het goed ten Houte door de familie Uten Houte zelf 24
1.5 Oom Arnt sterft. Wie volgt? 29
1.6 Verdere opdeling van de eigendommen; de verdelingsakte van 1448 33
1.7 Flendrik Steenwech komt op het toneel; Etten raakt los van de familie Van den Houte 35
1.8 De bezittingen Van den Houten vallen uiteen; Jan Pot bezit het kasteel 38
1.9 Een eerste indruk van het kasteel, het gebouwhuis zelf in de 15de eeuw 43

Deel 2. Het hof van den Houte in de 16de en 17de eeuw
2.1 Twee generaties Van Aerschot-Schoonhoven 45
2.1.1 Hendrik van Schoonhoven 46
2.1.2 Jan van Schoonhoven 49
2.2 Van der Straten; bijna 80 jaar bezitter van kasteel van den Houte 55
2.3 17de eeuw: Hinckaert en d’ Assignies sterven kinderloos 64
2.4 De strijd breekt los 71
2.4.1 Intro 71
2.4.2 De rol van Savernel en van der Schueren 74
2.4.3 De rol van Gageldonk 76
2.4.4 Verloop van de twist 77
2.4.5 Duidelijkheid 85
2.5 Hoe zag het kasteel van den Houte er uit in de 16de en 17de eeuw? 89
2.5.1 Beschrijvingen 89
2.5.2 Reparaties aan brug en Hof van den Houte 1671-1675 92
2.5.3 Afbeeldingen van het kasteel 96
2.6 De laatste adel in Etten: Van den Tympel en de Rubempré 108

Deel 3. Hof van den Houte, de laatste honderd jaar (1717-1816)
3.1 Intro 111
3.2 Adriaen Cornkoper 113
3.3 Cornelis Cornkoper 115
3.4 Cornkoper vindt een vrouw: Frantjoise Tilly 119
3.5 Intermezzo: De familie Tilly 123
3.6 Cornkoper eigenaar van het Hof van den Houte 125
3.7 Cornkopers jaren als getrouwde schout (1717-1732) 127
3.8 Intermezzo: korte genealogie van der Mee en Snels 131
3.9 Wie is de biologische vader van Govert van der Mee? 133
3.10 Hoe verliep het de schout in zijn laatste vijftien jaar? 137
3.11 De laatste jaren van Cornelis Cornkoper 139
3.12 Elisabeth Snels erft Hof van den Houte en trouwt 142
3.13 Govert van der Mee laatste kasteelheer 148
3.14 De sloop 154
3.15 De nalatenschap van Govert van der Mee 160
3.16 Hoe zag het kasteel er op het laatst uit? 163

Deel 4 Afsluiting
4.1 Wat is er over van het kasteel? 177
4.2 Archeologisch onderzoek 179
4.3 Samenvatting 184
Nawoord 188
Bijlagen 189
Belangrijkste literatuur 215
Afkortingen 216

Voorwoord
Op 11 mei 1947 werd de Heemkundige Werkkring Jan uten Houte opgericht. De eerste initiatieven daartoe werden al in het begin van 1941 ondernomen maar door de bezetting werd in
september van dat jaar de in het najaar van 1940 opgerichte Bond van Heemkundige Studiekringen verboden. Daardoor konden de Etten-Leurse activiteiten niet openlijk beoefend worden.
Jan uten Houte was in 1947 de vijfde heemkundekring in de provincie en de eerste in West-Brabant.
In 2022 wordt dus het 75-jarig bestaan van de inmiddels vereniging ‘Heemkundekring Jan uten Houte’ bereikt, een albast jubileum, soms ook kroonjuweel genoemd. Welgemeende felicitaties
zijn dus zeker op zijn plaats.
Rond een jubileum worden allerlei festiviteiten georganiseerd, maar de sinds maart 2020 heersende coronapandemie maakte het voor de vereniging onmogelijk activiteiten voor te bereiden
omdat lang (en nu nog) onduidelijk is of deze rond de jubileumdatum doorgang kunnen vinden.
Om in aanloop naar het jubileum de leden van vereniging toch enigszins bij deze heuglijke gebeurtenis te betrekken heeft het bestuur in de loop van 2020 besloten een nieuwe loot aan de
boom van de serie Bijdragen tot de geschiedenis van Etten-Leur toe te voegen.

Sinds een aantal jaren doet Maarten Bicknese onderzoek naar het kasteel te Etten, ook wel aangeduid met Hof van den Houte of kasteel Uten Houte, en haar eigenaren en bewoners. Het doel
was om, zoals hij in 2019 in kwartaalblad Heem-EL schreef, te komen tot een boek met alle bijzondere details. In het verleden zijn over het kasteel, de eigenaren en bewoners al enkele kleinere
publicaties verschenen, maar zijn onderzoek had zoveel nieuwe en onbekende informatie opgeleverd dat een nieuwe publicatie over het onderwerp gerechtvaardigd was. In de eerste jaargang
van het kwartaalblad lichtte Bicknese door middel van korte stukjes alvast wat tipjes op over het toen nog erg schemerige verhaal over het kasteel.
Het resultaat van het onderzoek ligt nu voor u: De geschiedenis van kasteel “Hof van den Houte” en zijn bewoners. Een kloek (naslag)werk van bijna 200 pagina's tekst en vele afbeeldingen en
kaders, aangevuld met dertig pagina's bijlagen waarin de belangrijkste documenten zijn weergegeven.
Een uitgebreid notenapparaat verantwoordt de inhoud en geeft een duidelijke indruk van de weg door archieven en publicaties die Maarten Bicknese heeft afgelegd om tot dit resultaat te komen.
In drie chronologisch geplaatste hoofdstukken en een Afsluiting neemt de auteur de lezer mee op een tocht gedurende meer dan 500 jaar wel en als kantelen en een overkapping van de oor-
spronkelijk hoofdingang die de indruk van een ophaalbrug moet wekken. Terecht vraagt Maarten Bicknese zich af of daardoor bij bezoekers de gedachte zal opkomen dat hier ooit een kasteel
gestaan heeft. Enkel straatnamen als Hof van den Houte, maar ook Bijvang, Bogaard, Burchtplein, Ridderstraat, Slotlaan en Voorvang moeten de gedachte aan wat hier ooit was levend houden.
Een bijzonder stukje Etten(-Leur) wordt in dit boek gepresenteerd. Met het resultaat wil ik zowel de auteur als de heemkundekring van harte feliciteren en u, lezer, wens ik veel plezier bij het
lezen of bladeren door dit boek. Wellicht dat u bij een volgend bezoek aan het winkelcentrum nog eens terugdenkt aan het gebouw en de bewoners van het Hof van den Houte.
Juni 2021
M.A.M. Voermans
oud-medewerker West-Brabants Archief

Voorwoord auteur
Sinds ik in Etten-Leur woon, en dat is nu al weer 45 jaar, ben ik in de historie, het landschap, de dorpsontwikkeling en de inwoners van mijn woonplaats geïnteresseerd. Als leraar probeerde
ik namen van mijn leerlingen mede te onthouden door de familierelaties of hun woonomgeving in te prenten. Na verloop van tijd werden namen als de Hilsebaan, Attelaken, Luijkx, Coremans,
Heeren en andere vertrouwd voor mij. Door mijn stamboomhobby ontdekte ik bovendien dat ik ook in Etten voorouders heb. Ik begon me er al gauw thuis te voelen.
Maar ook viel het me na een aantal jaren op dat, als ik iets over de oude Etten-Leurse historie las, dat dit steeds dezelfde verhalen waren. Ik miste nieuwe aanvulling. Soms werd dit gepresenteerd
als een eigen verhaal, terwijl het dus al keer op keer was verteld. Nou geeft dat op zich niets, ware het niet dat er ook wel eens fouten in stonden, die dan argeloos (begrijpelijk) of klakkeloos
(minder begrijpelijk) werden overgenomen. Ik wil al deze publicaties absoluut niet negatief beoordelen, integendeel ze zijn voor mij een enorme stimulans geweest en het fundament voor mijn onderzoek.

Op de plaats van het huidige winkelhart van Etten-Leur stond het Hof van den Houte en dit kasteel vormt de rode draad door dit boek. Het zojuist geschetste probleem geldt namelijk zeker
ook voor dit kasteel.
Het kasteel zal er vanaf de 14de eeuw tot begin 19de eeuw, dus zo'n 500 jaar hebben gestaan. Er is echter maar heel, heel weinig concreets over bekend.
Het enige verschenen boekje van de Heemkundekring door Toon Buckens over dit kasteel geeft een aardig goed beeld van de historie van het kasteel, maar er zijn toch wel aanvullingen en nieuwe
inzichten bij te geven.
Het zojuist genoemde boekje en Het Centrumplan van Etten-Leur waren een voorbeeld en belangrijke leidraad voor mijn onderzoek.
Ik richtte me bij het onderzoek behalve op het kasteel zelf ook op familie- en andere relaties tussen de personen en kwam daarbij tot soms verrassende ontdekkingen.
Mijn overweging daarbij was dat het vreemd zou zijn als wel de utenHoutes vanaf 1300 tot 1450 uitvoerig besproken zouden worden als stichters van het kasteel, en dat vervolgens vier eeuwen
kasteelbezit door andere families in een paar bladzijden zouden worden afgehandeld. Wie waren die opvolgende bezitters en bewoners? En welke rol speelden zij in Etten? Welk belang hadden
zij bij het bezit?

