HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Beeldbank Bibliotheek Heemkundekring "Op de Beek"
 → 
 →  [Boeknummer 00095]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00095
 
Titel : 75 jaar RK Baroniesche Tuinbouwvereniging / Coöperatieve Tuinbouwveiling RBT 1908-1983
Auteur(s) : N. Rops vzt e.a.
Verschijningsjaar : 1983
Beschrijving : "75 jaar RK Baroniesche Tuinbouwvereniging / Coöperatieve Tuinbouwveiling RBT 1908-1983

Voorwoord
De Coöperatieve Tuinbouwveiling R.B.T. b.a. te Breda viert in 1983 haar 75-jarig bestaan.
Bij deze gelegenheid zullen we terugzien naar een boeiend verleden van de Baronie van Breda
in de periode 1908-1983.
Dit fotoboek laat de ontwikkeling zien van vollegronds- en glastuinbouw in Breda met daar
omheen 26 dorpen gedurende deze 75 jaar.
Het bestuur heeft juist dit jubileum aangegrepen om de aandacht te vestigen op de jongste
uitbreiding en gebruikneming van neerzethallen, waarmede wederom een nieuw tijdperk wordt
ingeluid in de geschiedenis van de veiling.
Vele medewerkers en bestuursleden hebben hun deel bijgedragen om de ""R.B.T.” met zijn tijd
mee te laten gaan.
Direktie en bestuur willen op deze manier de gebeurtenissen bundelen en ze tot een blijvende
herinnering maken om daarmede hulde te brengen aan onze voorgangers, die met veel moed en
inzet het de huidige generatie mogelijk heeft gemaakt verder te bouwen op een gezond fundament.
Getracht is een evenredig aantal foto’s van alle afdelingen, voorzover deze ter beschikking waren,
op te nemen.
Dit alles is mogelijk geworden door medewerking van oud-bestuursleden, kopers, medewerkers en telers.
Ondermeer aan bovenstaande groeperingen breng ik dank voor het in bruikleen afstaan van het grote
aantal foto’s, die het ontstaan van dit boek mogelijk hebben gemaakt.
Dank breng ik ook aan de personen van het Rijkstuinbouwconsulentschap te Tilburg, Proeftuin,
lagere- en middelbare tuinbouwschool en standsorganisaties die allen eveneens hun medewerking
hebben verleend.
Met de keuze van foto’s en tekst is getracht de lezer een redelijk goed beeld te geven van de
""R.B.T.” veiling zoals het vroeger was en ten dele nog is.
N. Rops
Voorzitter"
 
Medium : Boek
Taal : Nederlands
Rubriek : Belangenverenigingen
Subrubriek : Tuinbouwvereniging St. Isidorus
Uitgever : RBT-veiling Breda
Aantal pagina's : 95
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 22 oktober 2021