HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Beeldbank Bibliotheek Heemkundekring "Op de Beek"
 → 
 →  [Boeknummer 00107]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00107
 
Titel : Tuinbouwvereniging St. Isidorus te Prinsenbeek. Van oprichting tot opheffing 1917-1997
Auteur(s) : Herman Dirven
Verschijningsjaar : 1997
Beschrijving : "Tuinbouwvereniging St. Isidorus te Prinsenbeek. Van oprichting tot opheffing 1917-1997

VOORWOORD
Toen ik op 15 gebruari 1962 gekozen werd tot bestuurslid kon ik mij niet indenken dat het
ruim 35 jaar later nodig zou zijn dit voorwoord te schrijven in ons boekje uitgegeven bij
de opheffing.
Vooral de ontwikkelingen van de laatste tien tot vijftien jaar, welke in een sneltreinvaart
over ons heen kwamen, noodzaakten tot een rigoreuze aanpassing om de afzet van de geteelde
producten in de toekomst goed georganiseerd te houden.
Toen de R.B.T. om deze doelstelling mede te bewerkstelligen, op 25 oktober 1996 ophield te
bestaan, betekende dat automatisch dat wij geen leden meer konden hebben als
tuinbouwafdeling van die R.B.T.

In ons laatste jaarvergadering op 17 maart 1997 werd dan ook besloten:
a. Onze Tuinbouwvereniging Sint Isidorus op te heffen.
b. De nog aanwezige gelden te benutten voor het uitgeven van dit boekwerkje waarin de
geschiedenis ""VAN OPRICHTING TOT OPHEFFING' zo goedmogelijk zou worden vastgelegd.

Om dat te kunnen realiseren was de erg gewaardeerde medewerking nodig van een aantal oudleden,
bestuursleden alsmede van o.a.

1. Herman Dirven, voortreffelijk geschikt om als schrijver diep in de historie te graven en
daardoor onze opdracht bijzonder goed te kunnen uitvoeren.
2. De Rabobank Prinsenbeek en haar directeur Ton Borremans van wege een garantie
verstrekking omdat onze aanwezige gelden mogelijk niet volledig
toereikend zouden zijn.
3. Wout Timmers, die als voorzitter van de pas opgerichte Heemkunde kring Op de Beek bijdroeg
in het bijeenbrengen van oude emballage en vervoersmiddelen.

Ik hoop dal wij er met dit boekwerkje in geslaagd zijn de opdracht uit de laatste
jaarvergadering zo goed mogelijk inhoud te geven en wens U allen veel leesplezier toe.

Waar de toekomst in de nieuwe organisatie-structuur ons brengt durf ik niet te voorspellen,
wel weet ik dat een wijziging noodzakelijk was.

Moge de genomen beslissing, ondanks onze ""OPHEFFING"" in het belang van de tuinders en hun
gezinnen een juiste zijn geweest.
CJ. Roeien, oud-voorzitter.

INLEIDING
Uit het goed bewaarde en geordende archief van de Tuinbouwvereniging te Prinsenbeek is
werkelijk nog zeer veel wetenswaardigs uit te diepen over de gehele ontwikkeling van
bijna een eeuw tuinbouw. En overduidelijk zal blijken, dat die niet alleen zeer verrassend
is, maar tegelijkertijd ook bijzonder spectaculair.

Zo is de gemiddelde jaaromzet per actieve tuinder in ruim driekwart eeuw ongeveer duizendmaal
zo groot geworden. Vanzelfsprekend had en heeft dat alles geweldige consequenties voor de
teelt, afzet, techniek en dus de gehele organisatie. En zeker niet op de laatste plaats vooral
ook voor de Beekse tuinders en hun gezinnen.

Een onderlinge vergelijking tussen de tuinbouwgebieden in West Brabant is niet eenvoudig te
maken. In het begin van de twintigste eeuw, toen het veilingwezen pas op gang kwam, werd nog
zeer veel particulier en rechtstreeks aan kooplieden of tussenhandelaren voor de industrie
verkocht. Tot 1978 was het werkgebied van de BRT opgesplitst in een dertigtal afdelingen.
De onbetwistbare grootste is altijd Princenhage geweest. Daarna kwamen de afdelingen Prinsenbeek,
Etten, Zundert en Rijsbergen. Zeven afdelingen konden gerekend worden tot de middengroep,
de rest was klein.

Na 1978 begonnen de fusies, zoals met Oudenbosch, Bergen op Zoom, Drunen en andere. In 1995
waren al veel vroegere afdelingen samengevoegd tot grotere werkgebieden en samen met de
werkgebieden van vroegere zelfstandige veilingen waren dat nog 12 afdelingen. De grootste
was en is nog steeds Princenhage met een omzet van 50 miljoen. Daarop volgden Etten-Leur
(38 milj.), Drunen (32 milj.) en Baronie-Zuidoost (30 milj.).

Prinsenbeek zat met ong. 25 miljoen in dezelfde groep als Bergen op Zoom, Oudenbosch en
Baronie-Oost. Toch nog altijd een hele sprong in tachtig jaar. Van een gezamenlijke omzet
in 1920 van 250 duizend gulden naar 25 miljoen gulden in 1995. Dat is honderd maal zoveel!

Hoe dal alles is verlopen hopen we kort en zakelijk uit de doeken te doen in dit boekje
""Van Oprichting tot Opheffing van de Tuinbouwvereniging in Prinsenbeek”, waarbij het
uitgebreide archief als leidraad geldt. Het verhaal hebben we getracht goed en duidelijk te
ondersteunen met illustraties uit elk tijdperk.

Aandacht en visie op de toekomst zijn verwoord door de jonge tuinders: John Klep. Jack van Aert,
Kees van Bavel, Ad Roeien en Arie Goos."
 
Medium : Boek
Taal : Nederlands
Rubriek : Belangenverenigingen
Subrubriek : Tuinbouwvereniging St. Isidorus
Uitgever : Stichting Basis Publika i.o.v. Tuinbouwvereniging Pbeek
Aantal pagina's : 51
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 23 oktober 2021