Gevolg is wel dat ik af en toe flinke uitstappen moest maken, die op zich weinig met het gebouw Hof van den Houte te maken hebben, maar dus wel met zijn bewoners of met de plaats waar
het beschrevene zich afspeelde. Zeer uitvoerig weid ik uit over Cornelis Cornkoper, die 40 jaar eigenaar en bewoner was. Wat was hij voor een persoon, in de publicaties vaak afgeschilderd als
een autoritair en “grimmig” man. Klopt dat beeld wel? Hij was de eerste niet-adellijke eigenaar, en het verhaal wordt nog merkwaardiger als we zien hoe het kasteel na hem overgaat in de handen van
de dienstmeid die als weesmeisje op het kasteel kwam werken.
Ik ben me ervan bewust dat deze hoofdstukken feitelijk niet over het kasteel gaan. Maar door deze families in het kasteelonderzoek te betrekken ontstaat er ook een beschrijving van het
tijdsbeeld van de Vrijheid Etten, Leur en Sprundel gedurende de 18de eeuw en begin 19de eeuw, de laatste 100 jaar van het kasteelbestaan.
Eindelijk ligt dan nu het resultaat van de verwerking van alle verzamelde gegevens voor me, voor u, lezer, en ik hoop dat u er veel plezier van gaat beleven. Maar ook gemak, want zoals gezegd,
veel lees je over de historie in kortere of langere artikelen en dit boek probeert een leesbare verzameling en samenvatting over het kasteel te zijn, zodat er naar ik hoop voor veel geïnteresseerden
een naslagwerk ligt over het kasteel en zijn bewoners.
Met dit boek heb ik dan ook een tweede doel. Ik hoop hiermee nog meer mensen geïnteresseerd te krijgen voor de historie die verder terug gaat dan grootmoeders tijd.
En een derde doel is om de onderzoekende lezers zover te krijgen dat zij dit boek gaan aanvullen en corrigeren. Want ongetwijfeld heb ook ik fouten gemaakt met lezen van het soms lastige oude
schrift, of met de uitleg van een akte. En eerlijk is eerlijk, ook ik heb wel heel veel, maar niet alle bronnen nagetrokken. Niet alle zegels van uten Houte heb ik gecontroleerd evenmin als élke bron
in de gepubliceerde teksten van gerenommeerde onderzoekers zoals Boeren. Ook tikfouten door mij kunnen heel storend zijn vooral bij namen of jaartallen.
En er blijven bovendien genoeg vragen over. Lang niet alle mogelijke bronnen zijn nagelezen, zodat er zeker nog het een en ander te ontdekken blijft.
Ik heb dan ook regelmatig een stukje discussie uitgeschreven, en vraagtekens gezet. Het scheppen van een beeld van hoe het kasteel eruitzag en waar precies het lag vond ik het moeilijkste van
dit onderzoek. Ik verwacht dan ook juist hierop veel reacties, wat hopelijk dit troebele beeld zal verhelderen. Ik zou iedereen willen aanmoedigen om in de oude documenten te duiken en de moei-
te te nemen om het oude schrift onder de knie te krijgen, dat is met wat oefening echt wel te doen.
Er gaat een wereld voor je open. En dan valt er nog heel veel te ontdekken over onze geschiedenis.
Ik houd me zeer aanbevolen voor elke opmerking aanvulling of verbetering en ik hoop dan ook dat er een tweede druk gaat komen.
Maar op de eerste plaats hoop ik u met dit boek een naslagwerk en vooral ook leesplezier te geven.
Het is ondoenlijk om iedereen te noemen die me geholpen en gestimuleerd heeft om door te gaan.
Maar wel wil ik absoluut Cor Aertssens noemen die me heeft uitgedaagd om dit onderzoek en het boek te starten. Hij gaf me al zijn aantekeningen als startpunt en heeft me kritisch leren kijken
naar teksten over historie.
Mensen uit de heemkundekring, archiefmedewerkers, vrienden en bekenden gaven me feedback of zelfs concrete gegevens die ze welwillend met me deelden. En ook mijn lieve Dieneke heeft
menig onderdeel van dit boek kritisch gelezen en met me besproken. Zonder al die hulp was dit boek niet verschenen. Dank jullie wel allemaal.
Tenslotte ben ik ook erg blij, trots en dankbaar met het feit dat het bestuur van de Heemkundekring Jan utenHoute mijn boek als jubileumuitgave wil laten verschijnen, zodat het wijd verspreid
wordt. Ik wens de vereniging nog vele jaren toe in onze boeiende gemeente.
Maarten Bicknese
mjbicknese26@gmail.com


Heemkundekring Jan uten Houte te Etten Leur;  
 

9. Boeknummer: 00315  
Nog meer verhalen van Johan Bax
Cultuur -- Verhalen           (2021)    [Johan Bax. Illustraties Jos Krijnen]
Nog meer verhalen van Johan Bax
Kinderverhalen in een fictief Brabants dorp


Voorwoord
Na het vorige boek, ‘Verhalen van Johan Bax’, kregen we vooral leuke reacties, van jong en oud.
Vandaar dat we besloten er nog een te maken.
Ook nu met de opzet dat er 3 generaties plezier aan beleven!
De verhalen spelen zich af in het dorp Heijdenberg, ergens in Brabant.
Ze gaan over een gezin met 2 kinderen, 2 katten en een hond en bijzondere dorpsfiguren.
De illustraties bij de verhalen zijn ook nu van Jos Krijnen.
Als er geen tekst in de boekjes zou staan, was het ook al de moeite waard om het uit te geven, zo mooi zijn ze.
Ed Oud deed de correctie, de vormgeving is van Fons de Weert.
Dit boek is speciaal voor Mees, Piet, Milan, Vieve, Cato, Veerle, Teun, Julia, Lise en Fien, en alle andere kinderen.
Veel leesplezier
Johan Bax


Heemkundekring De Vlasselt Terheijden;  
 

10. Boeknummer: 00326  
Ontspoord Magazine. jaargang 14 nr 1
Bak-van-boemeldonck -- Algemeen           (2021)    [Leden van verschillende Beekse Carnavalsverenigingen]
Magazine met allerlei feiten en weetjes over het Carnaval in Boemeldonck gemaakt door leden van verschillende carnavalsverenigingen. Drie maal per jaar veschijnend. Hoofdredacteur Jasper Korving

Inhoud
3    Voorwoord
6    Nieuws
8    Route van de Optocht
10  Column Sofie
12  Vrouwen die bouwen
14  Klasbak
15  Cult Classic
16  Dieren voorspellen de nieuwe Prins
20  Black Eagles jr.
22  CV Bende Gek?!
24  CV de Bixe Draoke
26  CV de Leutlaaiers
28  CV de Dwarsliggers
30  CV Ga Nou!
32  CV de Nachtbraokers
34  CV de Japjuinen
36  Afgevaardigden van de clubs
38  We zien oe gère
39  Column Nie Mokke
40  Pinneküh
41  Hoe gaat het nu met?
44  Word Lid
45  Column 42PK
46  Top 11 spelletjes voor de Fietstocht

Voorwoord
Boeren, burgers en buitenlui, komt dat zien! Het 56e jaar van Boemeldonck, met de 55e Grootvorst en de 54e Grote Optocht is aangebroken. En ja, de leuze liegt er niet om, want het kriebelt weer als
vanouds. En laat het alsjeblieft ook zo zijn als vanouds! Ik kijk uit naar de versierde huizen, een gekleurde markt, volle straten en kroegen, de terugkeer van vrienden en bekenden naar het dorp, en dat allemaal
om samen te genieten en plezier te maken. Ik verlang al weer naar het droogleggen (en misschien iets minder naar het weer aansluiten) van de pomp, het halen van een vette hap, de smakelijke aroma's van
ongewassen kielen en een 'goede' zorg voor de inwendige mens. Ik heb daar - waarschijnlijk net als u - ontzettend veel zin in!
Maar laten we beginnen met een Ontspoord zoals vanouds, waarin we kunnen roddelen over wie de 55e Prins van Boemeldonck wordt, wie de hofdames gaan zijn, en wie er vol trots de cup in zijn stamcafé mag plaatsen.
Want die wordt - hopelijk - weer aan een club uitgereikt die dit jaar zowel het publiek als de jury overdondert. Deze vragen spelen al in de hoofden van menig Boemeldoncker.
En eindelijk kunnen we bij Ontspoord hier weer over schrijven.
De columnisten hoeven niet meer te filosoferen over politiek Den Haag, maar kunnen vooruitblikken naar een geweldige zesdaagse eind februari. En misschien nog wel leuker... de aanloop ernaartoe! Hoe is het gesteld met de
Meestervoorspellers van de redactie? Staan de juiste kanshebbers ertussen, of trekken ze aan het kortste eind? Is dat bouwen ook voor vrouwen? Zeker wel! En het bewijs vind je hier in Ontspoord! En hoe is het met de ontwerpers?
Hebben zij nog het gevoel om vanaf een blanco vei papier een kasteel op wielen te kunnen ontwerpen. Zelf kijk ik er al naar uit om verder te bladeren, want ook ik ben heel benieuwd waar de concurrentie mee op de proppen
komt, waarmee we gezamenlijk bij mogen dragen aan een fantastische optocht!
Al die zaken vindt u in deze Ontspoord: Ontwerpen, quotes, voorspellingen en mooie (historische) verhalen. Laat dit een start zijn van een fantastisch karnavalsseizoen. waarin we weer kunnen laten zien waar Boemeldonck groot
is. Waarin we kunnen laten zien wat verbroedering is en waarin we kunnen laten zien waarom wij de mooiste optocht van het land hebben. Zing, dans,bouw, plak, lach, feest en bewonder... Tenminste, laten we het hopen!
Hopelijk tot snel bij één van al die mooie evenementen die Boemeldonck te bieden heeft. Mijn kiel hangt klaar!
Bastiaan van Aert

Stichting Ontspoord;  
 

11. Boeknummer: 00327  
Ontspoord Magazine. Jaargang 14 nr 2
Bak-van-boemeldonck -- Algemeen           (2022)    [Bastiaan van Aert e.a.]
Magazine met allerlei feiten en weetjes over het Carnaval in Boemeldonck gemaakt door leden van verschillende carnavalsverenigingen. Drie maal per jaar verschijnend. Hoofdredacteur Jasper Korving

Inhoud
3    Voorwoord
6    Welke cocktail past bij jou?
8    Verplaatst
10  Kielemblemen
12  We zien oe gère
13  Column Sofie
14  Karnavalsaccessoires
16  Make Up Your Mind
18  Pinneküh
19  Hoe gaat het nu met?
22  Liedje ontleden
23  Column 42PK
24  Karnavalsseizoen deel 1
26  WBTR
27  Column NIE Mokke
28  Duurzaam karnaval
30  Top 11 zomerkarnaval

Voorwoord
Leuk dat jullie ook deze editie weer bewonderen en zo ook ons voorwoord.
Lastig is het wel, want normaal roepen we spontaan iets door de microfoon en typen wij dit niet van tevoren uit. Er gebeurt iets (of juist niets) in de kroeg en daar anticiperen we dan op. Als het niet met een stomme
grap of een slechte uitspraak is, dan proberen we er wel een muzikale draai aan te geven.
Maar wat een jaar is 2022 nu al! En het jaar is nog niet voorbij. Het is nog niet eens halverwege. Karnaval 1.0 zit er inmiddels op en we gaan door naar karnaval 2.0, dat inmiddels ook al bekend staat als Pika, de afkorting
van Pinksterkarnaval. Maar goed, de februari-editie van karnaval was al fantastisch, mei veel gezelligheid, mooi weer en als vanouds allemaal samen, dus wij kijken erg uit naar het volgende feest der verbroedering.
Wij, 1wee van de DJ's van Boemeldonck. maken tijdens karnaval natuurlijk van alles mee. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het mooiste is dat wij eigenlijk op de troon van de kroeg staan en dus ook (bijnal alles zien. Soms komen de
verhalen gewoon naar je toe: Van de meest slechte muzikale verzoekjes die er zijn (die wij dan proberen ergens tussen al het karnavalsgeweld te draaien), tot iemand die pingpongballen opraapt van de grond en die dan vervolgens
in z'n mond wil stoppen (maar gelukkig op tijd wordt tegengehouden).
Sommige verzoeknummertjes worden wel honderd keer aangevraagd met karnaval. Is het niet door de persoon zelf, dan wel door iemand anders die ingeschakeld wordt. Maar soms krijg je ook hele andere vragen. De mooiste
van afgelopen karnaval was de vraag of we het nummer 'Troelalala' bij iemand in zijn Spotify-lijst wilden zetten, omdat hij de titel niet wist (mocht je het nummer niet kennen: Dit was zo'n grote hit, die was niet te missen).
Alles draait in Boemeldonck om karnaval en wij proberen de boel draaiende te houden. Wij draaien maar door en zijn zeker nog niet doorgedraaid. Het is de juiste Toon die gedraaid wordt. Wel of geen optocht, wel of geen optocht.
U vraagt, wij draaien...
We kijken erg uit naar van de zomer en hopelijk wordt het heerlijk weer, zodat we het binnen én buiten mogen vieren. Maar lees eerst nog even deze Ontspoord door. Daarin zit een korte terugblik op het eerste deel van het
karnavalsseizoen 2021/2022, maar er wordt ook al vooruitgekeken naar het tweede deel ervan. Wij willen alle lezers nog het volgende meegeven: De polonaise bewijst dat degenen die voorop lopen heus niet altijd weten waar
ze naartoe gaan.
Tot snel!
Robin de Craen & Rik OttenheimInhoud

