HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00408]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00408
 
Titel : Oude Gereedschappen
Auteur(s) : Binne Kramer, drs. J. v.d. Kooi en Tekstwinkel G. Japiks
Verschijningsjaar : 1995
Beschrijving : Het boek van Oude Gereedschappen


'Goed gereedschap is een verlengstuk van de handen'
Veel mensen koesteren nostalgische gevoelens als het gaat over recente geschiedenis.
Het is tijd die zijzelf, hun ouders of eventueel grootouders hebben meegemaakt Bij nostalgie horen herkenning, 'goede oude tijd'-gevoelens en beelden uit de jeugd.
Deze in een romantisch waas gekleurde beelden worden over het algemeen als prettig ervaren; de scherpe kantjes zijn eraf. Het succes van de boekjes met oude foto's
van het geboortedorp spreekt in dat opzicht boekdelen.
Gevoelens over 'vroeger' zijn niet alleen gekoppeld aan beelden en foto s, ze hechten zich ook aan voorwerpen. Een op zichzelf simpele verzameling oude reclameborden
zet het herinneringsproces op gang en verkrijgt zo een belangrijke meerwaarde.
Op het platteland spreken met name oude gebruiksvoorwerpen zeer tot de verbeelding. Eeuwenlang gebruikten boeren en handwerkslieden dit materiaal bij hun dage-
lijkse arbeid. Het verschil tussen de gebruiksvoorwerpen van nu en toen is groot.

Handwerk
Onze werktuigen worden doorgaans fabrieksmatig in grote aantallen geproduceerd.
Ze zijn simpel te vervangen en missen het stempel van 'handwerk'. Handwerk staat tegenwoordig voor kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De band tussen maker
en gebruiker van het werktuig was destijds vele malen groter. Natuurlijk kunnen en willen we nu niet meer terug kunnen naar die 'goede oude tijd', maar af en toe
bekruipt ieder van ons toch een gevoel van onbestemd verlangen naar vroeger.
Elke periode in de geschiedenis kent zijn eigen cultuuruitingen. Ook de gebruikswerktuigen vallen hieronder, al zullen mensen in die tijd dat nauwelijks gerealiseerd
hebben. Elke vakman - bakker, timmerman, schoenmaker, boer etcetera - beschikte over zijn eigen specifieke gereedschap. Dit materieel had in de loop der tijd vaak een
heel proces van verfijningen ondergaan. In uiterlijke verschijning was het echter vrijwel gelijkgebleven. Vandaar ook dat wij het gemakkelijk herkennen. Niemand zal
zich bij het zien van een ouderwetse ploeg afvragen waar die voor gebruikt werd en iedereen zal de functie van een melkbus kennen.
Tegenwoordig ligt dat anders. In onze maatschappij neemt op allerlei gebied het aantal specialisaties toe met als gevolg een zich steeds verder uitbreidende 'gereed-
schapskist' met een groter aantal moeilijk te identificeren werktuigen.
Vroeger had gereedschap een min of meer vaste vorm en een vaste benaming, al was die wel gekoppeld aan een bepaalde streek met zijn eigen taal. Denk daarbij aan typi-
sche plattelandsgebieden als De Achterhoek, Twente en Friesland met hun tientallen dialecten. Friesland heeft bovendien een eigen taal, die ouder is dan het Algemeen
Beschaafd Nederlands. Omdat die taal het moeilijk heeft en omdat vele vroegere gereedschappen en gebruiksvoorwerpen niet meer in zwang zijn worden, worden
hun namen met uitsterven bedreigd. Vraag tien willekeurige Friezen wat een 'tuolle'
is en waarschijnlijk zullen slechts een paar van hen u kunnen vertellen dat een 'tuolle' een melkstoeltje is, een krukje op één poot waarop de boer zat te melken. Vroeger
waren zulke woorden een begrip, ze hoorden bij de cultuurtaal.

Inhoud
(Van de volgende onderwerpen worden oude gereedschappen beschreven)
Melken 1
Veehouderij 6
Jong- en kleinvee 13
Paarden 19
Land- en akkerbouw 30
Jagen en bestrijden 55
Veenafgraving en turfsteken 62
Woonerf en huishouding 74
Snoeien en houthakken 80
Rietbedekking 89
Barbier 95
Schoenmakerij 97
Klompenmakerij 105
Korven- en stoelenmakerij 110
Boter- en kaasmakerij 116
Maalderij en Broodbakkerij 121
Slagerij 128
Kuip-, wagen- en meubelmakerij 133
Metsel-, voeg- en stucadoorwerk 138
Timmeren 143
Verven 176
Smeden, koperslaan en loodgieten 185
Licht en elektriciteit 205
Stratenmaken 208
Volksvermaak 210
 
Medium : Boek
Taal : Nederlands
Uitgever : Column Books Leeuwarden
Aantal pagina's : 215
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 19 januari 2022