HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00164]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00164
 
Titel : Over de dag van morgen heen. 25 jaar Bethlehem Parochie
Auteur(s) : Toon Kloet
Verschijningsjaar : 2002
Beschrijving : Over de dag van morgen heen.

TOEN IK ME destijds meldde bij het archief van het bisdom Breda om stukken over het ontstaan van onze 25 jaar oude Bethlehemparochie in te zien, bespeurde ik iets van meewarigheid in de
woorden van de bisdomarchivaris. 'Ik weet niet eens of we daar al veel over hebben', zei hij, 'u bent hier in een archief waarvan de oudste stukken uit 1300 dateren'.
Zo stond ik meteen met twee benen in de werkelijkheid. Een kwart eeuw... Kun je dan al van geschiedenis spreken? Waar en wanneer begint geschiedenis eigenlijk? Staat daar een bepaald
aantal jaren voor? Of moeten de mensen die het allemaal gemaakt en meegemaakt hebben soms uit de tijd zijn...? 'Ergens dichtbij staan, kan het scherp zien bevorderen', schreef prof. P.Bouman
in zijn 'Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw'. Wat kon ik dus beter doen dan gewoon doorgaan.
Op 1 januari 2002 was het 25 jaar geleden dat pastoor A. (Toon) Danen door bisschop H. Ernst van Breda belast werd met de opdracht zielzorg te gaan voorbereiden en verrichten in een nog te
bouwen grote stadswijk van Breda. Een opdracht die, kerkhistorisch gezien, samenviel met een keerpunt in de geschiedenis. 'Het was duidelijk dat er al een nieuwe tijd gaande was', zou
pastoor Danen er later over zeggen. En daarmee bedoelde hij, dat de secularisatie, de ontkerkelijking zich al duidelijk had aangediend.
We zijn nu een kwarteeuw verder en de parochie leeft. In die voorbije kwarteeuw hebben, naast Danen en zijn opvolgers in het pastoraat, ook vele parochianen als vrijwillig(st)er aan de
geschiedenis van de Bethlehemparochie meegeschreven. Een aantal van hen wordt in de navolgende bladzijden met name genoemd. Anderen, vele anderen -want hoeveel vrijwillig(st)ers kent
onze parochie immers?- zullen hun naam er niet in terugvinden, hoewel hun inzet mede bepalend is geweest voor de kansen die de kerk in dit jonge deel van Breda heeft gekregen en benut.
Allen die, op welke manier dan ook, de Bethlehemparochie in de voorbije 25 jaar hebben gevormd en gesteund mogen zich in de volgende woorden geŽerd weten.
TOON KLOET
november 2002
 
Medium : Boek
Taal : Nederlands
Uitgever : Bethlehem parochiebestuur
Aantal pagina's : 62
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 18 april 2022