Stichting Ontspoord;  
 

12. Boeknummer: 00328  
Ontspoord. Magazine Jaargang 13 2021 nr 3
Bak-van-boemeldonck -- Algemeen           (2021)    [Diversen]
Magazine met allerlei feiten en weetjes over het Carnaval in Boemeldonck gemaakt door leden van verschillende carnavalsverenigingen. Drie maal per jaar verschijnend. Hoofdredacteur Jasper Korving

Inhoud
3    Voorwoord
6    Waar een klein dorp groot in is...
8    We zien oe gère
9    Beter een goede buur...
12  inburgeren in Boemeldonck
14  Follow the money
16  Historische fietstocht
19  Nie Mokke
20  Randy en Jim bouwen de muziek
22  ’t Pinneküh
23  Sofie
24  Klasbak
25  Hoe is het nu met...
28  Het complot van karnaval
30  We zien oe gère
31  42PK

Voorwoord
Beste Ontspoord-lezers, wij stellen ons graag even voor. Wij zijn Albert en Marissa Meeuwissen, twee enthousiaste sportievelingen die in 2021 een mobiele sportschool, de 'Fitbusz', zijn gestart in Prinsenbeek.
Supertof dat we iets mogen vertellen over karnaval en fitheid in dit kleurrijke blad.
Wat is voor ons de link tussen de Fitbusz en Karnaval? Het lijkt namelijk een uitdagende combinatie. Allereerst zijn we zelf karnavallers van het eerste uur, ervaringsdeskundigen zou je kunnen zeggen. Ons motto
is dan ook: 'Wordt een Fitte BOErgondiër!' Dat is dus met 'oe', zoals in BOEmeldonck, omdat we dat wel grappig vonden.
Karnaval, gezondheid en fitheid gaan allemaal over positieve energie en dat maakt ons gelukkig. Karnaval is 'even je zorgen aan de kant en de spanning van de boog'. 'Geef mij de liefde en de gein, pak jij de poen en
het chagrijn.' Dat hebben de Boemeldonckers goed begrepen. Karnaval is hier een verbroederingsfeest bij uitstek, wat zich ieder jaar ontpopt tot een fantastisch evenement waar grootse dingen worden neergezet. Eenieder
geeft aan karnaval de invulling die bij hem of haar past. Feit is wel dat als je iets extra's doet voor karnaval je het ook intenser beleeft. Zo werkt dat ook met je gezondheid en welzijn! Als je er iets meer voor doet of er goed
voor zorgt, krijg je er ook hier meer voor terug. We willen allemaal zo lang mogelijk in goede gezondheid het feest der feesten beleven, toch!? Waar het ons om gaat is dat het allebei kan. Ons motto is niet voor niks 'Wordt
een fitte Boergondiër (of Boemeldoncker)'.
De Fitbusz wil daar graag een steentje aan bijdragen door 'bewegingsacfiviteit' (sport/fitness) aan te bieden op ieder niveau, naar ieders wensen en mogelijkheden. De focus ligt over het algemeen op
functioneel bewegen, dus veel oefeningen met betrekking tot balans, correcte houding, coördinatie, conditie en kracht. In circuitvorm met maximaal twee groepjes van vier personen in een zeer toegankelijke en
laagdrempelige setting in de buitenlucht.
Dus geniet als een Boergondiër en pak je momenten voor zorg en ontzorg, en voor spanning en ontspanning. En je hoeft echt niet vier keer per week volle bak te trainen en tot de max te gaan. Feit is wel dat enige
structurele bewegingsacfiviteit wenselijk is om maximaal te kunnen ’Boergondiën' of'Boemeldoncken', Heb je wat uitdaging of een steuntje in de rug nodig, zijn er herstelwerkzaamheden te verrichten of wil je een
stapje hoger in je algehele welzijn.. .Tuut, tuut, daar is de Fitbusz!
Maar nu eerst ontspannen. Wij wensen jullie veel leesplezier met deze editie van Ontspoord Magazine!
Albert en Marissa Meeuwissen

Stichting Ontspoord;  
 

13. Boeknummer: 00331  
Bredase Volksverhalen
Historie -- Brabant, algemeen           (2020)    [Naomi Jansen]
Verzameling van Bredase volksverhalen en teksten. Geillustreerd door Melanie Drent

INHOUD
Gedicht Alles wat was Sam Ups 4
Verhaal 1 Het spookhuis aan de Burgstsedreef 5
Verhaal 2 Herrie in ut Kielegat 17
Verhaal 3 Het behekste standbeeld van Kesteren 27
Verhaal 4 Spoken in de Klokkenberg? 35
Verhaal 5 Geheime gangen onder ons centrum 51
Verhaal 6 Wonderen en raadsels: De hostie van Niervaert 63
Verhaal 7 Een schat van een meisje (De kist met goud bij Heksenwiel) 77
Verhaal 8 De legende van de Duivelsbrug 89
Verhaal 9 De kolenbrander van het Mastbos (De legende van de zeven heuveltjes) 97
Verhaal 10 Het ontstaan van Breda en de Nassaus 107
Verhaal 11 Het trieste verhaal van de knecht van Valkenberg 119
Verhaal 12 Bloody Mary en de Drie Hoefijzers van Breda 129
Verhaal 13 De geest in het Mastboschhotel 145
Verhaal 14 De list van het Turfschip 157
Gedicht JOUW eerste Avondje NAC Maarten Akkermans 167
Extra Achtergrondinformatie 168

BREDASE VOLKSVERHALEN
Volksverhalen. Sommige zijn er al eeuwen en in Breda zijn ze er in overvloed. Ken je bijvoorbeeld
het verhaal van zeeroofster Bloody Mary, de vertellingen over de geest van het Belgische
meisje in een Bredaas hotel, de legende van de Duivelsbrug in het Ginneken of de sage van de
kist met goud in het moeras in de Haagse Beemden?
Deze verhalen dreigden verloren te gaan, omdat ze minder en minder werden gedeeld. Dankzij
de aanschaf van dit boek zorg jij ervoor dat ze juist wel voort kunnen blijven bestaan. Je
mag je als lezer dus met trots ambassadeur noemen van onze Bredase vertelcultuur en hiervoor
wil ik jou hartelijk danken!
ik wens je heel veel leesplezier en ik hoop dat je herhaaldelijk mag genieten van de prachtige
illustraties van Melanic Drent.

In dit boek lees je veertien Bredase volksverhalen en twee gedichten.
Sages, legendes, fabels, mythes en andere vertellingen vonden hun oorsprong in ons mooie stadscentrum,
op de groene landgoederen van onze gemeente of in onze prachtige stadswijken. Daarna werden ze van
generatie op generatie aan elkaar overgedragen. Deze verhalen zijn in een modern jasje gestoken met
behulp van begrijpelijke taal, voor jong en oud en voor groot en klein.
Sommige zijn gekoppeld aan het heden en voor andere verhalen is dichterbij de tijd gebleven waarin ze
voor het eerst verteld zijn.
Dit boek is gemaakt voor en door Bredanaars. Het is voorzien van illustraties van Bredase kunstenares
Melanie Drent en ontworpen door Bredase vormgever Joost van Dorst.
Auteur Naomi Jansen (1986) is ook een geboren en getogen Bredanaar, die is opgegroeid in de Haagse
Beemden. Dit is haar eerste boek.
Naomi staat sinds 2010 voor de klas als docent Nederlands. Momenteel werkt zij op de Graaf Engelbrecht
in Breda. Al een tijdje leest zij zelfgeschreven verhalen voor aan haar leerlingen en ze merkt dat zij
het enorm leuk vinden als deze verhalen zich afspelen in de stad waar ze op school zitten.

Bredase volksverhalen;  
 

14. Boeknummer: 00333  
Rinus Rasenberg. De zingende dierenarts
Cultuur -- Cabaret           (2020)    [Rinus Rasenberg]
Leven en werk van dierenarts en liedjesschrijver en performer Rinus Rasenberg uit Wagenberg.
Met veel fot's en liedteksten.

INHOUD
Voorwoord ...................................................... 5
Inleiding ...................................................... 6
1. Oorlogskind................................................. 9
2. Ons boerengezin ............................................ I I
3. Dieren op de boerderij .................................... 17
4. De katholieke kerk .........................................22
5. Kleine karweitjes voor de kinderen..........................27
6. De lagere school .......................................... 33
7. Sporten Lagere school...................................... 39
8. Watersnoodramp 1953 ........................................ 41
9. Het vertier in het dorp van toen............................43
10. Middelbare school .........................................49
11. Mijn broers en zussen .....................................55
12. Sporten middelbare school .................................62
13. Vertier en jeugdliefdes in Made ...........................65
14. Diensttijd ................................................69
15. De tijden veranderden..................................... 74
16. Naar Utrecht ............................................. 77
17. Praktijk in Culemborg .................................... 89
18. Praktijk Roermond .........................................92
19. Jaren 80................................................. 102
20. De kinderen van een dierenarts........................... 107
21. Slot Thuis ............................................... HO
22. Het Artiestenbestaan .................................... 113
23. Hoezo Roermond? ......................................... 125
24. Roermond en zijn rampen ................................. 130
25. Sporten in Roermond ..................................... 133
26. Dierenarts of protestzanger? ............................ 141
27. Jaren na 2000 ........................................... 145
28. Activiteiten in Brabant ................................. 157
Uitgaven Rasenberg creatief .................................. 162

VOORWOORD
Als een kind op de elfde van de elfde geboren wordt en zijn vader vergist zich de andere dag met het opgeven van de preciese geboorte-
datum op het gemeentehuis en als de initialen van de pasgeborene R.R. toevallig dezelfde zijn als Rolls-Royce, dan moet er wel iets bijzonders
aan de hand zijn.
En dat is later wel gebleken, inderdaad: Rinus Rasenberg was geboren!
Het is maar goed dat hij geen zoon van een dominee was, want dan was hij ongetwijfeld een zeer bekende Nederlander geworden en zou hij
ergens in een verbouwde boerderij in het Gooi wonen, onbereikbaar voor iedereen.
Maar gelukkig is hij in een boerengezin geboren en is hij een normale Bekende Nederlander geworden.
En dat is toch echt de moeite waard om een boekje over te schrijven.
Rinus Rasenberg, een verhaal apart.
Rinus schreef de tekst, Fons de Weert deed de vormgeving en Ed Oud de eindredactie, waarvoor dank.
Johan Bax

Rinus Rasenberg
Rinus is geboren in Wagenberg, dorpje in West-Brabant, op de grens van zand en klei.
Zijn vader was boer.
Rinus is ook altijd boerenzoon in denken en doen gebleven.
Hij ging diergeneeskunde studeren in Utrecht.
Hij heeft meer dan dertig jaar als praktiserend dierenarts gewerkt in Limburg.
En dat was allerminst saai.
Na tien jaar praktijk doen bloeiden zijn artistieke aspiraties weer op.
Hij ging liedjes en verhalenbundels schrijven over boeren en beesten.
De tijd was er rijp voor.
Door zijn kritische opstelling kwam Rinus vaak in de publiciteit Al zingend klonk zijn boodschap zachter maar dieper door.
Aan fanatieke doordravende dierenbeschermers en milieuactivisten, had hij een hekel. Maar vooral de organisaties, die de boeren dreven tot
schaalvergroting en uitbuiting van dier en milieu moesten het ontgelden.
Met regelmaat werd hij in het land gevraagd om op te treden met zijn agrarisch cabaretprogramma.
Zijn naam werd snel gevestigd.
Ruim 20 jaar ging hij als de zingende dierenarts door het leven.
Naast zijn eigentijdse kritisch repertoire, zong hij ook over het verleden.
Over het platteland, de plattelandsdokter, de oude boerderij met zijn mesthoop, over zijn moeder en het boerendorp.
Sinds enkele jaren woont Rinus weer in West- Brabant aan de rand van de Biesbosch.
Dit unieke natuurgebied heeft hem geïnspireerd om het in films, musicals en verhalenbundels te verheerlijken.
Ook richtte hij zijn aandacht op kinderen met o.a. twee kindercd’s en enkele jeugdmusicals.
Burgemeester Gert de Kok eerde hem met de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij was daar verlegen trots onder.
En., in al die hectische jaren trouw en liefdevol ondersteund door zijn wijze vrouw.

Heemkundekring De Vlasselt;  
 

15. Boeknummer: 00343  
De Oranjeboom Jaarboek 2021 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda'. Deel 74
Historie -- Breda, algemeen           (2022)    [Diversen]
Jaarboek met diverse historische bijdragen

INHOUD
Ten geleide ...............................................................__ V
1. Geschiedenis van het leidingwater in Breda:
    hygiëne en politiek drukmiddel (1894-2005) - Frans Gooskens ............. 1
2. Petrus van Mierlo en zijn strijd tegen cholera in Breda (T832-1909)
    Frans Gooskens .......................................................... 16
3. De Belcrum watertoren te Breda.
    De totstandkoming van een luxueus silhouet tijdens de economische crisis in het interbellum - Marianne Laurijssens.............................. 36
4. Van watertoren naar kantoorgebouw:
    de uitdagingen van herbestemming - Edmon Kalle.......................... 56
5. De opkomst van de Vaert en de neergang als Mosselkreek
    Hans de Kievith......................................................... 64
6. Plunderende Hoeken op zoek naar buit
    De inname van Geertruidenberg in 1489 en het brandschatten van het Land van Breda - Wouter Loeff........................................ 84
7. A well-read woman is a dangerous creature:
    feminisme en de leeszaalbeweging in Breda - Rincke de Bont en Ingrid Jansen 90
8. ‘Ach, Aisma, heb mij lief’ De Bredase jaren van Lucien von Romer (1873-1965)
    Maurice van Lieshout.................................................. 110
9. Enka-bezetting 1972 - Petervan deSteenoven............................ 132
10. Een tweede duurzaam leven voor monumentale kunst in Breda
    Johanna Jacobs.......................................................... 148

Over de auteurs ........................................................... 162
Verenigingsinformatie “De Oranjeboom” .................................... 164
Ledenlijst vereniging “De Oranjeboom” ..................................... 165

Ten geleide
De COVID-19-epidemie had invloed op het werk van zowel bestuur als redactie. Excursies en
lezingen gingen niet door en de redactie vergaderde Online of op een covid-veilige locatie. Het
bestuur werkte ondertussen wel verder aan de fusie met Erfgoedvereniging Engelbrecht van
Nassau en lezingen worden al samen georganiseerd. De redactie kon met wat aanpassingen
samen met de auteurs doorwerken aan het nieuwe jaarboek 74.
We moesten dit jaarboek wel flexibel opereren. Eerst was het idee om dit jaarboek vooral
te vullen met artikelen over de economische geschiedenis van Breda en omstreken na 1945.
Het artikel van Peter van de Steenoven over de Enka-bezetting is hieruit voortgekomen.
Andere auteurs voor economische onderwerpen vielen af, maar we bleken wel, zonder
het gepland te hebben, artikelen in huis te hebben over de geschiedenis van leidingwater
in Breda. Leidingwater komt terug in een artikel over cholera en in twee artikelen over de
watertoren in de Belcrum. Het lijkt nu zo vanzelfsprekend: je zet de kraan open en je kunt het
water direct drinken of jezelf ermee wassen. Maar vóór het jaar 1894 kwam het water uit een
put of pomp of zelfs uit de rivier. Je kon daar soms goed ziek van worden en zelfs overlijden,
bijvoorbeeld door cholera. Breda beschikte tijdens de negentiende eeuw binnen de singels
over een netwerk van veertig pompen. Op het begijnhof en op de markten van Princenhage,
Ginneken en Prinsenbeek zijn nog steeds de pompen te zien, maar ze zijn allemaal al lang
buiten gebruik (op carnaval na). Om de waterartikelen samenhang te geven is er een algeme-
ne geschiedenis van leidingwater in Breda aan het jaarboek toegevoegd.
Buiten de vier bijdragen over leidingwater hebben we een breed palet van artikelen. Daar-
bij konden we profiteren van vijf voor ons helemaal nieuwe auteurs. De onderwerpen lopen
van de middeleeuwen (Mosselkreek en een kleine oorlog rond Geertruidenberg) tot bijna
het heden (kunst in de openbare ruimte); van feminisme en leescultuur tot een bijzondere
vriendschap tussen twee mannen. En dus ook de Enka-bezetting, die zich vijftig jaar geleden
- in september 1972 - afspeelde en de internationale media naar Breda trok.
Iedereen die heeft meegewerkt aan dit nieuwe jaarboek: hartelijk dank! En nu op naar
jaarboek 75.

De Oranjeboom;  
 

16. Boeknummer: 00418  
Engelbrecht van Nassau. Jrg 41,2022.1 met 'Kunst op Straat in Prinsenbeek'
Cultuur -- Straatkunst           (2022)    [Kees de Jong]
Kwartaalblad van Vereniging Engelbrecht van Nassau met o.a. artikel 'Kunst op Straat in Prinsenbeek'

INHOUDSOPGAVE
Van uw waarnemend voorzitter - Mare Cantrijn......1
Van uw redactie -Hajé Wessels......3
Kunst op straat deel 8A, Prinsenbeek - Kees de Jong......4
Breda in de Tweede Wereldoorlog deel 8 - Joop Baker......13
De prinsen van Oranje en de schuttersgilden - Monique Rakhorst......21
Zelfstandige bedrijfjes van vrouwen in Breda - Jade Wirken......25
Digitale versie van kadastrale minuutplannen van 1842 - Twan van den Broek......33
Bericht van de werkgroep MONARCH - Ben Jansen......38
Nieuwe straatnamen deel 75 - Gerard Otten......39
Recent verschenen-Ben Jansen......41
Kroniek van Breda - Kees de Jong......43

VAN UW REDACTIE
Hajé Wessels
Het nieuwe jaar is alweer twee maanden oud. Zo snel gaat de tijd!
Het eerste nummer van 2022 ligt voor u.
Tussen het verschijnen van nummer 4 van vorig jaar en nu is er weer
heel veel gebeurd:
Gedeeltelijke lockdowns, langere Kerstvakantie en niet te vergeten:
een nieuwe regering!
En nu maar hopen dat daar iets goeds van komt....
10 januari werd Johanna van Polanen geboren, 630 jaar geleden. Nooit geweten dat zij op haar
elfde al trouwde met de naamgever van ons blad, Engelbrecht van Nassau-Siegen! Maar dat soort
kind-huwelijken waren in die tijd normaal.
En 160 jaar geleden werd het Bredase Stadsarchief opgericht. Een zeer oud en eerbiedwaardig
instituut dus. En onlangs vernieuwd.
150 jaar geleden zag de suikerfabriek het licht, ik heb een deel van mijn militaire bestaan door-
gebracht in Breda. En de geur als er weer suiker werd gebrand zal ik de rest van mijn leven niet
vergeten.
En wist u dat het Wilhelminapark al 131 jaar oud is?
Basiskennis voor alle Bredanaars zou ik zeggen.
Wat ook vorig jaar gebeurde in december: dat foeilelijke gebouw van het UWV ging tegen de vlakte.
Je kunt nu vanaf de Markendaalse weg het Groot Arsenaal van de voormalige Seeligkazerne, nu
de Rooi Pannen, bekijken. Helaas tijdelijk, want er komt nieuwbouw voor in de plaats. Maar niet
zo massaal, want er komen doorgangen naar de Nieuwe Mark.
Als het goed is gaan ze deze maand ook beginnen met de werkzaamheden rondom en aan de
Nieuwe Mark. Dat zal verkeersproblemen opleveren denk ik. We zullen zien!

VAN UW WAARNEMEND VOORZITTER
Marc Cantrijn
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het jaar 2022 net twee weken geleden onder een somber gesternte van start gegaan. Onze-
kerheid over de al maar voortdurende coronapandemie, een snel oplopend aantal besmettingen, gesloten winkels, lege cafés en res-
taurants, de rode toegangsdeur van onze Grote Kerk al enkele weken hermetisch gesloten, niemand op een terrasje, een desolate Grote
Markt, lege tribunes bij NAC, toenemende onvrede bij veel mensen.
Zelden was het zó lang zó stil en zó ongezellig in onze mooie stad Breda. Een periode die we ons nog lang zullen herinneren!
Wat een contrast met het onderwerp van de lezing die Ton Hinten op 5 november 2021 verzorgde:
'Evenementen en stadsfeesten in de vorige eeuw'! Aan de hand van prachtige foto's én zelfs bewegend beeld ('Een bloemencorso aan de
boorden van de Wilhelminavijver) nam hij de aanwezige leden van Engelbrecht van Nassau en De Oranjeboom mee langs een groot aantal
uitbundige feestelijke evenementen.
We waren blij, dat we na een lange periode van stilte weer voorzichtig van start konden gaan met onze lezingen, die we vanaf vorig jaar
in nauwe samenwerking met onze collega's van De Oranjeboom organiseren. Helaas moest de geplande lezing op 10 december over de geschiedenis
en huidige ontwikkelingen van de wijk Heuvel door Mare Berends uitgesteld worden. Deze lezing, waar we al tientallen aanmeldingen voor
hadden ontvangen, zal op een later tijdstip worden gehouden.
Blijf onze website in de gaten houden om te zien wanneer de lezingen weer kunnen plaatsvinden.
https://www.engelbrechtvannassaubreda.nl/nieuws-actueel.
In dit eerste nummer van het nieuwejaar kunnen we deel 8 lezen van de indrukwekkende rubriek 'Breda in de Tweede Wereldoorlog', verzorgd
door Joop Bakker. Indrukwekkend, omdat heel koeltjes melding wordt gemaakt van de meest ingrijpende vrijheidsbeperkingen die ooit over de
Bredase bevolking zijn uitgestrooid. Iedere maand werden de maatregelen stringenter, geen enkel perspectief op versoepeling of verbetering,
geen vrije pers of meningsuiting, toenemend verzet en oplopende polarisatie tussen pro- en anti bezetter.
Ook maken we in dit nummer kennis met Jade Wirken, een jonge talentvolle Bredase studente.
Tijdens één van haar Masterstudies in Leiden heeft zij onderzoek gedaan naar de positie van zelfstandig werkende Bredase vrouwen in de 19deeeuw.
Moedige vrouwen, die de handen uit de mouwen staken om, bv na het overlijden van hun echtgenoot in hun eigen levensonderhoud en
dat van hun kinderen te kunnen voorzien.
Ik wens u veel leesplezier met deze eerste editie in het nieuwejaar. Ik hoop u te mogen ontmoeten tijdens één van de lezingen of tijdens de ALV,
die gepland staat op zaterdag 9 april. Wij zullen u hierover uiteraard tijdig informeren.
Zoals u weet, verzorgen we iedere drie maanden ook een digitale nieuwsbrief. Mocht u deze nieuwsbrief niet in uw mailbox ontvangen, geef dit even
door aan het secretariaat engelbrechtvannassau@gmail.com
Voor nu, alle goeds en blijf gezond.

Engelbrecht van Nassau;  
 

17. Boeknummer: 00503  
De Oranjeboom. Jaarboek 2019. Deel 72. Stedenbouwkunde en Woningbouw.
Historie -- Breda, algemeen           (2020)    [Vincent Smit 'Stedelijke ontwikkeling als neerslag van de tijdgeest', Cees van Ierssel 'Van holen der menschen. Ontstaan woningbouwverenigingen, Helma van der Horst 'De eerste sociale woningbouw in Dongen', Lex Westerhuis 'Woonwijk De Heuvel', Frans Gooskens 'Het Brabantplein in Breda', Stefan Sweijen 'Het doorbraakplan en de Cityring van Breda 1920-1970', Peter van de Steenoven 'Naoorlogse stedelijke expansie', Lukas Ruijs en Frans Gooskens 'Villa Salve Viatorin Breda', Erik Jan Broers 'Een instructie voor de beul van Breda 1761'.]
De Oranjeboom. Jaarboek 2019


Ten geleide
De jaarboeken van De Oranjeboom hebben de laatste jaren een thema. We houden natuurlijk
ruimte voor bijdragen buiten het thema, zoals ook in dit jaarboek. De thema’s concentreren
zich op de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. We hadden al een jaarboek
over de ondernemers, daarna volgde een boek over het kazerneverleden. Deze huidige uitga-
ve heeft als zwaartepunt stedenbouwkunde en woningbouw. Het hierop volgende jaarboek
staat ook al weer gepland en zal gaan over cultuur en onderwijs. Door zo te werken kunnen
we nieuwe auteurs prikkelen om onderzoek te doen en het resultaat bij ons te publiceren.
Zodoende hebben we dit jaarboek weer drie nieuwe auteurs kunnen noteren. In het vorige
jaarboek over de militaire kant van de stad Breda hadden we zelfs zeven nieuwe auteurs. Het
zoeken naar, en de samenwerking met, deze auteurs legt wel wat meer druk op de redactie,
maar dat hebben we er graag voor over. Op deze manier houden we een actieve groep van
auteurs aan ons gebonden. Verder proberen we experts van buiten te betrekken bij het redac-
tiewerk. Deze experts beschikken over kennis van het thema en toegang tot netwerken, waar-
door we op nieuwe ideeën komen en andere mensen erbij kunnen betrekken. Dit jaarboek trad
Vincent Smit, lector grootstedelijke ontwikkeling bij de Haagse Hogeschool, als adviseur van
de redactie op. Hij is tevens commissaris bij de wooncorporatie WonenBreburg. De woning-
bouwverenigingen waaruit WonenBreburg is ontstaan komen aan bod in dit jaarboek.
Met deze nadruk op de Moderne geschiedenis van Breda en de omliggende regio hopen we de
weg vrij te kunnen maken voor een nieuw deel van de Geschiedenis van Breda, deel IV. Het
deel III van deze reeks verscheen in T990 en dat boek liep, met uitzondering van wat kleine
uitlopers, door tot 1945. De voorbereidingen voor dit nieuwe deel IV zijn in gang gezet en we
hopen dit project in 202 3 te kunnen opleveren, bij gelegenheid van het 7 5-jarig jubileum van
onze vereniging. Partners zijn zeker nodig om dit project succesvol te kunnen beginnen en
af te ronden.
Ondertussen heeft bestuur zich verregaand vernieuwd met een nieuwe voorzitter en penning-
meester. De vernieuwde excursiecommissie heeft alweer twee excursies georganiseerd.
Tevens wordt nadrukkelijk ingezet op de samenwerking met andere verenigingen.
Om alles mogelijk te maken blijven leden hard nodig. Heeft U mensen in de omgeving met
historische interesse, wijs hen dan op het lidmaatschap van De Oranjeboom. Aanmelden kan
via de website: https://deoranjeboom.nl/lid-worden/lid-worden-2/
Fred Saan voorzitter 'de Oranjeboom'
Frans Gooskens voorzitter redactie

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda;  
 

18. Boeknummer: 00565  
Van Kleine Schans naar Chinese Muur
Historie -- Terheijden           (2022)    [Pierre Gruca]
Van Kleine Schans naar Chinese Muur.
Over Bernard Wolters, Terheijdense notariszoon als Wu Guang Wen, missionaris van Scheut in China.

Inhoud
Voorwoord,Vier broers aan het altaar .................4
Het gezin Wolters.....................................5
Vader Wolters, notaris, politicus, bestuurder.........7
Bernard Jacques Louis Marie Wolters...................I I
Terheijden, bedankt ..................................19
Verhalen van Bernard Wolters .........................21


Vier broers aan het altaar
In de rijke parochiegeschiedenis vanTerheijden kwam ik een krantenbe-
richt tegen uit deTilburgse Courant van 29 augustus 1928 met als kop
Vier broers aan het Altaar
Dat wekt wel enige verbazing in een tijd als de onze waarin er nog
maar weinig priesters zijn.
Vier broers uit één gezin priester, het kwam in die tijd meer voor, maar
voor Terheijden was het uniek. Helemaal bijzonder was dat de jongste
van de vier, Bernard, missionaris werd in China.
Daar komt nog bij dat de vier broers zonen waren van notaris Wol-
ters, een man die beroepsmatig actief was als notaris, maar die ook
druk doende was als bestuurder van allerlei verenigingen in en buiten
Terheijden en die ook lid was van de Provinciale Staten in de provincie
Noord-Brabant
Kortom, genoeg stof om er mijn licht over te laten schijnen en het
resultaat met jullie te delen.
Pierre Gruca

Heemkundekring De Vlasselt;  
 

19. Boeknummer: 00585  
De Oranjeboom deel 75
Historie -- Breda, algemeen           (2023)    [Mart Franken, Frans Gooskens, Kees van Hooijdonk, Hans de Jong, Ton Kappelhof, Otto Knitel, Marianne Laurijssens, Monique Rakhorst, Vincent Smit, Pieter Stallen, Peter van Steenhoven]
De Oranjeboom Jaarboek 2022 deel 75

INHOUD
Ten geleide ................................................................. V
1. Van katholiek naar liberaal, het gemeentebestuur van Breda T946 - 2020
        Peter van de Steenoven ................................................... 7
2. Woningcorporaties in Breda, de stille stadmakers
        Vincent Smit.............................................................. 27
3. Fietsen in de autostad Breda: 7 5 jaar terugtrappen of versnellen
        Otto Knitel .............................................................. 41
4. Bredase historici. Van pastoor Juten tot onderwijzer Anne Hallema (1900-1970)
        Ton Kappelhof............................................................. 59
5. 1948. Rat Verlegh en de Olympische Spelen in Londen
        Kees van Hooijdonk ....................................................... 79
6. Bisschop Ernst: tussen bisschopskerk en Heilig Hart
        Hans de Jong ............................................................. 99
7. Van negen parochies naar één parochie. De fusieprocessen achter de totstandkoming van de H. Augustinusparochie in Breda (1968-2013)
        Frans Gooskens ........................................................... 115
8. Van witte non tot black jack. Een verzoening van botsende erfgoedwaarden en restauratietheorieën
        MartFranken .............................................................. 143
9. Het voormalige Oudemannenhuis Breda. De transitie en monumentale waardenvan de historiserende achterbouw met pleintje en Toscaanse zuilen naar een modem museum
        Marianne Laurijssens ..................................................... 161
10. Een nieuw gezicht op Breda. Stedelijk Museum Breda identificeert schilderij van Jacobus Storck
        Monique Rakhorst ......................................................... r83
11. Goed voorbereid op de vorige oorlog. In Breda op zoek naar ondergrondse relicten uit een Koude Oorlog
        PieterStallen ............................................................ 195
Over de auteurs ............................................................. 228
Verenigingsinformatie “De Oranjeboom” ....................................... 230
Ledenlijst vereniging “De Oranjeboom” ....................................... 231

Ten geleide
Dit jaarboek staat in het teken van de na-oorlogse geschiedenis van Breda. We hopen nieuwe bouwstenen aan te dragen voor een Geschiedenis van Breda deel IV die er echt moet komen.
Als historische vereniging gaan we daar graag aan meewerken, maar de gemeente Breda moet zich ook achter dit project zetten.
Over jaarboek 75 valt veel te zeggen, maar één element springt er zeker uit. Zes van de elf auteurs zijn zelf betrokken geweest bij de ontwikkelingen die ze beschrijven. Dat
heeft natuurlijk te maken met de eigentijdse geschiedenis die ze beschrijven. Zo heeft Peter van de Steenoven tien jaar in de Bredase gemeenteraad gezeten. Vincent Smit is al
jarenlang toezichthouder bij woningcorporaties in Breda. Otto Knitel is actief lid van de Fietsersbond. Auteur Hans de Jong heeft nog onder bisschop Ernst gewerkt. Ton Kappelhof
heeft de historici die hij beschrijft vaak zelf ontmoet en ikzelf ben vicevoorzitter geweest van het parochiebestuur Breda-Oost.
Het gevaar van vertekening van de geschiedenis ligt op de loer. Wat is de waarheid meer dan de gekozen invalshoek? Maar de redactie moet waken voor eenzijdigheid. Het
voordeel is dat de lezers op de eerste rij zitten en verslagen te lezen krijgen van mensen die de gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt. Deze auteurs kennen de hoofdpersonen
persoonlijk en weten hoe rancunes, karakters en vriendschappen hun rol spelen. Bovendien kun je op deze manier toegang krijgen tot archieven die anders gesloten zouden
blijven. Mensen spreken uit het circuit die anders buiten zicht zouden blijven.
Dank aan alle auteurs voor hun werk. Het blijft een levende groep van onderzoekers-schrijvers die zich inzetten voor mooi, origineel en goed onderbouwd artikel.
Vier van elf auteurs hebben hun eerste jaarboekbijdrage geleverd. Wij hopen natuurlijk op meer.
Tenslotte dank aan de redactie, grafische opmaak, bestuur en iedereen die weer heeft meegewerkt aan dit jaarboek 75. Dank aan de leden die ons al 75 jaar steunen. En nu
weer op naar het volgende boek dat uitgegeven gaat onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe historische vereniging. Want per r januari 2024 gaan, als de leden het goed
vinden, Historische Kring ‘de Oranjeboom’ en Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau samen verder.
Fred Saan
voorzitter ‘de Oranjeboom’
Frans Gooskens
voorzitter redactie

Geschiedkundige en Oudheidkundige Kring De Oranjeboom;  
 

20. Boeknummer: 00602  
Brabant . Poezie van landschap en maatschappij
Cultuur -- Gedichten           (2022)    [Diverse auteurs. Inleiding door Gerrit Jan Zwier]
Bloemlezing van gedichten en literaire teksten over Brabant. Met foto's in zwart-wit. Deel 56 in de serie Op zoek naar de stem van de eigen plek.

Woord vooraf
Denkend aan onze provincie zie ik de polders van West-Brabant, de bossen van de Brabantse Wal, de uitgestrekte ruimte
van het Land van Heusden en Altena, de Loonse en Drunense Duinen, de Maasheggen en de Groote Peel. Zie ik steden als
het historische Breda en het zichzelf met respect voor identiteit en erfgoed vernieuwende Tilburg, maar ook Eindhoven en
Helmond, waar de dynamiek en technologie van onze tijd tot leven zijn gebracht. Zie ik dorpen met namen als Megen, Beu-
gen, Zwingelspaan, Scherpenering, Hilvarenbeek en Strooiendorp.
Het Brabantse landschap is gemaakt door mensenhand. Bossen, weiden, steden, dorpen en buurtschappen ademen dit uit,
evenals watergangen, ontginningen, akkers en industrieel en religieus erfgoed. Er is sprake van een proces van voortdurende
verandering en aanpassing aan nieuwe episoden.
Stad, dorp en landelijk gebied zijn ook oorden van herinnering. Zichtbaar in de omgeving of slechts bewaard gebleven in
het geheugen van de mens. Het landschap vormt een getuigenis van maatschappelijke en sociale veranderingen, roept herinneringen
op en gevoelens over wat was en wat zal zijn. Veel blijft bewaard terwijl er ook veel nieuws verrijst.
Brabant, poëzie van landschap en maatschappij biedt een royale selectie van beelden en teksten die iets van Brabants landschappelijke
en culturele rijkdom laten zien. Zorgvuldig bijeengebracht in deze uitgave, leveren ze een bijdrage aan het beleven
van Brabants schoonheid en het Brabants eigene.
Ina Adema
Commissaris van de Koning in Noord-Brabant

Inhoud
Woord vooraf (I. Adema) blz. 5
‘En wij dansen op carnaval’ (G.J. Zwier) 6
Oranjeoord-De Heen fragment (J. Roodnat) 29
Villa Buitenrust (Y. van Wouw) 31
Nederland in den goeden ouden tijd fragment (J. van Lennep) 33
Ode aan de stedenbouwkundige (B. Bevers) 35
Bergen op Zoom (B. Bevers) 37
De pastorie van Zundert fragment (E. Zandstra) 39
Etten (P. van Lier) 41
Het Noordbrabantse meisje fragment (Hildebrand) 43
Een zondagochtend (T. Stoop) 45
Wandelingen door Nederland fragment (J. Craandijk) 47
Breda (W Beesems) 49
Mijn thuis (L. Ntukabumwe) 51
Brief naar Breda (L. Ntukabumwe) 53
Vallen en opstaan (R. Verwijs) 55
Wandelingen door Nederland fragment (J. Craandijk) 57
Eeuwigheidslaantje (P. Storm van Leeuwen) blz. 59
Het water zien! (Y. Né) 61
Wandelingen door Nederland fragment (J. Craandijk) 63
Noord-Brabant fragment (K. Freriks) 65
Het afwezige monument (J. Mikkers) 67
Glazen gang (R. Kopland) 69
Pad (M. Morre) 71
Aankomst te Eindhoven (P. Bezembinder) 73
Vallende ouders fragment (A.F.Th. van der Heijden) 75
Masker (R. van de Ven) 77
Transitie (M. van Gerwen) 79
Eindhoven fragment (f Barrels) 81
Son-net (Chr. d’Haen) 83
Dommeldal (S. Mooij) 85
De Dommel (F. Hoppenbrouwers) 87
I (M.L. Rijneveld) 89
Weg (T. van Deel) 91
Wax Hollandais (A. Benali) blz. 93
Gedichtendag (B. Kuijpers) 95
School voor de toekomst (G. van de Mark) 97
Peelwerkers fragment (A. Coolen) 99
Hier is het altijd vandaag (M. van den Elzen) 101
Als de oude bomen op het landgoed konden praten (S. Verbakel) 103
De Schijndelse draad (Y. Né) 105
Schijndels landschap (M. van den Elzen) 107
Geukbank (E. Broeren) 109
Ridder uit de Ijzertijd of Ode aan het gekrulde zwaard (E. de Wildt) 111
Lofsang van Braband (J. van der Noot) 113
Brabantia mea (J. O’Mill) 115
Wouter Lutkie - Sociaal en politiek bewogen fragment (GJ. van Zoggel) 117
Plattelandsrap (P. Coenen) 119
De Binnendieze — De Diest (A. van Schijndel) 121
Pro memoriam donam (J.R. Vlek) blz. 123
Wandelingen door Nederland fragment (J. Craandijk) 125
Op reis door de Meijerij fragment (S. Hanewinckel) 127
Thuiskomen (M. Rijneveld) 129
Vrienden in ’t weidse land (collectief) 131
Woudrichem (S. Vinkenoog) 133
Een dag als geen ander (12) (H. de Coninck) 135
Moerdijk (I. Gerhardc) 137
Tot besluit/Met dank aan (J.P. Rosenberg) 138

Stichting Achterland;  
 

21. Boeknummer: 00603  
Jubileumboek BAK 55 jaar
Bak-van-boemeldonck -- 2010 - 2019           (2021)    [Diverse auteurs. Eindredactie Stan de Graaf]
Tekst en beeld over 22 seizoenen Carnaval in Prinsenbeek t/m 2020. Vervolg van Jubileumboek 33 jaar BAK uit 1998.

Voorwoord
Ter gelegenheid van het 11-jarig bestaan is het ‘Groot Karnavalsboek’ uitgebracht en bij het 33-jarig
bestaan het jubileumboek 't spoort al 33 jaor'. Beide boeken beschrijven op sfeervolle en uitstekende
wijze het Boemeldoncks karnaval over de periode 1967 tot en met 1998.
Het Boemeldoncks karnaval staat niet stil, sterker nog, het leeft enorm in Boemeldonck en het blijft zich
ontwikkelen. Dit jaar bestaat de BAK 55 jaar, een jubileumjaar. Helaas kan door het coronavirus, dat
vanaf 2020 over de wereld raast, het karnaval en het jubileum niet gevierd worden zoals we gewend
zijn. Door de vele maatregelen om het virus te bestrijden is het onder andere niet mogelijk om met
grote groepen mensen bij elkaar te komen. Wij begrijpen dit, gezondheid staat natuurlijk terecht op de
eerste plaats.
Gelukkig is het mogelijk om binnen de maatregelen nog wel (beperkt) activiteiten te ondernemen. Met
trots presenteren wij u dit jubileumboek met de titel ‘Jubileumboek BAK 55 jaor'. Een boek dat vooral
ingaat op de vele ontwikkelingen en gebeurtenissen van de BAK in de afgelopen 22 jaar. In karnavals-
termen: het beschrijft met name de periode van het 33e jaar tot en met het 54e jaar van de BAK.
We maken we een reis door het Boemeldoncks karnaval aan de hand van beschrijvingen van vele
onderwerpen en ondersteund met historische foto's. We beginnen de reis met een prachtig verhaal
van Kees Nagelkerke met de titel ‘Boemeldonck. gij zijt veraanderd’. Als u dit verhaal leest dan kunt u
denken: ‘dat heb ik toch al eens ergens gelezen?’. Dat komt omdat dit verhaal een brug legt met de
eerste 32 jaar van de BAK. Vervolgens gaan we aan de hand van een groot aantal onderwerpen op reis
door het Boemeldoncks karnaval van de afgelopen 22 jaar.
Wij wensen u veel leesplezier en willen met dit boek een bijdrage leveren aan de viering van het 55-
jarig jubileum en aan de vastlegging van ons rijke Boemeldoncks karnaval. Een karnaval om trots op
te zijn!
Boemeldonck, februari 2021

Inhoud
Boemeldonck, gij zijt veraanderd... 5
Galerij van Prinsen en Hofdames 12
Dansmariekes 18
Raad van Elf 22
Hofkapel 24
Gevolg 26
Vlooienmarkt 28
Liedjesfestival 29
Prins uithalen 30
Prinsenzitting 31
Fietstocht 32
Tableau der Vorsten 33
Pomp droogleggen 34
Voettocht 35
BAK-zittingen 36
BRAK-zitting 38
BAK-kamavalskrant 40
BRAK-krant 41
Bouwadressenfeest 42
Plaotjesavond 43
Bouwlocaties en Open Dag Bouwschuren 44
Soepscheppen 46
Jeugdfeest 47
Clubfeest 48
Cup-teruggave 49
Kapellenfestival 50
Van Alles Wa 51
Karnavalsgebedsdienst 52
Ziekenbezoek 53
BAK-klassiekersmiddag 54
BAK-teutenavond 55
Kinderoptocht 56
Marktgebeuren 61
Grote Optocht 62
Prinsenwagen 68
Prijsuitreikingen 70
Wagenshow 72
Piepersbal/Kreeziecafé 74
Boemelplein 76
Kindermiddag 77
Seniorenmiddag 78
Lampionnenoptocht met vuurwerk 79
Steek afnemen 81
Foto & videomiddag 82
BAK-borrel 83
Foto BAK-gezelschap 84
BAK-vaan 85
Bezoeken aan clubs en kapellen 88
De Kwiebuskuil 90
Bezoeken aan de gemeente Breda 91
Bezoek aan Clara 92
Kunstwerken in Boemeldonck 93
33 jaar BAK van Boemeldonck 95
44 jaar BAK van Boemeldonck 97
Senaat 100
Afgevaardigden 101
Bestuur 102
Onderscheidingen 104
Centen van de BAK 106
Afval en Reiniging 108
BAK-archief 109
BAK-trein 110
SBS3/Bouwloods 111
Boemeldonckse Inkoop Commissie 112
Bouw Advies Commissie 113
Samenwerking Corso 114
Film en Fotografie 115
Getimmerten en Marktversieringen 116
Internet en Social Media 117
Partners van de BAK 118
Licht en Geluid 119
Optochtzaken 120
Scholenproject Alaaf 122
En nog veel meer... 124
Dankwoord en verantwoording 130

BAK bestuur;  
 

22. Boeknummer: 00605  
Tradities in Brabant
Historie -- Brabant, algemeen           (2022)    [Ineke Srouken, Tjeu van Ras, Kees van Kempen]
Beschrijving van eeuwenlange tradities in Brabant

Passie voor erfgoed
Brabant herbergt een schat aan tradities. Jarenlang, of zelfs eeuwenlang in stand gehouden door mensen die in deze provincie wonen. Soms komen deze tradities door de
moderne ontwikkelingen in het gedrang, maar met inzet en enthousiasme blijft Brabant beschreven en is er met bijzondere foto’s een beeld van gegeven.
Voor het verzamelen van de gegevens over al die tradities hebben we als samenstellers een beroep gedaan op de heemkundekringen en erfgoedorganisaties die zijn aangesloten
bij Brabants Heem. De reacties daarop hebben ons aangenaam verrast; Het is de basis aanvullende gegevens kunnen krijgen, waarbij de samenstellers vaak ook zelf navraag
of onderzoek hebben gedaan.
Onze welgemeende dank gaat uit naar allen voor hun medewerking. Fotografen voor het beschikbaar stellen van foto’s, de Werkgroep Immaterieel Erfgoed Brabant voor
Robin Logjes van uitgeverij Positon Uitgevers voor de goede samenwerking.
De samenstellers: Ineke Strouken, Tjeu van Ras, Kees van Kempen, bestuursleden van Brabants Heem

Tradities in 't Brabants Heem
Na de door Thorbecke voorbereide grondwetsherziening wilde het katholieke volksdeel maar één ding. Emancipatie van de katholieken, vooral in het zuiden, was het devies.
Inherent daaraan was ook het bestuderen en uitdragen van de cultuur en identiteit van eigen dorp en regio. Het Brabants eigene. Daar wisten het Provinciaal Genootschap voor
Kunsten en Wetenschappen en later Brabantia Nostra wel weg mee. Ambitieuze jongeren met een groot hart voor 'het eigene'namen initiatieven om heemkundekringen op te
richten. En zo werd op 9 februari 1947 Brabants Heem, de organisatie 'welke ten doel heeft de bevordering van de practische en theoretische beoefening der heemkunde' een feit.

Dit jaar vieren we het 75-jarig bestaan van de stichting Brabants Heem. Terugkijkend is er veel veranderd. De tijd van de katholieke hiërarchie en tradities is al lang voorbij. Het aantal
aangesloten kringen is van het tiental eind jaren veertig gegroeid naar 123. Bijna elk Brabants dorp heeft zijn eigen heemkundekring of erfgoedvereniging. Eigenlijk zijn we zo
ook zelf een traditie in 't Brabants Heem geworden. Samen met onze heemkundekringen en en erfgoedverenigingen, die op hun beurt onder andere het immaterieel erfgoed, de lokale
tradities en gebruiken beschrijven. Want ook dat is heemkunde!

Brabants Heem is een naam die klinkt in het veld van het Brabants erfgoed. Al 75 jaar lang zijn wij de overkoepelende organisatie, de ondersteuner en belangenbehartiger van
de Brabantse heemkundekringen. Ter gelegenheid van dit jubileum willen we samen met hen Brabantse tradities uitdragen. Aan dit boek 'Tradities in Brabant’ hebben 89
heemkundekringen en erfgoedverenigingen die zijn aangesloten bij Brabants Heem en tal van andere immaterieel erfgoedgemeenschappen meegeschreven. Ze schrijven over
jaren-, soms eeuwenlange tradities en gebruiken in hun heem. Zo vieren we met dit Brabants Heemtintje samen ons 75-jarigjubileum.

Henk Hellegers
voorzitter Brabants Heem

Brabant is rijk aan tradities
Tradities zijn ‘levend’ erfgoed. Het is erfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.
Tradities zijn gewoonten en gebruiken van nu, met een wortel in het verleden. Tegenwoordig noemen wij tradities ook wel immaterieel erfgoed. In dit boek willen wij samen met de
heemkundekringen een kijkje geven in de rijkdom aan lokale tradities in Brabant.


Tradities
Elke cultuur en elk mens kent tradities. Zonder tradities kun je niet. Alleen ben je je daarvan in het dagelijks leven niet zo bewust. Als je in de winter stamppot of erwtensoep eet, denk je
niet aan erfgoed of hoe het toch komt dat wij daar in Nederland zo dol op zijn. Toch is daar een historisch verhaal over te vertellen. Het dagelijks leven is doordrenkt met tradities. De kerstboom
optuigen, kaarsjes op de verjaardagstaart uitblazen, paaseieren kleuren en nog veel meer. Tradities zijn de gewoonste zaak van de wereld.
In je beleving doet iedereen dat en is dat altijd zo geweest, maar dat klopt niet. Iedere cultuur heeft haar eigen tradities. Op een beschuit met muisjes trakteren als er een kindje geboren is, is
een traditie die alleen in Nederland voor komt.
Zoute haring en drop vindt buiten Nederland bijna niemand lekker. En in het buitenland vinden ze het vreemd dat wij, als het ook maar een beetje gaat vriezen, verlangen naar
schaatsen op natuurijs en de Elfstedentocht.

Tradities zijn een spiegel van de samenleving. Het zijn gebruiken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Het woord 'traditie’ zegt het al. Het komt van het Latijnse
woord 'tradere' dat overleveren betekent. Als je een traditie overneemt van je ouders of grootouders doe je dat alleen als een traditie betekenis heeft voor jou. Daarom zijn tradities
per definitie dynamisch erfgoed. Ze moeten zich telkens weer aanpassen aan de tijd en aan de veranderende behoeften van de dragers.

Jubileum Brabants Heem
In 2022 vieren wij dat Brabants Heem 75 jaar geleden werd opgericht. Het leek ons een mooi gebaar om terug te gaan naar de wortels van Brabants Heem. In de eerste decennia van
Brabants Heem was er veel aandacht voor volkscultuur. Dat heette de ‘kleine geschiedenis', de geschiedenis van het dagelijks leven. Tradities namen hier een belangrijke plaats in.
Grote namen binnen Brabants Heem, als Willy Knippenberg, Hein Mandos en pater Dagobert Gooren, inspireerden de heemkundekringen.
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de samenleving heel snel. Het Rijke Roomsche Leven brokkelde af en de eerste gastarbeiders kwamen naar Brabant. Door de toenemende
welvaart konden steeds meer mensen zich een koelkast, televisie, telefoon en auto permitteren.
Heemkundekringen gingen het dagelijks leven en de tradities van vroeger vastleggen en verzamelen. Nu 75 jaar later hebben wij een andere reden om tradities te kiezen als
onderwerp voor het jubileumjaar.

Immaterieel erfgoed
In 2022 is het precies tien jaar geleden dat Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekende. Dit verdrag kwam tot stand doordat
landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika met lede ogen zagen dat tradities als rituele vieringen, ambachten en kennis van de natuur snel verdwenen. Het andere verdrag van UNESCO
- het Werelderfgoedverdrag dat in 1972 is aangenomen - beschermde wel het materieel erfgoed, maar niet het immaterieel erfgoed.
Vandaar dat die landen actie ondernamen om ook het immaterieel erfgoed, de tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven, te gaan beschermen. België
ondertekende het Immaterieel Erfgoed Verdrag in 2006 en Nederland in 2012. Op 2 september 2012 gaf toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra officieel tijdens het Bloemencorso
Zundert het startschot voor het immaterieel erfgoed in Nederland. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland kreeg de opdracht om het verdrag uit te voeren.

Eén van de verplichtingen die Nederland met de ondertekening op zich nam, was het inventariseren en zichtbaar maken van het immaterieel erfgoed in het hele koninkrijk.
Dat doet het Kenniscentrum door middel van de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
Het Bloemencorso Zundert was de eerste traditie die op deze inventaris geplaatst is. Inmiddels heeft Nederland de bloemencorso's met succes voor de UNESCO Representatieve
Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid aangemeld. Op deze internationale lijst staan ook het ambacht van de molenaar en de valkerij.

Inmiddels hebben 178 landen het UNESCO Immaterieel Erfgoed Verdrag ondertekend. Dat zegt veel over het belang ervan. Bij immaterieel erfgoed zijn altijd mensen betrokken die
met passie en liefde hun traditie beoefenen. Het geeft hen een gevoel van continuïteit en identiteit. Immaterieel erfgoed geeft mensen houvast en Iaat ze zich thuis voelen. Het is
erfgoed dat altijd betekenis moet hebben in het hier en nu en dat maakt het heel bijzonder. Dat immaterieel erfgoed belangrijk is voor de identiteit van een gemeenschap blijkt wel uit
het Bloemencorso Zundert. Het bloemencorso zet Zundert op de kaart, maar zorgt vooral voor veel gemeenschapsgevoel. Het corso is de reden dat in Zundert, iedereen die bij het
corso betrokken is, het hele jaar samenwerkt. Jongeren die studeren komen speciaal terug naar Zundert om te helpen de wagens op tijd klaarte hebben. Er is competitie, maar ook veel
betrokkenheid. De blijdschap is enorm als een wagen gewonnen heeft.

Wij hebben er voor gekozen om het boek 'Tradities in Brabant' en niet 'Immaterieel erfgoed in Brabant’ te noemen. Dat hebben wij gedaan omdat de term immaterieel erfgoed nog
best lastig is en omdat wij niet de indruk willen wekken dat de Brabantse inventaris onderdeel is van de officiële Nederlandse inventaris. Op de Nederlandse inventaris staan veelal de tradities
die de dragers niet verloren willen laten gaan en waarvoor ze bewust actie ondernemen om ze te borgen. In dit boek gaat het vooral om tradities die onbewust erfgoed zijn. Voor de dragers is
het vanzelfsprekend dat die tradities er zijn en worden doorgegeven.

Provinciale inventarisatie
Wat UNESCO met de internationale lijsten doet en het Kenniscentrum met de Nederlandse inventaris heeft Brabants Heem provinciaal willen aanpakken: het immaterieel erfgoed
in de provincie Brabant inventariseren en zichtbaar maken. Bij Brabants Heem zijn 123 heemkundekringen en erfgoedverenigingen aangesloten. Bijna in elke gemeente is wel een
heemkundekring of erfgoedvereniging en soms zelfs meer dan een. Zij zijn als geen ander op de hoogte van de geschiedenis en cultuur van hun woonplaats, een ideale infrastructuur dus om
een inventarisatie op te zetten.

Begin 2022 hebben wij aan alle heemkundekringen gevraagd om enkele tradities in te sturen die zij bij hun woonplaats vinden horen. Dat was voor de heemkundekringen nog niet
zo gemakkelijk. Want waaruit bestaat de identiteit van een gemeente? Daar moest over nagedacht worden. Dit boek is meer dan een verzameling tradities. Het hele traject heeft de
heemkundekringen bewust gemaakt van het immaterieel erfgoed en het feit dat erfgoed niet iets is uit het verleden, maar vandaag de dag nog voortleeft. In het begin kregen wij
inzendingen met informatie over tradities die inmiddels verdwenen waren. Later stuurden de heemkundekringen ons hedendaagse tradities, maar vooral met informatie over de
geschiedenis en met oude foto’s.
Heemkundekringen zijn vooral met het verleden bezig, maar zijn door dit boek op het spoor van het hedendaags erfgoed gezet. Wij denken dat de heemkundekringen voortaan alert zijn op het
levend erfgoed in hun omgeving en vooral ook op de mensen die die tradities dragen. Zo hopen wij dat immaterieel erfgoed een plekje binnen de heemkundekringen krijgt.

Identiteit van Brabant
Wat zegt dit boek over de identiteit van Brabant? Allereerst dat het beeld van Brabant maar langzaam verandert. De tradities die voorkomen uit het Rijke Roomse Leven - de vele
processies en heiligenvieringen bijvoorbeeld - werden heel vaak genoemd. Gewone alledaagse dingen, die blijkbaar zo gewoon zijn dat ze over het hoofd gezien worden, zijn bijna niet
genoemd. In het boek komen daarom maar heel weinig levenslooprituelen, jaarfeesten en ambachten als bijen houden voor. Ook missen we de boerenovertrekken, de schnitzelbank of
lakenliederen, de ‘welkom in de buurt’ borden, het losschieten van de bruid, de ‘stukskes’ (voordrachten op bruiloften en partijen) en nog veel meer dingen. Ook mist het boek een echte
Brabantse traditie, de Brabantse drieklapper. De gewoonte om als begroeting elkaar drie keer te kussen. Ontstaan in de jaren vijftig in Brabant veroverde deze traditie de rest van Nederland.
Nu is het bedreigd erfgoed.

Identiteit beweegt. Brabant is niet meer het Brabant van een halve eeuw geleden. Er wonen nu veel andere culturen in Brabant. Deze zijn nog niet goed zichtbaar in deze inventaris.
Daarom is het goed om elke vijf jaar opnieuw te inventariseren. Tradities worden van generatie op generatie doorgegeven en zijn een spiegel van een bepaalde tijd. Daarom is een inventaris
immaterieel erfgoed altijd een dynamisch overzicht.

Boek
Wij willen met het boek 'Tradities in Brabant, van generatie op generatie’ niet alleen een mooi cadeau aan Brabants Heem en de heemkundekringen geven, maar aan alle
Brabanders. Een mooie aanzet voor een ontdekkingstocht naar het mooie Brabantse immaterieel erfgoed.
Tekst Ineke Strouken
Foto’s Rick Huisinga, Mariska de Jong, Margot Kuijpers, Jan Aerts, Moreno Molenaar en Bianca van Veen.

Stichting Brabants Heem;  
 

23. Boeknummer: 30093  
DE KLEPEL 24e jaargang nummer 93
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2020)    [redactie, Aad Kortekaas, Jacques R.W. Sinnighe, Marjan v.d. Laken, Henny Willemen, Kees Nagelkerke, Jan Vissers, Petra Cornelisse]
INHOUDSOPGAVE
pag. 3 Verslag algemene ledenvergadering
pag. 3 Heemreis Hattem
pag. 4 Wandelexcursie
pag. 4 Exposities museum de Rijf
pag. 6 Het raadsel Jan Moerkens (Aad Kortekaas)
pag. 10 Spokerijen in de Baronie van Breda (2)(Jacques R.W. Sinnighe)
pag. 11 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 12 Beek, gij zijt veraanderd (Kees Nagelkerke)
pag. 13 Jan Vissers verteld (Jan Vissers)
pag. 13 Het landhuis met 3 namen (Petra Cornelisse en Henny Willemen)
pag. 16 Romeinen op de Beek (Petra Cornelisse)
pag. 18 Beekse bakhuizen

Heemkundekring Op de Beek;  
 

24. Boeknummer: 30094  
DE KLEPEL 24e jaargang nummer 94
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2020)    [Bestuur, Marjan v.d. Laken, Kees Nagelkerke, Henny Willemen, Jan Vissers, Ad van Melis]
INHOUDSOPGAVE
pag. 2 Van het bestuur
pag. 4 De pomp op de Markt (Ad van Melis)
pag. 5 Modern Prinsenbeek 1980 (Ad van Melis)
pag. 10 Beek, gij zijt veraanderd (Kees Nagelkerke)
pag. 11 De polder Weimeren (Piet Sloven)
pag. 17 Spokerijen (J.R.W. Sinnighe)
pag. 17 Dit is hem echt
pag. 18 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen
pag. 19 Jan Vissers vertelt (Jan vissers)
pag. 19 Kruidentuin bij museum
pag. 19 Ongeluk Rat Verlegh

Heemkundekring Op de Beek;  
 

25. Boeknummer: 30095  
DE KLEPEL 24e jaargang nummer 95
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2020)    [Bestuur, Marjan v.d. Laken, Kees Nagelkerke, Henny Willemen, Jan Vissers, Ad van Melis, Wijnand Bouman, Els Boons-Mattijssen en K. Leenders]
INHOUDSOPGAVE
pag. 2 Mededelingen
pag. 6 Beek, gij zijt veraanderd (Kees Nagelkerke)
pag. 7 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 8 Rijkspolitie (Wijnand Bouman)
pag. 10 Liesbos (Ad van Melis)
pag. 12 Wolfsgat in Liesbos (Ad van Melis)
pag. 14 Ontwikkeling Prinsenbeek (K. Leenders)
pag. 16 Bikse dingen (Els Boons-Mattijssen)
pag. 19 Jan Vissers vertelt (Jan Vissers)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

26. Boeknummer: 30096  
DE KLEPEL 24e jaargang nummer 96
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2020)    [Bestuur, Marjan v.d. Laken, Rinie Maas, Kees Nagelkerke, Henny Willemen, Ad van Melis, Aad Kortekaas, Jan Vissers]
INHOUDSOPGAVE
pag. 3 Altaar oude Beekse kerk
pag. 3 Uitnodoging Algemene Ledenvergadering
pag. 4 Een museum dat gezien mag worden (Bestuur)
pag. 9 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 10 Beek, gij zijt veraanderd (Kees Nagelkerke)
pag. 11 De bibliotheek (Marjan van der Laken)
pag. 15 Otto Smik (Aad Kortekaas)
pag. 16 Kees Aarts neemt afscheid (Ad van Melis)
pag. 18 Bruerke (Rinie Maas)
pag. 19 Jan Vissers verteld (Jan Vissers)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

27. Boeknummer: 30097  
DE KLEPEL 25e jaargang nummer 97
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2021)    [Bestuur, Marjan v.d. Laken, Rinie Maas, Kees Nagelkerke, Henny Willemen, Jan Vissers]
INHOUDSOPGAVE
pag. 3 Beeldbanken
pag. 4 25 jaar geleden
pag. 5 Van Beek NB naar Prinsenbeek
pag. 6 Pierre Batens
pag. 10 Droom Baetens (Dagblad de Stem)
pag. 12 Afswcheid Baetens
pag. 16 Beekse kroniek
pag. 17 Beek, gij zijt veraanderd
pag. 18 Dun Tieprie
pag. 19 Jan Vissers vertelt.....

Heemkundekring Op de Beek;  
 

28. Boeknummer: 30098  
DE KLEPEL 25e jaargang nummer 98
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2021)    [Bestuur, Marjan v.d. Laken, Rinie Maas, Kees Nagelkerke, Henny Willemen]
INHOUDSOPGAVE
pag. 3 Beeldbank en Heemreis
pag. 4 Clazina Biemanserf
pag. 4 Verpakkingen (Kees Nagelkerke)
pag. 5 Bikse Kruidenhof
pag. 6 Landgoed/Kasteel de Emer (Henny Willemen)
pag. 16 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 17 De Telegraaf (Rinie Maas)
pag. 19 Beek, gij zijt veraanderd (Kees Nagelkerke)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

29. Boeknummer: 30099  
DE KLEPEL 25e jaargang nummer 99
Verenigingen -- Heemkundekring Op de Beek           (2021)    [Bestuur, Marjan v.d. Laken, Anton Machielsen, Rinie Maas, Kees Nagelkerke, Henny Willemen]
INHOUDSOPGAVE
pag. 3 Algemene Ledenvergadering (bestuur)
pag. 4 25 jaar heemkundekring (bestuur)
pag. 6 Beeldbanken (bestuur)
pag. 7 Beekse kroniek (Marjan v.d. Laken en Henny Willemen)
pag. 8 Buurten (Anton Machielsen)
pag. 8 Het eierboerke (Rinie Maas)
pag. 11 Beek, gij zijt veraanderd (Kees Nagelkerke)
pag. 12 Landgoed / Kasteel de Emer (deel 2) (Henny Willemen)

Heemkundekring Op de Beek;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 4 oktober 2023